Updated 6. april 2017

WC-40371-5 PS4-feilkode

Kupongkoden du oppga, er ugyldig.

 
 

Dette er de vanligste årsakene:

  • Koden er oppgitt feil.
  • Koden du forsøker å innløse, har utløpt eller har ikke blitt aktivert ennå.
  • Regionen for PSN-kontoen er ikke den samme som kupongens region.
  • Kontoen din oppfyller ikke betingelsen som kupongen er begrenset til.

Forslag:

  1. Kontroller at koden er oppgitt riktig.
  2. Kontroller om kodens dato er gyldig, og om kupongen har noen bruksbegrensninger.