Chat party a zprávy na konzolích PS5

Jak používat chat party na konzolích PS5

Zjisti, jak na konzoli PlayStation®5 hlasově chatovat s členy party a jak psát zprávy skupině.

Jak na konzoli PS5 založit partu a vstoupit do hlasového chatu s ostatními hráči

Komunikuj s hráči v reálném čase prostřednictvím hlasového chatu party. 

 1. Stisknutím tlačítka PS otevři řídicí středisko a vyber možnost Game Base.
 2. Přejdi na kartu Party a vyber možnost Založit partu. Vyber možnost Otevřená parta nebo Uzavřená parta
 3. Postupuj podle instrukcí na obrazovce.
  Jakmile dokončíš výběr, parta se založí. Můžeš ji spravovat z karty hlasového chatu v řídicím středisku.

Parta, ke které se mohou libovolně připojit přátelé majitele. Připojit k partě se můžou také přátelé členů party.

Pokud založíš otevřenou partu, staneš se automaticky jejím majitelem. Jako majitel můžeš změnit název party, pozvat hráče a nastavit limit party. Pokud zapneš možnost Vyžadovat žádost o připojení, musí hráči požádat o pozvání, aby se k partě mohli připojit.

Parta, ke které se mohou připojit jen vybraní hráči. Můžeš založit partu s novou skupinou hráčů nebo s již existující skupinou.

Partu můžeš založit i s kamarádem.

 1. Stisknutím tlačítka PS otevři řídicí středisko a vyber možnost Game Base.
 2. Přejdi na kartu Přátelé a vyber kamaráda, se kterým chceš vést hlasový chat.
 3. Vyber možnost Parta.
  Vytvoří se parta vás dvou a můžete spolu vést hlasový chat.
  Když s hráčem budeš chtít opět mluvit, stačí ho vybrat na kartě Party.

Jak se připojit k probíhajícímu hlasovému chatu party

 1. Stisknutím tlačítka PS otevři řídicí středisko a vyber možnost Game Base.
 2. Přejdi na kartu Party.
  Party, ke kterým se můžeš připojit, jsou uvedeny v nabídce Lze se připojit.
 3. Vyber partu, ke které se chceš připojit.
  Zobrazí se hráči, kteří už v partě jsou.
 4. Vyber možnost Vstoupit.
  Tímto vstoupíš do party. Partu můžeš spravovat z karty hlasového chatu v řídicím středisku.
 • Pokud člen party zrovna hraje hru, ke které se můžeš připojit, vedle jeho jména v seznamu členů se objeví ikona Lze se připojit. K herní relaci se připojíš tak, že nejdřív vybereš hráče a pak zvolíš možnost Zapojit se do hry.
 • Pokud tě někdo pozve do party nebo někdo z tvé skupiny partu založí, v pravém horním rohu obrazovky se ti zobrazí oznámení. Do chatu vstoupíš stisknutím tlačítka PS a výběrem možnosti Vstoupit.
 • Pokud v kroku 3 potřebuješ pro vstup do party pozvánku, vyber možnost Žádost o připojení. Majiteli party bude odeslána žádost. Jakmile tvou žádost přijme, v pravém horním rohu obrazovky se ti zobrazí oznámení. Partu najdeš i v nabídce Lze se připojit na kartě Party.

Jak vytvořit skupinu a posílat zprávy na konzoli PS5

Chceš prostor, kde budeš moci napsat více hráčům? Jednoduše vytvoř skupinu a pozvi ostatní do chatu.

 1. Stisknutím tlačítka PS přejdi do řídicího střediska a vyber možnost Game Base.
 2. Přejdi na kartu Zprávy a vyber možnost Nová zpráva.
 3. Vyber hráče, se kterými chceš být ve skupině, a poté vyber možnost OK.
 4. Pokud vybereš hráče, se kterými už ve skupině jsi, tyto skupiny se zobrazí. Novou skupinu s těmito hráči vytvoříš výběrem možnosti Vytvořit novou skupinu.

Pokud chceš vstoupit do skupiny, přejdi do nabídky Game Base, vyber kartu Zprávy a vyber skupinu ze seznamu. Své oblíbené a nedávné skupiny najdeš v horní části seznamu. Pokud v seznamu nevidíš skupinu, kterou hledáš, vyber možnost Zobrazit všechny zprávy.

Co můžeš při hlasovém chatu party dělat

Při chatování můžeš sdílet herní obrazovku a pomocí funkce Share Screen tak ukázat ostatním hráčům, co hraješ. Pomocí funkce Share Play můžeš také nechat ostatní hráče ovládat a hrát svou hru.

A ) Typ hlasového chatu

Podívej se, jaký typ hlasového chatu nyní používáš. Hlasový chat spuštěný v Game Base se nazývá hlasový chat party. Hlasový chat ve hře se nazývá herní hlasový chat.

Některé hry nenabízejí možnost hlasového chatu a způsob, jak v nich hlasový chat spustit, závisí na konkrétní hře.

Ne všechny funkce hlasového chatu, například funkce Share Screen a Share Play, jsou kompatibilní s herním hlasovým chatem.

B ) Přepínání mezi hlasovým chatem v partě a hlasovým chatem ve hře

Plynule přecházej mezi chatem v partě a chatem ve hře.

Nad aktuálním hlasovým chatem vidíš, v kolika hlasových chatech jsi.

Pokud chceš přejít do jiného hlasového chatu, projdi si probíhající hlasové chaty, kterých jsi součástí, a vyber ten, ke kterému se chceš připojit.

C ) Funkce hlasového chatu party

 • Přidat hráče / Pozvat hráče
  Můžeš přidat nebo pozvat hráče do party. Pokud jsi v uzavřené partě, hráči se přidají i do tvé skupiny.
  V hlasovém chatu party může být maximálně 16 hráčů.
 • Spustit funkci Share Screen
  Se členy party můžeš sdílet obrazovku.
 • Spustit funkci Share Play
  Můžeš spustit funkci Share Play, aby si jiný hráč mohl vyzkoušet hru, kterou hraješ, nebo ti mohl pomoci.
 • Pozvat do hry
  Pozvi členy party do své současné hry, nebo společně začněte novou hru.

Více ...

 • Vyvážení zvuku
  Nastav vyvážení zvuku.
 • Ztlumit vše
  Zapnutím ztlumíš hlasový chat party.
 • Nastavení hlasového chatu
  Nastav hlasitost mikrofonu nebo povol možnost, aby mohl být tvůj hlas využit ve vysílání a videoklipech ostatních hráčů.
 • Zobrazit skupinu
  Zobraz podrobnosti o skupině v Game Base. Toto je dostupné pouze pro uzavřené party.
 • Nastavení otevřené party
  Zde můžeš změnit název party, požadovat žádost o připojení k partě a omezit počet hráčů, kteří se mohou k partě připojit. Toto je dostupné pouze pro majitele otevřené party.
 • Přepis chatu
  Převeď hlasy ostatních hráčů na text a nech jim nahlas předčítat text, který zadáš.
 • Nahlásit
  Pokud máš problém s partou nebo s jejím členem, můžeš odeslat hlášení.
 • O funkcích sdílení
  Zjisti více o funkcích Share Screen a Share Play.
 • Opustit partu
  Můžeš opustit hlasový chat party, kterého se účastníš.

D ) Seznam členů

Vyber člena a připoj se do jeho hry, ztlum ho nebo zobraz jeho profil.

Jak odebrat hráče z party na konzoli PS5

Pokud jsi partu vytvořil ty, jsi majitelem party a můžeš odebírat hráče. 

 1. V seznamu členů vyber hráče a stiskni tlačítko Možnosti.
 2. Vyber možnost Vyhodit.

Jak změnit hlasitost jednotlivých hráčů

 1. Stisknutím tlačítka PS otevři řídicí středisko a vyber kartu hlasového chatu.
 2. Vyber hráče a poté možnost Hlasitost. Poté můžeš hlasitost hráče v chatu zvýšit nebo snížit. Toto nastavení bude použito také v ostatních chatech s tímto hráčem.

Tato funkce má vliv pouze na to, jak ty slyšíš ostatní hráče. Nemá vliv na to, jak ostatní hráči slyší tebe.

Jak deaktivovat zvuk chatu ve hře na konzoli PS5

Toto nastavení má vliv pouze na zvuk chatu ve hře. Toto nastavení najdeš také v Nastavení hlasového chatu v Game Base.

 1. Stisknutím tlačítka PS přejdi do řídicího střediska a vyber možnost Zvuk.

 2. Vyber možnost Zakázat zvuk chatu ve hře.

Potřebuješ pomoci? 

Kontaktuj naše specialisty podpory