Söka efter uppdateringar på PlayStation-konsoler

Söka efter uppdateringar på PS5- och PS4-konsoler

Se till att uppdatera dina spel och appar till deras senaste versioner för att ta del av nya funktioner och förbättrade prestanda.

Uppdatera PlayStation-spel och -program 

PlayStation®5-konsoler: uppdatera program

När du startar ett spel eller en app uppdateras spelet eller appen automatiskt till den senaste versionen som finns.

 1. Markera en spelminiatyr i Dina spel och tryck på alternativknappen för att visa alternativmenyn.
 2. Välj Sök efter uppdateringar.
  Om det finns en uppdatering följer du anvisningarna för hur du installerar uppdateringen.

Du kan även använda den här menyn till att hantera sparade data, speldata och tillägg.

 1. Gå till Bibliotek och välj det spel du vill uppdatera.
 2. Tryck på OPTIONS-knappen på handkontrollen och välj Sök efter uppdateringar
  Om det finns en uppdatering följer du anvisningarna för hur du installerar uppdateringen.

Kontrollera systemprogramvaruversion

PS5™-konsoler: kontrollera systemprogramvaran

 1. Gå till Inställningar > System > Systemprogramvara > Konsolinformation.
 2. Kontrollera systemprogramvaruversion. Om den senaste versionen är installerad visas Uppdaterad.

På den här menyn visas även namn, IP-adress och MAC-adress för PS5-konsolen.

 1. Gå till Inställningar > System > Systeminformation
 2. Kontrollera systemprogramvaruversion.

På den här menyn visas även namn, IP-adress och MAC-adress för PS4-konsolen.

Behöver du hjälp? 

Kontakta våra supportexperter