Updated 18 stycznia 2016

Kod błędu PS4: NP-32062-3

Dane w systemie mogą być uszkodzone

  1. Wyłącz system PlayStation 4. Uruchom system w trybie bezpiecznym i wybierz opcję [5. Odbuduj bazę danych].
  2. Jeżeli błąd będzie nadal występował, zrób kopię zapasową danych i zainicjować system w menu [Ustawienia] > [Inicjalizacja] > [Zainicjalizuj PlayStation 4] > [Pełna].