Updated 2 października 2017

PS4: dodawanie znajomych do list niestandardowych

Dowiedz się, jak łatwo i wygodnie zorganizować listę znajomych w systemie PS4.

 
 

Listy niestandardowe zastępują „Grupy ulubionych” w Twoim systemie PS4 i pozwalają na zorganizowanie znajomych w dowolny odpowiadający użytkownikowi sposób

Tworząc listy niestandardowe, możesz łatwo:

 • wysyłać wiadomości do znajomych, z którymi często się kontaktujesz;
 • zapraszać znajomych z którymi często grasz, do wspólnych sesji grania.

Jak utworzyć listę niestandardową

 1. W systemie PS4 przejdź do menu [Znajomi] > [Listy niestandardowe] > [Utwórz listę].
 1. Wpisz nazwę listy, a następnie wybierz znajomych, którzy mają się na niej znaleźć.
 1. Gdy wszystko będzie gotowe, wybierz [Utwórz listę].

Jak edytować listę niestandardową

 1. W systemie PS4 przejdź do menu [Znajomi] > [Listy niestandardowe].
 2. Wybierz listę, którą chcesz edytować, a następnie polecenie [Edytuj listę].
 1. Możesz teraz zmienić nazwę listy, a także dodawać lub usuwać z niej znajomych.
 1. Gdy wszystko będzie gotowe, wybierz [OK].

Jak usunąć listę niestandardową

Usunięcie listy niestandardowej nie powoduje usunięcia graczy z Twojej listy znajomych.

 1. W systemie PS4 przejdź do menu [Znajomi] > [Listy niestandardowe].
 2. Wybierz listę, którą chcesz usunąć, a następnie polecenie [Edytuj listę].
 1. Wybierz [Usuń listę].
 1. Potwierdź, wybierając polecenie [Usuń].