ขอคืนเงินจากการซื้อบน PlayStation Store

วิธีขอคืนเงินจากการซื้อบน PlayStation Store

ดูว่าคุณมีสิทธิ์ขอคืนเงินจาก PlayStation Store หรือไม่ และวิธีการขอคืนเงินจากการซื้อบน PlayStation™Store ที่รวมถึงการซื้อเกม, DLC, การสั่งซื้อล่วงหน้า และการสมัครสมาชิก เช่น PlayStation®Plus

การขอคืนเงินจากการซื้อบน PlayStation Store

หากคุณซื้อบางสิ่งบน PlayStation Store แต่เปลี่ยนใจในภายหลังเกี่ยวกับการซื้อนั้นๆ คุณอาจสามารถขอคืนเงินได้

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม รวมถึงวิธีการขอคืนเงิน โปรดเลือกประเภทเนื้อหาที่คุณซื้อด้านล่าง นอกจากขั้นตอนการคืนเงินที่สรุปไว้ด้านล่างแล้ว คุณอาจมีสิทธิ์เพิ่มเติมภายใต้กฎหมายท้องถิ่นที่บังคับใช้ ไม่มีส่วนใดในสรุปด้านล่างที่จำกัดหรือแทนที่สิทธิ์ดังกล่าวภายใต้กฎหมายท้องถิ่น

ประเภทการคืนเงินของ PlayStation Store

เกมเวอร์ชันเต็ม เนื้อหาแบบดาวน์โหลดได้ ของใช้ในเกม และ Season Pass อยู่ภายใต้หมวดหมู่นี้

หลังจากการซื้อเนื้อหาประเภทนี้ผ่านทาง PlayStation Store คุณมีเวลา 14 วันนับจากวันที่ซื้อในการขอคืนเงิน หากคุณได้เริ่มดาวน์โหลดหรือสตรีมเนื้อหาที่ซื้อไปแล้ว คุณจะไม่มีสิทธิ์ขอคืนเงินได้ เว้นแต่ว่าเนื้อหาดังกล่าวมีความผิดพลาด

ในการขอคืนเงินเนื้อหาประเภทนี้ โปรดติดต่อเรา

คุณจะได้รับเงินคืนไปยังวิธีการชำระเงินเดิมหากเป็นไปได้*

สำหรับข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับเต็ม โปรดไปที่ นโยบายการยกเลิกของ PlayStation Store

*ไม่สามารถทำได้สำหรับวิธีการชำระเงินต่อไปนี้: Bancontact (MisterCash), Paysafecard และบัตรกำนัลเงินสด เมื่อมีการคืนเงินสำหรับการซื้อด้วยประเภทการชำระเงินเหล่านี้ เงินจะถูกส่งคืนไปยังกระเป๋าเงินของคุณ

การสมัครสมาชิกประกอบด้วยการซื้อบริการใดๆ ก็ตามที่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมต่อเนื่องจาก PlayStation Store เช่น PlayStation®Plus

หลังจากซื้อการสมัครสมาชิกผ่านทาง PlayStation Store คุณจะมีเวลา 14 วันในการขอคืนเงิน อย่างไรก็ตาม เราอาจลดจำนวนเงินคืนตามระยะเวลาที่คุณได้ใช้บริการนั้นๆ ไป ตัวอย่างเช่น หากคุณซื้อการเป็นสมาชิก PlayStation Plus 12 เดือน แล้วขอคืนเงินเจ็ดวันหลังจากวันที่ซื้อ จำนวนเงินคืนอาจลดลงไปเพื่อแสดงถึงการใช้การสมัครสมาชิกดังกล่าว เช่น การเล่นผ่านออนไลน์ การดาวน์โหลดเกมประจำเดือน การใช้ที่จัดเก็บระบบคลาวด์ ฯลฯ

โปรดทราบว่า เวอร์ชันทดลองใช้ฟรีรวมอยู่ในระยะเวลา 14 วันนี้

ในการขอคืนเงินเนื้อหาประเภทนี้ โปรดติดต่อเรา

คุณจะได้รับเงินคืนไปยังวิธีการชำระเงินเดิมหากเป็นไปได้*

สำหรับข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับเต็ม โปรดไปที่ นโยบายการยกเลิกของ PlayStation Store

*ไม่สามารถทำได้สำหรับวิธีการชำระเงินต่อไปนี้: Bancontact (MisterCash), Paysafecard และบัตรกำนัลเงินสด เมื่อมีการคืนเงินสำหรับการซื้อด้วยประเภทการชำระเงินเหล่านี้ เงินจะถูกส่งคืนไปยังกระเป๋าเงินของคุณ

การสั่งซื้อล่วงหน้าหมายถึงการซื้อเนื้อหาดิจิทัลใดๆ ก็ตามจาก PlayStation Store ก่อนที่จะถึงวันออกวางจำหน่ายของเนื้อหาดังกล่าว การขอคืนเงินจากการสั่งซื้อล่วงหน้ามีสองประเภท โดยขึ้นอยู่กับวันที่สั่งซื้อเนื้อหาล่วงหน้า

การสั่งซื้อล่วงหน้าที่ซื้อก่อนวันเปิดตัวมากกว่า 14 วัน
สำหรับการสั่งซื้อล่วงหน้าประเภทนี้ คุณสามารถขอคืนเงินได้ทุกเมื่อจนกว่าจะถึงวันวางจำหน่ายของเนื้อหานั้นๆ

การสั่งซื้อล่วงหน้าที่ซื้อก่อนวันวางจำหน่ายน้อยกว่า 14 วัน 
สำหรับการสั่งซื้อล่วงหน้าประเภทนี้ คุณสามารถขอคืนเงินได้เป็นเวลาสูงสุด 14 วัน* หลังจากวันที่ซื้อ

โปรดทราบว่าหากคุณยังไม่ได้เริ่มดาวน์โหลดผลิตภัณฑ์หลักและการสั่งซื้อล่วงหน้าของคุณมีเนื้อหาเพิ่มเติมที่พร้อมให้บริการก่อนการวางจำหน่ายผลิตภัณฑ์หลัก คุณจะไม่สามารถเข้าถึงเนื้อหาพิเศษนี้ได้อีกต่อไปหากยกเลิกการสั่งซื้อล่วงหน้า

หากคุณต้องการยกเลิกการสั่งซื้อล่วงหน้า โปรดติดต่อเรา

สำหรับข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับเต็ม โปรดไปที่ นโยบายการยกเลิกของ PlayStation Store 

คุณจะได้รับเงินคืนไปยังวิธีการชำระเงินเดิมหากเป็นไปได้* 

*ไม่สามารถทำได้สำหรับวิธีการชำระเงินต่อไปนี้: Bancontact (MisterCash), Paysafecard และบัตรกำนัลเงินสด เมื่อมีการคืนเงินสำหรับการซื้อด้วยประเภทการชำระเงินเหล่านี้ เงินจะถูกส่งคืนไปยังกระเป๋าเงินของคุณ