Jak nastavit ovladače PS VR2 Sense

Jak nastavit ovladače PS VR2 Sense

Zjisti, jak spárovat a nabít ovladače PlayStation VR2 Sense™ na konzoli PlayStation®5.

Jak spárovat ovladače PlayStation VR2 Sense

Pokud ovladače PS VR2 Sense používáš poprvé, je třeba je spárovat s konzolí PS5™. Spárujte levý i pravý ovladač. Upozorňujeme, že pokud je baterie ovladače téměř vybitá, je po spárování nutné nabít levý i pravý ovladač.

 1. Zapni svou konzoli PS5.
 2. Pomocí dodávaného kabelu USB připoj jeden z ovladačů PS VR2 Sense ke své konzoli PS5. 
 3. Stiskni tlačítko PS na svém ovladači.
  Ovladač je přiřazen uživateli, který je momentálně přihlášen ke konzoli PS5.
  Zopakováním kroků 2 a 3 spáruj i druhý ovladač.
 • Během používání ovladače PS VR2 Sense odpoj kabel USB.

 • V jedné chvíli může být ovladač PS VR2 Sense spárovaný pouze s jednou konzolí PS5. Když chceš použít svůj ovladač na jiné konzoli, musíš ho s ní spárovat.

Jak změnit přiřazení tlačítek ovladačů PlayStation VR2 Sense

 1. Přejdi do nabídky Nastavení > Přístupnost.
 2. Vyber možnost Ovladače > Vlastní přiřazení tlačítek pro ovladače PS VR2 Sense.
 3. Zapni funkci Povolit vlastní přiřazení tlačítek a pak vyber možnost Vlastní přiřazení tlačítek.
 4. Vyber tlačítko, které chceš změnit, a pak mu vyber novou funkci. 
 5. Vyber možnost Použít.
 • Tato nastavení může měnit pouze uživatel, který má přiřazenou soupravu PS VR2.
 • Zapnutím možnosti Zaměnit levou a pravou páčku se prohodí funkce levé a pravé páčky.
 • Pokud chceš toto nastavení rychle přepínat, přidej funkci Přístupnost do řídicího střediska.

Jak nabít ovladač PlayStation VR2 Sense

Když je konzole PS5 zapnutá, připoj k ní ovladač PS VR2 Sense pomocí dodávaného kabelu USB a ovladač se začne nabíjet. Při nabíjení bude kontrolka stavu ovladače pomalu blikat bíle. Po dokončení nabíjení kontrolka stavu zhasne a ovladač se vypne.

 • Levý i pravý ovladač nabíjej samostatně.
 • Úroveň nabití baterie ovladače můžeš zkontrolovat v řídicím středisku v části Příslušenství.
 • Při nabíjení ovladač PS VR2 Sense nemůžeš používat.
 • K nabíjení ovladačů můžeš použít nabíjecí stanici ovladače PlayStation VR2 Sense™ (řada CAU-ZSS, prodává se samostatně).

Nakonfiguruj si Nastavení úspory energie taky, abys mohl ovladač nabíjet, když je konzole PS5 v režimu odpočinku:

 1. Přejdi do nabídky Nastavení > Systém > Úspora energie.
 2. Vyber možnost Funkce dostupné v režimu odpočinku a nastav možnost Napájet porty USB na hodnotu Vždy nebo 3 hodiny.

Jak aktualizovat software zařízení ovladače PS VR2 Sense 

Aktualizace softwaru ovladače PS VR2 Sense se načtou po aktualizaci systémového softwaru konzole PS5. Spáruj ovladač a podle pokynů na obrazovce proveď aktualizaci. 

Potřebuješ pomoci? 

Kontaktuj naše specialisty podpory