Podpora k bezdrátovému ovladači DualSense 

Podpora k bezdrátovému ovladači DualSense pro konzoli PS5

Zjisti, jak nabít a spárovat bezdrátový ovladač DualSense™ s konzolí PlayStation®5, jak měnit nastavení ovladače a jaké kroky k řešení potíží je třeba udělat při problémech s ovladačem.

Jak spárovat bezdrátový ovladač DualSense s konzolemi PS5

Při prvním použití ovladače jej musíš spárovat se svou konzolí.

 1. Tvá konzole PS5™ musí být zapnutá.

 2. Připoj ovladač ke své konzoli pomocí dodaného kabelu USB.

 • Pokud je tvůj ovladač vypnutý, stiskni tlačítko PS. Poté, co problikne světelná lišta, se rozsvítí kontrolka hráče.
 • Pokud je tvůj ovladač dostatečně nabitý, můžeš odpojit kabel USB a používat ovladač bezdrátově. 
 • Upozorňujeme, že v jedné chvíli může být ovladač spárovaný pouze s jednou konzolí PS5. Když chceš použít svůj ovladač na jiné konzoli, musíš ho s ní spárovat. 
 • Současně je možné používat až 4 ovladače. Po stisknutí tlačítka PS se každému hráči přidělí barva.

Jakmile máš ovladač spárovaný s konzolí PS5, můžeš spárovat další ovladač bezdrátově.

 1. Před spárováním se ujisti, že světelná lišta dalšího ovladače nesvítí. Jestliže světelná lišta svítí, stiskni a podrž tlačítko PS, dokud světlo nezhasne.
 2. Pomocí spárovaného ovladače přejdi do nabídky Nastavení > Příslušenství > Obecné > Příslušenství Bluetooth
 3. Na druhém ovladači, který chceš spárovat, stiskni a podrž současně tlačítko Vytvořit a tlačítko PS
 4. Pomocí již spárovaného ovladače vyber ze seznamu na obrazovce druhý ovladač.

Jak připojit bezdrátový ovladač DualSense k ostatním zařízením 

Svůj ovladač můžeš použít i mimo konzoli. Další informace o kompatibilních zařízeních, aplikacích a podpoře funkcí nalezneš v průvodci níže.

Jak nabíjet bezdrátový ovladač DualSense

Úroveň nabití baterie ovladače můžeš zkontrolovat v řídicím středisku v části Příslušenství.

Když připojíš svůj ovladač do konzole PS5 pomocí kabelu USB, baterie ovladače se začne nabíjet. Při nabíjení se objeví animovaná ikona baterie.

Pokud je konzole v režimu odpočinku, ovladač se nabíjí následujícím způsobem:

 1. Přejdi do nabídky Nastavení > Systém > Úspora energie.
 2. Vyber možnost Funkce dostupné v režimu odpočinku a nastav možnost Napájet porty USB na hodnotu Vždy nebo 3 hodiny.

Pokud se konzole při nabíjení nachází v režimu odpočinku, světelná lišta na ovladači bude pomalu blikat oranžově. Po dokončení nabíjení světelná lišta zhasne.

Pokud se při nabíjení ovladače setkáš s problémy, vyzkoušej následující postup:

Kabel USB přiložený ke konzoli PS5 je kabel USB s koncovkami Type-C a Type-A. Menší konec (který se vkládá do ovladače) je Type-C a větší obdélníkový konec je Type-A.

 • Zkus připojit kabel USB přiložený ke konzoli PS5 do jiného portu USB-A na konzoli PS5. 
 • Vyzkoušej jiný kabel USB s koncovkami Type-C a Type-A, který podporuje nabíjení a synchronizaci nebo nabíjení a přenos dat. Kabel, který podporuje pouze nabíjení, nelze použít. 
 • Zkus kabel USB s oběma koncovkami Type-C, pokud ho máš k dispozici. Můžeš také použít nabíječku, která odpovídá standardům USB, pokud ji máš k dispozici. Upozorňujeme, že ne všechny nabíječky USB dokážou bezdrátový ovladač DualSense nabít.

Stav při nabíjení můžeš zkontrolovat stisknutím tlačítka PS na bezdrátovém ovladači DualSense. V průběhu nabíjení bezdrátového ovladače se na obrazovce objeví animovaná ikona baterie.

Jakmile bude bezdrátový ovladač DualSense plně nabitý, ikona baterie se přestane pohybovat a zobrazí tři čárky.

Jak si přizpůsobit bezdrátový ovladač DualSense a nastavení zvuku

Prostřednictvím řídicího střediska můžeš přizpůsobit výstupní zařízení, úroveň hlasitosti a vyvážení hlasového chatu:

 • Podrž tlačítko PS, čímž se zobrazí řídicí středisko, vyber možnost Sound (Zvuk) a zvol nastavení, které chceš přizpůsobit. 

 • Ztlumení mikrofonu zapneš nebo vypneš stisknutím tlačítka MUTE na svém ovladači.

 • Mikrofon a reproduktory ztlumíš stisknutím a podržením tlačítka MUTE na svém ovladači. Když toto tlačítko bliká, tvůj mikrofon je ztlumený a zvukový výstup všech reproduktorů vypnutý. Opětovným stisknutím tlačítka vrátíš vše do původního stavu.

Obecné nastavení ovladače:

 1. Přejdi na domovskou obrazovku a vyber možnost Nastavení > Příslušenství.
 2. Vyber možnost Ovladače

V této nabídce můžeš přizpůsobit hlasitost, intenzitu vibrací, intenzitu efektu spouště a jas kontrolek ovladače.

Jak aktualizovat software zařízení bezdrátového ovladače DualSense

Po připojení tvého ovladače může dojít k aktualizaci softwaru zařízení. Připoj svůj ovladač ke konzoli PS5 pomocí přiloženého USB kabelu a dodržuj pokyny na obrazovce.

Ruční aktualizaci spustíš v nabídce Nastavení > Příslušenství > Ovladače > Software zařízení bezdrátového ovladače.

Software zařízení bezdrátového ovladače DualSense můžeš také aktualizovat pomocí počítače. Další informace nalezneš v průvodci níže.

Máš problémy s bezdrátovým ovladačem DualSense?

Pokud jsi dodržel uvedené pokyny, ale máš pocit, že se ovladač nepřipojuje správně, přejdi do diagnostického nástroje Opravy PlayStation.

Potřebuješ pomoci? 

Kontaktuj naše specialisty podpory