Nastavení přístupnosti na konzolích PS5

Jak používat nastavení přístupnosti na konzolích PS5

Zjisti, jak si přizpůsobit nastavení ovladače, jak nastavit přiblížení obrazovky a jak povolit zobrazení skrytých titulků s pomocí nastavení přístupnosti na konzolích PlayStation®5.

Nastavení přístupnosti konzole PS5™

Konfiguraci nastavení přístupnosti provedeš tak, že přejdeš na domovskou obrazovku a vybereš možnost Nastavení > Přístupnost.

Jak přizpůsobit nastavení ovladače na konzolích PS5

 1. Přejdi do nabídky Nastavení > Přístupnost
 2. Vyber možnost Ovladače a poté vyber jedno z následujících nastavení ovladače:
 1. Zapnutím možnosti Povolit vlastní přiřazení tlačítek nakonfiguruj přiřazení tlačítek a analogových páček.
 2. Po výběr tlačítka ovladače můžeš změnit jeho přiřazení. Až budeš mít hotovo, vyber možnost Použít.
  Jestliže by ses chtěl vrátil k výchozímu rozvržení, můžeš vybrat možnost Resetovat.
 3. Volbou Přepnutí levé a pravé páčky přepneš funkci levé a pravé páčky.

Nastav intenzitu vibrací ovladače.

Nastav intenzitu efektu spouště. Funkce efektu spouště ti v reakci na tvoji hru umožní procítit různé úrovně napětí a odporu z tlačítek L2 a R2. Tuto funkci zažiješ ve hrách, které ji podporují.

Nastav prodlevu stisknutí a podržení u tlačítek PS nebo Vytvořit.

Prodleva představuje dobu mezi stisknutím tlačítka a okamžikem, kdy podržení zaregistruje ovladač.

Jak zvětšit oblast zobrazení na konzolích PS5

 1. Přejdi do nabídky Nastavení > Přístupnost > Zobrazení a zvuk > Přiblížit.
 2. Zapni možnost Povolit přiblížení.

Když zapneš funkci Upravit oblast zobrazení podle pohybu, oblast zobrazení bude během přiblížení automaticky sledovat tvůj pohyb.

 1. Na obrazovce, kterou chceš přiblížit, stiskni zároveň tlačítko PS a tlačítko se čtverečkem.
  Míra zvětšení se změní s každým stisknutím. K pohybu v zobrazované oblasti použij pravou páčku.
 2. Jakmile docílíš přiblížení, které ti vyhovuje, stiskni tlačítko X.
  Úroveň přiblížení a oblast zobrazení se uloží a ty můžeš v přiblíženém režimu pokračovat. Jestliže je nastavení Upravit oblast zobrazení podle pohybu aktivní, oblast zobrazení bude během přiblížení automaticky sledovat tvůj pohyb.

Funkce přiblížení není dostupná s některými funkcemi a v některých aplikacích, např.:

 • v aplikaci Remote Play
 • během vysílání
 • během sdílení obrazovky pomocí funkcí Share Screen nebo Share Play
 • při používání soupravy PlayStation VR

Během používání určitých funkcí, jako např. během hraní hry nebo sledování médií z disku, se oblast zobrazení nebude hýbat, i když bude funkce Upravit oblast zobrazení podle pohybu zapnutá.

 1. Během přiblížení zároveň stiskni tlačítko PS a tlačítko se čtverečkem.
  Vrátíš se na obrazovku úprav zvětšení a zobrazované oblasti.
 2. Zvětšení zrušíš stisknutím tlačítka s kolečkem.

Jak přizpůsobit nastavení zobrazení a textu na konzolích PS5

 1. Přejdi do nabídky Nastavení > Přístupnost > Zobrazení a zvuk.
 2. Vyber z následujících nastavení zobrazení a textu:

Vyměň barvu textu a pozadí na obrazovce. Při zapnutí tohoto nastavení se grafika High Dynamic Range (HDR) vypne.

Zapni funkci Enable Color Filter (Povolit barevný filtr) a vyber možnost Barevný filtr, což ti poskytne alternativní volby barev. 

Přetáhnutím posuvníku přizpůsobíš intenzitu barvy.

Změň velikost písma.

Zapni si tučné písmo.

Zapnutím změníš barvu textu a pozadí, abys vylepšil kontrast a čitelnost.

U povolených nastavení si můžeš nechat zobrazovat zatržítko, abys snadno viděl, že jsou zapnutá.

Nastav rychlost horizontálního posouvání textu.

Zapni snížení pohybových efektů a pohybu obrazovky.

Jak zapnout čtečku obrazovky na konzolích PS5 

Čtečka obrazovky nahlas předčítá text na obrazovce. Také poskytuje mluvené pokyny k provozu konzole.

Upozorňujeme, že čtečka obrazovky je k dispozici jen v některých jazycích. Jazyk, kterým bude čtečka předčítat, závisí na nastavení jazyka tvé konzole.

 1. Přejdi na domovskou obrazovku a vyber možnost Nastavení > Přístupnost
 2. Povol čtečku obrazovky.

Zatímco je text předčítán, můžeš provádět následující operace.

 • Pozastavit/Hrát
  Stiskni současně tlačítko PS a tlačítko s trojúhelníkem.
 • Začít číst od začátku
  Stiskni současně tlačítko PS a tlačítko R1.

Povolit čtečku obrazovky
Zapni nebo vypni čtečku obrazovky.

Speech Speed (Rychlost řeči)
Nastav tempo řeči.

Voice Type (Druh hlasu)
Vyber si hlas.

Hlasitost hlasu
Přetáhnutím posuvníku přizpůsob hlasitost mluveného textu.

Čtečka obrazovky je v současné době dostupná v těchto jazycích:

Arabština

Japonština

Nizozemština

Korejština

Angličtina

Polština

Francouzština

Portugalština

Němčina

Ruština

Italština

Španělština

Jak zapnout skryté titulky v médiích na konzolích PS5

Skryté titulky přepisují, co se říká na obrazovce, a přepisují zvuky na text při prohlížení určitého obsahu. 

 1. Přejdi do nabídky Nastavení > Přístupnost > Skryté titulky
 2. Zapni možnost Zobrazit skryté titulky.

Podle výchozího nastavení je způsob, jakým se skryté titulky zobrazují, určen tím, co sleduješ.

Způsob, jak skryté titulky vypadají na obrazovce, upravíš tak, že vybereš možnost Nastavení skrytých titulků, vypneš funkci Skryté titulky zobrazovat podle nastavení obsahu a nakonfiguruješ následující položky:

 • Velikost písma, barva, okraje a neprůhlednost.

 • Barva a neprůhlednost pozadí, barva a neprůhlednost okna.

Jak zapnout přepis chatu na konzolích PS5

Funkce přepisu chatu (řeč na text a text na řeč) převádí hlasy ostatních hráčů v hlasovém chatu v partách a podporovaných hrách a nahlas jim předčítá text, který zadáš. Přepis chatu v herním chatu je dostupný pouze u her, které ho podporují.

 1. Přejdi do nabídkyNastavení > Přístupnost > Přepis chatu.
 2. Povol přepis chatu.

Zapni nebo vypni přepis chatu.

Zvol jeden z dostupných jazyků. Text, který zadáš, se přečte nahlas, a text, který vyslovíš, se přepíše v tomto jazyce ostatním hráčům, pokud přepis chatu také používají. Ve výchozím nastavení se jako tvůj mluvený jazyk použije jazyk konzole. Pokud není jazyk konzole podporován, jako výchozí mluvený jazyk se nastaví angličtina.

Přepis chatu je dostupný v těchto jazycích:

Angličtina Italština
Francouzština Japonština
Němčina Španělština

Vyber druh hlasu, který tě bude reprezentovat. Ostatní hráči v hlasovém chatu slyší tento hlas, když se nahlas předčítá text, který zadáš.

Přepis chatu můžeš využívat jen tehdy, když jsi v hlasovém chatu party.

Po nastavení přepisu chatu se hlasy ostatních hráčů převedou na text a zobrazí se na pravé straně karty hlasového chatu.

Můžeš nechat klávesnici mluvit za sebe. Vyber možnost Say something (Řekni něco) a zadej text pomocí klávesnice na obrazovce. Zadaný text se ostatním hráčům přečte nahlas v Druhu hlasu, který sis zvolil.

Díky funkci Multitasking vidíš, co říkají ostatní hráči v hlasovém chatu, i když zároveň děláš něco jiného.

 1. Stiskni tlačítko Možnosti nebo na kartě hlasového chatu vyber možnost Multitasking a pak vyber funkci Obraz v obraze nebo Připnout na stranu.
 2. Pokud chceš v hlasovém chatu použít přepis chatu, abys zadal text při rozvržení obrazovky Obraz v obraze nebo Připnout na stranu, dvakrát rychle stiskni tlačítko PS.

Jak zapnout mono zvuk pro sluchátka

Mono zvuk pro sluchátka ti umožní přehrávat stejný zvuk z levého i pravého sluchátka.

 1. Přejdi do nabídky Nastavení > Zvuk > Zvukový výstup.

 2. Vyber možnost Sluchátka > Mono zvuk pro sluchátka.

Potřebuješ pomoci? 

Kontaktuj naše specialisty podpory