Party a hlasový chat na konzoli PS5

Jak vytvořit partu a vstoupit do hlasového chatu na konzoli PS5

Zjisti, jak vytvořit nebo se přidat do party a do hlasového chatu se členy party a jaký obsah můžeš v partě na konzoli PlayStation®5 sdílet.

Jak vytvořit skupinu na konzoli PS5™ 

Chceš prostor, kde budeš moci napsat více hráčům? Jednoduše vytvoř skupinu a pozvi ostatní do chatu.

 1. Stisknutím tlačítka PS přejdi do řídicího střediska a vyber možnost Game Base.
 2. Přejdi na kartu Zprávy a vyber možnost Nová zpráva.
 3. Vyber hráče, se kterými chceš být ve skupině, a poté vyber možnost OK.
 4. Pokud vybereš hráče, se kterými už ve skupině jsi, tyto skupiny se zobrazí. Novou skupinu s těmito hráči vytvoříš výběrem možnosti Vytvořit novou skupinu.

Pokud chceš vstoupit do skupiny, přejdi do nabídky Game Base, vyber kartu Zprávy a vyber skupinu ze seznamu. Své oblíbené a nedávné skupiny najdeš v horní části seznamu. Pokud v seznamu nevidíš skupinu, kterou hledáš, vyber možnost Zobrazit všechny zprávy

Jak na konzoli PS5 založit partu a vstoupit do hlasového chatu s ostatními hráči

Komunikuj s hráči v reálném čase prostřednictvím hlasového chatu party. Následující typy part můžeš založit nebo se k nim připojit:

Parta, ke které se mohou libovolně připojit přátelé majitele. Přátelé členů party se můžou k partě také připojit.

Pokud založíš otevřenou partu, staneš se automaticky jejím majitelem. Jako majitel můžeš změnit název party, pozvat hráče a nastavit limit party. Pokud zapneš možnost Vyžadovat žádost o připojení, musí hráči požádat o pozvání, aby se k partě mohli připojit.

Parta, ke které se mohou připojit jen vybraní hráči. Můžeš založit partu s novou skupinou hráčů nebo s již existující skupinou.

 1. Stisknutím tlačítka PS otevři řídicí středisko a vyber možnost Game Base.
 2. Přejdi na kartu Party a vyber možnost Založit partu.
 3. Vyber možnost Otevřená parta nebo Uzavřená parta.
 4. Postupuj podle instrukcí na obrazovce.
  Jakmile dokončíš výběr, parta se založí. Můžeš ji spravovat z karty hlasového chatu v řídicím středisku. 
 1. Stisknutím tlačítka PS otevři řídicí středisko a vyber možnost Game Base.
 2. Přejdi na kartu Přátelé a vyber kamaráda, se kterým chceš vést hlasový chat. 
 3. Vyber možnost Parta.
  Vytvoří se parta vás dvou a můžete spolu vést hlasový chat. 
 4. Když s hráčem budeš chtít opět mluvit, stačí ho vybrat na kartě Party.

Jak se připojit k probíhajícímu hlasovému chatu party

 1. Stisknutím tlačítka PS otevři řídicí středisko a vyber možnost Game Base.
 2. Přejdi na kartu Party.
  Party, ke kterým se můžeš připojit, jsou uvedeny v nabídce Lze se připojit.
 3. Vyber partu, ke které se chceš připojit.
  Zobrazí se hráči, kteří už v partě jsou.
 4. Vyber možnost Vstoupit.
  Tímto vstoupíš do party. Partu můžeš spravovat z karty hlasového chatu v řídicím středisku.
 • Pokud tě někdo pozve do party nebo někdo z tvé skupiny partu založí, v pravém horním rohu obrazovky se ti zobrazí oznámení. Do chatu vstoupíš stisknutím tlačítka PS a výběrem možnosti Vstoupit.
 • Pokud v kroku 3 potřebuješ pro vstup do party pozvánku, vyber možnost Žádost o připojení. Majiteli party bude odeslána žádost. Jakmile tvou žádost přijme, v pravém horním rohu obrazovky se ti zobrazí oznámení. Partu najdeš i v nabídce Lze se připojit na kartě Party.

Co můžeš při hlasovém chatu party dělat

Při chatování můžeš sdílet herní obrazovku a pomocí funkce Share Screen tak ukázat ostatním hráčům, co hraješ. Pomocí funkce Share Play můžeš také nechat ostatní hráče ovládat a hrát svou hru. 

A ) Typ hlasového chatu

Podívej se, jaký typ hlasového chatu nyní používáš. Hlasový chat spuštěný v Game Base se nazývá hlasový chat party. Hlasový chat ve hře se nazývá herní hlasový chat. 

Některé hry nenabízejí možnost hlasového chatu a způsob, jak v nich hlasový chat spustit, závisí na konkrétní hře.

Ne všechny funkce hlasového chatu, například funkce Share Screen a Share Play, jsou kompatibilní s herním hlasovým chatem.

B ) Přepínání mezi hlasovým chatem party a herním hlasovým chatem

Přecházej plynule z jednoho hlasového chatu do druhého.

Nad aktuálním hlasovým chatem vidíš, v kolika hlasových chatech jsi.

Pokud chceš přejít do jiného hlasového chatu, projdi si probíhající hlasové chaty, kterých jsi součástí, a vyber ten, ke kterému se chceš připojit.

C ) Funkce hlasového chatu party

Přidat hráče / Pozvat hráče
Můžeš přidat nebo pozvat hráče do party. Pokud jsi v uzavřené partě, hráči se přidají i do tvé skupiny.

V hlasovém chatu party může být maximálně 16 hráčů.

Spustit funkci Share Screen
Se členy party můžeš sdílet obrazovku. 

Spustit funkci Share Play
Můžeš spustit funkci Share Play, aby si jiný hráč mohl vyzkoušet hru, kterou hraješ, nebo ti mohl pomoci. 

Pozvat do hry
Pozvi členy party do své současné hry, nebo společně začněte novou hru.

Více ...

Vyvážení zvuku
Nastav vyvážení zvuku mezi hlasovým chatem a ostatními zvuky konzole. 

Ztlumit vše
Zapnutím ztlumíš hlasový chat party.

Nastavení hlasového chatu
Nastav hlasitost mikrofonu nebo povol možnost, aby mohl být tvůj hlas využit ve vysílání a videoklipech ostatních hráčů.

Zobrazit skupinu
Zobraz podrobnosti o skupině v Game Base. Toto je dostupné pouze pro uzavřené party.

Otevřít nastavení party
Zde můžeš změnit název party, požadovat žádost o připojení k partě a omezit počet hráčů, kteří se mohou k partě připojit. Toto je dostupné pouze pro majitele otevřené party.

Přepis chatu
Převeď hlasy ostatních hráčů na text a nech jim nahlas předčítat text, který zadáš.

Nahlásit
Pokud máš problém s partou nebo s jejím členem, můžeš odeslat hlášení.

O funkcích sdílení
Zjisti více o funkcích Share Screen a Share Play.

Opustit partu
Můžeš opustit hlasový chat party, kterého se účastníš.

D ) Seznam členů

Vyber člena a ztlum ho, zobraz jeho profil nebo proveď jinou akci.

Jak odebrat hráče z party na konzoli PS5

Pokud jsi partu vytvořil ty, jsi majitelem party a můžeš odebírat hráče. 

 1. V seznamu členů vyber hráče a stiskni tlačítko Možnosti.
 2. Vyber možnost Vyhodit.

Jak změnit hlasitost jednotlivých hráčů

 1. Stisknutím tlačítka PS otevři řídicí středisko a vyber kartu hlasového chatu.
 2. Vyber hráče a poté možnost Hlasitost. Poté můžeš hlasitost hráče v chatu zvýšit nebo snížit. Toto nastavení bude použito také v ostatních chatech s tímto hráčem.

Tato funkce má vliv pouze na to, jak ty slyšíš ostatní hráče. Nemá vliv na to, jak ostatní hráči slyší tebe.

Jak deaktivovat zvuk chatu ve hře na konzoli PS5

Toto nastavení má vliv pouze na zvuk chatu ve hře. Toto nastavení najdeš také v Nastavení hlasového chatu v Game Base.

 1. Stisknutím tlačítka PS přejdi do řídicího střediska a vyber možnost Zvuk.

 2. Vyber možnost Zakázat zvuk chatu ve hře.

Potřebuješ pomoci? 

Kontaktuj naše specialisty podpory