Podpora k bezdrátovému ovladači DualSense™ pro konzoli PS5™

Podpora k bezdrátovému ovladači DualSense™ pro konzoli PS5™

Zjisti, jak nabít a spárovat bezdrátový ovladač DualSense s konzolí PS5, jak měnit nastavení ovladače a jaké kroky k řešení potíží je třeba udělat při problémech s ovladačem.

Jak spárovat bezdrátový ovladač DualSense s konzolemi PS5

Při prvním použití ovladače jej musíš spárovat se svou konzolí.

 1. Tvá konzole PS5 musí být zapnutá.

 2. Připoj ovladač ke své konzoli pomocí dodaného kabelu USB.

Pokud je tvůj ovladač vypnutý, stiskni tlačítko PS. Poté, co problikne světelná lišta, se rozsvítí kontrolka hráče. 

Pokud je tvůj ovladač dostatečně nabitý, můžeš odpojit kabel USB a používat ovladač bezdrátově.

Upozorňujeme, že v jedné chvíli může být ovladač spárovaný pouze s jednou konzolí PS5. Když chceš použít svůj ovladač na jiné konzoli, musíš ho s ní spárovat.

Současně je možné používat až čtyři ovladače.

Jak nabíjet bezdrátový ovladač DualSense

Úroveň nabití baterie ovladače můžeš zkontrolovat v řídicím středisku v části Příslušenství.

Když připojíš svůj ovladač do konzole PS5 pomocí kabelu USB, baterie ovladače se začne nabíjet. Při nabíjení se rozsvítí ikona baterie.

Nabíjení v režimu odpočinku

Pokud je konzole v režimu odpočinku, ovladač se nabíjí následujícím způsobem:

 • Přejdi do nabídky Nastavení > Systém > Úspora energie > Funkce dostupné v režimu odpočinku a nastav možnost Napájet porty USB na hodnotu Vždy nebo 3 hodiny.

Pokud se konzole při nabíjení nachází v režimu odpočinku, světelná lišta na ovladači bude pomalu blikat oranžově. Po dokončení nabíjení světelná lišta zhasne.

Pokud se při nabíjení ovladače setkáš s problémy, vyzkoušej následující postup:

Kabel USB přiložený ke konzoli PS5 je kabel USB s koncovkami Type-C a Type-A. Menší kulatější konec (který se vkládá do ovladače) je Type-C a větší obdélníkový konec je Type-A.

 1. Zkus připojit kabel USB přiložený ke konzoli PS5 do jiného portu USB-A na konzoli PS5.
 2. Vyzkoušej jiný kabel USB s koncovkami Type-C a Type-A, který podporuje nabíjení a synchronizaci nebo nabíjení a přenos dat. Kabel, který podporuje pouze nabíjení, nelze použít. 
 3. Zkus kabel USB s oběma koncovkami Type-C, pokud ho máš k dispozici.
 4. Můžeš také použít nabíječku, která odpovídá standardům USB, pokud ji máš k dispozici. Upozorňujeme, že ne všechny nabíječky USB dokážou bezdrátový ovladač DualSense nabít.
Kontrolky nabíjení

Stav při nabíjení můžeš zkontrolovat stisknutím tlačítka PS na bezdrátovém ovladači DualSense.

V průběhu nabíjení bezdrátového ovladače se na obrazovce objeví animovaná ikona baterie.

Jakmile bude bezdrátový ovladač DualSense plně nabitý, ikona baterie se přestane pohybovat a zobrazí tři čárky.

Přizpůsobení bezdrátového ovladače DualSense a nastavení zvuku

Prostřednictvím řídicího střediska můžeš přizpůsobit výstupní zařízení, úroveň hlasitosti a rovnováhu hlasového chatu:

 • Podrž tlačítko PS, čímž se zobrazí řídicí středisko, vyber možnost Sound (Zvuk) a zvol nastavení, které chceš přizpůsobit. 

 • Ztlumení mikrofonu zapneš nebo vypneš stisknutím tlačítka MUTE na svém ovladači.

 • Mikrofon a reproduktory ztlumíš stisknutím a podržením tlačítka MUTE na svém ovladači. Když toto tlačítko bliká, tvůj mikrofon je ztlumený a zvukový výstup všech reproduktorů vypnutý. Opětovným stisknutím tlačítka vrátíš vše do původního stavu.

Obecné nastavení ovladače:

Přejdi na domovskou obrazovku a vyber možnost Nastavení > Příslušenství > Ovladače

V této nabídce můžeš přizpůsobit hlasitost, intenzitu vibrací, intenzitu efektu spouště a jas kontrolek ovladače.

Spárování dalších ovladačů bezdrátově

Jakmile máš ovladač spárovaný s konzolí PS5, můžeš spárovat další ovladač bezdrátově.

 1. Před spárováním se ujisti, že světelná lišta dalšího ovladače nesvítí. Jestliže světelná lišta svítí, stiskni a podrž tlačítko PS, dokud světlo nezhasne.

 2. Za použití spárovaného ovladače přejdi do nabídky Nastavení > Příslušenství > General (Obecné) > Bluetooth > Příslušenství.

 3. Na dalším ovladači, který chceš spárovat, stiskni a podrž současně tlačítko CREATE a tlačítko PS. 

 4. Za použití již spárovaného ovladače vyber ze seznamu na obrazovce další ovladač.

Resetování bezdrátového ovladače DualSense

 1. Vypni svou konzoli PS5. 

 2. Na zadní straně ovladače najdi malé tlačítko reset.

 3. Pomocí tenkého předmětu stiskni tlačítko uvnitř otvoru. Drž tlačítko stisknuté zhruba po dobu 3–5 sekund.

 4. Pomocí kabelu USB připoj ovladač ke konzoli PS5 a stiskni tlačítko PS.

Máš problémy s bezdrátovým ovladačem DualSense?

Pokud jsi dodržel uvedené pokyny, ale máš pocit, že se ovladač nepřipojuje správně, přejdi do diagnostického nástroje Fix & Replace.

Potřebuješ pomoci? 

Kontaktuj naše specialisty podpory