Jak používat hlasový chat party na konzolích PS5

Jak používat hlasový chat party na konzolích PS5

Zjisti, jak na konzoli PlayStation®5 hlasově chatovat s členy party.

Jak na konzoli PS5 založit partu a vstoupit do hlasového chatu s ostatními hráči

Komunikuj s hráči v reálném čase prostřednictvím hlasového chatu party.

 1. Stisknutím tlačítka PS otevři řídicí středisko a vyber možnost Game Base.
 2. Přejdi na kartu Party a vyber možnost Založit partu. Vyber možnost Otevřená parta nebo Uzavřená parta.
 3. Postupuj podle pokynů na obrazovce.
  Jakmile dokončíš výběr, parta se založí. Můžeš ji spravovat z karty hlasového chatu v řídicím středisku.

Přátelé hostitele, stejně jako přátelé členů party, se mohou připojit do otevřené party i bez pozvánky.

Pokud založíš otevřenou partu, staneš se automaticky jejím hostitelem. Jako hostitel můžeš změnit název party, pozvat hráče a nastavit limit členů party. Pokud zapneš možnost Vyžadovat žádost o připojení, musí hráči požádat o pozvání, aby se k partě mohli připojit.

K této partě se mohou připojit jen vybraní a pozvaní hráči.
Pokud založíš uzavřenou partu, staneš se automaticky jejím hostitelem. Jako hostitel můžeš změnit název party, pozvat hráče a nastavit limit členů party. Také ostatní členové party mohou zvát další hráče.

Partu můžeš založit i s kamarádem.

 1. Stisknutím tlačítka PS přejdi do řídicího střediska a vyber možnost Game Base.
 2. Přejdi na kartu Přátelé a vyber kamaráda, se kterým chceš vést hlasový chat.
 3. Vyber možnost Parta.
  Vytvoří se parta vás dvou a můžete spolu vést hlasový chat.
  Když s hráčem budeš chtít opět mluvit, stačí ho vybrat na kartě Party.
 • Nemáš sluchátka s mikrofonem? Nevadí, na bezdrátovém ovladači DualSense™ je vestavěný mikrofon, který můžeš použít k hlasovému chatu.
 • Když založíš partu, hráči, které do ní pozveš, dostanou oznámení.
 • Typ party můžeš změnit tak, že vybereš možnost Více > Nastavení party na kartě hlasového chatu.
 • Partu můžeš založit se skupinou hráčů, se kterou jsi byl v partě dříve. Přejdi na kartu Party, vyber partu pod kartou Nedávné a potom vyber možnost Založit partu. Nastavení party můžeš upravit výběrem možnosti Nastavení party.

Jak se připojit k partě na konzoli PS5

 1. Stisknutím tlačítka PS přejdi do řídicího střediska a vyber možnost Game Base.
 2. Přejdi na kartu Party.
  Party, ke kterým se můžeš připojit, jsou uvedeny v nabídce Lze se připojit.
 3. Vyber partu, ke které se chceš připojit.
  Zobrazí se hráči, kteří už v partě jsou.
 4. Vyber možnost Vstoupit.
  Tímto vstoupíš do party. Partu můžeš spravovat z karty hlasového chatu v řídicím středisku.
 • Pokud člen party zrovna hraje hru, ke které se můžeš připojit, vedle jeho jména v seznamu členů se objeví ikona Lze se připojit. K herní relaci se připojíš tak, že nejdřív vybereš hráče a pak zvolíš možnost Zapojit se do hry.
 • Když tě někdo pozve do party, v pravém horním rohu obrazovky se ti zobrazí oznámení. Do chatu vstoupíš stisknutím tlačítka PS a výběrem možnosti Vstoupit.
 • Pokud v kroku 3 potřebuješ pro vstup do party pozvánku, vyber možnost Žádost o připojení. Hostiteli party bude odeslána žádost. Jakmile tvou žádost přijme, v pravém horním rohu obrazovky se ti zobrazí oznámení. Partu najdeš i v nabídce Lze se připojit na kartě Party.

Co můžeš při hlasovém chatu party dělat

Při chatování můžeš sdílet herní obrazovku a pomocí funkce Share Screen tak ukázat ostatním hráčům, co hraješ. Pomocí funkce Share Play můžeš také nechat ostatní hráče ovládat a hrát svou hru.

A ) Typ hlasového chatu

Podívej se, jaký typ hlasového chatu nyní používáš. Hlasový chat spuštěný v Game Base se nazývá hlasový chat party. Hlasový chat ve hře se nazývá herní hlasový chat.

Některé hry nenabízejí možnost hlasového chatu a způsob, jak v nich hlasový chat spustit, závisí na konkrétní hře.

Ne všechny funkce hlasového chatu, například funkce Share Screen a Share Play, jsou kompatibilní s herním hlasovým chatem.

B ) Přepínání mezi hlasovým chatem v partě a hlasovým chatem ve hře

Plynule přecházej mezi chatem v partě a chatem ve hře.

Nad aktuálním hlasovým chatem vidíš, v kolika hlasových chatech jsi.

Pokud chceš přejít do jiného hlasového chatu, projdi si probíhající hlasové chaty, kterých jsi součástí, a vyber ten, ke kterému se chceš připojit.

C ) Funkce hlasového chatu party

 • Pozvat hráče
  Pozvi hráče do party. V hlasovém chatu party může být maximálně 16 hráčů.
 • Spustit funkci Share Screen
  Se členy party můžeš sdílet obrazovku.
 • Spustit funkci Share Play
  Můžeš spustit funkci Share Play, aby si jiný hráč mohl vyzkoušet hru, kterou hraješ, nebo ti mohl pomoci.
 • Pozvat do hry
  Pozvi členy party do své současné hry, nebo společně začněte novou hru.

Více ...

 • Vyvážení zvuku
  Nastav vyvážení zvuku mezi hlasovým chatem a ostatními zvuky konzole. Tyto možnosti se zobrazí pouze u hlasového chatu party.
 • Ztlumit vše
  Zapnutím ztlumíš hlasový chat party.
 • Nastavení party
  Zde můžeš změnit název party, typ party, požadovat žádost o připojení k partě a omezit počet hráčů, kteří se mohou k partě připojit. Tyto možnosti se zobrazí pouze majiteli party.
 • Nastavení hlasového chatu
  Nastav hlasitost mikrofonu nebo povol možnost, aby mohl být tvůj hlas využit ve vysílání a videoklipech ostatních hráčů.
 • Přepis chatu
  Převeď hlasy ostatních hráčů na text a nech jim nahlas předčítat text, který zadáš.
 • Nahlásit
  Pokud máš problém s partou nebo s jejím členem, můžeš odeslat hlášení.
 • Opustit partu
  Můžeš opustit hlasový chat party, kterého se účastníš.

D ) Seznam členů

Vyber člena a připoj se do jeho hry, ztlum ho nebo zobraz jeho profil.

Jak odebrat hráče z party na konzoli PS5

Pokud jsi partu vytvořil ty, jsi hostitelem party a můžeš odebírat hráče.

 1. V seznamu členů vyber hráče a stiskni tlačítko Možnosti.
 2. Vyber možnost Vyhodit.

Jak změnit hlasitost jednotlivých hráčů

 1. Stisknutím tlačítka PS otevři řídicí středisko a vyber kartu hlasového chatu.
 2. Vyber hráče a poté možnost Hlasitost. Poté můžeš hlasitost hráče v chatu zvýšit nebo snížit. Toto nastavení bude použito také v ostatních chatech s tímto hráčem.

Jak deaktivovat zvuk chatu ve hře na konzoli PS5

Toto nastavení má vliv pouze na zvuk chatu ve hře. Toto nastavení najdeš také v Nastavení hlasového chatu v Game Base.

 1. Stisknutím tlačítka PS přejdi do řídicího střediska a vyber možnost Zvuk.

 2. Vyber možnost Zakázat zvuk chatu ve hře.

Potřebuješ pomoc?

Kontaktuj naše specialisty podpory