-other/">

Jak połączyć bezprzewodowe słuchawki douszne PULSE Explore z innymi urządzeniami

Dowiedz się, jak podłączyć bezprzewodowe słuchawki douszne PULSE Explore™ do zgodnego komputera PC lub Mac® lub urządzenia mobilnego.

Jak podłączyć bezprzewodowe słuchawki douszne PULSE Explore do komputera PC lub Mac

Podłącz bezprzewodowe słuchawki douszne PULSE Explore do zgodnych komputerów PC (Windows) lub Mac (macOS) wyposażonych w wyjście audio USB, używając dołączonego adaptera USB PlayStation Link™. Dołączony adapter USB jest sparowany ze słuchawkami już po wyjęciu z pudełka.

 1. Upewnij się, że komputer jest włączony.
 2. Sprawdź, czy obie słuchawki douszne znajdują się w etui do ładowania.
 3. Podłącz adapter USB do portu USB Type-A w komputerze PC/Mac.
 4. Wyjmij obie wkładki douszne z etui, aby podłączyć je do komputera.
  Po nawiązaniu połączenia wskaźnik stanu na adapterze zacznie świecić na biało w sposób ciągły.
 • Słuchawki będą szukać połączenia przez 30 sekund. Jeśli go nie znajdą, wyłączą się. Naciśnij przycisk PlayStation Link™ na jednej ze słuchawek, aby ponownie wyszukać połączenie.
 • Głośność dźwięku PS Link można regulować za pomocą słuchawek dousznych.
 • Konieczne może być ustawienie „Adaptera PlayStation Link” jako aktywnego urządzenia audio na komputerze PC lub Mac.
 • Informacje na temat zgodności i użytkowania urządzeń znajdziesz w instrukcji dołączonej do urządzenia. Nie wszystkie urządzenia współpracują ze słuchawkami.

Jak sparować bezprzewodowe słuchawki douszne PULSE Explore z nowym adapterem USB PlayStation Link i podłączyć je do niego 

Możesz użyć drugiego adaptera USB PlayStation Link (sprzedawany oddzielnie), aby skonfigurować kolejne połączenie PS Link z urządzeniem audio USB bez konieczności odłączania pierwszego adaptera USB. Możesz na przykład podłączyć jeden adapter do konsoli PlayStation®5, a drugi do komputera PC lub Mac.

Nowy, kupiony oddzielnie adapter USB nie jest sparowany ze słuchawkami po wyjęciu z pudełka, musisz więc najpierw sparować te urządzenia.

 1. Sprawdź, czy komputer PC/Mac lub konsola PS5® są włączone.
 2. Podłącz adapter USB do portu USB Type-A w komputerze PC/Mac lub konsoli PS5.
 3. Sprawdź, czy w etui do ładowania znajdują się obie słuchawki.
 4. Naciśnij i przytrzymaj przycisk PS Link na etui, a następnie zwolnij go, gdy wskaźnik stanu na etui zacznie szybko migać na niebiesko (przez około 8 sekund).
  Gdy wskaźnik miga szybko na niebiesko, słuchawki douszne są w trybie parowania. 
 1. Naciśnij przycisk PS Link na adapterze USB.
  Podczas wyszukiwania urządzenia PS Link wskaźnik stanu na adapterze miga na biało.

Po sparowaniu i połączeniu wskaźnik na etui zacznie świecić światłem ciągłym na niebiesko, a wskaźnik na adapterze zacznie świecić światłem ciągłym na biało.

 • Po sparowaniu z adapterem USB słuchawki wyszukują też wszystkie sparowane urządzenia Bluetooth, z którymi mogą się połączyć. Podczas wyszukiwania wskaźnik na etui będzie przez kilka sekund powoli migał, zmieniając światło z jasnego na ciemne. Można w tym momencie podłączyć do słuchawek urządzenie mobilne, aby słuchać dźwięku z obu urządzeń jednocześnie. Na opóźnienie dźwięku PS Link nie będzie miało wpływu jednoczesne połączenie z dźwiękiem Bluetooth. 
 • Słuchawki douszne pozostają w trybie parowania maksymalnie przez 30 sekund. Jeśli nie znajdą dostępnego połączenia, wyłączą się. Naciśnij i przytrzymaj przez około 8 sekund przycisk PS Link na etui, aby ponownie włączyć tryb parowania.
 • Adapter USB będzie szukał połączenia PS Link przez maksymalnie 30 sekund. Jeśli go nie znajdzie, wyłączy się. Naciśnij przycisk PS Link na adapterze, aby ponownie wyszukać połączenie.
 • Słuchawki douszne możesz sparować z maksymalnie ośmioma adapterami USB PS Link, ale w danym momencie mogą być podłączone tylko do jednego adaptera i odtwarzać z niego dźwięk. Jeden adapter USB może być sparowany z maksymalnie ośmioma urządzeniami PS Link.
 • Głośność dźwięku PS Link można regulować za pomocą słuchawek dousznych.
 • Konieczne może być ustawienie „Adaptera PlayStation Link” jako aktywnego urządzenia audio na komputerze PC lub Mac.
 • Informacje na temat zgodności i użytkowania urządzeń znajdziesz w instrukcji dołączonej do urządzenia. Nie wszystkie urządzenia współpracują ze słuchawkami.

Jak przełączać się między połączeniami z adapterem USB PlayStation Link

Jeśli korzystasz z bezprzewodowych słuchawek dousznych PULSE Explore na konsoli PS5 i chcesz przełączyć się na dźwięk z komputera PC/Mac (lub odwrotnie), wykonaj czynności opisane poniżej, aby przełączyć połączenia PlayStation Link. Słuchawki douszne muszą być sparowane z adapterami włożonymi do konsoli PS5 i komputera PC/Mac. 

 1. Sprawdź, czy komputer PC/Mac jest włączony, a adapter USB PS Link jest włożony do portu USB typu A. 
 2. Wyjmij jedną lub obie słuchawki douszne z etui do ładowania.
  Słuchawki automatycznie połączą się z ostatnim podłączonym urządzeniem.
 3. Naciśnij i przytrzymaj przycisk PS Link na jednej ze słuchawek przez około 2 sekundy.
 4. Naciśnij przycisk PS Link na adapterze USB włożonym do komputera PC/Mac.
  Podczas wyszukiwania urządzenia PS Link wskaźnik stanu na adapterze miga na biało. Po podłączeniu wskaźnik na adapterze zacznie świecić na biało w sposób ciągły.

Przykład znajdziesz na grafice poniżej. Adapter USB włożony do konsoli to „adapter A”. Adapter USB włożony do komputera to „adapter B”. 

 1. Sprawdź, czy konsola PS5 jest włączona, a do jednego z portów USB-A włożony jest adapter USB PS Link.
 2. Wyjmij jedną lub obie słuchawki douszne z etui do ładowania.
  Słuchawki automatycznie połączą się z ostatnim podłączonym urządzeniem.
 3. Naciśnij i przytrzymaj przycisk PS Link na jednej ze słuchawek przez około 2 sekundy.
 1. Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami, gdy na ekranie podłączonym do Twojej konsoli pojawi się powiadomienie Urządzenie PS Link w pobliżu
 • Jeśli konsola PS5 lub komputer PS/Mac jest wyłączony w momencie próby przełączenia połączenia, słuchawki douszne nie połączą się z tym urządzeniem. Słuchawki połączą się ponownie z ostatnim podłączonym urządzeniem.
 • Możesz nawiązać tylko jednego połączenie PS Link w danym momencie i korzystać z niego, gdy słuchawki są sparowane z co najmniej dwoma adapterami USB PS Link. 
 • Głośność można regulować za pomocą słuchawek dousznych, konsoli lub komputera PC/Mac. 
 • Powiadomienie Urządzenie PS Link w pobliżu pojawia się tylko wtedy, gdy do konsoli PS5 włożony jest sparowany adapter USB. Jeśli powiadomienie nie pojawia się na ekranie, naciśnij przycisk PS Link na adapterze. 
 • Możesz także przełączać połączenia audio między konsolą PS5 a odtwarzaczem zdalnym PlayStation Portal™. 

Jak korzystać z przycisków PlayStation Link w bezprzewodowych słuchawkach PULSE Explore i w etui do ładowania

Użyj przycisku PS Link na bezprzewodowych słuchawkach PULSE Explore i etui do ładowania, aby uzyskać dostęp do różnych funkcji, które można aktywować krótkim lub długim naciśnięciem.

Funkcje przycisków PS Link w bezprzewodowych słuchawkach dousznych PULSE Explore

Wyjmij jedną lub obie słuchawki douszne z etui, aby aktywować następujące funkcje. Jeśli korzystasz z obu słuchawek dousznych, wystarczy nacisnąć przycisk PS Link na jednej ze słuchawek.

 • Włącz słuchawkę, aby wyszukać ostatnio połączone urządzenie (PS Link lub urządzenie Bluetooth) i połączyć się z nim.
 • Anuluj wyszukiwanie istniejącego połączenia lub nowe parowanie. Słuchawki połączą się ponownie z ostatnim podłączonym urządzeniem.
 • Wyświetla elementy sterujące dźwiękiem z centrum sterowania. 

 • Dezaktywuj bieżące połączenie i zainicjuj połączenie z wcześniej sparowanym urządzeniem PS Link lub urządzeniem Bluetooth.

 • Zresetuj słuchawki douszne (nie spowoduje to usunięcia ustawień ani parowania).

Funkcje przycisku PS Link znajdującego się na etui do ładowania

W zależności od naciśnięcia jedna lub obie słuchawki douszne muszą być umieszczone w etui, aby aktywować większość z poniższych funkcji.

W etui musi znajdować się co najmniej jedna słuchawka.

 • Włącz słuchawkę, aby wyszukać ostatnio połączone urządzenie (PS Link lub urządzenie Bluetooth) i połączyć się z nim.
 • Anuluj wyszukiwanie istniejącego połączenia lub nowe parowanie. Słuchawki połączą się ponownie z ostatnim podłączonym urządzeniem.

W etui musi znajdować się co najmniej jedna słuchawka.

 • Dezaktywuj bieżące połączenie i zainicjuj połączenie z wcześniej sparowanym urządzeniem PS Link lub urządzeniem Bluetooth.

Obie słuchawki douszne muszą znajdować się w etui.

 • Sparuj z nowym urządzeniem PS Link lub Bluetooth. 

Obie słuchawki douszne muszą znajdować się w etui.

 • Skasuj wszystkie sparowane połączenia w słuchawkach dousznych. Zachowaj ostrożność, ponieważ spowoduje to usunięcie wszystkich parowań PS Link i Bluetooth oraz ustawień dźwięku.

Obie słuchawki douszne muszą znajdować się w etui.

 • Zresetuj etui (nie spowoduje to usunięcia ustawień ani parowania).

Adapter USB PlayStation Link (CFI-ZWA2) także ma przycisk PS Link, który pełni różne funkcje.

 • Wyszukaj połączenie PS Link.
 • Zresetuj adapter (spowoduje to wyczyszczenie wszystkich parowań PS Link).

Jak sparować i połączyć bezprzewodowe słuchawki douszne PULSE Explore z urządzeniami mobilnymi wyposażonymi w Bluetooth

Podłącz bezprzewodowe słuchawki douszne PULSE Explore do zgodnych urządzeń mobilnych, które obsługują połączenie Bluetooth.

Najpierw musisz sparować słuchawki douszne z urządzeniem mobilnym, aby skonfigurować połączenie Bluetooth.

 1. Sprawdź, czy funkcja Bluetooth jest włączona w ustawieniach Bluetooth urządzenia mobilnego.
 2. Sprawdź, czy w etui do ładowania znajdują się obie słuchawki.
 3. Naciśnij i przytrzymaj przycisk PS Link na etui, a następnie zwolnij go, gdy wskaźnik stanu na etui zacznie szybko migać na niebiesko (przez około 8 sekund).
  Gdy wskaźnik miga szybko na niebiesko, słuchawki douszne są w trybie parowania.
 1. Przejdź do ustawień Bluetooth w urządzeniu mobilnym i z listy urządzeń Bluetooth wybierz „PULSE Explore”.
  Po sparowaniu i nawiązaniu połączenia wskaźnik na obudowie świeci światłem ciągłym na niebiesko.
 • Po sparowaniu z urządzeniem mobilnym słuchawki wyszukują też wszystkie sparowane urządzenia PS Link, z którymi mogą się połączyć. Podczas wyszukiwania wskaźnik będzie przez kilka sekund powoli migał. Można w tym momencie podłączyć do słuchawek konsolę PS5 lub komputer PC, aby słuchać dźwięku z obu urządzeń jednocześnie. Na opóźnienie dźwięku PS Link nie będzie miało wpływu jednoczesne połączenie z dźwiękiem Bluetooth.
 • Słuchawki douszne pozostają w trybie parowania maksymalnie przez 30 sekund. Jeśli nie znajdą dostępnego połączenia, wyłączą się. Naciśnij i przytrzymaj przez około 8 sekund przycisk PS Link na etui, aby ponownie włączyć tryb parowania.
 • Słuchawki douszne możesz sparować z maksymalnie 10 urządzeniami Bluetooth, ale w danym momencie mogą być podłączone tylko do jednego urządzenia Bluetooth i odtwarzać z niego dźwięk. 
 • Przycisk głośności steruje tylko dźwiękiem PS Link z konsoli lub komputera PC/Mac. Gdy słuchawki są podłączone do urządzenia Bluetooth, musisz sterować głośnością z urządzenia mobilnego. Gdy słuchasz jednocześnie dwóch źródeł dźwięku z urządzenia PS Link i urządzenia Bluetooth, przycisk głośności steruje tylko dźwiękiem z PS Link. 
 • Informacje na temat zgodności i użytkowania urządzeń znajdziesz w instrukcji dołączonej do urządzenia. Nie wszystkie urządzenia współpracują ze słuchawkami. 

Jak połączyć bezprzewodowe słuchawki douszne PULSE Explore z konsolą PS Portal

Możesz sparować i podłączyć słuchawki do odtwarzacza zdalnego PlayStation Portal™, a także przełączać połączenia audio między odtwarzaczem PS Portal a konsolą PS5 za pośrednictwem połączeń PlayStation Link. 

Potrzebujesz pomocy? 

Skontaktuj się z naszymi specjalistami ds. pomocy technicznej