วิธีขอคืนเงินจากการซื้อบน PlayStation Store

ดูว่าคุณมีสิทธิ์ขอคืนเงินจาก PlayStation™Store หรือไม่ และวิธีขอคืนเงินจากการซื้อบน PlayStation Store

คุณอาจสามารถขอคืนเงินได้หากคุณเปลี่ยนใจเกี่ยวกับการซื้อบน PlayStation Store ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของผลิตภัณฑ์

นอกจากข้อมูลด้านล่างนี้ คุณอาจมีสิทธิ์เพิ่มเติมภายใต้กฎหมายท้องถิ่นที่บังคับใช้ เช่น หากเนื้อหาของคุณมีความผิดปกติ ไม่มีส่วนใดในข้อมูลด้านล่างที่จำกัดหรือแทนที่สิทธิ์ดังกล่าวภายใต้กฎหมายท้องถิ่น

วิธีตรวจสอบสิทธิ์การคืนเงินจากการซื้อของคุณบน PlayStation Store

 • หากคุณมีสิทธิ์ จะมีขั้นตอนดังต่อไปนี้:
ซื้อ
ตรวจสอบสิทธิ์การคืนเงิน
ขอคืนเงิน
รับเงินคืน
 • ค้นหา ประเภทการซื้อของคุณด้านล่าง เพื่อตรวจสอบสิทธิ์การคืนเงินของคุณ
 • คุณสามารถใช้หน้านี้ควบคู่กับนโยบายการยกเลิกของเราและข้อตกลงการบริการของ PSN เพื่อดูวิธีขอคืนเงินและดูว่าคุณจะมีสิทธิ์ขอคืนเงินในกรณีใดบ้าง

ประเภทการซื้อบน PlayStation Store

เกม, DLC
การสมัครสมาชิก
การสั่งซื้อล่วงหน้า

เกมและ DLC

เกมฉบับเต็ม เนื้อหาที่ดาวน์โหลดได้ (DLC) และบัตรผ่านซีซันจะอยู่ภายใต้หมวดหมู่นี้

 • ต้องเป็นไปตามเกณฑ์ทั้งหมดในรายการตรวจสอบด้านล่างจึงจะมีสิทธิ์ขอคืนเงิน เว้นแต่เนื้อหาจะมีความผิดปกติ
รายการตรวจสอบการคืนเงินสำหรับเกมและ DLC
ยังไม่ได้ดาวน์โหลดหรือสตรีมเนื้อหา
ขอคืนเงินภายใน 14 วันนับจากวันที่ซื้อ

ของใช้ในเกม

รายการต่างๆ เช่น สกุลเงินเสมือน (เช่น EA FC Coins, V Bucks ใน Fortnite หรือ Shark Cards ใน GTA V) ส่วนเสริม (เช่น สกิน เลเวลโบนัส หรือท่าทางแสดงอารมณ์) การเพิ่มค่าประสบการณ์ หรือรายการอื่นๆ ที่หมดระหว่างการเล่นเกมจะอยู่ภายใต้หมวดหมู่นี้

 • ต้องเป็นไปตามเกณฑ์ทั้งหมดในรายการตรวจสอบด้านล่างจึงจะมีสิทธิ์ขอคืนเงิน เว้นแต่เนื้อหาจะมีความผิดปกติ
รายการตรวจสอบการคืนเงินสำหรับของใช้ในเกม
ขอคืนเงินภายใน 14 วันนับจากวันที่ซื้อ
ซื้อเนื้อหาใน PlayStation Store*
ยังไม่ได้เปิดเกมหลังจากที่ซื้อ

*เมื่อคุณซื้อของใช้ในเกมที่ไม่ได้มาจากการเล่นเกม ระบบจะส่งของใช้ดังกล่าวให้กับคุณเมื่อเปิดเกมในครั้งถัดไป หากคุณซื้อของใช้ในเกมระหว่างการเล่นเกม ระบบจะส่งของใช้ดังกล่าวให้กับคุณทันที

การสมัครสมาชิก

การสมัครสมาชิกประกอบด้วยการซื้อบริการใดๆ ก็ตามที่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมต่อเนื่องจาก PlayStation Store เช่น PlayStation®Plus

 • ต้องเป็นไปตามเกณฑ์ทั้งหมดในรายการตรวจสอบด้านล่างจึงจะมีสิทธิ์ขอคืนเงิน แต่ละบัญชีมีสิทธิ์ได้รับเงินคืนสำหรับ PlayStation®Plus เพียงหนึ่งครั้ง
รายการตรวจสอบการคืนเงินสำหรับการสมัครสมาชิก
ขอคืนเงินภายใน 14 วันนับจากการลงทะเบียน*
ขอคืนเงินสำหรับการชำระเงินครั้งแรกของคุณ ไม่ใช่ค่าธรรมเนียมต่อเนื่อง

*โดยอิงจากข้อตกลงและข้อมูลที่คุณรับทราบเมื่อซื้อการสมัครสมาชิก

 • หากคุณใช้ประโยชน์จากการทดลองใช้ฟรีเมื่อลงทะเบียน ระยะเวลาการยกเลิก 14 วันของคุณจะนับรวมกับการทดลองใช้ฟรีด้วย เช่น หากคุณลงทะเบียนทดลองใช้ฟรี 7 วันและมีการเรียกเก็บค่าการสมัครสมาชิกเมื่อสิ้นสุดการทดลองใช้ คุณจะมีเวลาอีก 7 วันหลังจากที่คุณชำระเงินเพื่อยกเลิก
 • หากคุณมีสิทธิ์ขอคืนเงิน แต่คุณได้เริ่มใช้การสมัครสมาชิกไปแล้ว (สำหรับ PlayStation Plus การใช้นี้อาจรวมถึงการเล่นออนไลน์ การดาวน์โหลดเกมรายเดือน หรือการใช้ที่จัดเก็บระบบคลาวด์) เราอาจลดจำนวนเงินในการคืนเงินตามสัดส่วนที่คุณใช้การสมัครสมาชิกไป

 • คุณสามารถตรวจสอบคำแนะนำด้านล่างเพื่อเรียนรู้วิธีหยุดการชำระเงินในอนาคตได้ตลอดเวลา การสมัครสมาชิกของคุณจะดำเนินต่อไปจนกว่าจะถึงกำหนดการชำระครั้งต่อไป ซึ่ง ณ จุดนี้การชำระเงินจะสิ้นสุดลง

การสั่งซื้อล่วงหน้า

การสั่งซื้อล่วงหน้าหมายถึงการซื้อเนื้อหาใดๆ ก็ตามจาก PlayStation Store ก่อนที่จะถึงวันที่วางจำหน่ายของเนื้อหาดังกล่าว

 • ต้องเป็นไปตามเกณฑ์ทั้งหมดในรายการตรวจสอบด้านล่างจึงจะมีสิทธิ์ขอคืนเงิน เว้นแต่เนื้อหาจะมีความผิดปกติ
รายการตรวจสอบการคืนเงินสำหรับการสั่งซื้อล่วงหน้า
ขอคืนเงินก่อนถึงวันที่วางจำหน่าย
ยังไม่ได้ดาวน์โหลดหรือโหลดส่วนหลักของเนื้อหาไว้ล่วงหน้า

หากการสั่งซื้อล่วงหน้าของคุณมีเนื้อหาพิเศษที่เข้าถึงได้ทันที (เช่น เนื้อหาโบนัสจากการสั่งซื้อล่วงหน้า) และคุณ ยังไม่ได้เริ่มดาวน์โหลด ส่วนหลักของการสั่งซื้อล่วงหน้า เนื้อหาพิเศษจะหยุดทำงานหากคุณยกเลิกการสั่งซื้อล่วงหน้า 

 • หากการซื้อของคุณตรงตามเกณฑ์ทั้งหมดในรายการตรวจสอบด้านล่าง คุณสามารถขอคืนเงินได้ตลอดเวลาก่อนถึงวันที่วางจำหน่าย (หากเลยวันที่วางจำหน่ายไปแล้ว ต้องอยู่ภายใน 14 วันนับจากวันที่ซื้อ)

 • หากการซื้อของคุณไม่ตรงตามเกณฑ์ทั้งหมด จะถือว่าคุณไม่มีสิทธิ์ขอคืนเงิน เว้นแต่ว่าเนื้อหาจะมีความผิดปกติ

รายการตรวจสอบการคืนเงินสำหรับการสั่งซื้อล่วงหน้า
ขอคืนเงินภายใน 14 วันนับจากวันที่ซื้อ
ยังไม่ได้ดาวน์โหลดหรือโหลดส่วนหลักของเนื้อหาไว้ล่วงหน้า

หากการสั่งซื้อล่วงหน้าของคุณมีเนื้อหาพิเศษที่เข้าถึงได้ทันที (เช่น เนื้อหาโบนัสจากการสั่งซื้อล่วงหน้า) และคุณ ยังไม่ได้เริ่มดาวน์โหลด ส่วนหลักของการสั่งซื้อล่วงหน้า เนื้อหาพิเศษจะหยุดทำงานหากคุณยกเลิกการสั่งซื้อล่วงหน้า 

คำถามที่พบบ่อย

หากคุณพบปัญหาเกี่ยวกับเกมหรือส่วนเสริม ลองไปที่คำแนะนำด้านล่างเพื่อดูขั้นตอนการแก้ไขปัญหา

คุณอาจได้รับเงินคืนภายใน 10 วัน

หากเป็นไปได้ ระบบจะคืนเงินไปยังช่องทางการชำระเงินที่ใช้ในการซื้อ อย่างไรก็ตาม อาจมีช่องทางการชำระเงินบางช่องทางหรือบางกรณีที่อาจไม่สามารถคืนเงินได้ เช่น การซื้อโดยใช้บัตรกำนัลเงินในกระเป๋าเงิน หากเราไม่สามารถคืนเงินไปยังช่องทางการชำระเงินเดิมของคุณไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ระบบจะโอนจำนวนเงินดังกล่าวไปยังกระเป๋าเงินของคุณแทน

หากคุณได้รับการยืนยันจากเราว่าคุณจะได้รับเงินคืน แต่คุณยังไม่ได้รับเงินคืน โปรดตรวจสอบข้อมูลด้านล่าง

 • หากระบบทำการคืนเงินไปยังช่องทางการชำระเงินที่ไม่ใช่กระเป๋าเงิน ให้ตรวจสอบเงินในกระเป๋าเงินของคุณ (เนื่องจากเราอาจไม่สามารถคืนเงินไปยังช่องทางการชำระเงินเดิมของคุณได้้) หรือติดต่อผู้ให้บริการช่องทางการชำระเงินของคุณเพื่อขอความช่วยเหลือเพิ่มเติม  
 • หากระบบทำการคืนเงินไปยังกระเป๋าเงินของคุณ โปรดติดต่อเรา

คุณไม่สามารถยกเลิกการเติมเงินในกระเป๋าเงินได้ เราต้องได้รับความยินยอมจากคุณในการเติมงานในกระเป๋าเงินของคุณทันที และคุณต้องยอมรับและเข้าใจว่าจะไม่สามารถยกเลิกการเติมเงินได้

คุณสามารถเปลี่ยน ID ออนไลน์กลับเป็น ID เก่าได้ฟรี แต่จะไม่สามารถรับการคืนเงินสำหรับการซื้อด้วย ID ออนไลน์ใหม่ได้ เว้นแต่การซื้อของคุณจะมีความผิดปกติ

เนื่องจากคุณซื้อรหัสบัตรกำนัลภายนอก PlayStation Store คุณต้องติดต่อผู้ค้าปลีกที่ขายรหัสบัตรกำนัลให้กับคุณเพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับการคืนเงินและนโยบายการยกเลิกของผู้ค้าปลีกดังกล่าว

วิธีขอคืนเงินจากการซื้อบน PlayStation Store

 • หากต้องการขอคืนเงินจากการซื้อของคุณบน PlayStation Store โปรดติดต่อเรา