playstation.com

Legal

สุขภาพและความปลอดภัย

อาการชักจากแสงกระตุ้น (โรคลมชักที่ผู้ป่วยไวต่อแสงกระตุ้น)

ถ้าคุณเป็นโรคลมชักหรือเคยมีอาการชักมาก่อน โปรดปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ผลิตภัณฑ์นี้ บางคนอาจไวต่อแสงวาบหรือแสงกะพริบ หรือรูปทรงและรูปแบบทางเรขาคณิต ซึ่งอาจมีอาการชักที่ตรวจไม่พบ และอาจมีอาการชักขณะเล่นวิดีโอเกมหรือดูเนื้อหาวิดีโอ

หยุดใช้ทันที และปรึกษาแพทย์ถ้าคุณมีปัญหาสุขภาพหรืออาการต่อไปนี้เมื่อเห็นแสงวาบหรือแสงกะพริบ หรือถูกกระตุ้นด้วยแสงอื่นๆ ขณะเล่นวิดีโอเกมหรือดูเนื้อหาวิดีโอ:

□ แสบตา

□ การมองเห็นเปลี่ยนไป

□ ไมเกรน

□ กล้ามเนื้อกระตุก

□ การชักหรือการเคลื่อนไหวโดยไม่รู้ตัว

□ หน้ามืด

□ ไม่รู้สึกตัว

□ สับสนหรืองุนงง

นอกเหนือไปจากอาการข้างต้นแล้ว ให้หยุดใช้ทันทีที่มีอาการต่อไปนี้:

□ ปวดหัว

□ เวียนหัว

□ คลื่นไส้

□ เหนื่อยล้า

□ มีอาการคล้ายเมารถ

□ รู้สึกไม่สบายหรือปวดส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย เช่น ดวงตา หู มือ แขน เท้า ขณะเล่น

หากยังคงมีอาการอยู่ ให้พบแพทย์

การใช้และการจัดการ

□ ใช้งานในบริเวณที่มีแสงสว่างเพียงพอ และรักษาระยะห่างจากหน้าจอทีวี

□ อย่าใช้ผลิตภัณฑ์เป็นเวลานาน พักครั้งละ 15 นาทีทุกชั่วโมงที่เล่น

□ ไม่เล่นเวลาเหนื่อยหรือง่วงนอน

□ หยุดใช้ผลิตภัณฑ์ทันทีที่เริ่มรู้สึกล้าหรือไม่สบายตัว หรือปวดมือหรือแขนขณะใช้คอนโทรลเลอร์ หากยังคงมีอาการอยู่ 

ให้พบแพทย์

ฟังก์ชันการสั่น

• อย่าใช้ฟังก์ชันการสั่นของแว่น VR หากใช้งานเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจ เครื่องกระตุกหัวใจ อุปกรณ์ช่วยระบายน้ำในช่องสมอง หรืออุปกรณ์การแพทย์อื่นๆ

• อย่าใช้ฟังก์ชันการสั่นของแว่น VR หรือฟังก์ชันการสั่นและฟังก์ชันทริกเกอร์เอฟเฟกต์บนคอนโทรลเลอร์ PlayStation VR2 Sense™ หากมีอาการเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บที่อาจได้รับผลจากฟังก์ชันการสั่นนี้ หรืออาการเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บที่ส่วนต่างๆ ของร่างกาย เช่น ศีรษะ กระดูก ข้อต่อ หรือกล้ามเนื้อมือหรือแขน เปิดหรือปิดฟังก์ชันได้จาก [การตั้งค่า] บนหน้าจอหลัก

ประกาศเกี่ยวกับความปลอดภัยของแว่น VR

□ ก่อนใช้งาน ให้อ่านคำเตือนเรื่องสุขภาพและความปลอดภัยในคู่มือการใช้งานแว่น VR ปฏิบัติตามคำแนะนำทั้งหมดอย่างเคร่งครัดสำหรับการกำหนดค่าและการใช้

□ เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีไม่ควรใช้แว่น VR

□ ตรวจสอบบริเวณโดยรอบและนำสิ่งกีดขวางออกให้หมดก่อนใช้งาน อย่าให้สัตว์เลี้ยง เด็ก หรือสิ่งกีดขวางอื่นๆ เข้ามาในพื้นที่ขณะใช้งาน

□ บางคนอาจมีอาการคล้ายเมารถ คลื่นไส้ งุนงง ตาพร่า หรืออาการไม่สบายอื่นๆ ขณะชมเนื้อหาเสมือนจริง หากมีอาการใดๆ เหล่านี้ ให้หยุดใช้ทันทีและถอดแว่น VR ออก

ประกาศเกี่ยวกับความปลอดภัยของคอนโทรลเลอร์ PlayStation®Move / PlayStation VR2 Sense

□ เมื่อใช้คอนโทรลเลอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหว อย่าถือคอนโทรลเลอร์ใกล้ใบหน้าหรือดวงตาจนน้อยกว่า 20 ซม.

□ เวลาใช้คอนโทรลเลอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหวหรือคอนโทรลเลอร์ PlayStation VR2 Sense มีข้อควรระวังดังต่อไปนี้ หากคอนโทรลเลอร์ชนคนหรือวัตถุ อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุ ทำให้บาดเจ็บ หรือเกิดความเสียหายได้ สังเกตสิ่งต่อไปนี้ขณะใช้คอนโทรลเลอร์

■ ตรวจสอบว่ามีพื้นที่รอบตัวเพียงพอก่อนที่จะใช้คอนโทรลเลอร์

■ อย่าใช้คอนโทรลเลอร์ขณะเชื่อมต่อสาย USB

■ อย่าลืมสวมสายคล้องข้อมือที่มีมาให้ขณะใช้คอนโทรลเลอร์

■ จับคอนโทรลเลอร์ให้กระชับมือเพื่อป้องกันไม่ให้กระเด็นหลุดจากมือ อย่าเขย่าคอนโทรลเลอร์แรงเกินไป"