Updated 18. januar 2016

NP-32062-3 PS4-feilkode

Data på systemet kan være ødelagt

  1. Slå av PlayStation 4-systemet. Start systemet i Sikkerhetsmodus, og velg [5. Gjenopprett database].
  2. Hvis feilen vedvarer, kan du prøve å initialisere systemet under [Innstillinger] > [Initialisering] > [Initialiser PlayStation 4] > [Full].