Updated 27 marca 2019

Problemy z wykorzystaniem kodów kuponów PSN w PlayStation Store

Dowiedz się, jak rozwiązać problemy z kodami kuponu PSN przeznaczonymi do doładowania portfela, kupna materiałów DLC, pełnych wersji gier, walut dostępnych w grach oraz abonamentów.

 
 
Należy pamiętać, że kody kuponu na wersję próbną PS Plus można zrealizować wyłącznie na kontach, które nie miały wcześniej subskrypcji PS Plus.
 
 

 

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat realizacji kuponów, odwiedź najczęściej zadawane pytania dotyczące realizacji kodu kuponu.

Mój kupon jest uszkodzony

Jeśli kod kuponu został wydrukowany na potwierdzeniu zakupu, skontaktuj się ze sprzedawcą, żeby odzyskać kod.

W przypadku wszystkich innych typów uszkodzonych kuponów należy skontaktować się z nami za pomocą tego formularza, podając datę zakupu i sprzedawcę. Użytkownik może zostać poproszony o dostarczenie dowodu zakupu i zdjęcia obu stron kuponu.

 
 

Mój kod został już zrealizowany

Sprawdź historię transakcji każdego konta powiązanego z Twoimi systemami PlayStation – doładowania będą widoczne jako „Doładowanie portfela”. Możesz również sprawdzić, czy dane treści są już w Twojej bibliotece (listy pobierania na PS3 i PS Vita).

Jeśli masz pewność, że kupon nie został zrealizowany przez Ciebie, skontaktuj się z nami za pomocą tego formularza, podając datę zakupu i sprzedawcę. Poprosimy Cię o przedstawienie dowodu zakupu i zdjęcia obu stron kuponu.

 
 

Mój kupon dotyczy innego regionu

Region każdego kodu kuponu jest wydrukowany na kuponie. Niestety, kody kuponu można zrealizować tylko w tym samym regionie PlayStation Store – nie można zmienić regionu konta (region został wybrany w czasie konfiguracji konta).

Aby sprawdzić region konta, zaloguj się do zarządzania kontami > [Konto] > [Szczegóły konta] i przewiń w dół do sekcji Kraj/region.

Czy kupon można zrealizować na koncie podrzędnym?

Konta podrzędne nie mają portfela PSN, a w rezultacie nie można bezpośrednio realizować na nich kuponów. Jeżeli chcesz zrealizować kod na doładowanie na koncie dziecka, musisz najpierw poprosić menedżera rodziny o zrealizowanie kodu na jego koncie. Menedżer rodziny może następnie dostosować miesięczny limit wydatków na koncie dziecka za pomocą funkcji kontroli rodzicielskiej (automatycznie ustawiana jest kwota 0 zł), aby dać dziecku dostęp do tych środków.

Jeśli realizujesz kod kuponu PS Plus na koncie dziecka, pamiętaj, że ograniczenia wiekowe uniemożliwiają uzyskanie dostępu do treści, które nie wykraczają poza ograniczenia wiekowe dla konta dziecka*. W efekcie konta dziecka podrzędne nie mogą korzystać z uprawnień PS Plus (takich jak bezpłatne Gry co miesiąc), które mają ograniczenie wiekowe niedozwolone na koncie dziecka.

* Niektórzy użytkownicy mogą chcieć zrealizować kod kuponu PlayStation Plus na koncie powiązanego menedżera rodziny, który może następnie udostępnić wszystkie korzyści PS Plus dorosłym członkom rodziny.

Realizując kod kuponu na zakup pakietów treści, sprawdź ograniczenia wiekowe każdej z gier – konto dziecka będzie mogło korzystać wyłącznie z tych elementów pakietu, które odpowiadają jego wiekowi.

Nadal masz problemy z realizacją kodu kuponu?

Wypróbuj następujące rozwiązania:

 • Otwórz stronę stanu PlayStation Network. Zanim wpiszesz kod, poczekaj, aż lampki będą świecić na zielono. 
 • Jeżeli korzystasz z kuponu pieniężnego, sprawdź, czy fundusze nie przekraczają maksymalnego dopuszczalnego salda, które wynosi 650PLN. 
 • Jeśli próbujesz zrealizować kod kuponu na treści, sprawdź swoją bibliotekę, by sprawdzić, czy nie masz już danego tytułu. 
 • Aby odświeżyć widok konta, wyloguj się ze strony zarządzania kontami (w przeglądarce internetowej) lub wyjdź z PlayStation Store i zaloguj się z powrotem. 
 • Upewnij się, że kod jest nadal ważny. Niektóre kody mają datę ważności podaną na kuponie. 
 • W przypadku niektórych kodów kuponu przed ich wykorzystaniem wymagane jest dodanie do konta informacji o karcie kredytowej/debetowej. Podczas próby zrealizowania tego typu kuponu wyświetlony zostanie komunikat w wyskakującym okienku. Dokładne instrukcje można znaleźć w artykule Jak dodać kartę
 • Niektóre kody kuponu wymagają aktywacji w momencie zakupu. Sprawdź kupon – na awersie i rewersie będzie widoczny komunikat „kupon bez wartości do momentu aktywacji przy kasie”. Jeśli ten typ kuponu nie działa, potwierdź u sprzedawcy, czy kupon został prawidłowo aktywowany. 

Jeśli powyżej nie ma rozwiązania ani wyjaśnienia występującego problemu, skontaktuj się z nami, aby uzyskać dalszą pomoc, podając jak najwięcej z następujących informacji:

 • Podaj te informacje:

  • Do czego służy kupon?
  • Jaki jest problem z kuponem (jest uszkodzony, nie można go wykorzystać)?
  • Jeśli kupon z kodem został dołączony do innego produktu, jaki to produkt?
  • Dowód zakupu i/lub nazwa sprzedawcy (jeśli dotyczy)
  • Region
  • Okres ważności
  • Twój identyfikator wpisu (adres e-mail)
  • Twój identyfikator online
  Nie wyrzucaj dowodu zakupu ani kopii kuponu do momentu rozwiązania problemu, ponieważ możesz zostać poproszony o ich przedstawienie.