Jak połączyć bezprzewodowy zestaw słuchawkowy PULSE Elite z innymi urządzeniami

Dowiedz się, jak podłączyć bezprzewodowy zestaw słuchawkowy PULSE Elite™ do zgodnego komputera PC lub Mac® albo urządzenia mobilnego. 

Jak podłączyć bezprzewodowy zestaw słuchawkowy PULSE Elite do komputera PC lub Mac  

Podłącz bezprzewodowy zestaw słuchawkowy PULSE Elite do zgodnych komputerów PC (Windows) lub Mac (macOS) wyposażonych w wyjście audio USB, używając dołączonego adaptera USB PlayStation Link™. Dołączony adapter USB jest sparowany ze słuchawkami już po wyjęciu z pudełka. 

 1. Komputer musi być włączony. 
 2. Podłącz adapter USB do portu USB Type-A w komputerze PC/Mac. 
 3. Naciśnij przycisk PlayStation Link™ na zestawie słuchawkowym, aby go włączyć.
  Podczas wyszukiwania połączenia wskaźnik stanu zestawu słuchawkowego miga na niebiesko. 
  Po nawiązaniu połączenia wskaźnik na słuchawce zmieni kolor na niebieski, a wskaźnik na adapterze zacznie świecić na biało.
 • Zestaw słuchawkowy szuka połączenia przez 30 sekund. Jeśli go nie znajdzie, wyłączy się. Naciśnij przycisk PS Link na zestawie słuchawkowym, aby ponownie wyszukać połączenie. 
 • Głośność dźwięku PS Link można regulować na zestawie słuchawkowym. 
 • Konieczne może być ustawienie „Adaptera PlayStation Link” jako aktywnego urządzenia audio na komputerze PC lub Mac. 
 • Informacje na temat zgodności i użytkowania urządzeń znajdziesz w instrukcji dołączonej do urządzenia. Nie wszystkie urządzenia współpracują z zestawem słuchawkowym. 

Jak sparować bezprzewodowy zestaw słuchawkowy PULSE Elite z nowym adapterem USB PlayStation Link i podłączyć go do niego

Możesz użyć drugiego adaptera USB PlayStation Link (sprzedawany oddzielnie), aby skonfigurować kolejne połączenie PS Link z urządzeniem audio USB bez konieczności odłączania pierwszego adaptera USB. Możesz na przykład podłączyć jeden adapter do konsoli PlayStation®5, a drugi do komputera PC lub Mac. 

Nowy, samodzielny adapter USB nie jest sparowany z urządzeniem po wyjęciu z pudełka, musisz więc najpierw sparować te urządzenia. 

 1. Sprawdź, czy komputer PC/Mac lub konsola PS5® są włączone. 
 2. Podłącz adapter USB do portu USB Type-A w komputerze PC/Mac lub konsoli. 
 3. Naciśnij i przytrzymaj przycisk PS Link na zestawie słuchawkowym, a następnie zwolnij go, gdy wskaźnik stanu na zestawie zacznie szybko migać na niebiesko (przez około 8 sekund). Gdy wskaźnik miga szybko na niebiesko, zestaw słuchawkowy jest w trybie parowania. 
 1. Naciśnij przycisk PS Link na adapterze USB.
  Podczas wyszukiwania urządzenia PS Link wskaźnik stanu na adapterze miga na biało.

Po sparowaniu i połączeniu wskaźnik na zestawie zacznie świecić światłem ciągłym na niebiesko, a wskaźnik na adapterze zacznie świecić światłem ciągłym na biało. 

 • Po sparowaniu z adapterem USB zestaw wyszukuje też wszystkie sparowane urządzenia Bluetooth, z którymi może się połączyć. Podczas wyszukiwania wskaźnik na zestawie będzie przez kilka sekund powoli migał, zmieniając światło z jasnego na ciemne. Możesz teraz podłączyć urządzenie mobilne do zestawu słuchawkowego, aby jednocześnie słuchać dźwięku z obu urządzeń.  Na opóźnienie dźwięku PS Link nie będzie miało wpływu jednoczesne połączenie z dźwiękiem Bluetooth. 
 • Zestaw słuchawkowy pozostaje w trybie parowania maksymalnie przez 30 sekund. Jeśli go nie znajdzie, wyłączy się. Naciśnij i przytrzymaj przez około 8 sekund przycisk PS Link na zestawie, aby ponownie włączyć tryb parowania.
 • Adapter USB będzie szukał połączenia PS Link przez maksymalnie 30 sekund. Jeśli go nie znajdzie, wyłączy się. Naciśnij przycisk PS Link na adapterze, aby ponownie wyszukać połączenie.
 • Zestaw słuchawkowy możesz sparować z maksymalnie ośmioma adapterami USB PS Link, ale w danym momencie mogą być podłączone tylko do jednego adaptera i odtwarzać z niego dźwięk. Jeden adapter USB może być sparowany z maksymalnie ośmioma urządzeniami PS Link.
 • Głośność dźwięku PS Link można regulować na zestawie słuchawkowym. 
 • Konieczne może być ustawienie „Adaptera PlayStation Link” jako aktywnego urządzenia audio na komputerze PC lub Mac. 
 • Informacje na temat zgodności i użytkowania urządzeń znajdziesz w instrukcji dołączonej do urządzenia. Nie wszystkie urządzenia współpracują z zestawem słuchawkowym. 

Jak przełączać połączenia audio między adapterami USB PlayStation Link 

Jeśli korzystasz z bezprzewodowego zestawu słuchawkowego PULSE Elite na konsoli PS5 i chcesz przełączyć się na dźwięk z komputera PC/Mac (lub odwrotnie), wykonaj czynności opisane poniżej, aby przełączyć połączenia PlayStation Link. 

Zestaw musi być sparowany z adapterami włożonymi do konsoli PS5® i komputera PC/Mac.

 1. Sprawdź, czy komputer PC/Mac jest włączony, a adapter USB PS Link jest włożony do portu USB typu A. 
 2. Naciśnij przycisk PS Link na zestawie słuchawkowym, aby włączyć zestaw.
  Zestaw słuchawkowy automatycznie połączy się z ostatnim podłączonym urządzeniem. 
 3. Naciśnij i przytrzymaj przycisk PS Link na zestawie słuchawkowym, a następnie zwolnij go, gdy wskaźnik stanu na zestawie zacznie szybko migać na biało (przez około 2 sekundy).
  Podczas wyszukiwania wskaźnik będzie przez kilka sekund powoli migał, zmieniając światło z jasnego na ciemne. 
 4. Naciśnij przycisk PS Link na adapterze USB włożonym do komputera PC/Mac.
  Podczas wyszukiwania urządzenia PS Link wskaźnik stanu na adapterze miga na biało. Po nawiązaniu połączenia wskaźnik na zestawie zmieni kolor na niebieski, a wskaźnik na adapterze zacznie świecić na biało.

Przykład znajdziesz na grafice poniżej. Adapter włożony do konsoli to „adapter A”. Adapter włożony do komputera to „adapter B”.

 1. Sprawdź, czy konsola PS5 jest włączona, a do jednego z portów USB-A włożony jest adapter USB PS Link.
 2. Naciśnij przycisk PS Link na zestawie słuchawkowym, aby włączyć zestaw.
  Zestaw słuchawkowy automatycznie połączy się z ostatnim podłączonym urządzeniem. 
 3. Naciśnij i przytrzymaj przycisk PS Link na zestawie słuchawkowym, a następnie zwolnij go, gdy wskaźnik stanu na zestawie zacznie szybko migać na biało (przez około 2 sekundy).
  Podczas wyszukiwania wskaźnik będzie przez kilka sekund powoli migał, zmieniając światło z  jasnego na ciemne. 
 1. Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami, gdy na ekranie podłączonym do Twojej konsoli pojawi się powiadomienie Urządzenie PS Link w pobliżu
 • Jeśli konsola PS5 lub komputer PS/Mac jest wyłączony w momencie próby przełączenia połączenia, zestaw nie połączy się z tym urządzeniem. Zestaw połączy się ponownie z ostatnim podłączonym urządzeniem.
 • Możesz nawiązać tylko jednego połączenie PS Link w danym momencie i korzystać z niego, gdy zestaw słuchawkowy jest sparowany z dwoma lub więcej adapterami USB. 
 • Głośność można regulować za pomocą zestawu słuchawkowego, konsoli lub komputera PC/Mac.  
 • Powiadomienie Urządzenie PS Link w pobliżu pojawia się tylko wtedy, gdy do konsoli PS5 włożony jest sparowany adapter. Jeśli powiadomienie nie pojawi się na ekranie, naciśnij przycisk PS Link na adapterze USB.
 • Możesz także przełączać połączenia audio między konsolą PS5 a odtwarzaczem zdalnym PlayStation Portal™. 

Jak korzystać z przycisku PlayStation Link na bezprzewodowym zestawie słuchawkowym PULSE Elite

Użyj przycisku PS Link na bezprzewodowym zestawie słuchawkowym PULSE Elite, aby uzyskać dostęp do różnych funkcji, które można aktywować krótkim lub długim naciśnięciem.

 • Włącz zestaw, aby wyszukać ostatnio połączone urządzenie (PS Link lub urządzenie Bluetooth) i połączyć się z nim.
 • Anuluj wyszukiwanie istniejącego połączenia lub nowe parowanie. Zestaw połączy się ponownie z ostatnim podłączonym urządzeniem.
 • Wyświetla elementy sterujące dźwiękiem z centrum sterowania. 

 • Dezaktywuj bieżące połączenie i zainicjuj połączenie z wcześniej sparowanym urządzeniem PS Link lub urządzeniem Bluetooth.

 • Sparuj z nowym urządzeniem PS Link lub Bluetooth. 

 • Skasuj wszystkie sparowane połączenia w zestawie słuchawkowym. Zachowaj ostrożność, ponieważ spowoduje to usunięcie wszystkich parowań PS Link i Bluetooth oraz ustawień dźwięku.

 • Zresetuj zestaw słuchawkowy (nie spowoduje to usunięcia ustawień ani parowania).

Adapter USB PlayStation Link (CFI-ZWA2) także ma przycisk PS Link, który pełni różne funkcje.

 • Wyszukaj połączenie PS Link.
 • Zresetuj adapter (spowoduje to wyczyszczenie wszystkich parowań PS Link).

Jak sparować i połączyć bezprzewodowy zestaw słuchawkowy PULSE Elite z urządzeniami mobilnymi wyposażonymi w Bluetooth

Podłącz bezprzewodowy zestaw słuchawkowy PULSE Elite do zgodnych urządzeń mobilnych, które obsługują połączenie Bluetooth.

Najpierw musisz sparować zestaw z urządzeniem mobilnym, aby skonfigurować połączenie Bluetooth.

 1. Sprawdź, czy funkcja Bluetooth jest włączona w ustawieniach Bluetooth urządzenia mobilnego. 
 2. Naciśnij przycisk PS Link na zestawie słuchawkowym, aby włączyć zestaw.
  Zestaw słuchawkowy automatycznie połączy się z ostatnim podłączonym urządzeniem.
 3. Naciśnij i przytrzymaj przycisk PS Link na zestawie słuchawkowym, a następnie zwolnij go, gdy wskaźnik stanu na zestawie zacznie szybko migać na niebiesko (przez około 8 sekund).
  Gdy wskaźnik miga szybko na niebiesko, zestaw słuchawkowy jest w trybie parowania. 
 1. Przejdź do ustawień Bluetooth w urządzeniu mobilnym i z listy urządzeń Bluetooth wybierz „PULSE Elite”.
  Po sparowaniu i nawiązaniu połączenia wskaźnik na zestawie słuchawkowym świeci światłem ciągłym na niebiesko.
 • Po sparowaniu z urządzeniem mobilnym zestaw słuchawkowy wyszukuje też wszystkie sparowane urządzenia PS Link, z którymi może się połączyć. Podczas wyszukiwania wskaźnik będzie przez kilka sekund powoli migał, zmieniając światło z jasnego na ciemne. Można w tym momencie podłączyć do zestawu konsolę PS5 lub komputer PC/Mac, aby słuchać dźwięku z obu urządzeń jednocześnie. Na opóźnienie dźwięku PS Link nie będzie miało wpływu jednoczesne połączenie z dźwiękiem Bluetooth. 
 • Zestaw słuchawkowy pozostaje w trybie parowania maksymalnie przez 30 sekund. Jeśli go nie znajdzie, wyłączy się. Naciśnij i przytrzymaj przez około 8 sekund przycisk PS Link na zestawie, aby ponownie włączyć tryb parowania.
 • Zestaw słuchawkowy możesz sparować z maksymalnie dziesięcioma urządzeniami Bluetooth, ale w danym momencie może on być podłączony tylko do jednego urządzenia Bluetooth i odtwarzać z niego dźwięk. 
 • Przycisk głośności steruje tylko dźwiękiem PS Link z konsoli lub komputera PC/Mac. Gdy zestaw jest podłączony do urządzenia Bluetooth, musisz sterować głośnością z urządzenia mobilnego. Gdy słuchasz jednocześnie dwóch źródeł dźwięku z urządzenia PS Link i urządzenia Bluetooth, przycisk głośności steruje tylko dźwiękiem z PS Link. 
 • Informacje na temat zgodności i użytkowania urządzeń znajdziesz w instrukcji dołączonej do urządzenia. Nie wszystkie urządzenia współpracują z zestawem słuchawkowym.  

Jak połączyć bezprzewodowy zestaw słuchawkowy PULSE Elite z odtwarzaczem PS Portal

Możesz sparować i podłączyć zestaw słuchawkowy do odtwarzacza zdalnego PlayStation Portal™, a także przełączać połączenia audio między odtwarzaczem PS Portal a konsolą PS5 za pośrednictwem połączeń PlayStation Link. 

Jak połączyć bezprzewodowy zestaw słuchawkowy PULSE Elite z innymi urządzeniami za pomocą przewodu audio

Bezprzewodowy zestaw słuchawkowy PULSE Elite można podłączyć do gniazda audio 3,5 mm zgodnych urządzeń za pomocą 4-żyłowego lub 3-żyłowego przewodu audio (niedołączony do zestawu). 

4-żyłowy przewód audio
3-żyłowy przewód audio

Aby rozmawiać za pomocą mikrofonu zestawu słuchawkowego, należy użyć 4-żyłowego przewodu audio. Możesz użyć 3-żyłowego przewodu audio, jeśli chcesz słuchać tylko dźwięku. 

 1. Naciśnij przycisk PS Link na zestawie słuchawkowym, aby włączyć zestaw.
 2. Podłącz przewód audio do gniazda wejściowego audio zestawu słuchawkowego i gniazda audio 3,5 mm zgodnego urządzenia.  
 • Gdy zestaw słuchawkowy jest podłączony przewodowo, nie będzie działał z bezprzewodowymi połączeniami z urządzeniem PS Link lub Bluetooth.
 • Głośność połączenia przewodowego musisz kontrolować na urządzeniu.
 • Informacje na temat zgodności i użytkowania urządzeń znajdziesz w instrukcji dołączonej do urządzenia. Nie wszystkie urządzenia współpracują z zestawem słuchawkowym. 

Potrzebujesz pomocy? 

Skontaktuj się z naszymi specjalistami ds. pomocy technicznej