Updated 17 grudnia 2015

Kod błędu PS4: CE-34544-0

Baza danych jest prawdopodobnie częściowo uszkodzona, ponieważ nie można znaleźć informacji niezbędnych do uruchomienia aplikacji.

  1. Sprawdź, czy zainstalowana jest najnowsza wersja oprogramowania systemu, wybierając kolejno [Ustawienia] > [Aktualizacja oprogramowania systemu]
  2. Zainstaluj najnowszą aktualizację aplikacji. 
  • Zaznaczając aplikację na ekranie głównym, naciśnij przycisk OPTIONS na kontrolerze. Wybierz [Sprawdź dostępność aktualizacji]
  1. Jeśli problem będzie nadal występował, uruchom system w Trybie bezpiecznym i wybierz [5. Odbuduj bazę danych].
  2. Jeżeli czynności z pkt. 3 nie rozwiązały problemu, należy ponownie zainstalować aplikację:
  • Utwórz kopię zapasową danych, korzystając z Dysku internetowego PS+. W tym celu wybierz [Ustawienia] > [Zarządzanie danymi aplikacji] > [Zapisane dane w pamięci masowej systemu] > [Prześlij na dysk internetowy]. Jeżeli nie masz subskrypcji PS Plus, możesz stworzyć kopię zapasową danych na urządzeniu USB. Podłącz po prostu urządzenie pamięci masowej USB do systemu i wybierz [Ustawienia]>[Zarządzanie zapisanymi danymi aplikacji] > [Zapisane dane w pamięci masowej systemu] > [Skopiuj na urządzenie pamięci masowej USB].
  • Usuń aplikację, naciskając przycisk OPTIONS po jej zaznaczeniu na ekranie głównym i wybierając polecenie [Usuń]
  • Pobierz grę ze swojej Biblioteki, a jeśli masz tę grę na płycie, zainstaluj ją jeszcze raz, wkładając płytę.