Jak korzystać z funkcji Remote Play na odtwarzaczu PS Portal

Odtwarzacz zdalny PlayStation Portal™ pozwala zdalnie sterować konsolą PlayStation® z dowolnego miejsca, w którym masz dostęp do szybkiego Internetu.

Jak skonfigurować konsolę PS5 do korzystania z funkcji Remote Play

Przed uruchomieniem funkcji Remote Play włącz konsolę PS5® lub przełącz ją w tryb spoczynku. Sprawdź, czy na konsoli PS5 zostały skonfigurowane następujące ustawienia. Ustawienia te są zapamiętywane do momentu ich zmiany.

 1. Podłącz konsolę PS5 do Internetu.
 2. Wpisz się na to samo konto, którego używasz do wpisywania się w odtwarzaczu PS Portal.
 3. Zaktualizuj oprogramowanie systemu konsoli PS5 do najnowszej wersji.
 4. Na ekranie głównym konsoli PS5 wybierz Ustawienia > System > Remote Play i wybierz Włącz usługę Remote Play.
 • Aby uruchomić funkcję Remote Play, gdy konsola PS5 znajduje się w trybie spoczynku, otwórz Ustawienia > System > Oszczędzanie energii > Funkcje dostępne w trybie spoczynku. Następnie włącz opcje Zachowaj połączenie z Internetem i Zezwalaj na włączanie PS5 przez sieć.

Zalecana konfiguracja sieci dla odtwarzacza PS Portal

Możesz grać zdalnie na odtwarzaczu PS Portal, jeśli masz stabilne i szybkie połączenie Wi-Fi.

Aby uzyskać najlepszą jakość gry zdalnej na odtwarzaczu PS Portal, wypróbuj poniższe zalecane ustawienia:

 • Zrestartuj konsolę PS5 i połącz się z Internetem za pomocą połączenia przewodowego.
 • Podłącz konsolę PS5 i odtwarzacz PS Portal do tej samej sieci Wi-Fi.
 • Użyj połączenia Wi-Fi 5 GHz, aby połączyć odtwarzacz PS Portal z Internetem. 
 • Niektóre routery Wi-Fi mają funkcję sterowania pasmem, która pozwala im automatycznie przełączać się między połączeniem 2,4 GHz a połączeniem 5 GHz. Jeśli to możliwe, wyłącz tę funkcję podczas podłączania odtwarzacza PS Portal do routera Wi-Fi.
 • Zaleca się korzystanie z szybkiego połączenie o przepustowości co najmniej 15 Mb/s, które zwiększy komfort grania*.

* Jeśli korzystasz z publicznej sieci Wi-Fi, pamiętaj, że możesz nie mieć kontroli nad jakością połączenia internetowego, a to może wpłynąć na komfort grania.

Jak uruchomić funkcję Remote Play z odtwarzacza PS Portal

Na ekranie głównym PS Portal dotknij portalu lub naciśnij przycisk krzyżowy. PS Portal połączy się z używaną przez Ciebie wcześniej konsolą PS5 i uruchomi się Remote Play.

 • Odtwarzacz PS Portal nie będzie mógł wyszukiwać konsoli i łączyć się z nią, jeśli od ostatniego wpisu minął dłuższy czas. Zanim spróbujesz połączyć się zdalnie spoza domu, sprawdź, czy PS Portal łączy się prawidłowo, gdy jesteś w pobliżu konsoli PS5.

Jeśli chcesz korzystać z funkcji Remote Play na innej konsoli PS5, wykonaj te czynności. Jeśli korzystasz obecnie z funkcji Remote Play, musisz ją najpierw wyłączyć.

 1. Na ekranie głównym otwórz menu podręczne i wybierz ikonę PS5.
  Pod ikoną jest wyświetlana nazwa ostatnio używanej przez Ciebie konsoli PS5.
 2. Wybierz konsolę PS5, na której chcesz korzystać z funkcji Remote Play.
  Jeśli nie widzisz żądanej konsoli, może nie być gotowa do obsługi funkcji Remote Play.

Sterowanie funkcją Remote Play na odtwarzaczu PS Portal

Odtwarzacz PS Portal ma przyciski podobne do tych na kontrolerze bezprzewodowym DualSense®. Niektóre funkcje DualSense są zmapowane na ekran dotykowy odtwarzacza PS Portal:

Gdy podczas rozgrywki dotkniesz ekranu, po jego lewej i prawej stronie pojawią się obszary panelu dotykowego. W tych obszarach możesz wykonywać takie czynności jak klikanie i przesuwanie palcem.

Aby użyć panelu dotykowego jako przycisku, dotknij dwukrotnie jednego z obszarów panelu.

 • Z funkcji panelu dotykowego można korzystać nawet wtedy, gdy jego obszary nie są wyświetlane na ekranie.

Podczas korzystania z funkcji Remote Play przesuń palcem w lewo z prawej górnej części ekranu, aby wyświetlić menu podręczne.

 • Dotknięcie ikony menu podręcznego na pasku stanu również powoduje wyświetlenie tego menu.

Dotknij dowolnego miejsca na ekranie, aby wyświetlić pasek stanu.  

Jak wyłączyć funkcję Remote Play na odtwarzaczu PS Portal

 1. Gdy funkcja Remote Play jest uruchomiona, otwórz menu podręczne.
 2. Wybierz Rozłącz.

Aby przełączyć konsolę PS5 w tryb spoczynku po zamknięciu funkcji Remote Play, na odtwarzaczu PS Portal włącz funkcję Przełącz połączoną konsolę PS5 do trybu spoczynku i wybierz Rozłącz na odtwarzaczu PS Portal.

Jak zmienić ustawienia odtwarzacza PS Portal

Aby wyświetlić i skonfigurować ustawienia odtwarzacza PS Portal, wybierz Ustawienia z menu podręcznego. Możesz zmienić te ustawienia: 

Sieć

Tu możesz zmienić sieć Wi-Fi, z którą się łączysz, i sprawdzić stan połączenia.

System

Tu możesz zaktualizować oprogramowanie systemu i zresetować odtwarzacz PS Portal. Możesz też ustawić język urządzenia, datę i godzinę oraz wykorzystanie baterii.

Wyświetlanie i jasność

Tutaj możesz wyregulować jasność ekranu. Możesz też włączyć i wyłączyć pasek świetlny oraz wskaźnik na przycisku wyciszenia.

Jasność ekranu można również regulować w menu podręcznym.

Kontroler

Tu możesz zmienić intensywność wibracji i efektów „Trigger”.

Wypisz się

W tym miejscu możesz się wypisać z konta w PlayStation™Network.

Funkcja Remote Play na innych urządzeniach

Zapoznaj się z poniższymi przewodnikami, aby skonfigurować funkcję Remote Play na innych urządzeniach.

Potrzebujesz pomocy? 

Skontaktuj się z naszymi specjalistami ds. pomocy technicznej