Nastavení přístupnosti na konzolích PS5

Jak používat nastavení přístupnosti na konzolích PS5

Zjisti, jak si přizpůsobit nastavení ovladače, jak nastavit přiblížení obrazovky a jak povolit zobrazení skrytých titulků s pomocí nastavení přístupnosti na konzolích PlayStation®5.

Jak změnit nastavení přístupnosti na konzoli PS5

 1. Přejdi na domovskou obrazovku a vyber možnost Nastavení > Přístupnost.
 2. Vyber nastavení přístupnosti, které chceš povolit nebo upravit.

Pokud přidáš funkci Přístupnost do řídicího střediska, můžeš tato nastavení upravovat i odtud.

Jak zjistit funkce přístupnosti hry na konzoli PS5

 1. Přejdi na domovskou stránku her a vyber možnost PlayStation Store.
 2. Výběrem hry otevřeš středisko her.
 3. Funkce přístupnosti dané hry se zobrazí po stisknutí tlačítka s trojúhelníkem nebo po výběru bočního panelu.

Jak používat hmatovou odezvu na konzolích PS5

Díky hmatové odezvě bude tvůj ovladač během navigace na konzoli reagovat různými typy vibrací na různé akce.

 1. Přejdi do nabídky Nastavení > Přístupnost > Ovladače.
 2. Zapni možnost Hmatová odezva během navigace v konzoli.
 • Pohyb posuvníku / změna označení
 • Zaškrtnutí políčka / vypnutí nebo zapnutí nastavení
 • Přijetí oznámení
 • Výběr označené položky / zrušení příkazu
 • Použití klávesnice na obrazovce
 • Toto nastavení je dostupné pouze v případě, že je zvolena úroveň Intenzity vibrací.
 • Nastavení hmatové odezvy na tvé konzoli PS5 je dostupné pouze pro navigaci v konzoli.
 • Hmatová odezva je dostupná pouze na bezdrátovém ovladači DualSense a DualSense Edge nebo na ovladači PlayStation VR2 Sense.

Jak přizpůsobit přiřazení tlačítek bezdrátového ovladače DualSense

 1. Přejdi do nabídky Nastavení > Přístupnost.
 2. Vyber možnost Ovladače > Vlastní přiřazení tlačítek pro bezdrátový ovladač DualSense.
 3. Vyber tlačítko, které chceš změnit, a pak vyber funkci, kterou mu chceš přiřadit.
 4. Vyber možnost Použít.

Jak povolit přiblížení na konzolích PS5

 1. Přejdi do nabídky Nastavení > Přístupnost > Zobrazení a zvuk > Přiblížit.
 2. Zapni možnost Povolit přiblížení.

Když zapneš funkci Upravit oblast zobrazení podle pohybu, oblast zobrazení bude během přiblížení automaticky sledovat tvůj pohyb.

 1. Na obrazovce, kterou chceš přiblížit, stiskni zároveň tlačítko PS a tlačítko se čtverečkem.
  Můžeš začít upravovat přiblížení.
 2. Mačkej současně tlačítko PS a tlačítko se čtverečkem, dokud nebude zvětšení podle tvých představ.
  Míra zvětšení se změní s každým stisknutím. Pokud jsi vypnul funkci Upravit oblast zobrazení podle pohybu, pomocí pravé páčky si přizpůsob zobrazovanou oblast.
 3. Stiskni tlačítko s křížkem.
  Úroveň přiblížení, zvětšení a oblast zobrazení se uloží a ty můžeš v přiblíženém režimu pokračovat.

Funkce přiblížení není dostupná s některými funkcemi a v některých aplikacích, např.:

 • v aplikaci Remote Play
 • během vysílání
 • během sdílení obrazovky pomocí funkcí Share Screen nebo Share Play
 • při používání soupravy PlayStation VR

Během používání určitých funkcí, jako např. během hraní hry nebo sledování médií z disku, se oblast zobrazení nebude hýbat, i když bude funkce Upravit oblast zobrazení podle pohybu zapnutá.

 1. Během přiblížení zároveň stiskni tlačítko PS a tlačítko se čtverečkem.
  Vrátíš se na obrazovku úprav zvětšení a zobrazované oblasti.
 2. Zvětšení zrušíš stisknutím tlačítka s kolečkem.

Můžeš si zvětšit obsah karet s webovými stránkami. Stiskni tlačítko Možnosti a vyber možnost Přiblížit nebo Zvětšit.

Přiblížit
Zvětši text nebo obrázky bez změny velikosti okna. Může se změnit rozložení stránky.
Stisknutím tlačítek L3 a R3 přibližuj a oddaluj.

Zvětšit
Zvětši obsah na obrazovce, aniž by se změnilo rozvržení stránky. Abys viděl celou stránku, budeš se muset posouvat nahoru, dolů, doleva nebo doprava.

Jak přizpůsobit nastavení zobrazení a textu na konzolích PS5

 1. Přejdi do nabídky Nastavení > Přístupnost > Zobrazení a zvuk.
 2. Vyber z následujících nastavení zobrazení a textu:

Vyměň barvu textu a pozadí na obrazovce. Při zapnutí tohoto nastavení se grafika High Dynamic Range (HDR) vypne.

Zapni funkci Povolit barevný filtr a vyber možnost Barevný filtr, což ti poskytne alternativní volby barev.

Přetáhnutím posuvníku přizpůsobíš intenzitu barvy.

Změň velikost písma.

Zapni si tučné písmo.

Zapnutím změníš barvu textu a pozadí, abys vylepšil kontrast a čitelnost.

U povolených nastavení si můžeš nechat zobrazovat zatržítko, abys snadno viděl, že jsou zapnutá.

Nastav rychlost horizontálního posouvání textu.

Zapni snížení pohybových efektů a pohybu obrazovky.

Jak zapnout čtečku obrazovky na konzolích PS5

Čtečka obrazovky nahlas předčítá text na obrazovce. Také poskytuje mluvené pokyny k obsluze konzole.

Upozorňujeme, že čtečka obrazovky je k dispozici jen v některých jazycích. Jazyk, kterým bude čtečka předčítat, závisí na nastavení jazyka tvé konzole.

 1. Přejdi na domovskou obrazovku a vyber možnost Nastavení > Přístupnost > Čtečka obrazovky.
 2. Povol možnost Čtečka obrazovky.

Zatímco je text předčítán, můžeš provádět následující operace.

 • Pozastavit/Hrát
  Stiskni současně tlačítko PS a tlačítko s trojúhelníkem.
 • Začít číst od začátku
  Stiskni současně tlačítko PS a tlačítko R1.

Rychlost řeči
Nastav tempo řeči.

Druh hlasu
Vyber si hlas.

Hlasitost hlasu
Přetáhnutím posuvníku přizpůsob hlasitost mluveného textu.

Čtečka obrazovky je v současné době dostupná v těchto jazycích:

Arabština

Japonština

Nizozemština

Korejština

Angličtina

Polština

Francouzština

Portugalština

Němčina

Ruština

Italština

Španělština

Jak zapnout skryté titulky v médiích na konzolích PS5

Skryté titulky přepisují, co se říká na obrazovce, a přepisují zvuky na text při prohlížení určitého obsahu.

 1. Přejdi do nabídky Nastavení > Přístupnost > Skryté titulky.
 2. Zapni možnost Zobrazit skryté titulky.

Podle výchozího nastavení je způsob, jakým se skryté titulky zobrazují, určen tím, co sleduješ.

Způsob, jak skryté titulky vypadají na obrazovce, upravíš tak, že vybereš možnost Nastavení skrytých titulků, zapneš možnost Vlastní styl titulků a pak nakonfiguruješ následující položky:

 • Velikost písma, barva, okraje a neprůhlednost.

 • Barva a neprůhlednost pozadí, barva a neprůhlednost okna.

Jak zapnout přepis chatu na konzolích PS5

Funkce přepisu chatu (řeč na text a text na řeč) převádí hlasy ostatních hráčů v hlasovém chatu v partách a podporovaných hrách a nahlas jim předčítá text, který zadáš. Přepis chatu v herním chatu je dostupný pouze u her, které ho podporují.

 1. Přejdi do nabídky Nastavení > Přístupnost > Přepis chatu.
 2. Povol přepis chatu.

Zapni nebo vypni přepis chatu.

Zvol jeden z dostupných jazyků. Text, který zadáš, se přečte nahlas, a text, který vyslovíš, se přepíše v tomto jazyce ostatním hráčům, pokud přepis chatu také používají. Ve výchozím nastavení se jako tvůj mluvený jazyk použije jazyk konzole. Pokud není jazyk konzole podporován, jako výchozí mluvený jazyk se nastaví angličtina.

Přepis chatu je dostupný v těchto jazycích:

Angličtina Italština
Francouzština Japonština
Němčina Španělština

Vyber druh hlasu, který tě bude reprezentovat. Ostatní hráči v hlasovém chatu slyší tento hlas, když se nahlas předčítá text, který zadáš.

Přepis chatu můžeš využívat jen tehdy, když jsi v hlasovém chatu.

Po nastavení přepisu chatu se hlasy ostatních hráčů převedou na text a zobrazí se na pravé straně karty hlasového chatu.

Nech za sebe mluvit svou klávesnici. Vyber možnost Řekni něco a pak na klávesnici na obrazovce zadej text. Tvůj text se přečte nahlas ostatním hráčům druhem hlasu, který jsi vybral při nastavení.

Díky funkci Multitasking vidíš, co říkají ostatní hráči v hlasovém chatu, i když zároveň děláš něco jiného.

 1. Stiskni tlačítko Možnosti nebo na kartě hlasového chatu vyber možnost Multitasking a pak vyber funkci Obraz v obraze nebo Připnout na stranu.
 2. Pokud chceš v hlasovém chatu použít přepis chatu, abys zadal text při rozvržení obrazovky Obraz v obraze nebo Připnout na stranu, dvakrát rychle stiskni tlačítko PS.

Jak zapnout mono zvuk pro sluchátka

Mono zvuk pro sluchátka ti umožní přehrávat stejný zvuk z levého i pravého sluchátka.

 1. Přejdi do nabídky Nastavení > Zvuk > Zvukový výstup.

 2. Vyber možnost Sluchátka > Mono zvuk pro sluchátka.

Potřebuješ pomoc?

Kontaktuj naše specialisty podpory