Identifiera PS VR-lampor

Identifiera lamporna på PS VR-processorenheter

Den här artikeln innehåller information om lamporna på framsidan av PlayStation®VR-processorenheter (PS VR). 

PS VR-lamporna har olika betydelsen beroende på situationen. Om du vill få information om vad lamporna på processorenheten innebär väljer du dem i följande lista.

Rött: två blinkningar och sedan fast sken

Processorenheten ändras till viloläget när du har anslutet den till elnätet och konsolen är avstängd. Blinkningarna anger att processorenheten går in i viloläge. Fast rött sken innebär att ingen information skickas från processorenheten till tv:n via HDMI-kabeln. Sätt på processorenheten med hjälp av strömknappen på den anslutna fjärrkontrollen för VR-headsetet.

Rött: fast sken

Processorenheten är i viloläge och ingen information skickas till tv:n via HDMI-kabeln. Sätt på processorenheten genom att trycka på strömknappen på den anslutna fjärrkontrollen för VR-headsetet eller genom att sätta på konsolen.

Rött: fem snabba blinkningar

Processorenheten får en plötslig strömökning. Stäng av processorenheten och headsetet genom att hålla in strömknappen på den anslutna fjärrkontrollen i sju sekunder. 

Rött: blinkar

Processorenheten håller på att överhettas. Du får också ett meddelande på skärmen, och fläkten kan låta högre än vanligt. Stäng av processorenheten och konsolen i 30 minuter så att de får svalna.

För att undvika att processorenheten överhettas ser du till att den inte står på konsolen och att den står i ett välventilerat område där det inte finns något i vägen för fläkten.

Om processorenheten överhettas ofta måste du eventuellt reparera den.

Vitt: blinkar

Strömknappen på den anslutna fjärrkontrollen för VR-headsetet har tryckts in och VR-headsetet sätts på.

Vitt: fast sken

Ett fast vitt sken innebär att du kan använda PS VR-headsetet för att börja spela. Ett fast vitt sken när processorenheten är ansluten till konsolen innebär att båda är på och signaler skickas till tv:n. En avisering med VR-ikonen visas på konsolen för att bekräfta att PS VR-headsetet är anslutet.

Om du har konfigurerat konsolen för nedladdning av filer i viloläget avslutas viloläget för processorenheten (fast rött sken) och sätts på (fast vitt sken) när det finns en aktiv internetanslutning. När nedladdningen är klar ändras processorenheten till viloläget igen.

Ingen lampa lyser alls

Se till att strömsladden sitter i ordentligt i rätt port på processorenheten.

Kontrollera alla kontakter för att se till att ingen har lossnat. Om du vill ha mer information om hur du ansluter PS VR-headsetet läser du i konfigurationsinstruktionerna. Testa med ett annat strömuttag. Om du använder en förlängningssladd kan du försöka med att ansluta processorenheten direkt till vägguttaget i stället.

Behöver du hjälp? 

Kontakta våra supportexperter