Updated 13 lutego 2020

Aktualizowanie oprogramowania systemu PS4 za pomocą trybu bezpiecznego

Jeśli system PS4 od dłuższego czasu funkcjonuje w trybie offline lub aktualizacja oprogramowania systemowego nie powiodła się, konieczne może być ręczne zaktualizowanie oprogramowania sprzętowego PS4.

W przypadku problemów z łącznością w trakcie aktualizacji lub korzystania z przestarzałej wersji oprogramowania systemowego konieczna może być ręczna aktualizacja systemu PS4, by możliwe było jego uruchomienie. Kroki opisane na tej stronie mogą być przydatne także dla graczy bez bezpośredniego dostępu do sieci Wi-Fi.

 • Włączanie trybu bezpiecznego

  1. Wyłącz system PS4, naciskając przycisk zasilania na przednim panelu. Przed wyłączeniem urządzenia wskaźnik zasilania przez chwilę miga.
  2. Po wyłączeniu systemu PS4 naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania. Puść go, gdy usłyszysz drugi sygnał dźwiękowy: pierwszy sygnał usłyszysz, gdy naciśniesz przycisk, a drugi – kilkanaście sekund później.
  3. Podłącz kontroler DUALSHOCK 4 za pomocą przewodu USB i naciśnij przycisk PS na kontrolerze.
 
 

Mam dostęp do PSN. Co mam zrobić, by zaktualizować oprogramowanie systemowe PS4?

Jeśli masz dostęp do ekranu głównego PS4, ale aktualizacja oprogramowania systemowego nie powiodła się, przejdź do [Powiadomień] i usuń wszystkie istniejące pliki aktualizacji, naciskając przycisk Opcje > [Usuń]. Następnie wybierz kolejno [Ustawienia] > [Aktualizacja oprogramowania systemu] i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Jeśli udało Ci się nawiązać połączenie z kontem PSN, ale nie możesz przejść do ekranu głównego, uruchom system PS4 w trybie bezpiecznym i wybierz opcję 3, aby zaktualizować oprogramowanie systemowe. Jeśli to możliwe, połącz system PS4 z routerem przy użyciu przewodu sieciowego, aby upewnić się, że połączenie nie zostanie przerwane.

Jeśli opisane kroki nie rozwiążą problemu, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami.

Jak ręcznie zaktualizować oprogramowanie systemu PS4 za pomocą trybu bezpiecznego?

 1. Korzystając z komputera PC lub Mac, utwórz folder o nazwie „PS4” w pamięci dysku FAT32 USB. Wewnątrz folderu utwórz kolejny folder o nazwie „UPDATE” (AKTUALIZACJA).
 2. Pobierz plik aktualizacji i zapisz go w folderze „UPDATE”. Zapisz plik pod nazwą „PS4UPDATE.PUP”.
 1. Upewnij się, że folder „PS4” znajduje się w katalogu głównym urządzenia pamięci masowej USB, a nie w innym folderze: USB (D:) > PS4 > UPDATE.
 2. Podłącz kontroler DS4 (za pomocą kabla USB) oraz dysk USB do systemu PS4.
 3. Uruchom system PS4 w trybie bezpiecznym: naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania – puść go, gdy usłyszysz drugi sygnał dźwiękowy.
 4. Wybierz opcję 3 w trybie bezpiecznym: „Aktualizuj oprogramowanie systemu”.
 5. Wybierz kolejno [Aktualizuj z urządzenia pamięci masowej USB] > [OK].

Jeśli system PS4 nie rozpozna pliku aktualizacji, sprawdź, czy nazwy folderów i nazwa pliku są prawidłowe. Wpisz nazwy folderów i nazwę pliku, używając znaków jednobajtowych pisanych dużymi literami.

Jeśli opisany proces nie rozwiąże problemu, konieczne może być zainicjowanie systemu PS4. Zapoznaj się z poniższą instrukcją.

 
 

Ręczna aktualizacja oprogramowania systemowego nie powiodła się. Co mam zrobić?

Jeśli system PS4 nie rozpozna pliku aktualizacji, sprawdź, czy nazwy folderów i nazwa pliku są prawidłowe. Wpisz nazwy folderów i nazwę pliku, używając znaków jednobajtowych pisanych dużymi literami.

Jeśli opisany proces nie rozwiąże problemu, może być konieczne zainicjowanie systemu PS4. Ten proces wygląda tak samo, jak przywracanie ustawień fabrycznych i jego efektem jest przywrócenie systemu do pierwotnego stanu — jeśli to możliwe, stwórz kopię zapasową danych systemu, korzystając z poniższych wskazówek.