Profily bezdrátového ovladače DualSense Edge

Jak nastavit profily a nastavení bezdrátového ovladače DualSense Edge

Zjisti, jak nastavit profily a nastavení ovladače tak, aby vyhovovala tvému jedinečnému hernímu stylu.

Jak vytvořit profil pro bezdrátový ovladač DualSense Edge

Do vlastních profilů můžeš uložit citlivost páčky, vlastní přiřazení tlačítek, intenzitu vibrací a další vlastnosti.

 1. Přejdi do nabídky Nastavení > Příslušenství.

 2. Vyber možnost Bezdrátový ovladač DualSense Edge > Vlastní profily.

 3. Vyber možnost Vytvořit vlastní profil, zadej jeho název a potom vyber možnost OK.

 4. Vyber položku, kterou chceš přizpůsobit.

 • Když vybereš profil z karty Přiřazené profily nebo Nepřiřazené profily, můžeš tento profil upravovat.
 • Profily, které vytvoříš, se zobrazí na kartě Nepřiřazené profily. Když přiřadíš profil zkratce, přesune se na kartu Přiřazené profily.
 • Po označení profilu a výběru možnosti … (Více) můžeš změnit název profilu, odstranit profil nebo profil zkopírovat.

Jak používat zkratky profilu

Když přiřadíš zkratky profilu, můžeš mezi nimi během hry přepínat a používat je na jiných konzolích PS5.

Ke zkratkám se dostaneš podržením tlačítka Fn a poté stisknutím akčního tlačítka (tlačítka s trojúhelníkem, tlačítka s kolečkem, tlačítka s křížkem nebo tlačítka se čtverečkem).

Profil přiřazený tlačítku Fn a zkratce tlačítka s trojúhelníkem je výchozí profil a není možné ho změnit. Profily, které jsi vytvořil, můžeš přiřadit ostatním třem zkratkám.

 1. Přejdi do nabídky Nastavení > Příslušenství.

 2. Vyber možnost Bezdrátový ovladač DualSense Edge > Vlastní profily.

 3. Přejdi na kartu Nepřiřazené profily a vyber možnost Přiřadit vedle profilu, který chceš přiřadit.

 4. Vyber zkratku.
  Jestliže už má zkratka přiřazený nějaký profil, zobrazí se název tohoto profilu. Jestliže profil přiřadíš, předchozí profil se přepíše.

 5. Zkratku použij ke změně svého profilu.

 • Chceš-li nakonfigurovat svůj ovladač tak, aby při přepnutí profilu vibroval a aby kontrolka hráče blikala, přejdi na domovskou obrazovku a vyber možnost Nastavení > Příslušenství > Bezdrátový ovladač DualSense Edge > Přijímat při přepnutí profilů zpětnou vazbu. Kromě vibrací ovladače a blikání kontrolky hráče si můžeš nastavit také vyskakovací okno, které se bude zobrazovat na obrazovce.

Jak přizpůsobit přiřazení tlačítek ovladače

Pokud si změníš přiřazení tlačítek, může se ti bezdrátový ovladač DualSense Edge™ používat lépe.

 1. Vytvoř nebo uprav vlastní profil a vyber možnost Vlastní přiřazení tlačítek.

 2. Vyber tlačítko, které chceš změnit, a pak vyber funkci, kterou mu chceš přiřadit.
  Jestliže vybereš možnost Deaktivovat, nebude mít stisknutí tlačítka žádný vstup.

 3. Vyber možnost Použít.
 4. Výběrem možnosti Zpět do hry se vrátíš do hry. Tvoje přizpůsobení se automaticky uloží.
  Zpět do nabídky přizpůsobení se vrátíš stisknutím a podržením tlačítka Fn a následným stisknutím tlačítka Možností.
 • Tlačítko Fn nemůžeš přiřadit jiné funkci, ani nemůžeš funkci tlačítka Fn přiřadit jinému tlačítku.

 • Stisknutím možnosti Resetovat resetuješ všechna přiřazení tlačítek na výchozí hodnoty.

 • Stisknutí tlačítka Fn zakáže deaktivuje tlačítek a funkce jim přiřazené.

 • Tlačítka s kolečkem a křížkem musíš vždy přiřadit

 • I když můžeš prohodit tlačítka spouště L2 a R2, nemůžeš přiřadit jiné tlačítko, aby fungovalo jako tlačítko spouště, ani přiřadit tlačítkům L2 a R2 více funkcí.

Jak přizpůsobit vstup páčky bezdrátového ovladače DualSense Edge

Přizpůsobení citlivosti a mrtvé zóny páček na bezdrátovém ovladači DualSense Edge

 1. Vytvoř nebo uprav vlastní profil a vyber možnost Citlivost / mrtvá zóna páčky.

 2. Pomocí směrových tlačítek vyber položky, které chceš změnit.

Pojmenuj svůj profil.

Vyber, jestli přizpůsobit levou, nebo pravou páčku.

Sleduj citlivost, když páčkou pohybuješ.

Vrať se do hry a vyzkoušej, jak se přizpůsobení projevilo. Když se vrátíš do hry, provedené změny se automaticky uloží. Pokud chceš znovu provést úpravy, stiskni a podrž tlačítko Fn a poté se stisknutím tlačítka Možnosti vrať na tuto obrazovku.

Vyber si ze 6 typů křivek citlivosti.

Výchozí
Zaznamenaný vstup se zvyšuje v poměru k pohybu páčky.

Rychlý
Zaznamenaný vstup se s nakláněním páčky zrychluje. Vhodné k dělání rychlých pohybů. V rychlých střílečkách budeš mít výhodu rychlého míření.

Přesný
Při naklonění páčky je zaznamenán minimální vstup. Vhodné k dělání přesných pohybů.

Schopnost mířit pomalu a přesně se může hodit fanouškům stříleček.

Plynulý
I když páčku nakloníš hodně, zaznamenaný vstup je omezen. Umožňuje plynulý a stabilní pohyb.

Digitální
I mírné naklonění páčky zaznamená maximální vstup. Může fungovat jako směrová tlačítka na ovladači. Získej okamžitou reakci vstupu v bojovkách a akčních hrách.

Dynamický
Když nakloníš páčku mírně nebo hodně, je zaznamenaný vstup omezen, ale zrychlí v prostředním rozsahu. Umožňuje všestranné hraní hry ve střílečkách, kde potřebuješ mířit přesně, ale také se rychle otáčet.

Jemně vylaď typ křivky, který jsi vybral v kroku E.

Mrtvá zóna je rozsah, ve kterém můžeš páčku naklonit, než to bude považováno za vstup. Například při mrtvé zóně 10 % musíš páčku naklonit o víc než 10 %, aby hra vstup zaregistrovala.

Vodorovná osa je naklonění páčky a svislá osa je vstup, který se projeví ve hře. Když má například křivka postupný sklon, vede velké naklonění páčky k plynulému pohybu. Když má prudký sklon, povede i malé naklonění k rychlému pohybu.

Jak nastavit mrtvou zónu spouště

Mrtvá zóna je rozsah, ve kterém můžeš zmáčknout tlačítko, než to bude považováno za vstup.

Když například svíráš ovladač pevně a omylem klepneš na tlačítka L2 nebo R2, můžeš je nastavit tak, aby nebyl zaregistrovaný žádný vstup.

 1. Vytvoř nebo uprav vlastní profil a vyber možnost Mrtvá zóna spouště.
 2. Podle pokynů na obrazovce nastav vstupní rozsah.

Pojmenuj svůj profil.

Při zapnutí se zobrazuje pouze jedna strana. Změny, které uděláš, ovlivní stejně levou i pravou spoušť.

Nastav rozsah, jak moc musíš stisknout spoušť, aby hra vstup zaregistrovala.

Jestliže například nastavíš vstupní rozsah od 30 do 70, až po stisknutí spouště hlouběji než 30 bude zaregistrován vstup ve hře. Vstup dosáhne maximální hloubky 70. Při stisknutí spouště méně než 30 nebo více než 70 se vstup nezaregistruje.

Vstupní rozsah uvidíš, když stiskneš tlačítka L2 nebo R2.

Vrať se do hry a vyzkoušej, jak se přizpůsobení projevilo. Když se vrátíš do hry, provedené změny se automaticky uloží. Pokud chceš znovu provést úpravy, stiskni a podrž tlačítko Fn a poté se stisknutím tlačítka Možnosti vrať na tuto obrazovku.

Jak změnit funkční nabídku

Když stiskneš a podržíš tlačítko Fn, můžeš změnit, co se zobrazuje ve funkční nabídce.

 1. Přejdi do nabídky Nastavení > Příslušenství > Bezdrátový ovladač DualSense Edge.

 2. Vyber možnost Funkční nabídka.

Máš problémy s nastavením tlačítek a profily?

Jestliže ses setkal s nechtěným stisknutím tlačítek, zkus zkontrolovat nastavení ovladače ve hře. Je možné, že jsou s profilem bezdrátového ovladače DualSense Edge v konfliktu.

Pokud jsi zkusil svůj ovladač resetovat a přesto máš problémy, navštiv stránku Opravy PlayStation.

Potřebuješ pomoc?

Kontaktuj naše specialisty podpory