Přizpůsobení řídicího střediska konzole PS5

Jak přizpůsobit řídicí středisko konzole PS5

Řídicí středisko na konzoli PlayStation®5 si můžeš přizpůsobit změnou uspořádání funkcí, které nejčastěji používáš.

Jak přizpůsobit řídicí středisko konzole PS5

 1. Stisknutím tlačítka PS zobrazíš řídicí středisko.
 2. Označ libovolnou ikonu v řídicí oblasti a stiskni tlačítko Možnosti.
 3. Vyber ikonu, kterou chceš přesunout.
  Teď můžeš ikonu libovolně přesouvat.
 4. Přesuň ikonu na požadované místo a stisknutím tlačítka X potvrď její umístění.
  Pokud chceš ikonu skrýt, přesuň ji do oblasti skrytého ovládání na obrazovce.
 5. Opakuj kroky 3 a 4, dokud nebudeš s přizpůsobením řídicího střediska spokojený, a poté stiskni tlačítko Možnosti.
  Vrátíš se na původní obrazovku.
 • Pokud chceš ikonu znovu zobrazit, vyber ji v oblasti skrytého ovládání a pak ji přesuň do oblasti zobrazených ovládacích prvků.
 • Upozorňujeme, že některé ikony nelze skrýt.

Co najdu ve řídicím středisku konzole PS5?

Řídicí středisko ti zajišťuje rychlý přístup k různým funkcím konzole PS5, aniž bys musel opustit hru. Stisknutím tlačítka PS zobrazíš řídicí středisko.

A ) Karty

Karty ti umožňují používat různé funkce a provádět akce, které se týkají konkrétní hry, kterou právě hraješ. Příklady karet:

Sleduj získané trofeje a dostupné výzvy, stejně jako aktivity spojené s tvým postupem ve hře. Z karty konkrétní aktivity můžeš také skočit rovnou k jejímu plnění. 

Ztlum nebo zruš ztlumení mikrofonu a kamery při hlasovém chatu s přáteli a spravuj probíhající hlasový chat nebo vysílání.

B ) Ovládací prvky řídicího střediska

V závislosti na kontextu se zobrazují následující ovládací prvky. Obrazovka, která se zobrazí po výběru ikony funkce, se nazývá řídicí nabídka.

Domů
Zobrazí domovskou obrazovku. 
Některé hry a aplikace jsou při zobrazení domovské obrazovky pozastaveny. Pokud se chceš vrátit do hry, kterou jsi hrál, vyber ji na domovské stránce her.

Přepínač
Zobrazí nedávno spuštěné hry a aplikace. Umožňuje ti přepínat se mezi hrami a aplikacemi nebo zavřít hru, kterou právě hraješ.

Oznámení
Umožňuje ti zkontrolovat obdržená oznámení. 

Game Base
Umožňuje ti prohlížet si seznam přátel nebo komunikovat s ostatními hráči pomocí zpráv a hlasového chatu. 

Hudba
Umožňuje ti při hraní poslouchat hudbu.

Zvuk
Slouží ke správě nastavení zvuku. 
Pokud chceš upravit 3D zvuk a další podrobná nastavení, přejdi do nabídky Nastavení > Zvuk > Zvukový výstup.

Mikrofon
Umožňuje změnit vstupní zařízení, ztlumit nebo zrušit ztlumení mikrofonu a upravit úroveň hlasitosti mikrofonu.

Příslušenství
Umožňuje sledovat stav baterie ovladače nebo sluchátek s mikrofonem a měnit jejich nastavení.

Profil
Tuto možnost vyber, pokud chceš aktualizovat svůj stav online, otevřít profil, zobrazit trofeje, přepnout uživatele a odhlásit se.

Napájení
Vypni svou konzoli PS5 nebo ji uveď do režimu odpočinku. 

Potřebuješ pomoc?

Kontaktuj naše specialisty podpory