Updated 4 grudnia 2018

Inicjowanie systemu PS4 oraz ponowna instalacja oprogramowania systemu za pomocą trybu bezpiecznego

Dowiedz się, jak przywrócić ustawienia fabryczne konsoli PS4 za pomocą opcji 6 i 7 trybu bezpiecznego. Wykonując te kroki, usuniesz wszystkie dane użytkowników i przeinstalujesz oprogramowanie sprzętowe PS4.

Inicjalizacja systemu PS4 usuwa wszystkie dane zapisane w pamięci masowej systemu PS4. Proces ten jest często określany jako „fabryczny” lub „twardy” reset. Inicjalizacja powoduje także usunięcie wszystkich użytkowników i ich danych z systemu. Opcja 7 trybu bezpiecznego PS4 (ponowna instalacja oprogramowania systemowego) zastąpi również całe oprogramowanie sprzętowe w systemie. Wybór jednej z tych opcji powinien być traktowany jako ostateczność podczas rozwiązywania problemów.

 
 

Jak uruchomić system PS4 w trybie bezpiecznym?

 1. Wyłącz system PS4, naciskając przycisk zasilania na przednim panelu. Przed wyłączeniem urządzenia wskaźnik zasilania przez chwilę miga.
 2. Po wyłączeniu systemu PS4 naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania. Puść go, gdy usłyszysz drugi sygnał dźwiękowy: pierwszy sygnał usłyszysz, gdy naciśniesz przycisk, a drugi – kilkanaście sekund później.
 3. Podłącz kontroler DUALSHOCK 4 za pomocą przewodu USB i naciśnij przycisk PS na kontrolerze.

Jak zainicjować system PS4?

Wykonanie tego kroku spowoduje usunięcie wszystkich danych z pamięci masowej systemu (poza oprogramowaniem systemowym), w tym gier, informacji użytkownika i aplikacji. Przed zrealizowaniem tego kroku, postaraj się wykonać kopię zapasową danych systemu na dysku internetowym lub twardym dysku. Przeprowadzenie tego procesu może zająć trochę czasu.

 • Jeśli możesz uzyskać dostęp do ekranu głównego, wybierz opcję [Ustawienia] > [Inicjalizacja] > [Zainicjuj PS4] i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
 • Jeśli możliwy jest jedynie dostęp do trybu bezpiecznego, wybierz opcję 6 i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Czy inicjalizacja PS4 powoduje usunięcie gier?

Tak, ale możesz ponownie pobrać zakupione gry ze swojej [Biblioteki].

 
 

Jak ręcznie przeinstalować oprogramowanie systemu PS4 za pomocą trybu bezpiecznego?

 1. Korzystając z komputera PC lub Mac, utwórz folder o nazwie „PS4” w pamięci dysku USB. Wewnątrz folderu utwórz kolejny folder o nazwie „UPDATE” (AKTUALIZACJA).
 2. Odwiedź stronę internetową oprogramowania systemowego i wybierz sekcję „Ponowna instalacja oprogramowania systemowego”. Pobierz plik instalacyjny i zapisz go w utworzonym wcześniej folderze „UPDATE”. Zapisz plik pod nazwą „PS4UPDATE.PUP”.
 1. Upewnij się, że folder „PS4” znajduje się w katalogu głównym urządzenia pamięci masowej USB, a nie w innym folderze:
  USB
  (D:) > PS4 > UPDATE.
 2. Podłącz kontroler DS4 (za pomocą kabla USB) oraz dysk USB do systemu PS4.
 3. Uruchom system PS4 w trybie bezpiecznym: naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania – puść go, gdy usłyszysz drugi sygnał dźwiękowy.
 4. Wybierz opcję 7 w trybie bezpiecznym: „Zainicjuj PS4 (zainstaluj ponownie oprogramowanie systemu)”.
 5. Wybierz kolejno [Aktualizuj z urządzenia pamięci masowej USB] > [OK].

Jeśli system PS4 nie rozpozna pliku aktualizacji, sprawdź, czy nazwy folderów i nazwa pliku są prawidłowe. Wpisz nazwy folderów i nazwę pliku, używając znaków jednobajtowych pisanych dużymi literami.

Jeśli opisany proces nie rozwiąże problemu, konieczne może być odesłanie systemu PS4 do naprawy. Odwiedź stronę narzędzia diagnostycznego Fix and Replace, aby zorganizować naprawę.