คำพูดที่แสดงความเกลียดชังบน PlayStation Network

นโยบาย PlayStation ในการต่อต้านคำพูดที่แสดงความเกลียดชังบน PlayStation Network

เรียนรู้เกี่ยวกับนโยบาย PlayStation® ในการต่อต้านคำพูดที่แสดงความเกลียดชังและพฤติกรรมที่แสดงความเกลียดชังบน PlayStation™Network (PSN)

นโยบาย PlayStation ในการต่อต้านคำพูดที่แสดงความเกลียดชัง

PlayStation ส่งเสริมทั้งความเท่าเทียมและสิทธิส่วนบุคคลบนแพลตฟอร์มของเรา ทั้งในเกมและทางออนไลน์ PlayStation Network เป็นชุมชนสำหรับผู้เล่นที่มีภูมิหลังแตกต่างกันเพื่อแบ่งปันประสบการณ์การเล่นเกมที่สนุกสนาน ผู้เล่นสามารถแสดงความคิดเห็นและมุมมองของตนเองกับผู้เล่นคนอื่นได้ แต่คำพูดที่แสดงความเกลียดชังและพฤติกรรมที่แสดงความเกลียดชังจะไม่ได้รับการยอมรับ เมื่อคุณสร้างบัญชี คุณตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติในชุมชน ซึ่งระบุว่าผู้เล่นควรประพฤติตนบน PSN อย่างไร ผู้เล่นสามารถช่วยให้ชุมชนของเรายังคงต้อนรับขับสู้และอยู่ร่วมกันได้โดยประพฤติตนอย่างเหมาะสมและรายงานการประพฤติมิชอบต่อทีมงาน PlayStation Safety

ไม่มีข้อยกเว้นสำหรับการใช้ภาษาหรือคำหยาบคายที่แสดงถึงความเกลียดชังในรูปแบบใดๆ บน PSN แม้ว่าบริบทจะดูตลกขบขัน ไม่จริงจัง หรือใช้เป็นบริบทใหม่ ถึงแม้ว่าผู้เล่นอาจคิดว่าการใช้ถ้อยคำที่หยาบคายในกลุ่มเพื่อนหรือการการดูหมิ่นกันอย่างตลกขบขันเป็นสิ่งที่สามารถทำได้ แต่การโพสต์เนื้อหาที่ไม่เหมาะสมหรือการใช้ภาษาที่ไม่เหมาะสมบน PSN ก็จะมีบทลงโทษที่ตามมา มาตรฐานจรรยาบรรณของ PlayStation Network มีผลบังคับใช้ไม่ว่าคำพูดที่แสดงความเกลียดชังจะมุ่งไปยังผู้เล่นหรือผู้ชมที่เฉพาะเจาะจงหรือไม่ก็ตาม

คำพูดที่แสดงความเกลียดชังคืออะไร

คำพูดที่แสดงความเกลียดชัง คือ รูปแบบของการดูถูกเหยียดหยาม ได้แก่ อคติ ความเกลียดชัง หรือความรุนแรงที่มุ่งเป้าไปที่บุคคลหรือกลุ่มบุคคล โดยอิงตามลักษณะเฉพาะที่ได้รับความคุ้มครอง เช่น เชื้อชาติ ชาติพันธุ์ ชาติกำเนิด อัตลักษณ์ทางเพศ เพศ รสนิยมทางเพศ อายุ ศาสนา ความทุพพลภาพ สถานภาพครอบครัว สถานภาพทางทหาร และอื่นๆ นอกเหนือจากนี้

คำพูดที่แสดงความเกลียดชังบน PSN อาจเป็นข้อความที่ข่มขู่คุกคาม ทั้งทางข้อความหรือทางวาจา รวมถึงข้อความ รูปภาพ หรือวิดีโอที่แสดงการเลือกปฏิบัติ

ตัวอย่างของคำพูดที่แสดงความเกลียดชัง

  • การใช้คำดูถูกเหยียดหยาม ไม่ว่าจะเป็นการเหยียดเชื้อชาติ เหยียดชาติพันธุ์ เหยียดเพศ ต่อต้านกลุ่มรักร่วมเพศ หรือเหยียดหยามคนพิการ ในการพูดถึงหรือดูหมิ่นผู้เล่นคนอื่น
  • การพุ่งเป้าไปที่บุคคลใดก็ตามในเรื่องอัตลักษณ์หรือการแสดงออกทางเพศ
  • การพุ่งเป้าหรือการทำให้ผู้หญิงเสื่อมเสียด้วยภาษาที่เกลียดผู้หญิง
  • การดูหมิ่นหรือการเรียกชื่อที่ใช้ในชีวิตจริง และ/หรือตามสภาพทางจิตใจ การรับรู้ หรือทางร่างกายที่รับรู้ได้
  • การส่งเสริมกลุ่มที่มีความเกลียดชังและอุดมการณ์ของกลุ่มดังกล่าวโดยการโพสต์สัญลักษณ์/ภาพที่แสดงความเกลียดชัง
  • การแบ่งปันมีมที่แสดงการเหมารวมในเชิงลบต่อลักษณะเฉพาะตัวที่ได้รับการคุ้มครองของบุคคลหรือกลุ่มบุคคล
  • การยกย่องหรือการยอมรับความรุนแรง ความโหดร้าย หรือความตายต่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคล
  • การใช้ลักษณะเฉพาะตัวของบุคคลเพื่อทำให้เสื่อมเสียหรืออธิบายถึงการเล่นเกมของพวกเขาในทางลบ

วิธีการรายงานบุคคลในเรื่องคำพูดที่แสดงความเกลียดชัง

เราพึ่งพาสมาชิกในชุมชนของเราเพื่อช่วยรักษาเครือข่ายให้ปลอดภัยจากการประพฤติมิชอบของผู้เล่นทุกประเภท รวมถึงคำพูดที่แสดงความเกลียดชัง หากคุณพบเนื้อหาหรือพฤติกรรมที่คุณเชื่อว่าละเมิดมาตรฐานจรรยาบรรณของเรา คุณสามารถรายงานไปยังทีม PlayStation Safety เพื่อให้ทีมตรวจสอบพิจารณาการดำเนินการบังคับใช้มาตรการที่อาจเกิดขึ้นได้

จะเกิดอะไรขึ้นหากฉันถูกรายงานเกี่ยวกับคำพูดที่แสดงความเกลียดชัง

ทีม PlayStation Safety จะดำเนินการกับเนื้อหาที่ถูกรายงานทุกรูปแบบที่เรายืนยันว่าเป็นคำพูดที่แสดงความเกลียดชัง หากความผิดของคุณถูกตัดสินว่าเป็นคำพูดที่แสดงความเกลียดชัง บัญชีผู้ใช้ของคุณจะถูกระงับจาก PlayStation Network

PlayStation Safety บังคับใช้ข้อพึงปฏิบัติอย่างเคร่งครัดผ่านการตรวจสอบ ซึ่งหมายความว่าผู้เล่นสามารถรายงานคำพูดที่แสดงความเกลียดชังหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมอื่นๆ เพื่อให้พนักงานของเราได้ตรวจสอบ ทีมตรวจสอบของเราประกอบด้วยบุคคลจริงที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านวัฒนธรรมและภาษาจากทั่วโลก ซึ่งทำงานตลอด 24 ชั่วโมงเพื่อประมวลผลรายงาน ในระหว่างขั้นตอนการตรวจสอบ หากพบว่าผู้เล่นละเมิดข้อพึงปฏิบัติผู้เล่นจะได้รับบทลงโทษที่ตามมาจากการกระทำผิด ความผิดบางอย่างถือว่าร้ายแรงกว่าการกระทำอื่นๆ ระยะเวลาของการระงับใช้งานจะขึ้นอยู่กับความผิดและคุณได้่เคยละเมิดข้อพึงปฏิบัติมาก่อนหรือไม่ในอดีต

ในกรณีที่ความผิดเกิดขึ้นซ้ำๆ หรือมีการละเมิดอย่างรุนแรง ผู้เล่นอาจถูกระงับบัญชีผู้ใช้อย่างถาวร หรือถูกระงับการใช้งานคอนโซล PlayStation

ต้องการความช่วยเหลือใช่ไหม 

ติดต่อผู้เชี่ยวชาญในการสนับสนุนของเรา