ความปลอดภัยของ PlayStation®

ค้นหาเครื่องมือและเคล็ดลับเกี่ยวกับความปลอดภัยสำหรับผู้เล่นทุกวัย

ในการเล่นออนไลน์ คุณต้องมีบัญชีสำหรับ PlayStation™Network (PSN) เมื่อคุณมีบัญชี คุณจะสามารถจัดการการตั้งค่าบัญชีเพื่อปรับแต่งประสบการณ์ PlayStation ของคุณได้

พ่อแม่หรือผู้ปกครอง?

ผู้จัดการครอบครัวสามารถสร้างบัญชีแยกสำหรับเด็กๆ และตั้งค่าการกำหนดค่าเฉพาะสำหรับแต่ละคนได้

อายุต่ำกว่า 20?

ขอให้พ่อแม่หรือผู้ปกครองช่วยสร้างบัญชีของคุณ

การจัดระดับอายุบนเนื้อหา PlayStation

เนื้อหา PlayStation ส่วนใหญ่จะถูกจัดอันดับโดยหน่วยงานจัดระดับอายุอิสระ เรียนรู้เพิ่มเติมว่าข้อมูลการจัดระดับอายุจะช่วยให้คุณตัดสินใจได้อย่างไรว่าคุณต้องการเล่นเนื้อหาใดและ (สำหรับผู้ปกครอง) ว่าเนื้อหาใดเหมาะสำหรับบุตรหลานของคุณ

กฎเบื้องต้นเกี่ยวกับ PlayStation Safety

เราต้องการมอบประสบการณ์ที่สนุกและไม่แบ่งแยกให้กับผู้เล่นทุกคน ดังนั้น ทุกคนที่มีบัญชีจะต้องยินยอมที่จะเล่นตามกฎเดียวกัน เรากำหนดไว้ใน ข้อกำหนดการให้บริการของ PlayStation Network

เมื่อคุณเล่นออนไลน์ ให้ปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติและแจ้งให้เราทราบหากพบผู้ที่ไม่ปฏิบัติตาม

เราได้สร้างเวอร์ชันที่สั้นกว่านี้เพื่อช่วยเหลือผู้ใช้ที่เป็นผู้เยาว์ และยังมีประโยชน์ต่อผู้เล่นทุกคน

การดูแลเนื้อหาบน PSN

ทีมผู้ดูแลที่เป็นมนุษย์ทั่วโลกของเราตรวจสอบรายงานการประพฤติมิชอบบน PlayStation Network

เพื่อช่วยให้เรานำเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมออกจากเครือข่าย SIE  สนับสนุนให้ผู้เล่นส่งรายงานเกี่ยวกับเนื้อหา ใดก็ตามที่ละเมิดข้อพึงปฏิบัติของเรา ผู้ดูแลที่ผ่านการฝึกอบรมจะทำการประเมินรายงานแต่ละฉบับ นำเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมออกไป  และดำเนินการกับบัญชีของผู้ที่ประพฤติไม่เหมาะสมหากเราพิจารณาแล้วว่าผู้เล่นที่ถูกรายงานได้ละเมิดข้อตกลงการบริการและข้อตกลงผู้ใช้

นอกจากที่จะดำเนินการกับบัญชีของผู้ที่ประพฤติไม่เหมาะสมแล้ว ผู้ดูแลอาจส่งรายงานไปตรวจสอบเพิ่มเติม ซึ่งอาจประกอบด้วยการแจ้งหน่วยบังคับใช้กฎหมาย (หรือหน่วยงานรัฐบาลอื่นๆ ที่เหมาะสม หรือเจ้าหน้าที่ที่เหมาะสม) หากการละเมิดมีความเสี่ยงต่อชีวิตหรือความปลอดภัยของตัวคุณเองหรือผู้อื่น หรือกิจกรรมอื่นใดที่เราเห็นว่ามิชอบด้วยกฎหมาย

การระงับการใช้งานบน PSN

ทีมผู้ดูแลระดับโลกของเราจะตรวจสอบรายงานที่คุณส่งเข้ามา พวกเขาจะตรวจสอบรายงานอย่างละเอียดเพื่อดูว่าผู้เล่นได้ละเมิดข้อพึงปฏิบัติหรือไม่ จากนั้นจึงใช้การดำเนินการที่เหมาะสมกับบัญชีนั้น 

สำหรับความผิดเล็กน้อย เราอาจออกคำเตือน แต่สำหรับความผิดที่ร้ายแรงกว่านั้น เราอาจระงับบัญชีของผู้เล่น โดยจำกัดการเข้าถึง PlayStation Network และบริการออนไลน์อื่นๆ จนกว่าการระงับจะสิ้นสุดลง

บทความ PlayStation Safety ที่เกี่ยวข้อง

สามารถดูคำถามทั่วไปที่คุณอาจมีเกี่ยวกับ PlayStation Safety ได้ที่ด้านล่างนี้ หากคุณไม่พบปัญหาของคุณในที่นี้ โปรดตรวจสอบ เว็บไซต์ความช่วยเหลือ ของเรา

ตั้งค่าให้ครอบครัวของคุณด้วยบัญชีของพวกเขาเองบน PlayStation Network
จำกัดเวลาในการเล่นสำหรับผู้เยาว์บน PlayStation
ตัดสินใจว่าใครสามารถเห็นกิจกรรมของคุณบน PlayStation Network