Jak połączyć urządzenie PS Link z odtwarzaczem zdalnym PS Portal

Dowiedz się, jak sparować i połączyć następujące urządzenia PlayStation Link™ z odtwarzaczem zdalnym PlayStation Portal™.

Jak sparować i połączyć bezprzewodowy zestaw słuchawkowy z odtwarzaczem PS Portal 

Gdy po raz pierwszy używasz bezprzewodowego zestawu słuchawkowego PULSE Elite™ z odtwarzaczem PS Portal, musisz sparować te urządzenia. Przed sparowaniem przeprowadź początkową konfigurację odtwarzacza zdalnego PS Portal, jeśli nie zostało to jeszcze zrobione. 

 1. Włącz odtwarzacz PS Portal.
 2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk PlayStation Link™ na zestawie słuchawkowym, a następnie zwolnij go, gdy wskaźnik stanu na zestawie zacznie szybko migać na niebiesko (przez około 8 sekund).
  Gdy wskaźnik miga szybko na niebiesko, zestaw słuchawkowy jest w trybie parowania. 
 1. Wciśnij przycisk PS Link na odtwarzaczu PS Portal.
  Po sparowaniu i nawiązaniu połączenia wskaźnik na zestawie słuchawkowym zacznie świecić na niebiesko, a odtwarzacz PS Portal będzie wskazywał stan połączenia. 
 • Po sparowaniu z odtwarzaczem PS Portal zestaw słuchawkowy wyszukuje też wszystkie sparowane urządzenia Bluetooth, z którymi może się połączyć. Podczas wyszukiwania wskaźnik na zestawie będzie przez kilka sekund powoli migał, zmieniając światło z jasnego na ciemne. Można w tym momencie podłączyć do zestawu urządzenie mobilne, aby słuchać dźwięku z obu urządzeń jednocześnie. 
 • Zestaw słuchawkowy pozostaje w trybie parowania maksymalnie przez 30 sekund. Jeśli go nie znajdzie, wyłączy się. Naciśnij i przytrzymaj przez około 8 sekund przycisk PS Link na zestawie, aby ponownie włączyć tryb parowania.

Jak sparować i połączyć bezprzewodowe słuchawki douszne z odtwarzaczem PS Portal 

Gdy po raz pierwszy używasz bezprzewodowych słuchawek dousznych PULSE Explore™ z odtwarzaczem PS Portal, musisz sparować te urządzenia. Przed sparowaniem przeprowadź początkową konfigurację odtwarzacza zdalnego PS Portal, jeśli nie zostało to jeszcze zrobione. 

 1. Włącz odtwarzacz PS Portal.
 2. Sprawdź, czy w etui do ładowania znajdują się obie słuchawki.
 3. Naciśnij i przytrzymaj przycisk PlayStation Link™ na etui, a następnie zwolnij go, gdy wskaźnik stanu na etui zacznie szybko migać na niebiesko (przez około 8 sekund). Gdy wskaźnik miga szybko na niebiesko, słuchawki douszne są w trybie parowania.
 1. Wciśnij przycisk PS Link na odtwarzaczu PS Portal. Po sparowaniu i nawiązaniu połączenia wskaźnik na etui zacznie świecić na niebiesko, a odtwarzacz PS Portal będzie wskazywał stan połączenia.
 • Po sparowaniu z odtwarzaczem zdalnym PS Portal słuchawki wyszukują też wszystkie sparowane urządzenia Bluetooth, z którymi mogą się połączyć. Podczas wyszukiwania wskaźnik na etui będzie przez kilka sekund powoli migał, zmieniając światło z jasnego na ciemne. Można w tym momencie podłączyć do słuchawek urządzenie mobilne, aby słuchać dźwięku z obu urządzeń jednocześnie. 
 • Słuchawki douszne pozostają w trybie parowania maksymalnie przez 30 sekund. Jeśli nie znajdą dostępnego połączenia, wyłączą się. Naciśnij i przytrzymaj przez około 8 sekund przycisk PS Link na etui, aby ponownie włączyć tryb parowania.

Jak przełączać połączenia audio między konsolą PS5 a odtwarzaczem zdalnym PS Portal

Jeśli korzystasz z urządzenia PS Link na konsoli PlayStation®5 i chcesz przełączyć się na dźwięk z odtwarzacza zdalnego PlayStation Portal (lub odwrotnie), wykonaj poniższe czynności, aby przełączyć połączenia PlayStation Link. 

Przełączanie połączeń w bezprzewodowym zestawie słuchawkowym

Bezprzewodowy zestaw słuchawkowy PULSE Elite musi zostać sparowany z konsolą PS5® i odtwarzaczem PS Portal.

 1. Odtwarzacz zdalny PS Portal musi być włączony. 
 2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk PS Link na zestawie słuchawkowym, a następnie zwolnij go, gdy wskaźnik stanu na zestawie zacznie szybko migać na niebiesko (przez około 2 sekund). Podczas wyszukiwania wcześniej nawiązanego połączenia wskaźnik będzie przez kilka sekund powoli migał, zmieniając światło z jasnego na ciemne. 
 1. Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami, gdy na ekranie odtwarzacza PS Portal pojawi się powiadomienie Urządzenie PS Link w pobliżu.
  Po połączeniu wskaźnik na zestawie zacznie świecić na niebiesko, a odtwarzacz PS Portal będzie wskazywał stan połączenia. 
 • Jeśli odtwarzacz PS Portal jest wyłączony w momencie próby przełączenia połączenia, zestaw słuchawkowy nie połączy się z nim. Zestaw połączy się z powrotem z konsolą. 
 • Jeśli powiadomienie nie pojawi się na ekranie, naciśnij przycisk PS Link na odtwarzaczu PS Portal. 
 1. Sprawdź, czy konsola PS5 jest włączona i czy jest do niej podłączony adapter USB PlayStation Link™. 
 2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk PS Link na zestawie słuchawkowym przez około 2 sekundy, a następnie zwolnij go, gdy wskaźnik stanu na zestawie zacznie migać na biało.
  Podczas wyszukiwania wskaźnik będzie przez kilka sekund powoli migał, zmieniając światło z jasnego na ciemne. 
 1. Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami, gdy na ekranie podłączonym do Twojej konsoli pojawi się powiadomienie Urządzenie PS Link w pobliżu.
  Po nawiązaniu połączenia wskaźnik na słuchawce zmieni kolor na niebieski, a wskaźnik na adapterze zacznie świecić na biało.
 • Jeśli konsola PS5 jest wyłączona w momencie próby przełączenia połączenia, zestaw słuchawkowy nie połączy się z nią. Zestaw połączy się z powrotem z odtwarzaczem PS Portal. 
 • Jeśli powiadomienie nie pojawi się na ekranie, naciśnij przycisk PS Link na adapterze USB. 

Jak przełączać połączenia w bezprzewodowych słuchawkach dousznych

Słuchawki PULSE Explore muszą być sparowane zarówno z konsolą PS5, jak i z odtwarzaczem zdalnym PS Portal. 

 1. Odtwarzacz zdalny PS Portal musi być włączony. 
 2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk PS Link na słuchawce przez około 2 sekundy.
 1. Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami, gdy na ekranie odtwarzacza PS Portal pojawi się powiadomienie Urządzenie PS Link w pobliżu.
  Po nawiązaniu połączenia w odtwarzaczu zdalnym PS Portal widoczny będzie stan połączenia.
 • Jeśli PS Portal jest wyłączony w momencie próby przełączenia połączenia, słuchawki douszne nie połączą się z nim. Słuchawki połączą się z powrotem z konsolą. 
 • Jeśli powiadomienie nie pojawi się na ekranie, naciśnij przycisk PS Link na odtwarzaczu PS Portal. 
 1. Sprawdź, czy konsola PS5 jest włączona i czy jest do niej podłączony adapter USB PlayStation Link™. 
 2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk PS Link na słuchawce przez około 2 sekundy. 
 1. Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami, gdy na ekranie podłączonym do Twojej konsoli pojawi się powiadomienie Urządzenie PS Link w pobliżu.
  Po podłączeniu wskaźnik na adapterze zacznie świecić na biało w sposób ciągły.
 • Jeśli konsola PS5 jest wyłączona w momencie próby przełączenia połączenia, słuchawki douszne nie połączą się z nią. Słuchawki połączą się z powrotem z PS Portal. 
 • Jeśli powiadomienie nie pojawi się na ekranie, naciśnij przycisk PS Link na adapterze USB. 
 • Możesz nawiązać tylko jednego połączenie PS Link w danym momencie i korzystać z niego, gdy słuchawki są sparowane zarówno z adapterem USB, jak i z odtwarzaczem PS Portal.
 • Głośność można regulować za pomocą urządzenia PS Link, konsoli lub odtwarzacza PS Portal. 
 • Więcej informacji na temat odtwarzacza zdalnego PS Portal można znaleźć w Podręczniku użytkownika odtwarzacza zdalnego PlayStation Portal. 

Potrzebujesz pomocy? 

Skontaktuj się z naszymi specjalistami ds. pomocy technicznej