PlayStation Remote Play na Android TV

Dzięki funkcji Remote Play możesz zdalnie sterować konsolą PlayStation® z dowolnego miejsca, w którym masz dostęp do szybkiego Internetu.

Wymogi dotyczące funkcji Remote Play na Android TV

Do korzystania z funkcji Remote Play potrzebne są:

 • Telewizor lub urządzenie z systemem Android TV™ w wersji 12 lub nowszej
  Możesz też korzystać z Chromecasta w Google TV™. Szczegółowe informacje znajdziesz w Google Play™.
 • Konsola PS5® lub PS4®
  Oprogramowanie systemu powinno zawsze być zaktualizowane do najnowszej wersji.
 • Konto w PlayStation™Network
  Użyj tego samego konta, z którego korzystasz na konsoli. Jeśli nie masz jeszcze konta, musisz je utworzyć.
 • Urządzenie przenośne
  Wpisz się, skanując kod QR na smartfonie lub tablecie.
 • Szybkie połączenie z Internetem
  Standardowo zalecamy korzystanie z szybkiego połączenie z Internetem o prędkości przesyłania i pobierania co najmniej 5 Mb/s. Do uzyskania najlepszej wydajności zalecamy szybkie połączenie z prędkością przesyłania i pobierania wynoszącą co najmniej 15 Mb/s.
 • Kontroler bezprzewodowy DualSense® lub kontroler bezprzewodowy DUALSHOCK®4.

Instalowanie aplikacji na platformie Android TV

Aby pobrać i zainstalować aplikację PS Remote Play na telewizorze z systemem Android TV, poszukaj tej aplikacji na telewizorze.

 • Trzeba to zrobić tylko podczas pierwszego użycia aplikacji. Możesz użyć tej samej aplikacji, aby połączyć się z konsolą PS5 i PS4.

Skonfiguruj konsolę PS5 do Gry zdalnej 

Trzeba to zrobić tylko podczas pierwszego użycia funkcji Gra zdalna:

 1. Na ekranie głównym otwórz Ustawienia > System > Remote Play i Włącz usługę Remote Play
 2. Aby uruchomić grę zdalną, gdy konsola PS5 znajduje się w trybie spoczynku, otwórz Ustawienia > System > Oszczędzanie energii > Funkcje dostępne w trybie spoczynku. Zaznacz pola wyboru przy opcjach Zachowaj połączenie z Internetem i Zezwalaj na włączanie konsoli PS5 przez sieć.

Trzeba to zrobić tylko podczas pierwszego użycia funkcji Gra zdalna: 

 1. Na ekranie funkcji otwórzUstawienia > Ustawienia połączenia usługi Remote Play i Włącz usługę Remote Play
 2. Na ekranie funkcji otwórz Ustawienia > Zarządzanie kontami > Aktywuj jako podstawowe PS4, po czym wybierz Aktywuj.
  To ustawienie można włączyć tylko na jednej konsoli PS4 dla każdego konta. 
 3. Aby uruchomić funkcję Gra zdalna, gdy konsola PS4 znajduje się w trybie spoczynku, otwórz Ustawienia > Ustawienia oszczędzania energii > Ustaw funkcje dostępne w trybie spoczynku. Zaznacz pola wyboru przy opcjach Zachowaj połączenie z Internetem i Zezwalaj na włączanie PS4 przez sieć.

Parowanie kontrolera bezprzewodowego DualSense z platformą Android TV

Gdy chcesz po raz pierwszy użyć kontrolera do obsługi platformy Android TV, musisz je ze sobą sparować.

 1. Sprawdź, czy wskaźnik gracza na kontrolerze jest wyłączony.
  Jeżeli wskaźnik świeci się, naciśnij i przytrzymaj przycisk PS, by go wyłączyć.
 2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk tworzenia, po czym naciśnij i przytrzymaj przycisk PS, aż pasek świetlny zacznie migać.
 3. W ustawieniach Piloty i akcesoria systemu Android TV wybierz kontroler, który chcesz sparować.
  Po zakończeniu parowania pasek świetlny zacznie migać, a następnie zaświeci się wskaźnik gracza.
 1. Sprawdź, czy wskaźnik gracza na kontrolerze jest wyłączony.
  Jeżeli wskaźnik świeci się, naciśnij i przytrzymaj przycisk PS, by go wyłączyć.
 2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk SHARE, po czym naciśnij i przytrzymaj przycisk PS, aż pasek świetlny zacznie migać.
 3. W ustawieniach Piloty i akcesoria systemu Android TV wybierz kontroler, który chcesz sparować.
  Po zakończeniu parowania pasek świetlny zacznie migać, a następnie zaświeci się wskaźnik gracza.
 • Kontroler może być sparowany tylko z jednym urządzeniem jednocześnie. Przy każdej zmianie urządzeń należy sparować kontroler z nowym urządzeniem.

Uruchamianie funkcji Remote Play na platformie Android TV

Wykonuj te czynności za każdym razem, gdy podłączysz się do konsoli z platformy Android TV.

 1. Włącz konsolę PS5 lub PS4 albo przełącz ją w tryb spoczynku.
 2. Uruchom PS Remote Play na platformie Android TV i wybierz Wpisz się do PSN.
 3. Wpisz się przy użyciu tego samego konta, którego używasz na konsoli.
 4. Za pomocą urządzenia mobilnego zeskanuj kod QR widoczny na platformie Android TV, a następnie wpisz się.
 5. Wybierz PS5 lub PS4.
  Aplikacja wyszuka konsolę PS5, na którą się wpisano, a następnie automatycznie się z nią połączy. Po nawiązaniu połączenia ekran konsoli pojawi się na platformie Android TV i będzie można rozpocząć korzystanie z funkcji Remote Play.
 • Jeśli znalezionych zostanie wiele konsol PS5, wybierz tę, której chcesz użyć.
 • Od drugiego użycia funkcji będzie można od razu wybrać konsolę, z którą wcześniej nawiązano połączenie.
 • Platforma Android TV nie będzie mógł wyszukiwać konsoli i łączyć się z nią, jeśli od ostatniego logowania minął dłuższy okres czasu. Przed skorzystaniem z funkcji Remote Play zaloguj się ponownie do konsoli.

Funkcja HDR Remote Play na platformie Android TV

Jeśli platforma Android TV i konsola PS5 są połączone z wyświetlaczem lub telewizorem obsługującym HDR, możesz korzystać z funkcji Remote Play z jakością obrazu HDR.

 1. Na ekranie głównym konsoli PS5 otwórz Ustawienia > Ekran i wideo > Wyjście wideo, a następnie ustaw HDR na Zawsze włączone lub Włączone, gdy jest obsługiwane.
 2. Uruchom PS Remote Play na telewizorze z systemem Android TV i wpisz się.
 3. W prawym górnym rogu ekranu wybierz Ustawienia, a następnie Jakość wideo w usłudze Remote Play > HDR > Automatycznie.

Ustaw większą liczbę klatek, aby podczas korzystania z funkcji Remote Play obraz był bardziej płynny. 

 1. Na platformie Android TV uruchom PS Remote Play i zaloguj się.
 2. W prawym górnym rogu ekranu wybierz Ustawienia > Jakość wideo w usłudze Remote Play > Liczba klatek na sekundę > Wysoka.

Jak wyłączyć funkcję Remote Play na telewizorze z systemem Android TV

 1. Podczas sesji Remote Play naciśnij przycisk PS na kontrolerze.
  Wyświetli się panel sterowania.
 2. Wybierz Rozłącz.
 3. Aby przełączyć konsolę PS5 w tryb spoczynku po zamknięciu funkcji Remote Play, zaznacz pole Przełącz podłączoną konsolę do trybu spoczynku.
 4. Wybierz OK.
  Sesja Remote Play zostanie zamknięta, a ekran powróci do stanu przed podłączeniem telewizora do konsoli.

Jak korzystać z Remote Play na innych urządzeniach

Zapoznaj się z poniższymi przewodnikami, aby skonfigurować funkcję Remote Play na innych urządzeniach.

Potrzebujesz pomocy? 

Skontaktuj się z naszymi specjalistami ds. pomocy technicznej