Jaké funkce tlačítek jsou na konzolích PS5?

Zjisti, jaké funkce tlačítek máš k dispozici na své konzoli PlayStation®5 a na kompatibilním ovladači.

Jaké funkce mají tlačítka ovladače ke konzoli PS5?

Níže najdeš seznam tlačítek bezdrátového ovladače DualSense™ a jejich funkce. Jsou to základní tlačítka, která lze přiřadit při vytváření profilu bezdrátového ovladače DualSense Edge™ nebo ovladače Access™ pro konzole PS5®.

A) Směrová tlačítka
Označují položky na obrazovce.

B) Tlačítko Vytvořit
Zobrazí nabídku Vytvořit a můžeš pomocí něj pořizovat screenshoty i videa.

C) Dotykový panel / tlačítko dotykového panelu
Používají se při hraní.

D) Tlačítko Možnosti
Zobrazí nabídku možností.

E) Akční tlačítka
Používají se při hraní. Každé tlačítko má v nabídce konzole PS5 také následující funkce:

Tlačítko s křížkem: Výběr označené položky.
Tlačítko s kolečkem: Zrušení příkazu.
Tlačítko s trojúhelníkem: Změna pořadí položek v seznamu nebo zobrazení souvisejících informací.
Tlačítko se čtverečkem: Lze ho použít jako zkratku pro kontextové příkazy a k zobrazení dalších funkcí u konkrétní položky.

F) Pravá páčka / tlačítko R3
Používá se k pohybu a při hraní.

G) Tlačítko PS
Jedním stisknutím přejdeš do řídicího střediska.
Stisknutím a podržením přejdeš na domovskou obrazovku.

H) Tlačítko ztlumení
Ztlumí mikrofon a reproduktor na tvém ovladači.

I) Levá páčka / tlačítko L3
Používá se k pohybu a při hraní.

  • Funkce tlačítka ztlumení a přejetí prstem po dotykovém panelu nelze přiřadit tlačítkům ovladače Access.

A) Tlačítka R1/R2
Používají se při hraní.

B) Tlačítka L1/L2
Používají se při hraní.

Jaké funkce mají tlačítka konzole PS5?

Dole najdeš seznam kontrolek napájení a tlačítek na konzoli PS5.

Konzole PS5 (skupina modelů CFI-2000 – slim)
Konzole PS5 (skupina modelů CFI-1000)

A) Kontrolka napájení
Světlo kontrolky napájení tě informuje o následujícím:

Bílá: Konzole je zapnutá.
Oranžová: Konzole je v režimu odpočinku.
Nesvítí: Konzole je vypnutá.

B) Tlačítko vysunutí*
Vysune disk.

C) Tlačítko napájení
Zapni či vypni konzoli, nebo ji uveď do režimu odpočinku.

* Netýká se konzole PlayStation 5 Digital Edition.

Potřebuješ pomoci? 

Kontaktuj naše specialisty podpory