Jak používat hlasový chat party na konzolích PS5

Jak používat hlasový chat party na konzolích PS5

Zjisti, jak na konzoli PlayStation®5 hlasově chatovat s členy party.

Jak na konzoli PS5 založit partu a vstoupit do hlasového chatu s ostatními hráči

Komunikuj s hráči v reálném čase prostřednictvím hlasového chatu party.

 1. Stisknutím tlačítka PS otevři řídicí středisko a vyber možnost Game Base.
 2. Přejdi na kartu Party a vyber možnost Založit partu. Vyber možnost Otevřená parta nebo Uzavřená parta.
 3. Postupuj podle pokynů na obrazovce.
  Jakmile dokončíš výběr, parta se založí. Můžeš ji spravovat z karty hlasového chatu v řídicím středisku.

Přátelé majitele, stejně jako přátelé členů party, se mohou připojit do otevřené party i bez pozvánky.

Pokud založíš otevřenou partu, staneš se automaticky jejím majitelem. Jako majitel můžeš změnit název party, pozvat hráče a nastavit limit party. Pokud zapneš možnost Vyžadovat žádost o připojení, musí hráči požádat o pozvání, aby se k partě mohli připojit.

K této partě se mohou připojit jen vybraní a pozvaní hráči.

Pokud založíš uzavřenou partu, staneš se automaticky jejím majitelem. Jako majitel můžeš změnit název party, pozvat hráče a nastavit limit party. Také ostatní členové party mohou zvát další hráče.

Partu můžeš založit i s kamarádem.

 1. Stisknutím tlačítka PS otevři řídicí středisko a vyber možnost Game Base.
 2. Přejdi na kartu Přátelé a vyber kamaráda, se kterým chceš vést hlasový chat.
 3. Vyber možnost Parta.
  Vytvoří se parta vás dvou a můžete spolu vést hlasový chat.
  Když s hráčem budeš chtít opět mluvit, stačí ho vybrat na kartě Party.
 • Když založíš partu, hráči, které do ní pozveš, dostanou oznámení.
 • Typ party můžeš změnit tak, že vybereš možnost Více > Nastavení party na kartě hlasového chatu.

Jak se připojit k partě na konzoli PS5

 1. Stisknutím tlačítka PS otevři řídicí středisko a vyber možnost Game Base.
 2. Přejdi na kartu Party.
  Party, ke kterým se můžeš připojit, jsou uvedeny v nabídce Lze se připojit.
 3. Vyber partu, ke které se chceš připojit.
  Zobrazí se hráči, kteří už v partě jsou.
 4. Vyber možnost Vstoupit.
  Tímto vstoupíš do party. Partu můžeš spravovat z karty hlasového chatu v řídicím středisku.
 • Pokud člen party zrovna hraje hru, ke které se můžeš připojit, vedle jeho jména v seznamu členů se objeví ikona Lze se připojit. K herní relaci se připojíš tak, že nejdřív vybereš hráče a pak zvolíš možnost Zapojit se do hry.
 • Když tě někdo pozve do party, v pravém horním rohu obrazovky se ti zobrazí oznámení. Do party vstoupíš stisknutím tlačítka PS a výběrem možnosti Vstoupit.
 • Pokud v kroku 3 potřebuješ pro vstup do party pozvánku, vyber možnost Žádost o připojení. Majiteli party bude odeslána žádost. Jakmile tvou žádost přijme, v pravém horním rohu obrazovky se ti zobrazí oznámení. Partu najdeš i v nabídce Lze se připojit na kartě Party.

Co můžeš při hlasovém chatu party dělat

Při chatování můžeš sdílet herní obrazovku a pomocí funkce Share Screen tak ukázat ostatním hráčům, co hraješ. Pomocí funkce Share Play můžeš také nechat ostatní hráče ovládat a hrát svou hru.

A ) Typ hlasového chatu

Podívej se, jaký typ hlasového chatu nyní používáš. Hlasový chat spuštěný v Game Base se nazývá hlasový chat party. Hlasový chat ve hře se nazývá herní hlasový chat.

Některé hry nenabízejí možnost hlasového chatu a způsob, jak v nich hlasový chat spustit, závisí na konkrétní hře.

Ne všechny funkce hlasového chatu, například funkce Share Screen a Share Play, jsou kompatibilní s herním hlasovým chatem.

B ) Přepínání mezi hlasovým chatem v partě a hlasovým chatem ve hře

Plynule přecházej mezi chatem v partě a chatem ve hře.

Nad aktuálním hlasovým chatem vidíš, v kolika hlasových chatech jsi.

Pokud chceš přejít do jiného hlasového chatu, projdi si probíhající hlasové chaty, kterých jsi součástí, a vyber ten, ke kterému se chceš připojit.

C ) Funkce hlasového chatu party

 • Pozvat hráče
  Pozvi hráče do party. V hlasovém chatu party může být maximálně 16 hráčů.
 • Spustit funkci Share Screen
  Se členy party můžeš sdílet obrazovku.
 • Spustit funkci Share Play
  Můžeš spustit funkci Share Play, aby si jiný hráč mohl vyzkoušet hru, kterou hraješ, nebo ti mohl pomoci.
 • Pozvat do hry
  Pozvi členy party do své současné hry, nebo společně začněte novou hru.

Více ...

 • Vyvážení zvuku
  Nastav vyvážení zvuku mezi hlasovým chatem a ostatními zvuky konzole. Tyto možnosti se zobrazí pouze u hlasového chatu party.
 • Ztlumit vše
  Zapnutím ztlumíš hlasový chat party.
 • Nastavení party
  Zde můžeš změnit název party, typ party, požadovat žádost o připojení k partě a omezit počet hráčů, kteří se mohou k partě připojit. Tyto možnosti se zobrazí pouze majiteli party.
 • Nastavení hlasového chatu
  Nastav hlasitost mikrofonu nebo povol možnost, aby mohl být tvůj hlas využit ve vysílání a videoklipech ostatních hráčů.
 • Zobrazit skupinu
  Zobraz podrobnosti o skupině v Game Base. Toto je dostupné pouze pro uzavřené party.
 • Přepis chatu
  Převeď hlasy ostatních hráčů na text a nech jim nahlas předčítat text, který zadáš.
 • Nahlásit
  Pokud máš problém s partou nebo s jejím členem, můžeš odeslat hlášení.
 • Opustit partu
  Můžeš opustit hlasový chat party, kterého se účastníš.

D ) Seznam členů

Vyber člena a připoj se do jeho hry, ztlum ho nebo zobraz jeho profil.

Jak odebrat hráče z party na konzoli PS5

Pokud jsi partu vytvořil ty, jsi majitelem party a můžeš odebírat hráče.

 1. V seznamu členů vyber hráče a stiskni tlačítko Možnosti.
 2. Vyber možnost Vyhodit.

Jak změnit hlasitost jednotlivých hráčů

 1. Stisknutím tlačítka PS otevři řídicí středisko a vyber kartu hlasového chatu.
 2. Vyber hráče a poté možnost Hlasitost. Poté můžeš hlasitost hráče v chatu zvýšit nebo snížit. Toto nastavení bude použito také v ostatních chatech s tímto hráčem.

Tato funkce má vliv pouze na to, jak ty slyšíš ostatní hráče. Nemá vliv na to, jak ostatní hráči slyší tebe.

Jak deaktivovat zvuk chatu ve hře na konzoli PS5

Toto nastavení má vliv pouze na zvuk chatu ve hře. Toto nastavení najdeš také v Nastavení hlasového chatu v Game Base.

 1. Stisknutím tlačítka PS přejdi do řídicího střediska a vyber možnost Zvuk.

 2. Vyber možnost Zakázat zvuk chatu ve hře.

Potřebuješ pomoc?

Kontaktuj naše specialisty podpory