คำพูดที่แสดงความเกลียดชังบน PlayStation Network

นโยบาย PlayStation ในการต่อต้านคำพูดที่แสดงความเกลียดชังบน PlayStation Network

เรียนรู้เกี่ยวกับนโยบาย PlayStation® ในการต่อต้านคำพูดที่แสดงความเกลียดชังและพฤติกรรมที่แสดงความเกลียดชังบน PlayStation™Network (PSN)

นโยบาย PlayStation ในการต่อต้านคำพูดที่แสดงความเกลียดชัง

PlayStation ส่งเสริมทั้งความเท่าเทียมและสิทธิส่วนบุคคลบนแพลตฟอร์มของเรา ทั้งในเกมและทางออนไลน์ PlayStation Network เป็นชุมชนสำหรับผู้เล่นที่มีภูมิหลังแตกต่างกันเพื่อแบ่งปันประสบการณ์การเล่นเกมที่สนุกสนาน ผู้เล่นสามารถแสดงความคิดเห็นและมุมมองของตนเองกับผู้เล่นคนอื่นได้ แต่คำพูดที่แสดงความเกลียดชังและพฤติกรรมที่แสดงความเกลียดชังจะไม่ได้รับการยอมรับ เมื่อคุณสร้างบัญชี คุณตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติในชุมชน ซึ่งระบุว่าผู้เล่นควรประพฤติตนบน PSN อย่างไร ผู้เล่นสามารถช่วยให้ชุมชนของเรายังคงต้อนรับขับสู้และอยู่ร่วมกันได้โดยประพฤติตนอย่างเหมาะสมและรายงานการประพฤติมิชอบต่อทีมงาน PlayStation Safety

ไม่มีข้อยกเว้นสำหรับการใช้ภาษาหรือคำหยาบคายที่แสดงถึงความเกลียดชังในรูปแบบใดๆ บน PSN แม้ว่าบริบทจะดูตลกขบขัน ไม่จริงจัง หรือใช้เป็นบริบทใหม่ ถึงแม้ว่าผู้เล่นอาจคิดว่าการใช้ถ้อยคำที่หยาบคายในกลุ่มเพื่อนหรือการการดูหมิ่นกันอย่างตลกขบขันเป็นสิ่งที่สามารถทำได้ แต่การโพสต์เนื้อหาที่ไม่เหมาะสมหรือการใช้ภาษาที่ไม่เหมาะสมบน PSN ก็จะมีบทลงโทษที่ตามมา ข้อพึงปฏิบัติของ PlayStation Network มีผลบังคับใช้ไม่ว่าคำพูดที่แสดงความเกลียดชังจะมุ่งไปยังผู้เล่นหรือผู้ชมที่เฉพาะเจาะจงหรือไม่ก็ตาม

คำพูดที่แสดงความเกลียดชังคืออะไร

คำพูดที่แสดงความเกลียดชัง คือ รูปแบบของการดูถูกเหยียดหยาม ได้แก่ อคติ ความเกลียดชัง หรือความรุนแรงที่มุ่งเป้าไปที่บุคคลหรือกลุ่มบุคคล โดยอิงตามลักษณะเฉพาะที่ได้รับความคุ้มครอง เช่น เชื้อชาติ ชาติพันธุ์ ชาติกำเนิด อัตลักษณ์ทางเพศ เพศ รสนิยมทางเพศ อายุ ศาสนา และความทุพพลภาพ ครอบครัว หรือสถานภาพทางทหาร 

คำพูดที่แสดงความเกลียดชังบน PSN อาจเป็นข้อความที่ข่มขู่คุกคาม ทั้งทางข้อความหรือทางวาจา รวมถึงข้อความ รูปภาพ หรือวิดีโอที่แสดงการเลือกปฏิบัติ 

ตัวอย่างของคำพูดที่แสดงความเกลียดชัง

  • การใช้คำดูถูกเหยียดหยาม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเชื้อชาติ ชาติพันธุ์ เหยียดเพศหญิง ต่อต้านกลุ่มรักร่วมเพศ หรือเหยียดหยามคนพิการในการพูดถึงหรือดูหมิ่นผู้เล่นคนอื่น
  • การพุ่งเป้าไปที่บุคคลใดก็ตามในเรื่องอัตลักษณ์หรือการแสดงออกทางเพศ
  • การพุ่งเป้าหรือการทำให้ผู้หญิงเสื่อมเสียด้วยภาษาที่เกลียดผู้หญิง
  • การดูหมิ่นหรือการเรียกชื่อที่ใช้ในชีวิตจริง และ/หรือตามสภาพทางจิตใจ การรับรู้ หรือทางร่างกายที่รับรู้ได้
  • การส่งเสริมกลุ่มที่มีความเกลียดชังและอุดมการณ์ของกลุ่มดังกล่าวโดยการโพสต์สัญลักษณ์/ภาพที่แสดงความเกลียดชัง
  • การแบ่งปันมีมที่แสดงการเหมารวมในเชิงลบต่อลักษณะเฉพาะตัวที่ได้รับการคุ้มครองของบุคคลหรือกลุ่มบุคคล
  • การยกย่องหรือการยอมรับความรุนแรง ความโหดร้าย หรือความตายต่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคล
  • การใช้ลักษณะเฉพาะตัวของบุคคลเพื่อทำให้เสื่อมเสียหรืออธิบายถึงการเล่นเกมของพวกเขาในทางลบ

วิธีการรายงานบุคคลในเรื่องคำพูดที่แสดงความเกลียดชัง

เราพึ่งพาสมาชิกในชุมชนของเราเพื่อช่วยรักษาเครือข่ายให้ปลอดภัยจากการประพฤติมิชอบของผู้เล่นทุกประเภท รวมถึงคำพูดที่แสดงความเกลียดชัง หากคุณพบเนื้อหาหรือพฤติกรรมที่คุณเชื่อว่าละเมิดข้อพึงปฏิบัติของเรา คุณสามารถรายงานไปยัง PlayStation Safety เพื่อให้ทีมตรวจสอบพิจารณาการดำเนินการบังคับใช้มาตรการที่อาจเกิดขึ้นได้

จะเกิดอะไรขึ้นหากฉันถูกรายงานเกี่ยวกับคำพูดที่แสดงความเกลียดชัง

PlayStation Safety จะดำเนินมาตรการต่อเนื้อหาที่ถูกรายงานทุกรูปแบบที่เรายืนยันว่าเป็นคำพูดที่แสดงความเกลียดชัง หากความผิดของคุณถูกตัดสินว่าเป็นคำพูดที่แสดงความเกลียดชัง บัญชีผู้ใช้ของคุณจะถูกระงับจาก PlayStation Network

PlayStation Safety บังคับใช้ข้อพึงปฏิบัติอย่างเคร่งครัดผ่านการตรวจสอบ ซึ่งหมายความว่าผู้เล่นสามารถรายงานคำพูดที่แสดงความเกลียดชังหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมอื่นๆ เพื่อให้พนักงานของเราได้ตรวจสอบ ทีมตรวจสอบของเราประกอบด้วยบุคคลจริงที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านวัฒนธรรมและภาษาจากทั่วโลก ซึ่งทำงานตลอด 24 ชั่วโมงเพื่อประมวลผลรายงาน ในระหว่างขั้นตอนการตรวจสอบ หากพบว่าผู้เล่นละเมิดข้อพึงปฏิบัติผู้เล่นจะได้รับบทลงโทษที่ตามมาจากการกระทำผิด ความผิดบางอย่างถือว่าร้ายแรงกว่าการกระทำอื่นๆ ระยะเวลาของการระงับใช้งานจะขึ้นอยู่กับความผิดและคุณได้่เคยละเมิดข้อพึงปฏิบัติมาก่อนหรือไม่ในอดีต

ในกรณีที่ความผิดเกิดขึ้นซ้ำๆ หรือมีการละเมิดอย่างรุนแรง ผู้เล่นอาจถูกระงับบัญชีผู้ใช้อย่างถาวร หรือถูกระงับการใช้งานคอนโซล PlayStation

ต้องการความช่วยเหลือใช่ไหม 

ติดต่อผู้เชี่ยวชาญในการสนับสนุนของเรา