Nastavení přístupnosti na konzolích PlayStation®5

Nastavení přístupnosti na konzolích PlayStation®5

Konzole PlayStation®5 byly navrženy s několika prvky a funkcemi, které podporují potřeby přístupnosti.

Nastavení přístupnosti konzole PlayStation®5

Konfiguraci těchto nastavení provedeš tak, že přejdeš na domovskou obrazovku a vybereš možnost Nastavení > Přístupnost.

Jak přizpůsobit nastavení ovladače konzole PS5

Přejdi do nabídky Nastavení > Přístupnost > Ovladače a změň následující nastavení ovladače:

  1. Zapni funkci Dovolit vlastní přiřazení tlačítek a používej vlastní rozvržení tlačítek.

  2. Výběrem možnosti Vlastní přiřazení tlačítek a tlačítka ovladače změníš jeho přiřazení. 

  3. Až budeš mít hotovo, vyber možnost Potvrdit

Výchozí rozvržení obnovíš výběrem možnosti Resetovat.

Nastav intenzitu vibrací ovladače.

Můžeš nastavit intenzitu efektu spouště. Funkce efektu spouště ti v reakci na tvoji hru umožní procítit různé úrovně napětí a odporu z tlačítek L2 a R2. Tuto funkci zažiješ ve hrách, které ji podporují.

Set the prodlení mezi stisknutím a podržením for the tlačítko (PS) or tlačítko vytvořit.

Jak přizpůsobit nastavení zobrazení a textu na konzoli PS5

Přejdi do nabídky Nastavení > Přístupnost > Display (Zobrazení) a změň následující nastavení zobrazení a textu:

Vyměň barvu textu a pozadí na obrazovce. Při zapnutí tohoto nastavení se grafika High Dynamic Range (HDR) vypne.

Zapni funkci Enable Color Filter (Povolit barevný filtr) a vyber možnost Barevný filtr, což ti poskytne alternativní volby barev. 

Přetáhnutím posuvníku přizpůsobíš intenzitu barvy.

Změň velikost písma.

Zapni si tučné písmo.

Zapni změnu barvy textu a pozadí a vylepši tak kontrast a čitelnost.

Nastav rychlost horizontálního posouvání textu.

Zapni snížení pohybových efektů a pohybu obrazovky.

Jak zapnout čtečku obrazovky konzole PS5 

Čtečka obrazovky nahlas předčítá text na obrazovce. Také poskytuje mluvené pokyny k provozu konzole.

Upozorňujeme, že čtečka obrazovky je k dispozici jen v některých jazycích. The jazyk obrazovka reader speaks is tied to your konzole jazyk.

Zapnutí čtečky obrazovky a konfiguraci nastavení provedeš tak, že přejdeš na domovskou obrazovku a vybereš možnost Nastavení > Přístupnost > Čtečka obrazovky.

Enable Screen Reader (Povolit čtečku obrazovky)
Zapni nebo vypni čtečku obrazovky.

Speech Speed (Rychlost řeči)
Nastav tempo řeči.

Voice Type (Druh hlasu)
Vyber si hlas.

Voice Volume (Hlasitost hlasu)
Přetáhnutím posuvníku přizpůsob hlasitost mluveného textu.

Jak na konzoli PS5 zapnout skryté titulky v médiích

Skryté titulky ti pomáhají společně s tím, co se říká, sledovat, co se děje na obrazovce. Poskytují ti text pro dialog a zvukové signály. Skryté titulky povolíš a nakonfiguruješ následujícím způsobem:

Přejdi do nabídky Nastavení > Přístupnost > Skryté titulky a potom zapni funkci Zobrazit skryté titulky.

Podle výchozího nastavení je způsob, jakým se skryté titulky zobrazují, určen tím, co sleduješ.

Způsob, jak skryté titulky vypadají na obrazovce, upravíš tak, že vybereš možnost Nastavení skrytých titulků, vypneš funkci Skryté titulky zobrazovat podle nastavení obsahu a nakonfiguruješ následující položky:

  • Velikost písma, barva, okraje a neprůhlednost

  • Barva a neprůhlednost pozadí, barva a neprůhlednost okna

Zapnutí přepisu chatu na konzoli PS5

Funkce přepisu chatu (řeč na text a text na řeč) převádí hlasy ostatních hráčů v hlasovém chatu v partách a podporovaných hrách a nahlas jim předčítá text, který zadáš. Přepis chatu v herním chatu je dostupný pouze u her, které ho podporují.

Přepis chatu zapneš a nastavení přepisu chatu nakonfiguruješ následujícím způsobem: Přejdi do nabídky Nastavení > Přístupnost > Přepis chatu.

Vypni nebo zapni přepis chatu.

Zvol jeden z dostupných jazyků. Text, který zadáš, se přečte nahlas, a text, který řekneš, se v tomto jazyce přepíše. Ve výchozím nastavení se jako tvůj mluvený jazyk použije jazyk konzole. Pokud není jazyk konzole podporován, jako výchozí mluvený jazyk se nastaví angličtina.

Vyber druh hlasu, který tě bude reprezentovat. Ostatní hráči v hlasovém chatu slyší tento hlas, když se nahlas předčítá text, který zadáš.

Přepis chatu můžeš využívat jen tehdy, když jsi v hlasovém chatu. Zahaj hlasový chat party.

Po nastavení přepisu chatu se hlasy ostatních hráčů převedou na text a zobrazí se na pravé straně karty hlasového chatu.

Můžeš nechat klávesnici mluvit za sebe. Vyber možnost Say something (Řekni něco) a zadej text pomocí klávesnice na obrazovce. Zadaný text se ostatním hráčům přečte nahlas v Druhu hlasu, který sis zvolil.

Díky funkci Rozvržení obrazovky vidíš, co říkají ostatní hráči v hlasovém chatu, i když zároveň děláš něco jiného.

  • Stiskni tlačítko OPTIONS nebo na kartě hlasového chatu vyber možnost Rozvržení obrazovky a pak vyber funkci Obraz v obraze nebo Připnout na stranu.
  • Pokud chceš v hlasovém chatu použít přepis chatu, abys zadal text při rozvržení obrazovky Obraz v obraze nebo Připnout na stranu, dvakrát rychle stiskni tlačítko PS.

Potřebuješ pomoci? 

Kontaktuj naše specialisty podpory