Jak připojit bezdrátový ovladač DualSense

Zjisti, jak nabít a spárovat bezdrátový ovladač DualSense™ prostřednictvím konzole PlayStation®5, změnit nastavení ovladače a aktualizovat software zařízení.

Jak spárovat bezdrátový ovladač DualSense s konzolí PS5

Pokud chceš ovladač použít, musíš jej spárovat se svou konzolí.

 1. Tvá konzole PS5® musí být zapnutá.
 2. Připoj ovladač ke své konzoli pomocí dodaného kabelu USB.
 3. Pokud je tvůj ovladač vypnutý, stiskni tlačítko PS.
  Poté, co problikne světelná lišta, se rozsvítí kontrolka hráče.
 • Upozorňujeme, že v jedné chvíli může být ovladač spárovaný pouze s jednou konzolí PS5. Když chceš použít svůj ovladač na jiné konzoli, musíš ho s ní spárovat.
 • Současně je možné používat až 4 ovladače. Po stisknutí tlačítka PS se každému hráči přidělí barva.

Jakmile máš ovladač (ovladač 1) spárovaný s konzolí PS5, můžeš spárovat další ovladač (ovladač 2) bezdrátově.

 1. Než začneš s párováním, zkontroluj, že kontrolka hráče na ovladači 2 nesvítí. Jestliže kontrolka hráče svítí, stiskni a podrž tlačítko PS, dokud nezhasne.
 2. Pomocí ovladače 1 přejdi na domovskou obrazovku a vyber možnost Nastavení > Příslušenství > Obecné > Příslušenství Bluetooth.
 3. Na ovladači 2 stiskni a podrž tlačítko Vytvořit a zároveň tlačítko PS. Světelná lišta problikne a na obrazovce se objeví ovladač 2.
 4. Pomocí ovladače 1 vyber ovladač 2 ze seznamu na obrazovce. Po úspěšném spárování světelná lišta ovladače 2 problikne a rozsvítí se kontrolka hráče.

Jak připojit bezdrátový ovladač DualSense k ostatním zařízením

Svůj ovladač můžeš použít i mimo konzoli. Další informace o kompatibilních zařízeních, aplikacích a podpoře funkcí nalezneš v průvodci níže.

Jak nabíjet bezdrátový ovladač DualSense

Když je nutné nabití, připoj bezdrátový ovladač DualSense dodaným kabelem USB ke konzoli PS5. Baterii ovladače je možné nabíjet, když je konzole zapnutá nebo v režimu odpočinku.

Stisknutím tlačítka PS otevři řídicí středisko a vyber možnost Příslušenství, kde můžeš zkontrolovat úroveň nabití baterie ovladače.

V průběhu nabíjení ovladače se na obrazovce objeví animovaná ikona baterie se symbolem blesku.

Jakmile bude bezdrátový ovladač DualSense plně nabitý, ikona baterie se přestane pohybovat a zobrazí tři čárky.

Ovladač můžeš nabíjet, když je konzole PS5 v režimu odpočinku.

Pokud se při nabíjení ovladače setkáš s problémy, vyzkoušej následující postup:

Kabel USB přiložený ke konzoli PS5 je kabel USB s koncovkami Type-C a Type-A. Menší konec (který se vkládá do ovladače) je Type-C a větší obdélníkový konec je Type-A.

 • Zkus připojit kabel USB přiložený ke konzoli PS5 do jiného portu USB-A na konzoli PS5.
 • Vyzkoušej jiný kabel USB s koncovkami Type-C a Type-A, který podporuje nabíjení a synchronizaci nebo nabíjení a přenos dat. Kabel, který podporuje pouze nabíjení, nelze použít.
 • Vyzkoušej kabel USB s oběma koncovkami Type-C. Můžeš také použít nabíječku, která odpovídá standardům USB, pokud ji máš k dispozici.

Upozorňujeme, že ne všechny nabíječky USB dokážou bezdrátový ovladač DualSense nabít.

Jak si přizpůsobit bezdrátový ovladač DualSense a nastavení zvuku

Prostřednictvím řídicího střediska můžeš přizpůsobit výstupní zařízení, úroveň hlasitosti a vyvážení hlasového chatu.

 • Stisknutím tlačítka PS otevři řídicí středisko, vyber možnost Zvuk a zvol nastavení, které chceš přizpůsobit.
 • Ztlumení mikrofonu zapneš nebo vypneš stisknutím tlačítka ztlumení na svém ovladači.
 • Mikrofon a reproduktory ztlumíš stisknutím a podržením tlačítka ztlumení na svém ovladači. Když toto tlačítko začne svítit oranžově, tvůj mikrofon je ztlumený a zvukový výstup všech reproduktorů vypnutý. Opětovným stisknutím tlačítka vrátíš vše do původního stavu.

Obecné nastavení ovladače:

 1. Přejdi do nabídky Nastavení > Příslušenství.
 2. Vyber možnost Ovladač (obecné).

Jak aktualizovat software zařízení bezdrátových ovladačů DualSense

Aktualizace bezdrátového ovladače DualSense se načtou po aktualizaci systémového softwaru konzole PS5. Spáruj ovladač a podle pokynů na obrazovce proveď aktualizaci.

Ruční spuštění aktualizace:

 1. Přejdi do nabídky Nastavení > Příslušenství > Ovladač (obecné).
 2. Vyber možnost Software zařízení bezdrátového ovladače DualSense.

K aktualizaci softwaru ovladače DualSense můžeš použít také počítač. Další informace najdeš v průvodci níže.

Máš problémy s bezdrátovým ovladačem DualSense?

Pokud jsi vyzkoušel výše uvedené kroky a ovladač se stále nedaří připojit, zkus ho vyresetovat.

V případě, že nepomohlo ani vyresetování, navštiv diagnostický nástroj Opravy PlayStation.

Potřebuješ pomoc?

Získej pomoc a podporu ke svým produktům PlayStation