Jak połączyć bezprzewodowe słuchawki douszne PULSE Explore z innymi urządzeniami

Dowiedz się, jak podłączyć bezprzewodowe słuchawki douszne PULSE Explore™ do zgodnego komputera PC lub Mac® lub urządzenia mobilnego.

Jak podłączyć bezprzewodowe słuchawki douszne PULSE Explore do komputera PC lub Mac

Podłącz bezprzewodowe słuchawki douszne PULSE Explore do zgodnych komputerów PC (Windows) lub Mac (macOS) wyposażonych w wyjście audio USB, używając dołączonego adaptera USB PlayStation Link™. Dołączony adapter USB jest sparowany ze słuchawkami już po wyjęciu z pudełka.

 1. Upewnij się, że komputer jest włączony.
 2. Sprawdź, czy obie słuchawki douszne znajdują się w etui do ładowania.
 3. Podłącz adapter USB do portu USB Type-A w komputerze PC/Mac.
 4. Wyjmij obie wkładki douszne z etui, aby podłączyć je do komputera.
  Po nawiązaniu połączenia wskaźnik stanu na adapterze zacznie świecić na biało w sposób ciągły.
 • Słuchawki będą szukać połączenia przez 30 sekund. Jeśli go nie znajdą, wyłączą się. Naciśnij przycisk PlayStation Link™ na jednej ze słuchawek, aby ponownie wyszukać połączenie.
 • Głośność dźwięku PS Link można regulować za pomocą słuchawek dousznych.
 • Konieczne może być ustawienie „Adaptera PlayStation Link” jako aktywnego urządzenia audio na komputerze PC lub Mac.
 • Informacje na temat zgodności i użytkowania urządzeń znajdziesz w instrukcji dołączonej do urządzenia. Nie wszystkie urządzenia współpracują ze słuchawkami.

Jak sparować bezprzewodowe słuchawki douszne PULSE Explore z nowym adapterem USB PlayStation Link i podłączyć je do niego 

Możesz użyć drugiego adaptera USB PlayStation Link (sprzedawany oddzielnie), aby skonfigurować kolejne połączenie PS Link z urządzeniem audio USB bez konieczności odłączania pierwszego adaptera USB. Możesz na przykład podłączyć jeden adapter do konsoli PlayStation®5, a drugi do komputera PC lub Mac.

Nowy, kupiony oddzielnie adapter USB nie jest sparowany ze słuchawkami po wyjęciu z pudełka, musisz więc najpierw sparować te urządzenia.

 1. Sprawdź, czy komputer PC/Mac lub konsola PS5® są włączone.
 2. Podłącz adapter USB do portu USB Type-A w komputerze PC/Mac lub konsoli PS5®.
 3. Sprawdź, czy w etui do ładowania znajdują się obie słuchawki.
 4. Naciśnij przycisk PS Link na adapterze USB.
  Podczas wyszukiwania urządzenia PS Link wskaźnik stanu na adapterze miga na biało.
 1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk PS Link na etui, a następnie zwolnij go, gdy wskaźnik stanu na etui zacznie szybko migać na niebiesko (przez około 8 sekund).
  Gdy wskaźnik miga szybko na niebiesko, słuchawki douszne są w trybie parowania.

Po sparowaniu i połączeniu wskaźnik na adapterze zacznie świecić światłem ciągłym na biało, a wskaźnik na obudowie zacznie świecić światłem ciągłym na niebiesko.

 • Po sparowaniu z adapterem USB słuchawki wyszukują też wszystkie sparowane urządzenia Bluetooth, z którymi mogą się połączyć. Podczas wyszukiwania wskaźnik na etui będzie przez kilka sekund powoli migał, zmieniając światło z jasnego na ciemne. Można w tym momencie podłączyć do słuchawek urządzenie mobilne, aby słuchać dźwięku z obu urządzeń jednocześnie.
 • Słuchawki douszne pozostają w trybie parowania maksymalnie przez 30 sekund. Jeśli nie znajdą dostępnego połączenia, wyłączą się. Naciśnij i przytrzymaj przez około 8 sekund przycisk PS Link na etui, aby ponownie włączyć tryb parowania.
 • Adapter USB będzie szukał połączenia PS Link przez maksymalnie 30 sekund. Jeśli go nie znajdzie, wyłączy się. Naciśnij przycisk PS Link na adapterze, aby ponownie wyszukać połączenie.
 • Głośność dźwięku PS Link można regulować za pomocą słuchawek dousznych.
 • Konieczne może być ustawienie „Adaptera PlayStation Link” jako aktywnego urządzenia audio na komputerze PC lub Mac.
 • Informacje na temat zgodności i użytkowania urządzeń znajdziesz w instrukcji dołączonej do urządzenia. Nie wszystkie urządzenia współpracują ze słuchawkami.
 • W przypadku problemów z parowaniem z urządzeniem PS Link (takim jak odtwarzacz zdalny PlayStation Portal™), należy najpierw wyłączyć funkcję Bluetooth na innych wcześniej sparowanych urządzeniach Bluetooth.

Jak przełączać się między połączeniami z adapterem USB PlayStation Link

Po sparowaniu słuchawek dousznych PULSE Explore i podłączeniu ich do adapterów USB PlayStation Link można łatwo przełączać się między połączeniami PS Link. Jednocześnie można słuchać dźwięku tylko z jednego połączenia z adapterem USB.

 1. Sprawdź, czy urządzenia, na których chcesz słuchać muzyki, są włączone (np. konsola PS5 i komputer PC/Mac).
 2. Podłącz adaptery USB do portów USB Type-A w urządzeniach.
 3. Wyjmij jedną lub obie słuchawki douszne z etui do ładowania.
  Słuchawki automatycznie połączą się z ostatnim podłączonym urządzeniem.
 4. Naciśnij i przytrzymaj przycisk PS Link na jednej ze słuchawek przez około 2 sekundy.
 5. Naciśnij przycisk PS Link na adapterze USB, którego połączenie ze słuchawkami dousznymi jest nieaktywne.
  Podczas wyszukiwania urządzenia PS Link wskaźnik stanu na adapterze miga na biało. Po podłączeniu wskaźnik na adapterze zacznie świecić na biało w sposób ciągły.

Przykład znajdziesz na grafice poniżej. Adapter USB podłączony do obecnego źródła dźwięku to „adapter A”. Adapter USB podłączony do urządzenia, na które chcesz przełączyć dźwięk, ale ma nieaktywne połączenie, to „adapter B”.

 1. Aby z powrotem przełączyć się na dźwięk z „adaptera A”, powtórz czynności opisane w punktach 4–5 i przycisk PS Link na „adapterze A”.
 • Możesz nawiązać tylko jednego połączenie PS Link w danym momencie i korzystać z niego, gdy słuchawki są sparowane z dwoma lub więcej adapterami USB.

Jak korzystać z przycisków PlayStation Link w bezprzewodowych słuchawkach PULSE Explore i w etui do ładowania

Użyj przycisku PS Link na bezprzewodowych słuchawkach PULSE Explore i etui do ładowania, aby uzyskać dostęp do różnych funkcji, które można aktywować krótkim lub długim naciśnięciem.

Funkcje przycisków PS Link w bezprzewodowych słuchawkach dousznych PULSE Explore

Wyjmij jedną lub obie słuchawki douszne z etui, aby aktywować następujące funkcje. Jeśli korzystasz z obu słuchawek dousznych, wystarczy nacisnąć przycisk PS Link na jednej ze słuchawek.

 • Włącz słuchawkę, aby wyszukać ostatnio połączone urządzenie (PS Link lub urządzenie Bluetooth) i połączyć się z nim.
 • Anuluj wyszukiwanie istniejącego połączenia lub nowe parowanie. Słuchawki połączą się ponownie z ostatnim podłączonym urządzeniem.
 • Dezaktywuj bieżące połączenie i zainicjuj połączenie z wcześniej sparowanym urządzeniem PS Link lub urządzeniem Bluetooth.

 • Zresetuj słuchawki douszne (nie spowoduje to usunięcia żadnych połączeń).

Funkcje przycisku PS Link znajdującego się na etui do ładowania

W zależności od naciśnięcia jedna lub obie słuchawki douszne muszą być umieszczone w etui, aby aktywować większość z poniższych funkcji.

W etui musi znajdować się co najmniej jedna słuchawka.

 • Włącz słuchawkę, aby wyszukać ostatnio połączone urządzenie (PS Link lub urządzenie Bluetooth) i połączyć się z nim.
 • Anuluj wyszukiwanie istniejącego połączenia lub nowe parowanie. Słuchawki połączą się ponownie z ostatnim podłączonym urządzeniem.

W etui musi znajdować się co najmniej jedna słuchawka.

 • Dezaktywuj bieżące połączenie i zainicjuj połączenie z wcześniej sparowanym urządzeniem PS Link lub urządzeniem Bluetooth.

Obie słuchawki douszne muszą znajdować się w etui.

 • Sparuj z nowym urządzeniem PS Link lub Bluetooth. 

Obie słuchawki douszne muszą znajdować się w etui.

 • Skasuj wszystkie sparowane połączenia w słuchawkach dousznych. Uważaj, ponieważ spowoduje to usunięcie ze słuchawek wszystkich ustawień.

Słuchawki douszne nie muszą znajdować się w etui.

 • Zresetuj etui. Nie spowoduje to usunięcia żadnych połączeń.

Adapter USB PlayStation Link (CFI-ZWA2) także ma przycisk PS Link, który pełni różne funkcje.

 • Wyszukaj połączenie PS Link.
 • Zresetuj adapter (spowoduje to wyczyszczenie wszystkich połączeń PS Link).

Jak sparować i połączyć bezprzewodowe słuchawki douszne PULSE Explore z urządzeniami mobilnymi wyposażonymi w Bluetooth

Podłącz bezprzewodowe słuchawki douszne PULSE Explore do zgodnych urządzeń mobilnych, które obsługują połączenie Bluetooth.

Najpierw musisz sparować słuchawki douszne z urządzeniem mobilnym, aby skonfigurować połączenie Bluetooth.

 1. Sprawdź, czy funkcja Bluetooth jest włączona w ustawieniach Bluetooth urządzenia mobilnego.
 2. Sprawdź, czy w etui do ładowania znajdują się obie słuchawki.
 3. Naciśnij i przytrzymaj przycisk PS Link na etui, a następnie zwolnij go, gdy wskaźnik stanu na etui zacznie szybko migać na niebiesko (przez około 8 sekund).
  Gdy wskaźnik miga szybko na niebiesko, słuchawki douszne są w trybie parowania.
 1. Przejdź do ustawień Bluetooth w urządzeniu mobilnym i z listy urządzeń Bluetooth wybierz „PULSE Explore”.
  Po sparowaniu i nawiązaniu połączenia wskaźnik na obudowie świeci światłem ciągłym na niebiesko.
 • Po sparowaniu z urządzeniem mobilnym słuchawki wyszukują też wszystkie sparowane urządzenia PS Link, z którymi mogą się połączyć. Podczas wyszukiwania wskaźnik będzie przez kilka sekund powoli migał, zmieniając światło z jasnego na ciemne. Można w tym momencie podłączyć do słuchawek konsolę PS5 lub komputer PC, aby słuchać dźwięku z obu urządzeń jednocześnie.
 • Słuchawki douszne pozostają w trybie parowania maksymalnie przez 30 sekund. Jeśli nie znajdą dostępnego połączenia, wyłączą się. Naciśnij i przytrzymaj przez około 8 sekund przycisk PS Link na etui, aby ponownie włączyć tryb parowania.
 • Możesz słuchać dźwięku z dwóch źródeł jednocześnie, z urządzenia PS Link i urządzenia Bluetooth. Nie można jednak słuchać jednocześnie dźwięku z dwóch urządzeń PS Link lub dwóch urządzeń Bluetooth.
 • W danej chwili słuchawki douszne mogą być połączone tylko z jednym połączeniem Bluetooth.
 • Gdy słuchasz jednocześnie dwóch źródeł dźwięku z urządzenia PS Link i urządzenia Bluetooth, przycisk głośności steruje tylko dźwiękiem z PS Link. Głośność połączenia Bluetooth musisz kontrolować z urządzenia mobilnego.
 • Jeśli masz sparowane co najmniej dwa urządzenia Bluetooth: Aby nie nawiązywać niechcianego połączenia, dostosuj ustawienia Bluetooth w tym urządzeniu, aby odłączyć słuchawki.
 • Informacje na temat zgodności i użytkowania urządzeń znajdziesz w instrukcji dołączonej do urządzenia. Nie wszystkie urządzenia współpracują ze słuchawkami.

Potrzebujesz pomocy? 

Skontaktuj się z naszymi specjalistami ds. pomocy technicznej