ชุมชน

กิจกรรมชุมชน

เรามุ่งมั่นที่จะสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคม เจ้าหน้าที่ของเรามีส่วนร่วมในกิจกรรมที่หลากหลายภายในชุมชนท้องถิ่นและภูมิภาค อันประกอบด้วย

  • การมีส่วนร่วมในแผนงานด้านสิ่งแวดล้อมหรือการอนุรักษ์ที่ทางบริษัทจัดขึ้น
  • การอาสาเข้าร่วมโครงการหรือแผนงานการกุศลที่มีชื่อเสียงซึ่งได้รับการสนับสนุน
  • การฝึกอบรมด้านบริการสาธารณะหรือหน้าที่ด้านบริการสาธารณะ

เรามีแนวคิดริเริ่มมากมายที่ดำเนินการอยู่ทั่วโลก และมีเจ้าหน้าที่ของเราได้เข้าร่วมแล้วหลายพันคน แนวคิดริเริ่มบางส่วนได้แก่

ยุโรป

เราได้ดำเนินกิจกรรมร่วมกับองค์กรมากมาย ตั้งแต่ศูนย์อนุรักษ์ธรรมชาติและสวนสัตว์ไปจนถึงการจัดสรรชุมชนและองค์กรการกุศลเพื่อเด็ก ซึ่งบางหน่วยงานในกลุ่มนี้ได้ร่วมงานกับเรามาแล้วมากกว่า 10 ปี

ภายใต้นโยบายบริษัทของเรา เจ้าหน้าที่จะได้รับการจัดสรรวันสำหรับทำงานอาสาสมัครในแต่ละปี เพื่อสนับสนุนวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องภายในชุมชนท้องถิ่นของพวกเขา

นอกจากนี้ ในช่วง 12 ปีที่ผ่านมา เรายังได้เข้าร่วมใน Race for Life งานวิ่งการกุศลซึ่งจัดขึ้นทั่วสหราชอาณาจักรเพื่อระดมทุนสำหรับ Cancer Research UK กิจกรรมเหล่านี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากเจ้าหน้าที่ของเรา และเราสามารถระดมได้ถึง £40,000 นับจนถึงปัจจุบัน

อเมริกาเหนือ

ในเดือนพฤศจิกายน 2019 เราได้ร่วมมือกับ Climate Reality Project ในฐานะส่วนหนึ่งของโครงการ “24 Hours of Reality: Truth in Action” ซึ่งมุ่งกระตุ้นการสนทนาทั่วโลกเกี่ยวกับวิกฤติโลกร้อน ตลอดช่วงเวลา 24 ชั่วโมง เราได้จัด 11 กิจกรรมในสถานปฏิบัติงานต่างๆ ของเรา ซึ่งผู้นำ Climate Reality ของเราได้แบ่งปันความเชี่ยวชาญของพวกเขาให้กับเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับผลกระทบของภาวะโลกร้อนที่มีต่อชีวิตของเรา และเราจะช่วยอะไรได้บ้างสำหรับปัญหานี้

เอเชีย

เราได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมมากมาย ซึ่งรวมถึง Hong Kong & Kowloon Walk for Millions, แผนงานรีไซเคิลเสื้อผ้า และ Global Game Jam ซึ่งเป็นกิจกรรมทั่วโลกที่เราได้ให้การสนับสนุนในปี 2013 เพื่อช่วยให้ผู้พัฒนาเกมทั่วโลกสามารถพัฒนาเกมไปพร้อมกันและทำงานร่วมกันได้

ในญี่ปุ่น เราได้พัฒนาบทเรียนเกี่ยวกับอุตสาหกรรมวิดีโอเกมสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งเราจัดขึ้นโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายทั่วประเทศ