Updated 18. januar 2016

NP-31730-4 PSN-feilkode

Du er logget av PSN.

For å bruke denne funksjonen må du logge på PSN ved å velge [Innstillinger] > [PSN] > [Logg på PSN]