Podpora k bezdrátovému ovladači DualSense 

Podpora k bezdrátovému ovladači DualSense pro konzoli PS5

Zjisti, jak nabít a spárovat bezdrátový ovladač DualSense™ s konzolí PlayStation®5, jak měnit nastavení ovladače a jaké kroky k řešení potíží je třeba udělat při problémech s ovladačem.

Jak spárovat bezdrátový ovladač DualSense s konzolemi PS5

Při prvním použití ovladače jej musíš spárovat se svou konzolí.

 1. Tvá konzole PS5™ musí být zapnutá.
 2. Připoj ovladač ke své konzoli pomocí dodaného kabelu USB.
 3. Pokud je tvůj ovladač vypnutý, stiskni tlačítko PS.
  Poté, co problikne světelná lišta, se rozsvítí kontrolka hráče. 
 • Pokud je tvůj ovladač dostatečně nabitý, můžeš odpojit kabel USB a používat ovladač bezdrátově.
 • Upozorňujeme, že v jedné chvíli může být ovladač spárovaný pouze s jednou konzolí PS5. Když chceš použít svůj ovladač na jiné konzoli, musíš ho s ní spárovat. 
 • Současně je možné používat až 4 ovladače. Po stisknutí tlačítka PS se každému hráči přidělí barva.

 

Jakmile máš ovladač spárovaný s konzolí PS5, můžeš spárovat další ovladač bezdrátově.

 1. Před spárováním se ujisti, že světelná lišta dalšího ovladače nesvítí. Jestliže světelná lišta svítí, stiskni a podrž tlačítko PS, dokud světlo nezhasne.
 2. Pomocí spárovaného ovladače přejdi do nabídky Nastavení > Příslušenství > Obecné > Příslušenství Bluetooth
 3. Na druhém ovladači, který chceš spárovat, stiskni a podrž současně tlačítko Vytvořit a tlačítko PS
 4. Pomocí již spárovaného ovladače vyber ze seznamu na obrazovce druhý ovladač.

Jak připojit bezdrátový ovladač DualSense k ostatním zařízením 

Svůj ovladač můžeš použít i mimo konzoli. Další informace o kompatibilních zařízeních, aplikacích a podpoře funkcí nalezneš v průvodci níže.

Jak nabíjet bezdrátový ovladač DualSense

Úroveň nabití baterie ovladače můžeš zkontrolovat v řídicím středisku v části Příslušenství.

Když připojíš svůj ovladač do konzole PS5 pomocí kabelu USB, baterie ovladače se začne nabíjet. Při nabíjení se objeví animovaná ikona baterie.

Pokud je konzole v režimu odpočinku, ovladač se nabíjí následujícím způsobem:

 1. Přejdi do nabídky Nastavení > Systém > Úspora energie.
 2. Vyber možnost Funkce dostupné v režimu odpočinku a nastav možnost Napájet porty USB na hodnotu Vždy nebo 3 hodiny.

Pokud se konzole při nabíjení nachází v režimu odpočinku, světelná lišta na ovladači bude pomalu blikat oranžově. Po dokončení nabíjení světelná lišta zhasne.

Pokud se při nabíjení ovladače setkáš s problémy, vyzkoušej následující postup:

Kabel USB přiložený ke konzoli PS5 je kabel USB s koncovkami Type-C a Type-A. Menší konec (který se vkládá do ovladače) je Type-C a větší obdélníkový konec je Type-A.

 • Zkus připojit kabel USB přiložený ke konzoli PS5 do jiného portu USB-A na konzoli PS5. 
 • Vyzkoušej jiný kabel USB s koncovkami Type-C a Type-A, který podporuje nabíjení a synchronizaci nebo nabíjení a přenos dat. Kabel, který podporuje pouze nabíjení, nelze použít. 
 • Zkus kabel USB s oběma koncovkami Type-C, pokud ho máš k dispozici. Můžeš také použít nabíječku, která odpovídá standardům USB, pokud ji máš k dispozici. Upozorňujeme, že ne všechny nabíječky USB dokážou bezdrátový ovladač DualSense nabít.

Stav při nabíjení můžeš zkontrolovat stisknutím tlačítka PS na bezdrátovém ovladači DualSense. V průběhu nabíjení bezdrátového ovladače se na obrazovce objeví animovaná ikona baterie.

Jakmile bude bezdrátový ovladač DualSense plně nabitý, ikona baterie se přestane pohybovat a zobrazí tři čárky.

Jak si přizpůsobit bezdrátový ovladač DualSense a nastavení zvuku

Prostřednictvím řídicího střediska můžeš přizpůsobit výstupní zařízení, úroveň hlasitosti a vyvážení hlasového chatu:

 • Podrž tlačítko PS, čímž se zobrazí řídicí středisko, vyber možnost Zvuk a zvol nastavení, které chceš přizpůsobit.
 • Ztlumení mikrofonu zapneš nebo vypneš stisknutím tlačítka ztlumení na svém ovladači.
 • Mikrofon a reproduktory ztlumíš stisknutím a podržením tlačítka ztlumení na svém ovladači. Když toto tlačítko bliká, tvůj mikrofon je ztlumený a zvukový výstup všech reproduktorů vypnutý. Opětovným stisknutím tlačítka vrátíš vše do původního stavu.

Obecné nastavení ovladače:

 1. Přejdi do nabídky Nastavení > Příslušenství.
 2. Vyber možnost Ovladač (Obecné)

Jak aktualizovat software zařízení bezdrátového ovladače DualSense

Aktualizace softwaru zařízení bezdrátového ovladače DualSense se načtou po aktualizaci systémového softwaru konzole PS5. Spáruj ovladač a podle pokynů na obrazovce proveď aktualizaci. 

Ruční spuštění aktualizace: 

 1. Přejdi do nabídky Nastavení > Příslušenství > Ovladač (Obecné).
 2. Vyber možnost Software zařízení bezdrátového ovladače DualSense.

Software bezdrátového ovladače DualSense můžeš také aktualizovat pomocí počítače. Další informace nalezneš v našem průvodci níže.

Máš problémy s bezdrátovým ovladačem DualSense?

Pokud jsi dodržel uvedené pokyny, ale máš pocit, že se ovladač nepřipojuje správně, přejdi do diagnostického nástroje Opravy PlayStation.

Potřebuješ pomoci? 

Kontaktuj naše specialisty podpory