ผลิตภัณฑ์ของเรา

เราลดผลกระทบที่ผลิตภัณฑ์ของเรามีต่อสิ่งแวดล้อมอย่างไรบ้าง

ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

ก๊าซเรือนกระจก

ประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร

สารเคมีอันตราย

ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

คอนโซลของฉันใช้พลังงานในปริมาณเท่าใด

เพื่อเรียนรู้ปริมาณการใช้พลังงานของคอนโซลของคุณ โปรดดูตารางด้านล่าง*:

CUH-10xx         148 - 155 kWh/ปี

CUH-11xx         133 - 140 kWh/ปี

CUH-12xx         109 – 111 kWh/ปี

CUH-20xx         84 - 89 kWh/ปี

CUH-21xx         82 - 86 kWh/ปี

CUH-22xx         81 - 85 kWh/ปี

CUH-70xx         121 - 123 kWh/ปี

CUH-71xx         125 - 127 kWh/ปี

CUH-72xx         124 - 125 kWh/ปี

*หมายเหตุ: ข้อมูลนี้อิงตามการวัดพลังงานที่วัดกับคอนโซลในสหราชอาณาจักร และยึดเวลาการใช้งานโดยเฉลี่ยที่ประมาณ 3 ชั่วโมงต่อวัน (NRDC, 2014) สำหรับการเปรียบเทียบ ครัวเรือนในสหรัฐอเมริกาโดยเฉลี่ยจะใช้พลังงานประมาณ 10,972 kWh/ปี (US Energy Information Administration, 2019) สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการค้นหารุ่นของคอนโซลของคุณ โปรดดูที่นี่ (https://www.playstation.com/en-gb/get-help/help-library/system---hardware/general-information/where-to-find-ps4-serial-model-number/)

ฉันสามารถลดปริมาณการใช้พลังงานของคอนโซลของฉันได้อย่างไร

เปิดใช้งานการปิดเครื่องโดยอัตโนมัติ

หากคุณต้องการตั้งค่าคอนโซลของคุณเพื่อลดปริมาณการใช้พลังงาน ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เปิดใช้งานการปิดเครื่องอัตโนมัติแล้ว วิธีนี้จะช่วยให้มั่นใจว่าคอนโซลจะปิดทำงานหลังจากไม่มีการใช้งานเป็นระยะเวลาหนึ่ง การตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับการปิดเครื่องอัตโนมัติคือสี่ชั่วโมงสำหรับการเล่นสื่อ และ 20 นาที (ในยุโรป) หรือหนึ่งชั่วโมง (พื้นที่อื่นๆ ทั่วโลก) สำหรับโหมดอื่นๆ ทั้งหมด คุณสามารถใช้การตั้งค่านี้ต่อไปหรือเลือกเวลาที่เหมาะสมกับคุณได้ 

สำหรับคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการตั้งค่าการจัดการพลังงาน โปรดดูที่การตั้งค่า > ตั้งเวลาก่อนที่ PS4 จะปิดเครื่อง ภายใน คู่มือผู้ใช้ PS4

เลือกการตั้งค่าโหมดพักสำหรับคุณ 

มีคุณสมบัติมากมายให้คุณเลือกในโหมดพัก ซึ่งสามารถช่วยคุณลดการใช้พลังงานโดยขึ้นอยู่กับความต้องการของคุณ ลองพิจารณาถึงคำถามเหล่านี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของคอนโซลของคุณ:

เลือกการตั้งค่าโหมดพักสำหรับคุณ 

มีคุณสมบัติมากมายให้คุณเลือกในโหมดพัก ซึ่งสามารถช่วยคุณประหยัดพลังงาน   โดยขึ้นอยู่กับความต้องการของคุณ ลองพิจารณาถึงคำถามเหล่านี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของคอนโซลของคุณ:

สำหรับคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการตั้งค่าคุณสมบัติที่ใช้งานได้ในโหมดพัก โปรดดูที่ การตั้งค่า > ตั้งค่าคุณสมบัติที่ใช้งานได้ในโหมดพัก ภายใน  คู่มือผู้ใช้ PS4 

สำหรับคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการตั้งค่าคุณสมบัติที่ใช้งานได้ในโหมดพัก โปรดดูที่ การตั้งค่า > ตั้งค่าคุณสมบัติที่ใช้งานได้ในโหมดพัก ภายใน  คู่มือผู้ใช้ PS4 

ก๊าซเรือนกระจก

การเล่นเกมมีผลกระทบในด้านก๊าซเรือนกระจกอย่างไร

ก๊าซเรือนกระจกจากการเล่นเกมขึ้นอยู่กับหลากหลายปัจจัย ซึ่งรวมถึงประเทศที่คุณอาศัยอยู่และรุ่นของคอนโซลที่คุณมี สองปัจจัยที่สำคัญที่สุดได้แก่ ขนาดของเกมและระยะเวลาโดยรวมที่คุณเล่นเกมนั้นๆ (ตลอดอายุการใช้งานของเกม) เราได้วิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ เหล่านี้เพื่อระบุวิธีการที่ดีที่สุดในการเล่นเกมโดยเชื่อมโยงกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อชั่วโมงการเล่นเกม 

ดิจิตอลเทียบกับกายภาพ:

ในปัจจุบัน เราได้ประมาณการณ์ว่าการดาวน์โหลดมีอัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับดิสก์และการสตรีม (ที่ 0.05 kgCO2e โดยเฉลี่ยต่อการเล่นเกมหนึ่งชั่วโมงโดยใช้ระบบ PS4 ล่าสุด) ซึ่งเป็นอัตราที่ค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับพีซีสำหรับเล่นเกมทั่วไป (อยู่ที่ประมาณ 0.09 kgCO2e/ชม.) 

โดยทั่วไป การเล่นเกมเป็นกิจกรรมที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำเมื่อเทียบกับกิจกรรมยามว่างอื่นๆ โดยเฉพาะกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้ระบบขนส่ง (เช่น การเดินทางไปยังโรงภาพยนตร์มีอัตราอยู่ที่ประมาณ 2.4 kgCO2e/ชม.) (Druckman และคณะ 2012)* 

ระยะเวลาในการเล่นเกม:

ระยะเวลารวมในการเล่นเกม (ตลอดอายุการใช้งานของเกม) มีผลกระทบต่อการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ตัวอย่างเช่น โดยเฉลี่ยแล้วเราจะประมาณการณ์ว่าการสตรีมโดยใช้ PS Now มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกน้อยที่สุดสำหรับการเล่นเกมรวมสูงสุด 4 ถึง 5 ชั่วโมง (ตลอดอายุการใช้งาน) เมื่อเปรียบเทียบกับการดาวน์โหลด หรือสูงสุด 20 ชั่วโมงเมื่อเทียบกับดิสก์ของ PlayStation 

ขนาดของไฟล์เกม:

ในทำนองเดียวกัน ขนาดไฟล์ของเกมก็มีความสำคัญ สำหรับเกมขนาดเล็กที่มีขนาดไม่เกิน 5 GB เราประมาณการณ์ว่าการดาวน์โหลดมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยรวมต่ำที่สุดเมื่อเทียบกับการสตรีมและดิสก์

สำหรับเกมขนาดใหญ่ เราประมาณการณ์ว่าการสตรีมผ่าน PS Now มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกน้อยที่สุดหากเล่นเกมโดยรวมเพียงไม่กี่ชั่วโมง ในขณะที่การดาวน์โหลดมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกน้อยที่สุดหากคุณต้องการเล่นเกมในระยะเวลานานกว่านั้น*

PS Now เอื้อให้คุณทดลองเล่นเกมหลายร้อยเกมได้ทันที และสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้คอนโซลของคุณหากคุณเช่าเกมหรือทดลองเล่นก่อนที่คุณจะซื้อ (ดาวน์โหลด)

*การดาวน์โหลดเกมที่มีขนาดไฟล์มากกว่า 10 GB มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำที่สุดหากเล่นเกมเป็นเวลาโดยรวมมากกว่า 3.5 ชั่วโมง ดิสก์และการดาวน์โหลดมีผลกระทบด้านก๊าซเรือนกระจกคล้ายกันเมื่อเล่นเกมเป็นเวลารวมนานกว่า 200 ชั่วโมง สำหรับขนาดไฟล์ตั้งแต่ 10 GB ขึ้นไป

ค่าประมาณเหล่านี้รวมถึงการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นเมื่อเล่นคอนโซลของคุณ และในการผลิตคอนโซลและดิสก์ การขนส่งไปยังผู้ค้าปลีก การจัดส่งหรือการรับสินค้าจากร้าน และในการดูแลรักษาผลิตภัณฑ์เมื่อสิ้นสุดอายุการใช้งาน (เช่น การรีไซเคิลหรือการทิ้ง)  

นอกจากนี้ยังรวมถึงการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมดิจิตอลและกิจกรรมเครือข่าย ตั้งแต่การพัฒนาเกมและการผลิตซอฟต์แวร์ไปจนถึงการส่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตและพลังงานที่เซิร์ฟเวอร์ใช้ในการเรียกใช้ PS Network และ PS Now 

ค่าประมาณเหล่านี้อิงตามงานศึกษาที่ใช้ข้อมูลเฉลี่ยของยุโรป แต่เป็นค่าแทนสำหรับการสตรีมผ่านระบบคลาวด์ในภูมิภาคอื่นๆ ที่สามารถใช้งาน PS Now ได้

ค่าประมาณเหล่านี้มีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงในอนาคต เนื่องจากประสิทธิภาพและความสามารถของการคำนวณและอินเทอร์เน็ตจะพัฒนาขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป ตัวอย่างเช่น พลังงานที่ใช้ในการส่งข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตได้รับการประมาณการณ์ว่าจะลดลงครึ่งหนึ่งทุกๆ สองปีนับตั้งแต่ปี 2000 (Aslan และคณะ 2018) นอกจากนี้ PlayStation Now เป็นบริการที่ค่อนข้างใหม่ และเราจะยังคงตรวจสอบการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและประสิทธิภาพของการเล่นเกมต่อไป

*ขอบเขตการศึกษาของ Druckman และคณะ (2012) ประกอบด้วยความเข้มของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของการขนส่ง และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ฝังอยู่ในกิจกรรมด้านความบันเทิงและวัฒนธรรม (เช่น การเดินทางไปยังโรงภาพยนตร์หรือโรงละคร) และกีฬากลางแจ้ง    

เราได้ทำสิ่งใดบ้างเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของผลิตภัณฑ์และบริการของเรา

เราได้พยายามอย่างแข็งขันที่จะลดการใช้พลังงานของ PS4 ด้วยการใช้เทคโนโลยีในการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานมากมาย เช่น:

 • System-on-a-Chip (SoC): ผสมผสานหลายๆ องค์ประกอบ เช่น โปรเซสเซอร์ส่วนกลางและโปรเซสเซอร์กราฟิกไว้ในชิพเดียว
 • Die Shrink: ลดขนาดขององค์ประกอบภายในโปรเซสเซอร์ลงและเพิ่มประสิทธิภาพให้มากขึ้น
 • การปรับขนาดพลังงาน: โปรเซสเซอร์ของคอนโซลจะเพิ่มหรือลดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพได้ โดยขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของเกมหรือแอปพลิเคชัน
 • พาวเวอร์ซัพพลายที่มีประสิทธิภาพ  
 • โหมดพักสำหรับประหยัดพลังงาน เช่น Suspend-to-RAM ซึ่งช่วยให้คอนโซลสามารถปิดทำงานในขณะที่เกมหรือแอปพลิเคชันหยุดการทำงานชั่วคราว

เราประมาณค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เราสามารถหลีกเลี่ยงได้นับจนถึงปัจจุบันได้เกือบ 16 ล้านตันเมตริก ซึ่งจะเพิ่มขึ้นเป็น 30 ล้านตันเมตริกในปี 2030* (ซึ่งเทียบเท่าการปล่อย CO2 ของประเทศเดนมาร์กในปี 2017)    

ยิ่งไปกว่านั้น คอนโซลรุ่นต่อไปของเรา PlayStation®5 จะเพิ่มโอกาสในการหยุดการเล่นเกมไว้ชั่วคราวโดยใช้พลังงานต่ำกว่า PS4 อย่างมาก (ซึ่งเราประมาณการณ์ไว้ว่าสามารถบรรลุผลสำเร็จได้ที่ประมาณ 0.5 W) หากมีผู้ใช้เปิดใช้คุณสมบัตินี้เพียงหนึ่งล้านคน จะสามารถประหยัดพลังงานได้เท่ากับปริมาณการใช้ไฟฟ้าโดยเฉลี่ยต่อปีของ 1,000 ครัวเรือนในสหรัฐอเมริกา

*ประมาณ 1.8 MtCO2e ของปริมาณดังกล่าวเป็นผลมาจากการปฏิบัติตามข้อกำหนดในการสแตนด์บายและการสแตนด์บายแบบเชื่อมต่อเครือข่ายภายในคำสั่งด้านการสแตนด์บายของสหภาพยุโรป (EC 1275/2008 ดังที่ปรับปรุงแก้ไขโดย EU 801/2013) ในประเทศในสหภาพยุโรป

นอกจากนี้ยังมีการใช้มาตรการด้านประสิทธิภาพการใช้พลังงานในเซิร์ฟเวอร์การเล่นเกมบนระบบคลาวด์ของเราเพื่อลดปริมาณการใช้พลังงานอีกด้วย มาตรการดังกล่าวได้แก่:

 • พาวเวอร์ซัพพลายที่มีประสิทธิภาพ
 • การระบายความร้อนแบบใช้ร่วมกันและมีการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
 • สถานะพลังงานขณะที่ไม่มีการใช้งานที่มีประสิทธิภาพ
 • การจัดการพลังงานเซิร์ฟเวอร์

ประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร

การเพิ่มประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์ของเราให้สูงสุด

 • นับตั้งแต่เปิดตัวในปี 2013 เราได้ลดน้ำหนักของ PlayStation 4 ลง 23% เมื่อเทียบกับรุ่นก่อนหน้านี้ 
 • ระหว่างช่วงเวลานี้ เรายังได้ลดปริมาณของ PlayStation 4 ลงมากกว่า 30% เนื่องจากการพัฒนาประสิทธิภาพในการใช้พลังงาน ซึ่งส่งผลให้เครื่องผลิตความร้อนน้อยลง ในขณะที่ความร้อนลดลง ชิ้นส่วนภายในที่จำเป็นในการระบายอากาศให้กับเครื่องจึงมีขนาดลดลง 
 • นอกจากนี้ ขนาดของคอนโซลที่ลดลงยังทำให้การขนส่งมีประสิทธิภาพมากขึ้นอีกด้วย ซึ่งนำไปสู่การลดก๊าซเรือนกระจกโดยรวมของเรา  
 • ชิ้นส่วนฝาปิดและกรอบตัวเครื่องของ PlayStation 4 ประกอบไปด้วยส่วนประกอบ ABS และ Polycarbonate (PC) ที่รีไซเคิลได้ 
 • ชิ้นส่วนพลาสติกภายในคอนโซลของเราซึ่งมีน้ำหนักมากกว่า 100 กรัมสามารถถอดออกได้โดยใช้เครื่องมือที่มีจำหน่ายในเชิงพาณิชย์สำหรับหน่วยงานผู้รีไซเคิล
 • เมื่อเป็นไปได้* เราจะทำสัญลักษณ์ส่วนประกอบของชิ้นส่วนพลาสติกของเราซึ่งมีน้ำหนักตั้งแต่ 20 กรัมขึ้นไป เพื่อให้สามารถระบุพลาสติกชนิดต่างๆ ได้อย่างง่ายดายในระหว่างการรีไซเคิล เราทำสัญลักษณ์สารชะลอการติดไฟบนชิ้นส่วนพลาสติกที่มีน้ำหนักมากกว่า 20 กรัมเมื่อมีปริมาณ 1% (โดยมวล) หรือมากกว่า 

*โดยมีข้อยกเว้นดังต่อไปนี้:

 • ชิ้นส่วนมีพื้นผิวเรียบน้อยกว่า 1 ตารางเซนติเมตรสำหรับทำสัญลักษณ์
 • ประสิทธิภาพหรือฟังก์ชันการทำงานของชิ้นส่วนลดลง เช่น ปุ่มที่มีพื้นผิวที่เปี่ยมลวดลาย เลนส์พลาสติก หรือจอแสดงผล
 • ชิ้นส่วนภายนอกโปร่งแสง
 • การทำสัญลักษณ์ไม่สามารถทำได้ในทางเทคนิคเนื่องจากวิธีการผลิตพลาสติกที่เฉพาะเจาะจงที่ใช้ในชิ้นส่วนนั้นๆ เช่น การหลอมขึ้นรูป 

การซ่อมแซมและการทิ้ง 

เราให้บริการซ่อมแซมทั้งภายในและภายนอกระยะเวลารับประกันสำหรับคอนโซลของเรา เพื่อที่จะให้บริการดังกล่าว เราจะมอบเอกสารทางเทคนิคให้กับศูนย์ซ่อมที่ได้รับอนุญาต และสร้างความมั่นใจว่าชิ้นส่วนอะไหล่จะพร้อมใช้งานสำหรับศูนย์ดังกล่าว นอกจากนี้ องค์ประกอบสำคัญของคอนโซลของเรายังได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ถอดประกอบได้ด้วยวิธีการที่ไม่ต้องทำลาย

บรรจุภัณฑ์ของเรา

เราตรวจสอบบรรจุภัณฑ์ของเราเป็นประจำเพื่อสร้างความมั่นใจว่าเราใช้วัตถุดิบขั้นต่ำที่จำเป็นต่อการส่งมอบผลิตภัณฑ์ของเราให้กับลูกค้า 

 • ในปี 2018 เราได้ลดบรรจุภัณฑ์ที่ใช้กระดาษลัง (บล็อคโฟม กล่อง และสลิปเคส) ของแชสซี PS4 CUH-20xx ลง 13% เมื่อเทียบกับแชสซีของ PS4 CUH-12xx รวมทั้งยังลดน้ำหนักของถาดพลาสติกในแพคเกจของชุดหูฟัง Gold Stereo ลงประมาณ 44% 
 • เพื่อเพิ่มความเป็นไปได้ของการรีไซเคิลให้กับบรรจุภัณฑ์ของเรา เราใช้บรรจุภัณฑ์ที่ใช้กล่องกระดาษสำหรับ PlayStation4 และไม่ใช้ EPS (โพลิสไตรีน)
 • ภายในภูมิภาคการขายในอเมริกาของเรา เราได้เริ่มจัดหาบรรจุภัณฑ์อุปกรณ์ต่อพ่วงจากขวด PET ที่ผ่านการใช้งานแล้วในปี 2013 แทนที่จะพึ่งพาเศษพลาสติกจากการผลิตเพียงอย่างเดียว เรารักษาคุณภาพในระดับเดิมเอาไว้ พร้อมทั้งลดปริมาณการทิ้งพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวด้วยการเปลี่ยนไปใช้ขวดพลาสติกใช้แล้วที่อาจจะต้องนำไปทิ้งที่หลุมฝังกลบหากไม่ได้นำไปรีไซเคิล 
 • ในทำนองเดียวกัน 50-55% ของบรรจุภัณฑ์ PET ที่ใช้สำหรับ DualShock®4 ภายในภูมิภาคยุโรปของเราทำมาจากวัตถุดิบรีไซเคิล    

* รุ่นที่มีวางจำหน่ายอาจต่างกันไปตามภูมิภาคและประเทศ

สารเคมีอันตราย

Sony มีเป้าหมายที่จะสิ้นสุดการใช้ “สารที่ได้รับการควบคุมด้านสิ่งแวดล้อม” ในผลิตภัณฑ์ของบริษัท เรายึดถือ รายการสารต้องห้าม โดยสอดคล้องกับมาตรฐานระดับโลกของเราในด้านการจัดการความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของสารเคมีภายในการดำเนินงานและซัพพลายเชนของเรา     

แบตเตอรี่และหน้าจอที่ใช้ในผลิตภัณฑ์ของเรา (เช่น DualShock4 และ PlayStation®VR) ปราศจากสารปรอท อย่างไรก็ตาม สำหรับสารปรอทที่ใช้ในแบตเตอรี่และหน้าจอ การทิ้งอย่างไม่ถูกต้องสามารถก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมได้

เราไม่ใช้คลอรีนหรือสารกันไฟที่ทำจากโบรมีนในเคสพลาสติกภายนอกของเรา นอกจากนี้ เราจะเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการเลิกใช้ส่วนประกอบหลักสำหรับการนำกลับมาใช้ใหม่ รีไซเคิล และการดูแลรักษาหลังหมดอายุการใช้งาน

การรีไซเคิลผลิตภัณฑ์

ยุโรป

เราได้ช่วยสร้างแผนงานการรีไซเคิลมากมาย (เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติตามกฎของ WEEE, แบตเตอรี่ และบรรจุภัณฑ์) ทั่วทวีปยุโรปเพื่อสร้างความมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ แบตเตอรี่ และบรรจุภัณฑ์ของเราจะได้รับการจัดเก็บ รีไซเคิล และดูแลรักษาเมื่อสิ้นสุดอายุการใช้งาน ในทุกปี เราใช้เงินในภูมิภาคประมาณ €1.5 ล้านเพื่อมอบทุนแก่การดำเนินการเหล่านี้

ขยะอุปกรณ์ทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิก:

Sony Interactive Entertainment ปฏิบัติตาม EU WEEE Directive 92012/19/EU เกี่ยวกับขยะอุปกรณ์ทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิก) ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้รับการทำสัญลักษณ์ตาม Annex IX และสอดคล้องกับแนวทางใน European Standard EN 50419 ดังที่แสดงด้านล่าง:

สัญลักษณ์นี้บ่งชี้ว่าไม่ควรทิ้งผลิตภัณฑ์นี้ร่วมกับขยะในครัวเรือน ควรทิ้งที่สถานที่ที่เหมาะสมเพื่อให้สามารถคืนสภาพและรีไซเคิลได้

แบตเตอรี่:

แบตเตอรี่ที่ใช้ในผลิตภัณฑ์ PlayStation สอดคล้องตาม EU Battery Directive 2006/66/EC 

บรรจุภัณฑ์:

เช่นเดียวกับ WEEE และแบตเตอรี่ เราได้เข้าร่วมแผนงานบรรจุภัณฑ์ในแต่ละประเทศที่เรามีข้อผูกมัดในฐานะผู้ผลิต ผ่านแผนงานด้านการปฏิบัติตามกฎเหล่านี้ เราได้มอบทุนแก่ผู้เก็บรวบรวมขยะและผู้ดำเนินการรีไซเคิลเพื่อสร้างความมั่นใจว่า เมื่อใดก็ตามที่เหมาะสม บรรจุภัณฑ์จากผลิตภัณฑ์ของเราจะถูกนำมาใช้ใหม่ คืนสภาพ หรือรีไซเคิลโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายสำหรับผู้บริโภคทั้งหมด 

อเมริกาเหนือ

ในสหรัฐอเมริกา โปรแกรม Take Back Recycling ของเรานำเสนอการรีไซเคิลผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ของเราอย่างมีความรับผิดชอบทั่วประเทศ ผ่านความร่วมมือกับหน่วยงานผู้รีไซเคิลที่ได้รับใบอนุญาต อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกที่ไม่เป็นที่ต้องการสามารถถอดประกอบเพื่อให้กลายเป็นวัตถุดิบที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ และทดแทนความจำเป็นในการคัดสรรวัตถุดิบในอนาคต 

นอกจากนี้ โปรแกรมการให้ใบรับรองยังให้การรับประกันอีกด้วยว่า ความปลอดภัยของคนงานและการปกป้องชุมชนท้องถิ่นมีความสำคัญลำดับสูงสุดในกระบวนการรีไซเคิล สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ sony.com/ecotrade

เราปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายท้องถิ่นทั้งหมดสำหรับการทิ้ง WEEE, แบตเตอรี่ และบรรจุภัณฑ์ในทุกพื้นที่ที่มีผลิตภัณฑ์ของเราจำหน่าย