การควบคุมเวลาในการเล่นสำหรับคอนโซล PlayStation®5 และ PlayStation®4

วิธีตั้งค่าการควบคุมเวลาในการเล่นสำหรับ PlayStation®5 และ PlayStation®4 

เรียนรู้วิธีจัดการการควบคุมเวลาในการเล่นสำหรับบัญชีเด็กโดยใช้คอนโซล PS5™ และ PS4™ และอุปกรณ์มือถือของคุณ

การควบคุมเวลาในการเล่น 

ผู้จัดการครอบครัวสามารถตั้งค่าเวลาและระยะเวลาที่เด็กแต่ละคนจะสามารถเล่นคอนโซล PS5 และ PS4 ได้ การควบคุมเวลาในการเล่นจะทำงานควบคู่ไปกับ ข้อจำกัดของระบบ และการตั้งค่า การจัดการครอบครัว เพื่อช่วยให้คุณจัดการประสบการณ์ PlayStation ของบุตรหลานของคุณ

ก่อนที่คุณจะสามารถตั้งค่าการควบคุมเวลาในการเล่น:

  • คุณต้องมีบัญชีสำหรับ PlayStation™Network

  • เด็กทุกคนต้องมีบัญชีแยกเป็นของตัวเอง ซึ่งสร้างโดยใช้รายละเอียดของพวกเขาเอง (ชื่อและวันเกิด) 

  • บัญชีของคุณต้องเป็นผู้จัดการครอบครัวหรือ “ผู้ปกครอง” ที่ได้รับการแต่งตั้งโดยผู้จัดการครอบครัว บัญชีเด็กที่คุณจัดการจะต้องเป็นสมาชิกครอบครัว

  • ต้องตั้งค่าโซนเวลาสำหรับบัญชีเด็กก่อนจึงจะสามารถปรับการควบคุมเวลาในการเล่นได้

เวลาในการเล่นทำงานอย่างไร

การจัดการเวลาในการเล่นขึ้นอยู่กับการตั้งค่าสามอย่าง:

  • จำกัดเวลาในการเล่น: ‘จำกัด’ หรือ ‘ไม่จำกัด’

  • เมื่อเวลาในการเล่นสิ้นสุดลง: ‘แจ้งให้ทราบเท่านั้น’ หรือ ‘ออกจากระบบ’ บัญชีเด็ก

  • ระยะเวลาและชั่วโมงที่สามารถเล่นได้: ‘ระยะเวลาในการเล่น’ และ ‘ชั่วโมงที่สามารถเล่นได้’ สำหรับทุกวันหรือเฉพาะบางวันในสัปดาห์ 

เมื่อผู้เล่นที่อายุน้อยใกล้หมดเวลาในการเล่น การแจ้งเตือนจะปรากฏที่ด้านบนของหน้าจอเพื่อแจ้งให้ทราบว่าพวกควรบันทึกและออกเมื่อใด ผู้จัดการครอบครัวยังสามารถตั้งค่าระบบให้ออกจากระบบสมาชิกครอบครัวที่เป็นเด็กได้โดยอัตโนมัติเมื่อเวลาในการเล่นหมดลง

บนคอนโซล PS5 ผู้จัดการครอบครัวสามารถ เปลี่ยนเวลาในการเล่นสำหรับวันนี้ เพื่อให้บัญชีเด็กมีเวลาเล่นมากขึ้นภายในชั่วโมงที่สามารถเล่นได้

โปรดทราบว่าเวลาในการเล่นสำหรับบัญชีเด็กแบบออฟไลน์ใช้ได้กับคอนโซลที่ตั้งค่าไว้เท่านั้น เวลาในการเล่นสำหรับบัญชีแบบออนไลน์จะจำกัดเด็กในคอนโซล PS5 และ PS4 ที่เชื่อมต่อทั้งหมด

ตั้งค่าการควบคุมเวลาในการเล่น

เว็บเบราว์เซอร์: ตั้งค่าเวลาในการเล่น

  1. ไปที่ Playstation.com/acct/family และลงชื่อเข้าใช้ในฐานะผู้จัดการครอบครัวหรือบัญชีผู้ปกครองของบัญชีเด็กที่คุณต้องการจัดการ 
  2. คลิกบัญชีครอบครัวที่เป็นเด็ก แล้วคลิก แก้ไข ถัดจากการจำกัดเวลาในการเล่น
  3. เลือก บันทึก เพื่อใช้งานการเปลี่ยนแปลงของคุณ
  1. ลงชื่อเข้าใช้ในฐานะผู้จัดการครอบครัวหรือบัญชีผู้ปกครองของบัญชีเด็กที่คุณต้องการจัดการ 
  2. ไปที่ การตั้งค่า > ครอบครัวและการควบคุมโดยผู้ปกครอง > การจัดการครอบครัว และเลือกบัญชีเด็ก 
  3. ตั้งค่า โซนเวลา แล้วเลือกการตั้งค่า เวลาในการเล่น 
  4. เมื่อคุณได้ตั้งค่าการจำกัดของคุณแล้ว ให้เลือก บันทึก เพื่อใช้งานการเปลี่ยนแปลง
  1. ลงชื่อเข้าใช้ในฐานะผู้จัดการครอบครัวหรือบัญชีผู้ปกครองของบัญชีเด็กที่คุณต้องการจัดการ 
  2. ไปที่ การตั้งค่า > การควบคุมโดยผู้ปกครอง/การจัดการครอบครัว > การจัดการครอบครัว และเลือกบัญชีเด็ก 
  3. ตั้งค่า โซนเวลา แล้วเลือก การตั้งค่าเวลาในการเล่น 
  4. เมื่อคุณได้ตั้งค่าการจำกัดของคุณแล้ว ให้เลือก บันทึก เพื่อใช้งานการเปลี่ยนแปลง

ต้องการความช่วยเหลือใช่ไหม 

ติดต่อผู้เชี่ยวชาญในการสนับสนุนของเรา