Fejlfinding for PS VR

Fejlfinding for PlayStation VR

Find ud af, hvordan du løser almindelige problemer, du kan opleve med PlayStation®VR.

Ingen lys før spillet startes 

Da lyset på forsiden ikke behøver at blive sporet i ikke-VR-tilstand, er det normalt, at kun de to lys bagpå tændes, hvis du spiller et ikke-VR-spil eller ser en video via dit VR-headset. Lysene på forsiden tændes, når du starter VR-tilstand. 

Hvis du er i VR-tilstand, og ingen af lysene er tændt, skal du kontrollere følgende: 

 1. Sørg for, at alle kabler er tilsluttet korrekt, og at headsettet og processorenheden er tændt via den indbyggede fjernbetjening. 
 2. Tag forbindelseskablet til VR-headsettet ud af VR-headsettet, og sæt det i igen. 
 3. Prøv en anden USB-port på din konsol. 
 4. Prøv at omgå forbindelseskablet til VR-headsettet og slutte headsettet direkte til processorenheden. Hvis dette løser problemet, kan der være et problem med forbindelseskablet til VR-headsettet. 
 5. Hvis du stadig oplever problemer, skal din PS VR muligvis repareres.

Ingen lys efter spillet er blevet startet 

Hvis headsettet slukkes under afspilning, er det muligvis blevet for varmt. Prøv at slukke for din konsol, processorenheden og VR-headsettet, og vent 30 minutter, før du tænder dem igen. 

Hvis dit VR-headset ofte slukker, skal det muligvis returneres til reparation.

PlayStation VR er ikke tilsluttet korrekt 

 1. Følg opsætningsguiden for PS VR for at få oplysninger om, hvordan du tilslutter PlayStation VR. 
 1. Al lyd og video sendes gennem processorenheden, så sørg for, at den er tændt. Indikatoren på processorenheden lyser konstant hvidt, når strømmen er slået til. 
 2. PlayStation VR understøtter ikke HDMI-forlængere. Tilslut PlayStation VR direkte til din skærmenhed. 
 3. Sørg for, at alle stik er rene og fri for støv, med en tør klud. 
 4. Sluk for processorenheden ved at trykke på VR-headsettets indbyggede fjernbetjenings strømknap i syv sekunder. Tænd derefter for den igen. 
 5. Hvis der stadig er problemer med din PlayStation VR, efter du har gennemgået de foregående trin, skal den muligvis repareres.

VR-headsettets lys er tændt, men sporer ikke korrekt

Hvis du er i filmisk tilstand, vil kun lysene på bagsiden være tændt. Start et VR-spil for at få alle lys til at tændes.

Hvis du vil løse problemer med sporing, skal du kalibrere dit VR-headset.

PS VR-billedet glider ud i filmisk tilstand

Hvis skærmen glider ud til den ene side, skal du holde indstillingsknappen på din controller nede for at centrere skærmen.

PS VR-billedet glider ud i VR-tilstand 

Hvis din controller er sluttet til din konsol med opladningskablet, kan dette sommetider forstyrre PlayStation Cameras udsyn til lysstriben. Spil trådløst for at undgå dette problem. 

 • Den anbefalede afstand fra kameraet til optimalt spil er ca. 1,5 m til 2,0 m. 
 • Placer kameraet på et sted uden vibrationer. 
 • Juster højde, retning og vinkel på kameraet. 
 • Spil direkte foran kameraet. 

Hvis problemet fortsætter, skal du tage VR-headsettet af og lade det være tændt. Placer VR-headsettet et sted, der er stabilt og uden vibrationer, i ca. 10 sekunder.

VR-headsettet viser et overkrydset HDMI-ikon 

 1. Frakobl HDMI-kablet fra bagsiden af processorenheden. 
 2. Slut HDMI-kablet direkte til TV'et, og skift HDMI-kanal.
  Du bør nu kunne se konsolskærmen på dit TV. 
 3. Opdater din systemsoftware og PS VR-firmware. 
 4. Tilslut HDMI-kablet direkte til PS VR-processorenheden.

VR-headsettet viser et forvrænget billede eller interferens

 1. Tag forbindelseskablet til VR-headsettet ud af VR-headsettet, og sæt det i igen.
 2. Prøv at omgå forbindelseskablet til VR-headsettet og slutte headsettet direkte til processorenheden. Hvis dette løser problemet, kan der være et problem med forbindelseskablet til VR-headsettet. 
 3. Hvis du bruger headsettet for første gang, skal du sikre dig, at du har fjernet skærmbeskytterne.
 4. Du vil måske opleve, at kanterne af skærmen er lidt slørede for at efterligne det perifere synsfelt. Bevæg hovedet for at se disse områder mere tydeligt.
 5. Er headsettet og processorenheden forbundet korrekt?
 1. Brug den medfølgende mikrofiberklud til at sikre, at PS VR-headsettets linser er rene.

 2. Sådan kalibrerer du dit VR-headset.

 3. Sørg for, at alle stik er rene og fri for støv, med en tør klud.

 4. Hvis der stadig er problemer med din PlayStation VR, efter du har gennemgået de foregående trin, skal den muligvis repareres.

VR-headsettet viser intet billede 

 1. Tag forbindelseskablet til VR-headsettet ud af VR-headsettet, og sæt det i igen. 
 2. Prøv at omgå forbindelseskablet til VR-headsettet og slutte headsettet direkte til processorenheden. Hvis dette løser problemet, kan der være et problem med forbindelseskablet til VR-headsettet. 
 3. Hvis VR-headsettet slukker, lige efter at det er blevet tændt, skal du se på din TV-skærm efter en meddelelse, der fortæller, at headsettet er slukket. Hvis du får vist denne meddelelse, er der muligvis fejl på forbindelseskablet til VR-headsettet. 
 4. Kontroller, at din TV-skærm er indstillet til den rigtige indgang. 
 5. Er VR-headsettet og processorenheden forbundet korrekt?
 1. Al lyd og video sendes gennem processorenheden, så sørg for, at den er tændt. Lysindikatoren skal lyse konstant hvidt. 

 2. Sørg for, at alle stik er rene og fri for støv, med en tør klud. 

 3. Hvis der stadig er problemer med din PlayStation VR, efter du har gennemgået de foregående trin, skal den muligvis repareres.

PlayStation VR-billedet har den forkerte størrelse

 1. Skift skærmstørrelsen på din konsol.

Vælg Indstillinger > Tilbehør > PlayStation VR > Skærmstørrelse.

Tryk på PS-knappen for på din controller i tre sekunder for at åbne genvejsmenuen, og vælg Juster PlayStation VR > Skærmstørrelse.

 1. Hvis du bemærker, at billedet ikke er klart under afspilning, skal du kalibrere dit VR-headset.

Der vises ikke noget billede på TV'et 

 1. Kontroller, at din TV-skærm er indstillet til den rigtige indgang. 
 2. Er processorenheden tilsluttet korrekt?
 1. Al lyd og video sendes gennem processorenheden, så sørg for, at den er tændt. Lysindikatoren skal lyse konstant hvidt.
 2. Hvis der stadig er problemer med din PlayStation VR, efter du har gennemgået de foregående trin, skal den muligvis repareres.

TV viser sorte bjælker

PS VR-spil gengives i 4:3-billedformat på din TV-skærm. Hvis du vil fjerne de lodrette sorte bjælker, skal du bruge menuen Billedformat på TV'et og zoome ind. Enhver ændring af billedformatet på dit TV kan medføre klipning øverst og nederst på billedet.

Sådan kalibrerer du PlayStation VR

 1. Gå til Indstillinger > Tilbehør > PlayStation VR > Juster VR-headsettets stilling, og flyt headsettet, indtil billedet er klart. 
 2. Vælg Juster PlayStation Camera i PlayStation VR-menuen.
 1. Tryk på PS-knappen på din controller i tre sekunder for at åbne genvejsmenuen. 
 2. Vælg Juster PlayStation VR > Juster headsettets stilling, og flyt headsettet, indtil billedet er klart. 
 3. Gå til Indstillinger > Enheder > PlayStation VR > Juster PlayStation Camera.

Har du brug for hjælp? 

Kontakt vores supportspecialister