Nastavení přístupnosti na konzolích PS5

Jak používat nastavení přístupnosti na konzolích PS5

Zjisti, jak si přizpůsobit nastavení ovladače, jak nastavit přiblížení obrazovky a jak povolit zobrazení skrytých titulků s pomocí nastavení přístupnosti na konzolích PlayStation®5.

Nastavení přístupnosti konzole PS5™

Konfiguraci těchto nastavení provedeš tak, že přejdeš na domovskou obrazovku a vybereš možnost Nastavení > Přístupnost.

Jak přizpůsobit nastavení ovladače na konzolích PS5

Přejdi do nabídky Nastavení > Přístupnost > Ovladače a změň následující nastavení ovladače:

 1. Zapni funkci Dovolit vlastní přiřazení tlačítek a používej vlastní rozvržení tlačítek.

 2. Výběrem možnosti Vlastní přiřazení tlačítek a tlačítka ovladače změníš jeho přiřazení. 

 3. Až budeš mít hotovo, vyber možnost Potvrdit

Výchozí rozvržení obnovíš výběrem možnosti Resetovat.

Nastav intenzitu vibrací ovladače.

Můžeš nastavit intenzitu efektu spouště. Funkce efektu spouště ti v reakci na tvoji hru umožní procítit různé úrovně napětí a odporu z tlačítek L2 a R2. Tuto funkci zažiješ ve hrách, které ji podporují.

Set the prodlení mezi stisknutím a podržením for the tlačítko (PS) or tlačítko vytvořit.

Jak zvětšit obraz na konzolích PS5

Přejdi do nabídky Nastavení > Přístupnost > Zobrazení > Přiblížení a poté zapni funkci Povolit přiblížení.

Když zapneš funkci Přizpůsobit zobrazovanou oblast pohybu, zobrazovaná oblast bude během přiblížení automaticky sledovat tvůj pohyb.

 1. Na obrazovce, kterou chceš přiblížit, stiskni zároveň tlačítko PS a tlačítko se čtverečkem.
  Míra zvětšení se změní s každým stisknutím. K pohybu v zobrazované oblasti použij pravou páčku.
 2. Jakmile docílíš přiblížení, které ti vyhovuje, stiskni tlačítko X.
  Přiblížení a zobrazovaná oblast se uloží a ty můžeš v přiblíženém režimu pokračovat v práci. Po zapnutí funkce Přizpůsobit zobrazovanou oblast pohybu bude zobrazovaná oblast během přiblížení automaticky sledovat tvůj pohyb.

Funkce přiblížení není dostupná s některými funkcemi a v některých aplikacích, např.  

 • v aplikaci Remote Play
 • během vysílání
 • během sdílení obrazovky pomocí funkcí Share Screen nebo Share Play.

Během používání určitých funkcí, jako např. během hraní hry nebo sledování médií z disku, se zobrazovaná oblast nebude hýbat, i když bude funkce Přizpůsobit zobrazovanou oblast pohybu zapnutá.

 1. Během přiblížení zároveň stiskni tlačítko PS a tlačítko se čtverečkem.
  Vrátíš se na obrazovku úprav zvětšení a zobrazované oblasti.
 2. Zvětšení zrušíš stisknutím tlačítka s kolečkem.

Jak přizpůsobit nastavení zobrazení a textu na konzolích PS5

Přejdi do nabídky Nastavení > Přístupnost > Zobrazení a změň následující nastavení zobrazení a textu:

Vyměň barvu textu a pozadí na obrazovce. Při zapnutí tohoto nastavení se grafika High Dynamic Range (HDR) vypne.

Zapni funkci Enable Color Filter (Povolit barevný filtr) a vyber možnost Barevný filtr, což ti poskytne alternativní volby barev. 

Přetáhnutím posuvníku přizpůsobíš intenzitu barvy.

Změň velikost písma.

Zapni si tučné písmo.

Zapni změnu barvy textu a pozadí a vylepši tak kontrast a čitelnost.

Nastav rychlost horizontálního posouvání textu.

Zapni snížení pohybových efektů a pohybu obrazovky.

Jak zapnout čtečku obrazovky na konzolích PS5 

Čtečka obrazovky nahlas předčítá text na obrazovce. Také poskytuje mluvené pokyny k provozu konzole.

Upozorňujeme, že čtečka obrazovky je k dispozici jen v některých jazycích. Jazyk, kterým bude čtečka předčítat, závisí na nastavení jazyka vaší konzole.

Zapnutí čtečky obrazovky a konfiguraci nastavení provedeš tak, že přejdeš na domovskou obrazovku a vybereš možnost Nastavení > Přístupnost > Čtečka obrazovky.

Zatímco je text předčítán, můžeš provádět následující operace.

 • Pozastavit/Hrát
  Stiskni současně tlačítko PS a tlačítko s trojúhelníkem.
 • Začít číst od začátku
  Stiskni současně tlačítko PS a tlačítko R1.

Enable Screen Reader (Povolit čtečku obrazovky)
Zapni nebo vypni čtečku obrazovky.

Speech Speed (Rychlost řeči)
Nastav tempo řeči.

Voice Type (Druh hlasu)
Vyber si hlas.

Hlasitost hlasu
Přetáhnutím posuvníku přizpůsob hlasitost mluveného textu.

Jak zapnout skryté titulky v médiích na konzolích PS5

Skryté titulky ti pomáhají společně s tím, co se říká, sledovat, co se děje na obrazovce. Poskytují ti text pro dialog a zvukové signály. Skryté titulky povolíš a nakonfiguruješ následujícím způsobem:

Přejdi do nabídky Nastavení > Přístupnost > Skryté titulky a potom zapni funkci Zobrazit skryté titulky.

Podle výchozího nastavení je způsob, jakým se skryté titulky zobrazují, určen tím, co sleduješ.

Způsob, jak skryté titulky vypadají na obrazovce, upravíš tak, že vybereš možnost Nastavení skrytých titulků, vypneš funkci Skryté titulky zobrazovat podle nastavení obsahu a nakonfiguruješ následující položky:

 • Velikost písma, barva, okraje a neprůhlednost

 • Barva a neprůhlednost pozadí, barva a neprůhlednost okna

Jak zapnout přepis chatu na konzolích PS5

Funkce přepisu chatu (řeč na text a text na řeč) převádí hlasy ostatních hráčů v hlasovém chatu v partách a podporovaných hrách a nahlas jim předčítá text, který zadáš. Přepis chatu v herním chatu je dostupný pouze u her, které ho podporují.

Přepis chatu zapneš a nastavení přepisu chatu nakonfiguruješ následujícím způsobem: Přejdi do nabídky Nastavení > Přístupnost > Přepis chatu.

Zapni nebo vypni přepis chatu.

Zvol jeden z dostupných jazyků. Text, který zadáš, se přečte nahlas, a text, který řekneš, se v tomto jazyce přepíše. Ve výchozím nastavení se jako tvůj mluvený jazyk použije jazyk konzole. Pokud není jazyk konzole podporován, jako výchozí mluvený jazyk se nastaví angličtina.

Vyber druh hlasu, který tě bude reprezentovat. Ostatní hráči v hlasovém chatu slyší tento hlas, když se nahlas předčítá text, který zadáš.

Přepis chatu můžeš využívat jen tehdy, když jsi v hlasovém chatu.

Po nastavení přepisu chatu se hlasy ostatních hráčů převedou na text a zobrazí se na pravé straně karty hlasového chatu.

Můžeš nechat klávesnici mluvit za sebe. Vyber možnost Say something (Řekni něco) a zadej text pomocí klávesnice na obrazovce. Zadaný text se ostatním hráčům přečte nahlas v Druhu hlasu, který sis zvolil.

Díky funkci Multitasking vidíš, co říkají ostatní hráči v hlasovém chatu, i když zároveň děláš něco jiného.

 • Stiskni tlačítko Možnosti nebo na kartě hlasového chatu vyber možnost Multitasking a pak vyber funkci Obraz v obraze nebo Připnout na stranu.
 • Pokud chceš v hlasovém chatu použít přepis chatu, abys zadal text při rozvržení obrazovky Obraz v obraze nebo Připnout na stranu, dvakrát rychle stiskni tlačítko PS.

Potřebuješ pomoci? 

Kontaktuj naše specialisty podpory