Jak připojit ovladač Access pro konzole PS5

Zjisti, jak nastavit a nabít ovladač Access™ pro konzole PlayStation®5.

Jak spárovat a nastavit ovladač Access

Při prvním použití ovladače Access jej musíš spárovat se svou konzolí PS5®. S konzolí by také již měl být spárovaný a nastavený bezdrátový ovladač DualSense™.

 1. Tvá konzole PS5 musí být zapnutá.
 2. Připoj ovladač ke své konzoli pomocí dodaného kabelu USB.
  Párování je dokončeno. Pokud chceš používat ovladač bezdrátově, můžeš kabel USB odpojit.
 3. Stiskni tlačítko PS na základně páčky.
 4. Vyber uživatele.
  Poté, co problikne světelná lišta, se rozsvítí kontrolka hráče a kontrolka ovladače.
 5. Ovladač nastav podle pokynů na obrazovce. K procházení nastavení použij základní profil.
 • Všechny ovladače Access mají stejný základní profil (výchozí nastavení).
 • Po dokončení nabíjení můžeš odpojit kabel USB a používat ovladač bezdrátově.
 • V jedné chvíli může být ovladač spárovaný pouze s jednou konzolí PS5. Když chceš použít svůj ovladač na jiné konzoli, musíš ho s ní spárovat.
 • Nezapomeň aktualizovat software zařízení svého ovladače na nejnovější dostupnou verzi. Pokud je k dispozici nová aktualizace, postupuj podle pokynů na obrazovce.

Jak spárovat a nastavit dva ovladače Access

Pokud chceš poprvé použít dva nové ovladače Access, musíš s konzolí PS5 spárovat oba. S konzolí by také již měl být spárovaný a nastavený bezdrátový ovladač DualSense™.

 1. Konzole musí být zapnutá.
 2. Připoj jeden z ovladačů ke své konzoli pomocí dodaného kabelu USB. Postup zopakuj i u druhého ovladače.
  Párování je dokončeno. Pokud chceš používat ovladače bezdrátově, můžeš kabel USB odpojit.
 3. Stiskni tlačítko PS na základně páčky prvního ovladače.
 4. Vyber uživatele.
  Poté, co problikne světelná lišta, se rozsvítí kontrolka hráče a kontrolka ovladače.
 5. Stiskni tlačítko PS na základně páčky druhého ovladače.
 6. Vyber stejného uživatele jako u prvního ovladače.
  Poté, co problikne světelná lišta, se stejně jako u prvního ovladače rozsvítí kontrolka hráče a dvě kontrolky ovladače.
 7. Ovladače nastav podle pokynů na obrazovce. K procházení nastavení použij základní profil.

Můžeš také bezdrátově spárovat druhý ovladač (ovladač 2), pokud je ten první (ovladač 1) již spárovaný s konzolí PS5.

 1. Před párováním se ujisti, že kontrolka hráče na ovladači 2 nesvítí.
  Jestliže kontrolka hráče svítí, stiskni a podrž tlačítko PS, dokud nezhasne.
 2. Pomocí ovladače 1 přejdi na domovskou obrazovku a vyber možnost Nastavení > Příslušenství > Obecné > Příslušenství Bluetooth.
 3. Na ovladači 2 stiskni a podrž tlačítko profilu a zároveň tlačítko PS.
  Světelná lišta problikne a na obrazovce se objeví ovladač 2.
 4. Pomocí ovladače 1 vyber ovladač 2 ze seznamu na obrazovce.
  Po úspěšném spárování světelná lišta ovladače 2 problikne a rozsvítí se kontrolky hráče a ovladače.

Jak nabít ovladač

Když je konzole PS5 zapnutá, připoj k ní ovladač pomocí dodávaného kabelu USB. Konzoli můžeš také nastavit tak, aby nabíjela i v režimu odpočinku.

Jaká jsou výchozí nastavení ovladače Access?

Ovladač Access má po vybalení z krabice přednastavený základní profil a je orientován doleva (základna páčky ukazuje doleva).

A) Tlačítko Možnosti (zásuvka 7)

B) Tlačítko s kolečkem (zásuvka 5)

C) Tlačítko s křížkem (prostřední tlačítko)

D) Levá páčka

 • Koncovky tlačítek na výchozích tlačítkách Možnosti, s kroužkem a s křížkem mají štítky, které označují jejich přednastavenou funkci.
 • Čísla tlačítek od 1 do 8 jdou proti směru hodinových ručiček, počínaje zásuvkou nejblíž k analogové páčce.

Na ovladači je ve výchozím nastavení přednastaveno osm polštářových koncovek tlačítek a oblou krytkou páčky. Zjisti, jak měnit koncovky tlačítek a páček, aby co nejlépe vyhovovaly tvému hernímu stylu.

Ovladač Access nepodporuje následující funkce:

 • Dotykový panel (s výjimkou tlačítka dotykového panelu)
 • Vibrační funkce
 • Adaptivní spouště
 • Senzor pohybu
 • Reproduktor
 • Mikrofon
 • Tlačítko ztlumení
 • Zástrčka pro sluchátka s mikrofonem (Rozšiřující porty na ovladači slouží k připojení příslušenství třetích stran, nikoli zvukových zařízení.)

Jak aktualizovat software zařízení ovladače Access  

Aktualizace softwaru ovladače Access se načtou po aktualizaci systémového softwaru konzole PS5.

Potřebuješ pomoci? 

Kontaktuj naše specialisty podpory