ofiles/">

Jak nastavit profily ovladače Access

Zjisti, jak nastavit a používat profily ovladače Access™ tak, aby vyhovovaly tvému hernímu stylu.

Jak vytvořit profil ovladače Access

Vytvoř si a ulož až 30 vlastních profilů ovladače Access.

 1. Na domovské obrazovce přejdi do nabídky Nastavení > Příslušenství.
 2. Vyber možnost Ovladač Access > Knihovna profilů.
 3. Vyber možnost Vytvořit profil.
 4. Podle pokynů na obrazovce nakonfiguruj možnosti Orientace ovladače a Přiřazení tlačítek.
 5. Vyber jeden ze tří slotů a poté vyber možnost Přiřadit.
  Pokud vybereš možnost Přiřadit bez vybraného slotu, tvá nastavení se uloží do konzole PlayStation®5, aniž by došlo k přiřazení ke slotu na tvém ovladači.

Uprav si profily ovladače Access uložené na tvé konzoli PS5®.

 1. V Knihovně profilů vyber profil, který chceš upravit.
 2. Vyber možnost Upravit.
 3. Vyber položku, kterou chceš upravit, a nakonfiguruj její nastavení:

V kroku 2 můžeš také vybrat možnost Přiřadit ke slotu nebo Odstranit.

Jak používat zkratky profilů na ovladači Access

Ke slotům na ovladači můžeš přiřadit až tři své oblíbené profily, abys mezi nimi mohl během hraní libovolně přepínat. Můžeš také přiřadit jeden profil k více slotům.

 1. Na domovské obrazovce přejdi do nabídky Nastavení > Příslušenství.
 2. Vyber možnost Ovladač Access > Knihovna profilů.
 3. Vyber profil, který chceš přiřadit ke slotu.
 4. Vyber možnost Přiřadit ke slotu.
 5. Vyber možnost Slot 1, Slot 2 nebo Slot 3.
  Pokud máš spárované dva ovladače Access, přiřaď profil k jednomu či k oběma ovladačům a poté vyber možnost Slot 1, Slot 2 nebo Slot 3.
 6. Vyber možnost Přiřadit.

Stiskni tlačítko profilu na základně páčky ovladače Access. Postup opakuj tak, abys mohl přepínat mezi třemi přiřazenými profily.

 • Když je analogová páčka na levé straně, tlačítko profilu se nachází naproti tobě a prostřední tlačítko je na pravé straně.
 • Podle toho, který ze slotů (1, 2 nebo 3) jsi vybral, se rozsvítí příslušná kontrolka profilu.

Tlačítko profilu lze používat také následujícím způsobem:

Stiskni a podrž
Na obrazovce profilu se zobrazí aktuální přiřazení tlačítek.

Stiskni a podrž, dokud kontrolka profilu nezhasne
Dojde k přepnutí na základní profil. Základní profil použij například v případě, že u tvého vlastního profilu přiřazení tlačítek nefunguje správně.

Jak upravit orientaci ovladače

Orientaci ovladače Access můžeš nastavit doleva, doprava, nahoru nebo dolů.

 1. V Knihovně profilů vyber profil.
 2. Vyber možnost Upravit > Orientace ovladače.
  Zobrazí se obrazovka s výběrem orientace.
 3. Vyber, kterým směrem má základna páčky směřovat.
 • Nezapomeň, že když zvolíš jinou orientaci nebo přepneš na jiný profil, musíš svůj ovladač fyzicky umístit do takové polohy, která orientaci bude odpovídat.

Jak přizpůsobit přiřazení tlačítek ovladače Access

Přiřaď k tlačítkům ovladače Access různé funkce dle svých preferencí.

 1. V Knihovně profilů vyber profil.
 2. Vyber možnost Upravit > Přiřazení tlačítek.
 3. Vyber tlačítko, které chceš upravit, a poté vyber možnost Přiřadit tlačítko.
 4. Vyber funkci, kterou chceš tlačítku přiřadit.
  Můžeš také zvolit možnost Nepřiřazeno a nastavit tlačítko na hodnotu null (bez funkce).
 5. Podle pokynů na obrazovce si můžeš přizpůsobit stisk tlačítek.
 6. Opakuj kroky 3–⁠5, dokud nedokončíš úpravy všech vybraných tlačítek.
 7. Až skončíš s úpravami přiřazení tlačítek, vyber možnost Hotovo.
 8. Úpravy uložíš tak, že přiřadíš profil ke slotu na ovladači.
 • K ovládání konzole PS5 je nezbytné tlačítko s křížkem, tlačítko s kolečkem, tlačítko Možnosti a levá páčka (nebo směrová tlačítka). Pokud uložíš profil, aniž bys provedl přiřazení těchto tlačítek a páčky, budeš muset použít další ovladač, případně základní profil, abys mohl tyto funkce používat.
 • Pokud nastavíš prostřední tlačítko na hodnotu Nepřiřazeno, můžeš jej použít jako opěrku své ruky nebo zápěstí.
 • Po dokončení přiřazování tlačítek můžeš na koncovky tlačítek nasadit štítky, aby sis nemusel pamatovat, k čemu které z nich slouží.

Jak přizpůsobit stisk tlačítek na ovladači Access

 1. Přiřaď tlačítko nebo přiřazení tlačítka uprav.
 2. Po přiřazení tlačítka vyber možnost Přiřadit současné stisknutí nebo Přepnutí tlačítka.
 • Výběrem možnosti Přiřadit současné stisknutí dojde k přiřazení druhého tlačítka, jehož stisknutí bude probíhat současně.
 • Zapni funkci Přepnutí tlačítka a tlačítko se bude chovat stejně jako klávesa Caps Lock na klávesnici. Pokud tlačítko stiskneš jednou, stisknuté už zůstane, takže ho nebudeš muset držet.
 • Nastavení aktivovaného tlačítka se po jeho stisknutí zobrazí na obrazovce.

Jak přizpůsobit vstup páčky ovladače Access

Můžeš si přizpůsobit citlivost a mrtvou zónu analogové páčky. Citlivost páčky určuje rychlost tvého pohybu, když pohneš páčkou. Mrtvá zóna je rozsah, ve kterém můžeš páčkou pohybovat, aniž by to bylo považováno za vstup.

 • Přizpůsobením citlivosti páčky můžeš zrychlit nebo zpomalit pohyb či rozhlížení své postavy.
 • Nastav si mrtvou zónu a získej lepší kontrolu nad pohybem a rozhlížením své postavy.
 1. V Knihovně profilů vyber profil.
 2. Vyber možnost Upravit > Citlivost / mrtvá zóna páčky.
 3. Z nabídky, která se zobrazí na obrazovce, vyber, co chceš upravit.

A) Nastavení citlivosti
Pomocí tohoto posuvníku si uprav citlivost pohybu páčky. Posunutím posuvníku doleva citlivost snížíš, posunutím doprava ji zvýšíš.

B) Mrtvá zóna
Posouváním tohoto posuvníku doleva nebo doprava si můžeš přizpůsobit rozsah pohybu páčky, který nebude rozpoznán. Posouváním posuvníku doleva mrtvou zónu zmenšíš tak, aby hra reagovala i na menší pohyby páčky. Posouváním posuvníku doprava mrtvou zónu zvětšíš tak, aby hra reagovala pouze na rozsáhlejší pohyby.

C) Test během hry
Když páčku během hry nakloníš doleva nebo doprava, dozvíš se, jaké je tvé aktuální nastavení.

D) Upravený vstup
Podle rychlosti pohybu na této škále poznáš, jaké je tvé aktuální nastavení citlivosti. Když citlivost páčky snížíš, tvůj pohyb na škále se zpomalí, když citlivost zvýšíš, tvůj pohyb bude rychlejší. Pokud je vstup páčky v rámci mrtvé zóny, nedojde k žádnému pohybu po škále.

E) Vstup ovladače
Podle tohoto posuvníku poznáš, do jaké míry je páčka nakloněna, bez ohledu na nastavení její citlivosti. Nastavení mrtvé zóny se na posuvníku zobrazí v černé barvě.

Máš problémy?

Jestliže ses setkal s nechtěným stisknutím tlačítek, zkus zkontrolovat nastavení ovladače ve hře. Je možné, že jsou s profilem tvého ovladače v konfliktu.

Pokud jsi zkusil svůj ovladač resetovat a přesto máš problémy, navštiv stránku Opravy PlayStation.

Potřebuješ pomoci? 

Kontaktuj naše specialisty podpory