PlayStation® และสิ่งแวดล้อม

สิ่งที่เราดำเนินการอยู่เพื่อลดผลกระทบที่เรามีต่อสภาพแวดล้อม และหนทางที่คุณสามารถช่วยเหลือได้

ผลกระทบที่เรามีต่อสิ่งแวดล้อม

นอกจากจะมอบเครื่องมือที่ดีที่สุดในการเล่นเกมแล้ว ที่ PlayStation เราได้สร้างพันธสัญญาที่ทะเยอทะยานมากมายเพื่อที่จะจัดการกับผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์และกิจกรรมทางธุรกิจของเรา อ่านต่อเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม

ความคิดริเริ่มหลัก

เรามีข้อผูกพันต่อความคิดริเริ่มเชิงนโยบายของรัฐเกี่ยวกับข้อกังวลด้านสิ่งแวดล้อมโลก

วิดีโอ UNEP VR360 สำหรับให้ความรู้กับเด็กเกี่ยวกับผลกระทบและการดำเนินการด้านสภาพอากาศ ซึ่งจัดทำขึ้นโดยใช้ Dreams บน PlayStation 4

โครงการ Playing for the Planet Alliance ของสหประชาชาติ

PlayStation เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Playing for the Planet Alliance ของ UN โครงการนี้เปิดตัวในฐานะส่วนหนึ่งของ Climate Action Summit ของเลขาธิการสหประชาชาติในเดือนกันยายน 2019 ซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่างบริษัทวิดีโอเกม 21 แห่ง ซึ่งมีพันธกิจอย่างเป็นทางการเพื่อดำเนินการกับภาวะโลกร้อนโดยใช้การเข้าถึงแพลตฟอร์มของเรา

ต่อไปนี้เป็นความคิดริเริ่มบางส่วนที่เราได้ตกลงรับผิดชอบ:

 • เราประมาณการว่าความมุ่งมั่นที่เรามีต่อประสิทธิภาพการใช้พลังงานของ PlayStation®4 จะสามารถหลีกเลี่ยงปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้เทียบเท่า 30 ตันในปี 2030* (เทียบเท่ากับการปล่อย CO2 ทั้งหมดของประเทศเดนมาร์กในปี 2017)     
 • ด้วย PS5 เราจะรวมตัวเลือก   ไว้เพื่อหยุดการเล่นเกมชั่วคราว ซึ่งใช้พลังงานต่ำกว่า PS4 อย่างมาก (ซึ่งเราประมาณการว่าจะสามารถทำสำเร็จที่ประมาณ 0.5W)
 • เราได้เสร็จสิ้นการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริการการเล่นเกมต่างๆ ของเราแล้ว และได้ให้คำแนะนำกับผู้บริโภคเกี่ยวกับการตั้งค่าและใช้งานคอนโซลอย่างมีประสิทธิภาพ (โปรดดูส่วน [ผลิตภัณฑ์ของเรา > ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน > ฉันสามารถลดการใช้พลังงานของคอนโซลของฉันได้อย่างไร])
 • เราจะทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมและภาวะโลกร้อนเพื่อสนับสนุน UN ในการพัฒนาชุดข้อมูลอ้างอิง / ทรัพยากรสำหรับใช้งานโดยนักพัฒนาเกมที่ต้องการรวมหรือทำความเข้าใจธีมและปัญหาเกี่ยวกับภาวะโลกร้อนสำหรับการพัฒนาเกม
 • เราจะสำรวจความเป็นไปได้ของการพัฒนาแอปพลิเคชัน VR ที่จะช่วยสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับภาวะโลกร้อน

โครงการ Playing for the Planet Alliance ของสหประชาชาติ

PlayStation เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Playing for the Planet Alliance ของ UN โครงการนี้เปิดตัวในฐานะส่วนหนึ่งของ Climate Action Summit ของเลขาธิการสหประชาชาติในเดือนกันยายน 2019 ซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่างบริษัทวิดีโอเกม 21 แห่ง ซึ่งมีพันธกิจอย่างเป็นทางการเพื่อดำเนินการกับภาวะโลกร้อนโดยใช้การเข้าถึงแพลตฟอร์มของเรา

ต่อไปนี้เป็นความคิดริเริ่มบางส่วนที่เราได้ตกลงรับผิดชอบ:

 • เราประมาณการว่าความมุ่งมั่นที่เรามีต่อประสิทธิภาพการใช้พลังงานของ PlayStation®4 จะสามารถหลีกเลี่ยงปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้เทียบเท่า 30 ตันในปี 2030*  (เทียบเท่ากับการปล่อย CO2 ทั้งหมดของประเทศเดนมาร์กในปี 2017)     
 • ด้วย PS5 เราจะรวมตัวเลือก   ไว้เพื่อหยุดการเล่นเกมชั่วคราว ซึ่งใช้พลังงานต่ำกว่า PS4 อย่างมาก (ซึ่งเราประมาณการว่าจะสามารถทำสำเร็จที่ประมาณ 0.5W)
 • เราได้เสร็จสิ้นการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริการการเล่นเกมต่างๆ ของเราแล้ว และได้ให้คำแนะนำกับผู้บริโภคเกี่ยวกับการตั้งค่าและใช้งานคอนโซลอย่างมีประสิทธิภาพ (โปรดดูส่วน [ผลิตภัณฑ์ของเรา > ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน > ฉันสามารถลดการใช้พลังงานของคอนโซลของฉันได้อย่างไร])
 • เราจะทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมและภาวะโลกร้อนเพื่อสนับสนุน UN ในการพัฒนาชุดข้อมูลอ้างอิง / ทรัพยากรสำหรับใช้งานโดยนักพัฒนาเกมที่ต้องการรวมหรือทำความเข้าใจธีมและปัญหาเกี่ยวกับภาวะโลกร้อนสำหรับการพัฒนาเกม
 • เราจะสำรวจความเป็นไปได้ของการพัฒนาแอปพลิเคชัน VR ที่จะช่วยสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับภาวะโลกร้อน

*ประมาณ 1.8 MtCO2e ของปริมาณทั้งหมดเป็นผลมาจากการปฏิบัติตามข้อกำหนดการสแตนด์บายและการสแตนด์บายแบบเชื่อมต่อเครือข่ายภายใน European Union Standby Directive (EC 1275/2008 ตามที่แก้ไขโดย EU 801/2013) ภายในประเทศในสหภาพยุโรป

ข้อตกลงโดยสมัครใจด้านคอนโซลเกมของสหภาพยุโรป (VA)

ข้อตกลงโดยสมัครใจด้านคอนโซลเกมของสหภาพยุโรป (VA)

ภายในสหภาพยุโรป PlayStation  โดยร่วมมือกับ Microsoft และ Nintendo คือผู้ลงนามในข้อตกลงโดยสมัครใจด้านคอนโซลเกมของสหภาพยุโรป (EU Directive 2009/125/EC) ข้อตกลงโดยสมัครใจ (VA) ซึ่งได้รับการยอมรับอย่างเป็นทางการโดยคณะกรรมาธิการยุโรปในปี 2015 ระบุถึงมาตรการในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการใช้พลังงานและทรัพยากรของคอนโซลเกม (โปรดดูที่ efficientgaming.eu) ซึ่งรวมถึง:

 • ขีดจำกัดเวลาบังคับสำหรับการปิดทำงานอัตโนมัติ
 • ขีดจำกัดพลังงานสูงสุดสำหรับคอนโซลในโหมดมีเดียและการนำทาง 
 • ข้อกำหนดสำหรับผู้ผลิตคอนโซลในการเผยแพร่ข้อมูลการใช้พลังงานของคอนโซลของบริษัท   
 • ข้อผูกพันในการให้บริการซ่อมแซมหลังหมดระยะเวลารับประกัน และข้อมูลผู้ใช้ของผู้ให้บริการเพื่อช่วยในการบำรุงรักษาคอนโซล
 • ข้อผูกพันในการปรับปรุงการรีไซเคิลคอนโซล  

ตลอดอายุการใช้งานของคอนโซลรุ่นปัจจุบัน มีการประมาณการว่า VA จะกระตุ้นการประหยัดพลังงานได้ 48 TWh (เทียบเท่ากับการผลิตไฟฟ้ารายปีของประเทศโปรตุเกส) ข้อตกลงจะได้รับการตรวจทานทุกๆ สองปีเพื่อยืนยันในการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

ผลิตภัณฑ์ของเรา

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการที่เราได้ใช้เพื่อลดผลกระทบที่ผลิตภัณฑ์ของเรามีต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งรวมถึงการใช้พลังงานของคอนโซล PlayStation ของคุณ

ซัพพลายเชนของเรา

การขนส่งด้วยรถบรรทุกและทางอากาศคือสองรูปแบบการขนส่งที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากที่สุด ในการดำเนินงานทั่วโลกของเรา เราขนส่งสินค้าทางเรือและทางรถไฟในจำนวนมากต่อหนึ่งครั้งเมื่อใดก็ตามที่เป็นไปได้ เพื่อลดการปล่อยสารพิษให้น้อยที่สุดเท่าที่เป็นไปได้

อุปกรณ์ต่อพ่วงส่วนใหญ่ของเราได้รับการขนส่งครั้งละจำนวนมากจากประเทศจีนและจัดบรรจุภัณฑ์ภายในท้องถิ่น ซึ่งช่วยลดจำนวนของคอนเทนเนอร์การจัดส่งที่ใช้ในการขนส่งผลิตภัณฑ์ดังกล่าว 

กิจกรรมในสำนักงาน 

เราได้พัฒนาเป้าหมายและกิจกรรมที่มีลักษณะเฉพาะต่อสถานที่ทำงาน เพื่อลดผลกระทบที่การดำเนินงานภายในสำนักงานของเรามีต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดเวลาที่ผ่านมา เราได้ดำเนินกิจกรรมดังต่อไปนี้:

พลังงาน 

ความคิดริเริ่มด้านประสิทธิภาพการใช้พลังงานได้รับการนำไปปฏิบัติในสถานที่ทำงานของเราหลายแห่งทั่วโลก ในสำนักงานทั้งหมดของเราในสหราชอาณาจักร เราได้ซื้อพลังงานไฟฟ้าหมุนเวียน 100% และลดการใช้พลังงานโดยรวมได้ถึง 12% เมื่อเทียบกับปี 2015 

ในสำนักงานของเราในลอนดอน เราได้ดำเนินแผนงานตกแต่งครั้งใหญ่ซึ่งสามารถลดการใช้พลังงานได้ถึง 19% นับตั้งแต่ปี 2015 แม้ว่าจะเพิ่มเนื้อที่ว่างถึง 15% รวมถึงศูนย์กีฬาสำหรับเจ้าหน้าที่ 

ในอเมริกา เรากำลังพิจารณาการใช้พลังงานไฟฟ้าหมุนเวียน 100% ตลอดเวลาที่ผ่านมา เราสามารถบรรลุวัตถุประสงค์นี้ได้ที่สำนักงานของเราใน San Mateo นอกจากนี้ เรากำลังติดตั้งอุปกรณ์ประหยัดพลังงานที่สถานปฏิบัติงานทั้งหมดของเรา ซึ่งรวมถึงไฟ LED และระบบตรวจจับการเคลื่อนไหว เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของแผนงานตกแต่งสำนักงานใหม่ของเราที่กำลังดำเนินการอยู่ นอกจากนี้ เรายังมีแท่นชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าอยู่ในสถานที่ปฏิบัติงานต่างๆ ของเราอีกด้วย   

ในเอเชีย เจ้าหน้าที่ของเราได้รับการส่งเสริมให้ประหยัดพลังงานผ่านแนวปฏิบัติที่ดี และเรากำลังพิจารณาและผสานเทคโนโลยีการประหยัดพลังงานไว้ในงานการตกแต่งสำนักงาน  

การรีไซเคิล

ในสำนักงานต่างๆ ของเราในสหราชอาณาจักร เราได้บรรลุวัตถุประสงค์ในการรีไซเคิลได้ในอัตรา 74% เมื่อสิ้นปี 2018 นอกจากนี้ เรายังบรรลุวัตถุประสงค์ในการส่งขยะลงสู่หลุมฝังกลบเป็นศูนย์ โดยที่ขยะจะถูกรีไซเคิล ส่งไปเพื่อย่อยสลายด้วยวิธีแอโรบิก หรือเผาเป็นเถ้าถ่านเพื่อสร้างพลังงาน 

ยิ่งไปกว่านั้น เรากำลังตั้งเป้าหมายที่จะลดขยะและได้ขจัดขวดน้ำและ Tetrapak ทั้งหมดออกจากโรงอาหารของเราแล้ว ปัจจุบัน กาแฟทุกๆ ห้าแก้วที่ซื้อในคาเฟ่ของเราได้รับการชงขึ้นด้วยวิธีดังกล่าว โดยใช้แก้วแบบใช้แล้วทิ้งเพียงหนึ่งแก้ว 

ในอเมริกา เราได้ระบุและชี้แจงขั้นตอนการจัดการขยะทั้งหมดของเรา ทำให้เราสามารถกำหนดเป้าหมายไปที่ขยะที่เฉพาะเจาะจงได้ เช่น พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง ซึ่งเราได้ขจัดออกไปจากพื้นที่ให้บริการอาหารแล้ว เรากำลังมุ่งที่จะลดขยะจากอาหารและได้คำนวณ “ร่องรอยของขยะจากอาหาร” ที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกของเราเพื่อตั้งเป้าหมายในการลดปริมาณเพื่ออนาคต 

นอกจากนี้ สำนักงานของเราทั่วเอเชียยังได้นำระบบการรีไซเคิลไปใช้เพื่อคัดแยกวัตถุดิบที่สามารถรีไซเคิลได้ เพื่อกระตุ้นอัตราการรีไซเคิลของสำนักงานในภูมิภาคดังกล่าว

กิจกรรมชุมชน

เรียนรู้วิธีการที่เจ้าหน้าที่ของเราสามารถมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชนและท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนความคิดริเริ่มด้านการอนุรักษ์ ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านการกุศล

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ เพจสิ่งแวดล้อมของ Sony และเพจ Modern Slavery Act