oducts/">

ผลิตภัณฑ์ของเรา

เราลดผลกระทบที่ผลิตภัณฑ์ของเรามีต่อสิ่งแวดล้อมอย่างไรบ้าง:

ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

ก๊าซเรือนกระจก

ประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร

สารเคมีอันตราย

คอนโซลของฉันใช้พลังงานในปริมาณเท่าใด

ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

การคาดคะเนโดยอิงจากโมเดลสหภาพยุโรป/สหราชอาณาจักรและคิดว่ามีเวลาใช้งาน >3 ต่อวัน

PS4*

CUH-10xx

CUH-11xx

CUH-12xx

CUH-20xx

CUH-21xx

CUH-22xx

151 – 160 กิโลวัตต์/ปี

136– 144 กิโลวัตต์/ปี

104 – 110 กิโลวัตต์/ปี

89 – 95 กิโลวัตต์/ปี

82 – 88 กิโลวัตต์/ปี

81 – 85 กิโลวัตต์/ปี

PS4 Pro**

CUH-70xx

CUH-71xx

CUH-72xx

133 – 138 กิโลวัตต์/ปี

131 – 136 กิโลวัตต์/ปี

131 – 134 กิโลวัตต์/ปี

PS5***

CFI-1016A

CFI-1016B

134 – 135 กิโลวัตต์/ปี

133 – 134 กิโลวัตต์/ปี

*อิงจากการเล่นเกมในระดับความละเอียด HD
**อิงจากการเล่นเกมในความละเอียดระดับ UHD
***อิงจากการรวมกันโดยใช้เล่นเกม PS4 (ที่ระดับความละเอียด UHD) 25% และเล่นเกม PS5 (ที่ระดับความละเอียด UHD) 75%

ฉันสามารถลดปริมาณการใช้พลังงานของคอนโซลของฉันได้อย่างไร

เปิดใช้งานการปิดเครื่องโดยอัตโนมัติ

หากคุณต้องการตั้งค่าคอนโซลของคุณเพื่อลดปริมาณการใช้พลังงาน ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เปิดใช้งานการปิดเครื่องอัตโนมัติแล้ว วิธีนี้จะช่วยให้มั่นใจว่าคอนโซลจะปิดทำงานหลังจากไม่มีการใช้งานเป็นระยะเวลาหนึ่ง การตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับการปิดเครื่องอัตโนมัติคือสี่ชั่วโมงสำหรับการเล่นสื่อ และ 20 นาที (ในยุโรป) หรือหนึ่งชั่วโมง (พื้นที่อื่นๆ ทั่วโลก) สำหรับโหมดอื่นๆ ทั้งหมด คุณสามารถใช้การตั้งค่านี้ต่อไปหรือเลือกเวลาที่เหมาะสมกับคุณได้

สำหรับขั้นตอนการตั้งค่าการจัดการพลังงาน ดูที่:

 • PS4 และ PS4 Pro: "การตั้งค่า>ตั้งเวลาที่ PS4 จะปิด” ด้านใน คู่มือ PlayStation 4
 • PS5: “การตั้งค่า>การประหยัดพลังงาน>ตั้งเวลาที่ PS5 จะเข้าสู่โหมดพัก” ใน คู่มือ PlayStation 5

เลือกการตั้งค่าโหมดพักสำหรับคุณ

มีฟีเจอร์ต่างๆ ที่มีในโหมดพักที่สามารถช่วยคุณประหยัดพลังงานได้ตามความต้องการของคุณ ลองคิดถึงคำถามต่อไปนี้เพื่อตั้งค่าคอนโซลของคุณให้เหมาะสมที่สุด:

สำหรับวิธีการตั้งค่าคุณสมบัติที่มีในโหมดพัก โปรดดูที่: 

 • PS4 และ PS4 Pro: “การตั้งค่า>ตั้งค่าคุณสมบัติที่มีในโหมดพัก” ใน คู่มือ PlayStation 4
 • PS5: “การตั้งค่า>การประหยัดพลังงาน>คุณสมบัติที่มีในโหมดพัก” ใน คู่มือ PlayStation 5

ก๊าซเรือนกระจก

การเล่นเกมมีผลกระทบในด้านก๊าซเรือนกระจกอย่างไร

ก๊าซเรือนกระจกจากการเล่นเกมขึ้นอยู่กับหลากหลายปัจจัย ซึ่งรวมถึงประเทศที่คุณอาศัยอยู่และรุ่นของคอนโซลที่คุณมี สองปัจจัยที่สำคัญที่สุดได้แก่ ขนาดของเกมและระยะเวลาโดยรวมที่คุณเล่นเกมนั้นๆ (ตลอดอายุการใช้งานของเกม) เราได้วิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ เหล่านี้เพื่อระบุวิธีการที่ดีที่สุดในการเล่นเกมโดยเชื่อมโยงกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อชั่วโมงการเล่นเกม

ดิจิตอลเทียบกับกายภาพ:

ในปัจจุบัน เราได้ประมาณการณ์ว่าการดาวน์โหลดมีอัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับดิสก์และการสตรีม (ที่ 0.05 kgCO2e โดยเฉลี่ยต่อการเล่นเกมหนึ่งชั่วโมงโดยใช้ระบบ PS4 ล่าสุด) ซึ่งเป็นอัตราที่ค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับพีซีสำหรับเล่นเกมทั่วไป (อยู่ที่ประมาณ 0.09 kgCO2e/ชม.)

โดยทั่วไป การเล่นเกมเป็นกิจกรรมที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำเมื่อเทียบกับกิจกรรมยามว่างอื่นๆ โดยเฉพาะกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้ระบบขนส่ง (เช่น การเดินทางไปยังโรงภาพยนตร์มีอัตราอยู่ที่ประมาณ 2.4 kgCO2e/ชม.) (Druckman และคณะ 2012)*

ระยะเวลาในการเล่นเกม:

ระยะเวลารวมในการเล่นเกม (ตลอดอายุการใช้งานของเกม) มีผลกระทบต่อการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ตัวอย่างเช่น โดยเฉลี่ยแล้วเราจะประมาณการณ์ว่าการสตรีมโดยใช้ PS Now มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกน้อยที่สุดสำหรับการเล่นเกมรวมสูงสุด 4 ถึง 5 ชั่วโมง (ตลอดอายุการใช้งาน) เมื่อเปรียบเทียบกับการดาวน์โหลด หรือสูงสุด 20 ชั่วโมงเมื่อเทียบกับดิสก์ของ PlayStation

ขนาดของไฟล์เกม:

ในทำนองเดียวกัน ขนาดไฟล์ของเกมก็มีความสำคัญ สำหรับเกมขนาดเล็กที่มีขนาดไม่เกิน 5 GB เราประมาณการณ์ว่าการดาวน์โหลดมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยรวมต่ำที่สุดเมื่อเทียบกับการสตรีมและดิสก์

สำหรับเกมขนาดใหญ่ เราประมาณการณ์ว่าการสตรีมผ่าน PS Now มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกน้อยที่สุดหากเล่นเกมโดยรวมเพียงไม่กี่ชั่วโมง ในขณะที่การดาวน์โหลดมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกน้อยที่สุดหากคุณต้องการเล่นเกมในระยะเวลานานกว่านั้น*

PS Now ช่วยให้คุณสามารถเข้าถึงเกมหลายร้อยเกมได้อย่างรวดเร็วและสามารถลดก๊าซเรือนกระจกจากการใช้คอนโซลของคุณหากคุณสตรีมเกมในเวลาที่ต่ำกว่า 4 ถึง 5 ชั่วโมงเมื่อเทียบกับการดาวน์โหลดและเล่นในเวลาสั้นๆ

*การดาวน์โหลดเกมที่มีขนาดไฟล์มากกว่า 10 GB มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำที่สุดหากเล่นเกมเป็นเวลาโดยรวมมากกว่า 3.5 ชั่วโมง ดิสก์และการดาวน์โหลดมีผลกระทบด้านก๊าซเรือนกระจกคล้ายกันเมื่อเล่นเกมเป็นเวลารวมนานกว่า 200 ชั่วโมง สำหรับขนาดไฟล์ตั้งแต่ 10 GB ขึ้นไป
**การให้บริการอาจแตกต่างกันในแต่ละประเทศ

ค่าประมาณเหล่านี้รวมถึงการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นเมื่อเล่นคอนโซลของคุณ และในการผลิตคอนโซลและดิสก์ การขนส่งไปยังผู้ค้าปลีก การจัดส่งหรือการรับสินค้าจากร้าน และในการดูแลรักษาผลิตภัณฑ์เมื่อสิ้นสุดอายุการใช้งาน (เช่น การรีไซเคิลหรือการทิ้ง)

นอกจากนี้ยังรวมถึงการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมดิจิตอลและกิจกรรมเครือข่าย ตั้งแต่การพัฒนาเกมและการผลิตซอฟต์แวร์ไปจนถึงการส่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตและพลังงานที่เซิร์ฟเวอร์ใช้ในการเรียกใช้ PS Network และ PS Now

ค่าประมาณเหล่านี้อิงตามงานศึกษาที่ใช้ข้อมูลเฉลี่ยของยุโรป แต่เป็นค่าแทนสำหรับการสตรีมผ่านระบบคลาวด์ในภูมิภาคอื่นๆ ที่สามารถใช้งาน PS Now ได้

ค่าประมาณเหล่านี้มีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงในอนาคต เนื่องจากประสิทธิภาพและความสามารถของการคำนวณและอินเทอร์เน็ตจะพัฒนาขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป ตัวอย่างเช่น พลังงานที่ใช้ในการส่งข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตได้รับการประมาณการณ์ว่าจะลดลงครึ่งหนึ่งทุกๆ สองปีนับตั้งแต่ปี 2000 (Aslan และคณะ 2018) นอกจากนี้ PlayStation Now เป็นบริการที่ค่อนข้างใหม่ และเราจะยังคงตรวจสอบการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและประสิทธิภาพของการเล่นเกมต่อไป

*ขอบเขตการศึกษาของ Druckman และคณะ (2012) ประกอบด้วยความเข้มของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของการขนส่ง และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ฝังอยู่ในกิจกรรมด้านความบันเทิงและวัฒนธรรม (เช่น การเดินทางไปยังโรงภาพยนตร์หรือโรงละคร) และกีฬากลางแจ้ง

เราได้ทำสิ่งใดบ้างเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของผลิตภัณฑ์และบริการของเรา

PS4

ตั้งแต่วันที่เราจำหน่าย PS4 เราได้พยายามอย่างมากเพื่อลดการใช้พลังงานของคอนโซลของเราโดยการใช้เทคโนโลยีที่ใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น:

 • System-on-a-Chip (SoC): ผสมผสานหลายๆ องค์ประกอบ เช่น โปรเซสเซอร์ส่วนกลางและโปรเซสเซอร์กราฟิกไว้ในชิพเดียว
 • Die shrink: ลดขนาดขององค์ประกอบภายในโปรเซสเซอร์ลงและเพิ่มประสิทธิภาพให้มากขึ้น
 • การปรับขนาดพลังงาน: โปรเซสเซอร์ของคอนโซลจะเพิ่มหรือลดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพได้ โดยขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของเกมหรือแอปพลิเคชัน
 • พาวเวอร์ซัพพลายที่มีประสิทธิภาพ
 • โหมดพักสำหรับประหยัดพลังงาน เช่น Suspend ซึ่งช่วยให้คอนโซลสามารถปิดทำงานในขณะที่เกมหรือแอปพลิเคชันหยุดการทำงานชั่วคราว

PS5

การทำงานของ PS5 มีความเร็วมากกว่า PS4 ประมาณ 100 เท่า (เปรียบเทียบความเร็วการอ่านของ SSD ของ PS5 กับความเร็วการอ่านของ HDD ของ PS4 HDD) นี่อาจจะส่งผลให้มีการเพิ่มพลังงานที่ใช้ในช่วงแรก โดยเฉพาะกับการเล่นเกม

เพื่อให้การใช้พลังงานต่ำที่สุดเท่าที่ทำได้และใช้พลังงานให้ได้คุ้มค่าที่สุด PS5 จะมีเทคโนโลยีพลังงานที่ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพใหม่ ประกอบด้วยชิปเซ็ตที่มี AMD Zen2 & RDNA2 เป็นฐาน พาวเวอร์ซัพพลายที่มีประสิทธิภาพ และโหมดพลังงานต่ำ เพราะฉะนั้น นี่เป็นเครื่องรุ่นแรกที่สามารถลดพลังงานที่ใช้เมื่อเทียบกับเครื่องรุ่นก่อนหน้า โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับ PS4 Pro:

 • เพื่อให้การลดพลังงานของ PS5 อยู่ในบริบทที่เหมาะสม: โมเดลรุ่นแรกของ PS5 ใช้พลังงานกับสื่อและหน้าหลักน้อยกว่าโมเดล PS4 และ PS4 Pro โมเดลแรกอย่างมาก
 • เนื่องจากการพัฒนาประสิทธิภาพการใช้พลังงานของ PS4 และ PS4 Pro มาตลอด การใช้พลังงานเฉลี่ยของ PS5 ในหน้าหลักและระหว่างการเล่นสื่อสามารถใช้พลังงานได้ต่ำกว่าสูงสุด 20% ของโมเดล PS4 Pro ปัจจุบันแต่สูงกว่าโมเดล PS4 ปัจจุบันประมาณ 8-19% เนื่องจากประสิทธิภาพการทำงานที่สูงกว่า (ขึ้นอยู่กับโมเดล)1

เพื่อชี้ให้เห็นระดับพลังงาน เราได้นำคอนโซลโมเดลยุโรปจำนวนหนึ่งมาจากโกดังโดยตรงเพื่อทดสอบที่ Sony Materials Science Lab ห้องทดลองที่ได้รับการรับรองแล้วในสตุทท์การ์ท ประเทศเยอรมนี เพื่อให้มีความแม่นยำ เราปฏิบัติตามกระบวนการทดสอบพลังงานคอนโซลมาตรฐานที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมาธิการยุโรป การทดสอบนี้ใช้เวลาทั้งหมด 300 ชั่วโมง!2

ค่าที่ได้อิงจากตัวอย่างการประเมินจริงจากคอนโซลโมเดลสหภาพยุโรป/สหราชอาณาจักร: โปรดทราบว่าผลที่ได้อาจจะต่างกันขึ้นอยู่กับตัวอย่างและเนื้อหาที่ใช้ประเมิน การทดสอบปฏิบัติตามกระบวนการทดสอบพลังงานคอนโซลมาตรฐานที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมาธิการยุโรป ข้อมูลการใช้พลังงานอิงจากการใช้งานเฉลี่ยของคอนโซลห้าเครื่องต่อโมเดล สื่อที่ใช้ประเมิน: Blu-ray: Avatar สตรีมระดับ HD: CUH-1016/CUH-7016: 24 ซีซั่น 1 ตอนที่ 1 (ใช้ตัวเล่นสื่อ Video Unlimited) CUH-2216/CUH-7216: Friends ซีซั่น 1 ตอนที่ 1 (ใช้ตัวเล่นสื่อ Video Unlimited) CFI-1016A/CFI-1016B: Spider-Man: Homecoming (ใช้ PlayStation™Video)

พลังงานที่ใช้จากการเล่นเกมเป็นสิ่งที่เริ่มจะมีการใช้งานสูงขึ้น พลังงานที่ใช้กับเกมจะต่างกันอย่างมากขึ้นอยู่กับคอนโซล ภูมิภาคที่เล่น และกระทั่งเวลาเล่นเกมที่ต่างกัน การใช้พลังงานขณะเล่นเกมของ PS5 มีความหลากหลายมาก เช่นตั้งแต่ต่ำกว่า 100 วัตต์จนถึงประมาณ 200 วัตต์สำหรับการประเมินที่แสดงให้เห็นด้านล่าง (กับเกม PS5 ยุคใหม่ที่มักจะทำงานในช่วงที่สูงของระดับการใช้พลังงานเหล่านี้ การใช้พลังงานที่คุ้มค่ามากขึ้นของ PS5 ก็ชัดเจน: การเล่นเกม PS4 บน PS5 ก็สามารถใช้พลังงานต่ำกว่าประมาณหนึ่งในสามเมื่อเทียบกับการเล่นบน PS4 Pro

1อิงจากตัวอย่างเครื่อง EU SKU PS5 แบบมีที่ใส่แผ่น 5 เครื่อง (CFI-1016A: BD 2K; ตัวอย่างเครื่อง EU SKU PS5 แบบดิจิทัล 5 เครื่อง (CFI-1016B: หน้าหลัก 2K & 4K)
2https://www.playstation.com/legal/ecodesign/

ค่าที่ได้อิงจากตัวอย่างการประเมินจริงจากคอนโซลโมเดลสหภาพยุโรป/สหราชอาณาจักร: โปรดทราบว่าผลที่ได้อาจจะต่างกันขึ้นอยู่กับตัวอย่างและเนื้อหาที่ใช้ประเมิน การทดสอบปฏิบัติตามกระบวนการทดสอบพลังงานคอนโซลมาตรฐานที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมาธิการยุโรป

โหมดพักออกแบบมาเพื่อลดปริมาณการใช้พลังงานของ PS5 โดยเฉพาะ; โหมดนี้จะเปิดใช้งานเป็นค่าเริ่มต้น รวมถึงการลดพลังงานโดยอัตโนมัติและให้คอนโซลสามารถใช้งานได้ที่พลังงานต่ำแทนที่จะต้องใช้พลังงานเต็มที่อยู่ตลอด การใช้พลังงานของ PS5 ได้ลดลงอย่างมากสำหรับในโหมดพักเมื่อเทียบกับ PS4 และ PS4 Pro – นี่เป็นการพัฒนาที่สำคัญเมื่อนึกถึงว่ามีเวลาที่คอนโซลลดการใช้พลังงานและไม่ได้ใช้งานนานกี่ชั่วโมง

 • PS5 ใช้พลังงานต่ำกว่าโมเดล PS4 และ PS4 Pro ราว 80% (ที่ 0.5 วัตต์หรือน้อยกว่า) หากมีผู้ใช้เปิดใช้คุณสมบัตินี้เพียงหนึ่งล้านคน จะสามารถประหยัดพลังงานได้เท่ากับปริมาณการใช้ไฟฟ้าโดยเฉลี่ยต่อปีของ 1,000 ครัวเรือนในสหรัฐอเมริกา
 • PS5 ใช้พลังงานน้อยกว่าราว 28-39% สำหรับการชาร์จด้วย USB พร้อมกับเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต (ขณะไม่ได้ใช้งาน) เมื่อเทียบกับโมเดล PS4 และ PS4 Pro3
 • การพักชั่วคราวคือ การตั้งค่าโหมดพักเริ่มต้นสำหรับโมเดล PS5 ของสหภาพยุโรป สหราชอาณาจักร รัสเซีย ออสเตรเลีย/ นิวซีแลนด์ และการชาร์จด้วย USB พร้อมการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตสำหรับ รุ่นอื่นๆ ทั้งหมด (เนื่องจากแต่ละภูมิภาคมีข้อกำหนดทางกฎหมายที่แตกต่างกัน)  นอกจากนี้ การตั้งค่าเหล่านี่สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามต้องการเพื่อให้ใช้งานฟังก์ชันต่างๆ และปรับการใช้พลังงานของ PS5 ได้เหมาะสมที่สุด
ค่าที่ได้อิงจากตัวอย่างการประเมินจริงจากคอนโซลโมเดลสหภาพยุโรป/สหราชอาณาจักร: โปรดทราบว่าผลที่ได้อาจจะต่างกันขึ้นอยู่กับตัวอย่างและเนื้อหาที่ใช้ประเมิน ข้อมูลการใช้พลังงานอิงจากการใช้งานเฉลี่ยของคอนโซลห้าเครื่องต่อโมเดลที่เป็นไปได้ การทดสอบปฏิบัติตามกระบวนการทดสอบพลังงานคอนโซลมาตรฐานที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมาธิการยุโรป

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการใช้พลังงานของคอนโซล โปรดอ้างอิงจากตารางด้านบน และข้อมูลที่มีใน https://www.playstation.com/en-gb/legal/ecodesign/

แม้ว่า PS5 จะมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอย่างมาก เราคาดการณ์ว่าคอนโซลเครื่องนี้อาจจะใช้พลังงานงานต่ำกว่าโมเดลแรกของ PS4 ในปี 2013 ประมาณ 11-17% (ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของคอนโซลที่ผ่านมามักจะเพิ่มขึ้นตามช่วงอายุของแต่ละคอนโซล) ดูที่ส่วน “ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน” ด้านบนเพื่อข้อมูลเพิ่มเติม

ในด้านการปล่อยคาร์บอน: PS4 และ PS5 คงจะใช้พลังงานมากกว่านี้มากหากไม่ได้ใช้การพัฒนาประสิทธิภาพการใช้พลังงานเหล่านี้ ในช่วงท้ายของปี 2020 การปล่อยคาร์บอนที่เราได้หลีกเลี่ยงสำหรับ PS4 ก็อยู่ที่ประมาณ 19 ล้านเมตริกตัน จะเพิ่มขึ้นเป็น 30 ล้านเมตริกตันในปี 2030* (ซึ่งเท่ากับการปล่อย CO2 ของเดนมาร์กในปี 2017) นอกจากนั้น เราก็คาดการณ์ว่าเราจะหลีกเลี่ยง CO2 ได้ประมาณเทียบเท่ากับ 32,300 และ 39,000 ตันได้ในทุกๆ ปีสำหรับ PS5 ที่ขายได้ทุกๆ ล้านเครื่อง

*ประมาณ 1.8 MtCO2e เนื่องจากการปฏิบัติตามข้อจำกัดการสแตนด์บายและการสแตนด์บายแบบเชื่อมต่อเครือข่ายของคำสั่งด้านการสแตนด์บายของสหภาพยุโรป (EC 1275/2008 ดังที่กล่าวไว้ใน EU 801/2013) ภายในประเทศในสหภาพยุโรป

นอกจากนี้ยังมีการใช้มาตรการด้านประสิทธิภาพการใช้พลังงานในเซิร์ฟเวอร์การเล่นเกมบนระบบคลาวด์ของเราเพื่อลดปริมาณการใช้พลังงานอีกด้วย มาตรการดังกล่าวได้แก่:

 • พาวเวอร์ซัพพลายที่มีประสิทธิภาพ
 • การระบายความร้อนแบบใช้ร่วมกันและมีการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
 • สถานะพลังงานขณะที่ไม่มีการใช้งานที่มีประสิทธิภาพ
 • การจัดการพลังงานเซิร์ฟเวอร์

ประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร

วัสดุที่ใช้:

 • ในช่วงอายุของ PS4 เราได้ลดปริมาตรลงไปประมาณ 30% รวมถึงลด ‘ขนาดของ die’ ของชิปเซ็ตลง รวมถึงการใช้วัสดุลดลง ขนาดของคอนโซลที่ลดลงยังทำให้การขนส่งมีประสิทธิภาพมากขึ้นอีกด้วย ซึ่งนำไปสู่การลดก๊าซเรือนกระจกโดยรวมของเรา
 • PS5 มีขนาดใหญ่กว่า PS4 อย่างเห็นได้ชัด แต่เราได้ใช้การพัฒนาหลายๆ อย่างประกอบด้วยพัดลมระบายความร้อนขนาดใหญ่และฮีทซิงก์ที่อัปเกรดแล้วเพื่อทำให้สิ่งที่อยู่ด้านใน PS5 เล็กที่สุดเท่าที่เป็นไปได้
 • เราเริ่มการทดลองโดยใช้ของเสียจากพลาสติก PP จากอุตสาหกรรมที่รีไซเคิลแล้วสูงสุด 10% ในกล่องเกมที่ผลิตขึ้นสำหรับตลาดในยุโรปของเรา
ประสิทธิภาพการรีไซเคิล

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรีไซเคิลของคอนโซล PlayStation 4 และ PlayStation 5 เราจะให้แน่ใจว่า:

 • ชื้นส่วนฝาปิดและกรอบตัวเครื่องประกอบไปด้วยส่วนประกอบพลาสติก PC ABS, ABS และ Polycarbonate (PC) ที่รีไซเคิลได้
 • ชิ้นส่วนพลาสติกภายในคอนโซลของเราซึ่งมีน้ำหนักมากกว่า 100 กรัมสามารถถอดออกได้โดยใช้เครื่องมือที่มีจำหน่ายในเชิงพาณิชย์สำหรับหน่วยงานผู้รีไซเคิล
 • เมื่อเป็นไปได้* เราจะทำสัญลักษณ์ส่วนประกอบของชิ้นส่วนพลาสติกของเราซึ่งมีน้ำหนักตั้งแต่ 20 กรัม เพื่อให้สามารถระบุพลาสติกชนิดต่างๆ ได้อย่างง่ายดายในระหว่างการรีไซเคิล เราทำสัญลักษณ์ส่วนประกอบพลาสติกที่มีน้ำหนักมากกว่า 20 กรัมด้วย 0.1% หรือมากกว่า (โดยมวล) ของวัสดุหน่วงไฟ
 • เราแน่ใจว่าวัสดุหน่วงไฟแบบฮาโลเจนในส่วนประกอบของกรอบพลาสติกด้านนอกที่ >25 กรัมจะมีต่ำกว่า 0.1% (โดยมวล)
*โดยมีข้อยกเว้นดังต่อไปนี้:
 • ชิ้นส่วนมีพื้นผิวเรียบน้อยกว่า 1 ตารางเซนติเมตรสำหรับทำสัญลักษณ์
 • ประสิทธิภาพหรือฟังก์ชันการทำงานของชิ้นส่วนลดลง เช่น ปุ่มที่มีพื้นผิวที่เปี่ยมลวดลาย เลนส์พลาสติก หรือจอแสดงผล
 • ชิ้นส่วนภายนอกโปร่งแสง
 • การทำสัญลักษณ์ไม่สามารถทำได้ในทางเทคนิคเนื่องจากวิธีการผลิตพลาสติกที่เฉพาะเจาะจงที่ใช้ในชิ้นส่วนนั้นๆ เช่น การหลอมขึ้นรูป

การซ่อมแซมและการทิ้ง 

เราให้บริการซ่อมแซมทั้งภายในและภายนอกระยะเวลารับประกันสำหรับคอนโซลของเรา เพื่อที่จะให้บริการดังกล่าว เราจะมอบเอกสารทางเทคนิคให้กับศูนย์ซ่อมที่ได้รับอนุญาต และสร้างความมั่นใจว่าชิ้นส่วนอะไหล่จะพร้อมใช้งานสำหรับศูนย์ดังกล่าว นอกจากนี้ องค์ประกอบสำคัญของคอนโซลของเรายังได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ถอดประกอบได้ด้วยวิธีการที่ไม่ต้องทำลาย

บรรจุภัณฑ์ของเรา

เราตรวจสอบบรรจุภัณฑ์ของเราเป็นประจำเพื่อสร้างความมั่นใจว่าเราใช้วัตถุดิบขั้นต่ำที่จำเป็นต่อการส่งมอบผลิตภัณฑ์ของเราให้กับลูกค้า

ความสำเร็จของบรรจุภัณฑ์ PlayStation®4:

 • ในปี 2018 เราได้ลดบรรจุภัณฑ์ที่ใช้กระดาษลัง (บล็อคโฟม กล่อง และสลิปเคส) ของแชสซี PS4 CUH-20xx ลง 13% เมื่อเทียบกับแชสซีของ PS4 CUH-12xx รวมทั้งยังลดน้ำหนักของถาดพลาสติกในแพคเกจของชุดหูฟัง Gold Stereo ลงประมาณ 44%
 • เพื่อเพิ่มความเป็นไปได้ของการรีไซเคิลให้กับบรรจุภัณฑ์ของเรา เราใช้บรรจุภัณฑ์ที่ใช้กล่องกระดาษสำหรับ PlayStation 4 และไม่ใช้ EPS (โพลิสไตรีน)
 • ภายในภูมิภาคอเมริกาเหนือและใต้และภูมิภาคยุโรป ที่ที่มีวัสดุรีไซเคิลให้ใช้อยู่ ประมาณ 70% ของบรรจุภัณฑ์แบบ PET ที่ใช้สำหรับ DualShock®4 ทำมาจากของเสียใช้แล้วที่นำมารีไซเคิล

* รุ่นที่มีวางจำหน่ายอาจต่างกันไปตามภูมิภาคและประเทศ

ความสำเร็จของบรรจุภัณฑ์ PlayStation®5:

 

สำหรับการวางจำหน่าย PlayStation®5 เราได้ใช้รูปแบบแหล่งบรรจุภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพใหม่และพัฒนาดีไซน์บรรจุภัณฑ์ใหม่ที่ปราศจากพลาสติก 93-99% (ต่อหน่วยและโดยน้ำหนัก ขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์):

 • ใช้แผ่นเยื่อกระดาษแทนแผ่นโพลีสไตรีนหรือพลาสติก
 • ใช้ตัวรัดสายไฟจากกระดาษแทนพลาสติก
 • กำจัดซองพลาสติกป้องกันที่ใช้สำหรับสายไฟและคู่มือการใช้ในที่ส่วนที่ทำได้
 • แทนช่องพลาสติกที่แสดงให้เห็นด้านในด้วยกล่องกระดาษแข็งแบบปิดสำหรับอุปกรณ์เสริม PS5
 • ส่วนสำหรับการถือใช้การพับเข้าไปแทนจะใช้กาวติดกับบรรจุภัณฑ์ด้านนอก
 • หลีกเลี่ยงการใช้พลาสติกแตกสลายได้ชนิดอ๊อกโซ

สารเคมีอันตราย

Sony มีเป้าหมายที่จะสิ้นสุดการใช้ “สารที่ได้รับการควบคุมด้านสิ่งแวดล้อม” ในผลิตภัณฑ์ของบริษัท เรายึดถือ รายการสารต้องห้าม โดยสอดคล้องกับมาตรฐานระดับโลกของเราในด้านการจัดการความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของสารเคมีภายในการดำเนินงานและซัพพลายเชนของเรา

แบตเตอรี่และหน้าจอที่ใช้ในผลิตภัณฑ์ของเรา (เช่น DualShock4 และ PlayStation®VR) ปราศจากสารปรอท อย่างไรก็ตาม สำหรับสารปรอทที่ใช้ในแบตเตอรี่และหน้าจอ การทิ้งอย่างไม่ถูกต้องสามารถก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมได้

เราไม่ใช้คลอรีนหรือสารกันไฟที่ทำจากโบรมีนในเคสพลาสติกภายนอกของเรา นอกจากนี้ เราจะเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการเลิกใช้ส่วนประกอบหลักสำหรับการนำกลับมาใช้ใหม่ รีไซเคิล และการดูแลรักษาหลังหมดอายุการใช้งาน

การรีไซเคิลผลิตภัณฑ์

ยุโรป

เราได้ช่วยสร้างแผนงานการรีไซเคิลมากมาย (เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติตามกฎของ WEEE, แบตเตอรี่ และบรรจุภัณฑ์) ทั่วทวีปยุโรปเพื่อสร้างความมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ แบตเตอรี่ และบรรจุภัณฑ์ของเราจะได้รับการจัดเก็บ รีไซเคิล และดูแลรักษาเมื่อสิ้นสุดอายุการใช้งาน ในทุกปี เราใช้เงินในภูมิภาคประมาณ €1.5 ล้านเพื่อมอบทุนแก่การดำเนินการเหล่านี้

ขยะอุปกรณ์ทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิก:

Sony Interactive Entertainment ปฏิบัติตาม EU WEEE Directive 92012/19/EU เกี่ยวกับขยะอุปกรณ์ทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิก) ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้รับการทำสัญลักษณ์ตาม Annex IX และสอดคล้องกับแนวทางใน European Standard EN 50419 ดังที่แสดงด้านล่าง:

สัญลักษณ์นี้บ่งชี้ว่าไม่ควรทิ้งผลิตภัณฑ์นี้ร่วมกับขยะในครัวเรือน ควรทิ้งที่สถานที่ที่เหมาะสมเพื่อให้สามารถคืนสภาพและรีไซเคิลได้

แบตเตอรี่:

แบตเตอรี่ที่ใช้ในผลิตภัณฑ์ PlayStation สอดคล้องตาม EU Battery Directive 2006/66/EC

บรรจุภัณฑ์:

เช่นเดียวกับ WEEE และแบตเตอรี่ เราได้เข้าร่วมแผนงานบรรจุภัณฑ์ในแต่ละประเทศที่เรามีข้อผูกมัดในฐานะผู้ผลิต ผ่านแผนงานด้านการปฏิบัติตามกฎเหล่านี้ เราได้มอบทุนแก่ผู้เก็บรวบรวมขยะและผู้ดำเนินการรีไซเคิลเพื่อสร้างความมั่นใจว่า เมื่อใดก็ตามที่เหมาะสม บรรจุภัณฑ์จากผลิตภัณฑ์ของเราจะถูกนำมาใช้ใหม่ คืนสภาพ หรือรีไซเคิลโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายสำหรับผู้บริโภคทั้งหมด

อเมริกาเหนือ

ในสหรัฐอเมริกา โปรแกรม Take Back Recycling ของเรานำเสนอการรีไซเคิลผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ของเราอย่างมีความรับผิดชอบทั่วประเทศ ผ่านความร่วมมือกับหน่วยงานผู้รีไซเคิลที่ได้รับใบอนุญาต อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกที่ไม่เป็นที่ต้องการสามารถถอดประกอบเพื่อให้กลายเป็นวัตถุดิบที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ และทดแทนความจำเป็นในการคัดสรรวัตถุดิบในอนาคต 

นอกจากนี้ โปรแกรมการให้ใบรับรองยังให้การรับประกันอีกด้วยว่า ความปลอดภัยของคนงานและการปกป้องชุมชนท้องถิ่นมีความสำคัญลำดับสูงสุดในกระบวนการรีไซเคิล สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ sony.com/ecotrade

เราปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายท้องถิ่นทั้งหมดสำหรับการทิ้ง WEEE, แบตเตอรี่ และบรรจุภัณฑ์ในทุกพื้นที่ที่มีผลิตภัณฑ์ของเราจำหน่าย