Updated 29. januar 2016

WV-33898-1 PS4-feilkode

Kunne ikke koble til serveren eller åpne en nettside i nettleseren.

 
 

Prøv på nytt etter en stund. Hvis denne feilen skjer i nettleseren, må du kontrollere at URL-adressen er riktig.