Hlasový chat platformy Discord na konzolích PS5

Jak na konzolích PS5 používat hlasový chat platformy Discord

Využívej hlasový chat s hráči na jiných platformách prostřednictvím platformy Discord na konzoli PlayStation®5.

Jak zahájit nebo se připojit k hlasovému chatu na platformě Discord

Pokud chceš na své konzoli PS5™ využívat platformu Discord, musíš propojit svůj účet ve službě PlayStation™Network se svým účtem Discord. Propoj svůj účet ve službě Discord se službou PlayStation Network.

 1. Na svém mobilním zařízení nebo na počítači spusť aplikaci Discord, přihlas se ke svému účtu Discord a pak zahaj nebo se připoj k hlasovému chatu.
 2. Vyber možnost připojení na konzoli PlayStation a pak ze seznamu vyber svou konzoli PS5*.
  Když se tvá konzole PS5 úspěšně připojí k hlasovému chatu, na její obrazovce se objeví oznámení.
 3. Z oznámení na obrazovce konzole PS5 vyber možnost Zobrazit hlasový chat ve službě Discord a tím otevřeš kartu hlasového chatu platformy Discord.
  Kartu hlasového chatu můžeš také vybrat v řídicím středisku.
  S ostatními členy hlasového chatu můžeš komunikovat prostřednictvím mikrofonu, který je zabudovaný v ovladači, nebo přes sluchátka s mikrofonem.

*Abys mohl používat funkci hlasového chatu ve službě Discord, aktualizuj konzoli PS5 nejnovějším systémovým softwarem.

 • Hlasový chat platformy Discord se liší od hlasového chatu party, ve kterém můžeš využívat různé funkce, například Share Screen a Share Play.
 • Není možné být najednou v hlasovém chatu platformy Discord a hlasovém chatu party.

Jak zapnout konzoli PS5 z aplikace Discord

Je možné zahájit hlasový chat v aplikaci Discord a zároveň zapnout konzoli, když je v režimu odpočinku.

 1. Z domovské obrazovky přejdi do nabídky Nastavení > Systém > Úspora energie > Funkce dostupné v režimu odpočinku a zvol možnost Povolit zapnutí systému PS5 ze sítě
 2. Když spustíš aplikaci Discord a vybereš možnost připojení na konzoli PlayStation, tvoje konzole PS5 se zapne.
 3. Z oznámení na obrazovce konzole PS5 vyber možnost Zobrazit hlasový chat ve službě Discord a tím otevřeš kartu hlasového chatu platformy Discord.
  Kartu hlasového chatu můžeš také vybrat v řídicím středisku.
  S ostatními členy hlasového chatu můžeš komunikovat prostřednictvím mikrofonu, který je zabudovaný v ovladači, nebo přes sluchátka s mikrofonem.

Změna nastavení hlasového chatu platformy Discord

Když zahájíš hlasový chat nebo do něj vstoupíš, objeví se na kartě hlasového chatu v řídicím středisku. 

A) Typ hlasového chatu

 

Podívej se, jaký typ hlasového chatu nyní používáš. Hlasový chat, který byl zahájen na platformě Discord, se nazývá hlasový chat platformy Discord.
B) Přepínání mezi hlasovým chatem platformy Discord a herním hlasovým chatem

Plynule přecházej z aktuálního hlasového chatu platformy Discord do herního hlasového chatu.

Nad aktuálním hlasovým chatem vidíš, v kolika hlasových chatech jsi.

Pokud chceš přejít do jiného hlasového chatu, projdi si probíhající hlasové chaty, kterých jsi součástí. Vyber si hlasový chat, do kterého se chceš zapojit.

C) Funkce hlasového chatu platformy Discord

Vyvážení zvuku
Nastav vyvážení zvuku mezi hlasovým chatem a ostatními zvuky konzole.

Ztlumit vše
Ztlumí všechny ostatní členy hlasového chatu.

Více ...

Nastavení hlasového chatu
Nastav hlasitost mikrofonu nebo povol možnost, aby mohl být tvůj hlas využit ve vysílání a videoklipech ostatních členů.

Nahlásit
Pokud máš problém se členem hlasového chatu, můžeš odeslat hlášení týmům moderátorů platformy Discord.

Opustit
Můžeš opustit hlasový chat, kterého se účastníš.

D) Seznam členů

Zde se objeví jméno a avatar, které člen využívá na platformě Discord. Když je účet člena ve službě PlayStation Network propojený s účtem na platformě Discord, vedle jejich jména nebo online ID se zobrazí symbol PlayStation.

Vyber člena a ztlum ho, zobraz jeho profil ve službě PSN (pokud má propojené účty) nebo proveď jinou akci. 

V souvislosti s hráčem se zobrazují následující informace:

Aktuální hra a konzole
Zjisti, jakou hru právě hraje. Ikony ukazují, jakou hráč používá konzoli.

Stav mikrofonu
Zjisti, jestli člen právě mluví, nebo zda má ztišený mikrofon. Když člen zrovna mluví, jeho avatar se rozsvítí. Když je člen ztišený, na jejich avataru se objeví ikona ztlumení.

Přidání kamaráda

Hra, ke které se lze připojit
Hráč zrovna hraje hru, ke které je možné se připojit. K herní relaci se připojíš tak, že nejdřív vybereš hráče a pak zvolíš možnost Zapojit se do hry.

Je možné nahrávat nebo vysílat zvuk z chatu platformy Discord?

Ne. Zvuk z hlasového chatu platformy Discord se na konzoli PS5 nenahrává ani nevysílá. 

Potřebuješ pomoci? 

Kontaktuj naše specialisty podpory