Party a hlasový chat na konzoli PlayStation®5

Vytvoření party a vstup do hlasového chatu na konzoli PlayStation®5

Zjisti, jak vytvořit nebo se přidat do party a do hlasového chatu se členy party a jaký obsah můžeš v partě na konzolích PS5™ sdílet.

Vytvoření party na konzoli PS5

Chceš prostor, kde se budeš moci bavit s více hráči? Vytvoř partu a pozvi své kamarády k chatu.

 1. Stisknutím tlačítka PS otevři řídicí středisko a vyber možnost Game Base.
 2. Na kartě Party vyber možnost Vytvořit partu.
 3. Vyber hráče, se kterými chceš být v partě.
 4. Pokud vybereš hráče, se kterými už v partě jsi, tyto party se zobrazí. Novou partu s těmito hráči vytvoříš výběrem možnosti Vytvořit novou partu.
 5. Pošli zprávu a zahaj tak konverzaci.

Odebrání hráče z party na konzolích PS5

Pokud jsi partu vytvořil ty, můžeš z ní jako majitel party hráče odebrat.

 • V seznamu členů vyber hráče, stiskni tlačítko Možnosti a vyber možnost Vyloučit z party.

Vstup do party na konzolích PS5

 1. Stisknutím tlačítka PS otevři řídicí středisko a vyber možnost Game Base
 2. Ze seznamu svých posledních part vyber dotyčnou partu. Pokud ji v seznamu nevidíš, vyber možnost Zobrazit všechny party.

Zprávy, snímky a další druhy zpráv partě můžeš posílat v režimu celé obrazovky.

 1. Stisknutím tlačítka PS přejdi do řídicího střediska a vyber možnost Game Base.
 2. Vyber možnost Zobrazit všechny party a vyber partu.

(A) Historie chatu
Prohlédni si zprávy, snímky, pozvánky do hry a vše ostatní, co poslali hráči v tvé partě.

Textové zprávy
K napsání zprávy použij klávesnici na obrazovce nebo externí klávesnici.

Snímky obrazovky a videoklipy
Sdílej snímky obrazovky a videoklipy (do 3 minut délky) se svou partou.

Samolepky
Dodej své zprávě charakter přidáním samolepky.

Hlasové zprávy
Nahraj pro svou partu krátkou hlasovou zprávu. Maximální délka hlasové zprávy je 15 sekund.

(B) Funkce party

Hlasový chat
Zahaj hlasový chat nebo se k němu připoj. Můžeš pak sdílet svou obrazovku a používat funkci Share Play. Když už jsi v hlasovém chatu party, k jeho kartě se dostaneš odtud.

Pozvat do hry
Pozvi všechny členy party do běžící hry nebo spusť novou hru.

Přidat hráče
Přidej hráče do své party.

... Více

Sdílená média
Podívej se na všechny screenshoty a videoklipy poslané členy tvé party.

Přidat do oblíbených položek
Přidej partu do svých oblíbených. Tvé oblíbené party se v Game Base zobrazí jako první.

Povolit oznámení
Zapni nebo vypni oznámení pro celou partu.

Nastavení party
Můžeš změnit jméno a obrázek party. Tato možnost je k dispozici pouze pro party se třemi a více členy.

Nahlásit
Pokud vidíš nevhodný název nebo obrázek, můžeš odeslat hlášení.

Opustit
Pokud opustíš partu, nebudeš už moci zobrazit její zprávy.

(C) Seznam členů
Členové party jsou seřazeni podle online dostupnosti. Výběrem hráče zobrazíš jeho profil.

Zahájení nebo vstup do hlasového chatu party na konzolích PS5

Pokud někdo v tvé partě zahájí hlasový chat, zobrazí se v pravém horním rohu obrazovky oznámení. Do chatu vstoupíš stisknutím tlačítka PS a výběrem možnosti Vstoupit.

Se členy party můžeš také sdílet své hry prostřednictvím funkcí Share Screen a Share Play.

 1. Stisknutím tlačítka PS přejdi do řídicího střediska a vyber možnost Game Base.
 2. Na kartě Party nebo Přátelé vyber partu nebo přátele online, se kterými chceš vést hlasový chat.
 3. Vyber možnost Hlasový chat.
 4. Vyber možnost Vstoupit.
  Hlasový chat se zahájí. Chat můžeš spravovat z karty v řídicím středisku. Pokud jsi v partě, do hlasového chatu může vstoupit kterýkoli hráč. Hráče taky můžeš do party a hlasového chatu pozvat.
 1. Přejdi do řídicího střediska a vyber možnost Game Base.
 2. Na kartě Party najdi partu s aktivním hlasovým chatem, do kterého chceš vstoupit.
 3. To, že v partě zrovna probíhá hlasový chat, poznáš tak, že vedle názvu party vidíš možnost Hlasový chat.
 4. Vyber partu a možnost Hlasový chat.
 5. Vyber možnost Vstoupit.
 6. Vstup do hlasového chatu. Chat můžeš spravovat z karty v řídicím středisku. Členové hlasového chatu dostanou oznámení, že jsi vstoupil.

Probíhající hlasový chat můžeš spravovat po stisknutí tlačítka PS a vybrání karty hlasového chatu z řídicího střediska:

(A) Typ hlasového chatu
Podívej se, jaký typ hlasového chatu nyní používáš.  Hlasový chat spuštěný v Game Base se nazývá hlasový chat party. Hlasový chat ve hře se nazývá herní hlasový chat.

(B) Přepínání mezi hlasovým chatem party a herním hlasovým chatem
Můžeš procházet probíhající hlasové chaty, kterých jsi součástí. Chat zahájíš zvolením chatu a výběrem možnosti Přepnout.

(C) Funkce hlasového chatu party

Spustit funkci Share Screen
Obrazovku můžeš sdílet se všemi členy hlasového chatu s konzolí PS5. Můžeš také spustit funkci Share Play, aby si jiný hráč mohl vyzkoušet hru, kterou hraješ, nebo ti mohl pomoci.

Pozvat do hry
Pozvi členy hlasového chatu party do své současné hry nebo společně začněte hru novou.

Hlasitost hlasového chatu
Nastav rovnováhu zvuku mezi hlasovým chatem a ostatními zvuky konzole.

Opustit hlasový chat
Hlasový chat party, jehož se účastníš, můžeš opustit.

... Více

Přidat hráče
Hráče přidáš nejen do hlasového chatu, ale i do party. V hlasovém chatu party může být maximálně 16 hráčů.

Ztlumení hlasového chatu

Nastavení
Nastav hlasitost mikrofonu nebo povol možnost, aby mohl být tvůj hlas využit ve vysílání a videoklipech ostatních hráčů. 

Přepis chatu
Převeď hlasy ostatních hráčů na text a nech jim nahlas předčítat text, který zadáš.

Nahlásit
Pokud máš problém s čímkoli, co bylo řečeno některým ze členů v hlasovém chatu, můžeš odeslat hlášení.

Zobrazit partu
Zobraz podrobnosti o partě v Game Base. 

(D) Seznam členů
Vyber člena a ztlum ho, zobraz jeho profil nebo proveď jinou akci.

Změň hlasitost jednotlivých hráčů v hlasovém chatu party.

 1. Stisknutím tlačítka PS otevři řídicí středisko a vyber kartu hlasového chatu.
 2. Vyber hráče a poté možnost Hlasitost. Poté můžeš hlasitost hráče v chatu zvýšit nebo snížit. Toto nastavení bude použito také v ostatních chatech s tímto hráčem.

Tato funkce má vliv pouze na to, jak ty slyšíš ostatní hráče. Nemá vliv na to, jak ostatní hráči slyší tebe.

Deaktivace zvuku chatu ve hře na konzoli PS5

Toto nastavení má vliv pouze na zvuk chatu ve hře. Toto nastavení najdeš také v Nastavení hlasového chatu v Game Base.

 • Stisknutím tlačítka PS otevři řídicí středisko, vyber možnost Zvuk a poté možnost Deaktivovat zvuk chatu ve hře.

Potřebuješ pomoci? 

Kontaktuj naše specialisty podpory