Podpora PlayStation

Ovladače

S čím ti můžeme pomoci?

Vyber kategorii z nabídky:

Zpět na kategorie
Ovladač DualSense
Zpět

Ovladač DualSense

Připojení

Při prvním použití bezdrátového ovladače DualSense™ jej musíš spárovat se svou konzolí.

 1. Tvá konzole PS5™ musí být zapnutá.
 2. Připoj ovladač ke své konzoli pomocí dodaného kabelu USB.
 3. Pokud je tvůj ovladač vypnutý, stiskni tlačítko PS. Poté, co problikne světelná lišta, se rozsvítí kontrolka hráče.
 • Pokud je tvůj ovladač dostatečně nabitý, můžeš odpojit kabel USB a používat ovladač bezdrátově.
 • Upozorňujeme, že v jedné chvíli může být ovladač spárovaný pouze s jednou konzolí PS5. Když chceš použít svůj ovladač na jiné konzoli, musíš ho s ní spárovat.  Současně je možné používat až 4 ovladače. Po stisknutí tlačítka PS se každému hráči přidělí barva.

Spárování s ostatními zařízeními

Bezdrátový ovladač DualSense lze přes technologii Bluetooth a USB připojit k zařízením s níže uvedenými nebo novějšími operačními systémy. Jakmile se bezdrátový ovladač připojí, můžeš jej používat k ovládání kompatibilních her a aplikací.

 • macOS Big Sur 11.3
 • iOS 14.5
 • iPadOS 14.5
 • tvOS 14.5
 • Android 12

Zařízení PC se systémem Windows podporují ovladač prostřednictvím kabelového připojení.

 • V závislosti na zařízení nemusí být dostupné některé funkce. Nezaručujeme, že s tvým ovladačem jsou kompatibilní všechna zařízení.
 • Pokud chceš zjistit, která zařízení Android podporují bezdrátový ovladač DualSense, kontaktuj výrobce zařízení.

Když podporované zařízení páruješ s bezdrátovým ovladačem prostřednictvím Bluetooth poprvé, zapni režim párování:

 1. Ujisti se, že kontrolka hráče na ovladači nesvítí.
  Jestliže kontrolka hráče svítí, stiskni a podrž tlačítko PS, dokud nezhasne. Pokud je k ovladači připojeno zařízení USB, odpoj ho.
 2. Stiskni a podrž tlačítko Vytvořit a zároveň stiskni a podrž tlačítko PS, dokud světelná lišta nezačne blikat.
 3. Na svém zařízení aktivuj Bluetooth a poté ovladač vyber v seznamu zařízení Bluetooth.
  Po dokončení párování světelná lišta problikne a rozsvítí se kontrolka hráče.

V jedné chvíli může být ovladač spárovaný pouze s jedním zařízením. Kdykoli změníš zařízení, je potřeba ovladač s novým zařízením spárovat.

Aktualizace

Aktualizace softwaru zařízení bezdrátového ovladače DualSense se načtou po aktualizaci systémového softwaru konzole PS5. Spáruj ovladač a podle pokynů na obrazovce proveď aktualizaci.

Ruční spuštění aktualizace:

 1. Přejdi do nabídky Nastavení > Příslušenství > Ovladač (obecné).
 2. Vyber možnost Software zařízení bezdrátového ovladače DualSense.

Řešení problémů

 1. Vypni svou konzoli PS5.
 2. Na zadní straně ovladače najdi malé tlačítko reset. Ke stisknutí tlačítka reset použij špendlík nebo podobný předmět (není součástí balení).
 3. Tento krok nezpůsobí rekonfiguraci ovladače ani neovlivní nastavení párování.
 4. Připoj ovladač ke konzoli PlayStation®5 pomocí kabelu USB dodaného s ovladačem a stiskni tlačítko PS.

Sériové číslo najdeš na zadní straně bezdrátového ovladače pod kódem QR.

 • Sériové číslo obsahuje 17 alfanumerických znaků.

Pokud jsi dodržel uvedené pokyny, ale máš pocit, že se ovladač nepřipojuje správně, přejdi do diagnostického nástroje Opravy PlayStation.

Zpět na kategorie
Ovladač DualSense Edge
Zpět

Ovladač DualSense Edge

Názvy součástí

A) Směrová tlačítka

B) Tlačítko Vytvořit

C) Světelná lišta

D) Dotykový panel

E) Kontrolka hráče

F) Tlačítko Možnosti

G) Akční tlačítka

H) Pravá páčka / tlačítko R3

I) Tlačítko Fn (tlačítko funkce)

J) Reproduktor

K) Tlačítko PS

L) Zástrčka pro sluchátka s mikrofonem

M) Mikrofon

N) Tlačítko ztlumení

O) Levá páčka / tlačítko L3

A) Posuvník zastavení R2

B) Posuvník zastavení L2

C) Levý slot tlačítka na zadní straně

D) Tlačítko reset

E) Západka RELEASE

F) Pravý slot tlačítka na zadní straně

A) Úložný prostor na modul páčky (náhradní modul páčky se prodává samostatně)

B) Páčková tlačítka na zadní straně *

C) Pouzdro konektoru

D) Koncovky páčky

* Nízká oblá tlačítka na zadní straně jsou upevněna pod ovladačem (není na obrázku).

Připojení

Při prvním použití bezdrátového ovladače DualSense Edge™ jej musíš spárovat se svou konzolí.

 1. Zapni konzoli PS5™.
 2. Připoj ovladač ke své konzoli pomocí dodaného kabelu USB.
 3. Stiskni tlačítko PS.
  Ovladač se zapne. Poté, co problikne světelná lišta, se rozsvítí kontrolka hráče.
 • Pokud je tvůj ovladač dostatečně nabitý, můžeš odpojit kabel USB a používat ovladač bezdrátově.  

 • Upozorňujeme, že v jedné chvíli může být ovladač spárovaný pouze s jednou konzolí PS5. Když chceš použít svůj ovladač na jiné konzoli, musíš ho s ní spárovat.  
 • Současně je možné používat až 4 ovladače. Po stisknutí tlačítka PS se každému hráči přidělí barva.

Více informací najdeš v níže uvedeném průvodci. 

Jakmile máš ovladač spárovaný s konzolí PS5, můžeš spárovat další ovladač bezdrátově.

 1. Před spárováním se ujisti, že světelná lišta dalšího ovladače nesvítí. Jestliže světelná lišta svítí, stiskni a podrž tlačítko PS, dokud světlo nezhasne. 
 2. Pomocí spárovaného ovladače přejdi do nabídky Nastavení > Příslušenství > Obecné > Příslušenství Bluetooth.
 3. Na druhém ovladači, který chceš spárovat, stiskni a podrž současně tlačítko Vytvořit a tlačítko PS.  
 4. Pomocí již spárovaného ovladače vyber ze seznamu na obrazovce druhý ovladač.

Více informací najdeš v níže uvedeném průvodci. 

Přizpůsobení

Bezdrátový ovladač DualSense Edge™ je dodáván se standardními vysokými a nízkými oblými koncovkami. Vyber si koncovku páčky, která nejvíce vyhovuje tvému hernímu stylu.

 1. Zatáhni směrem nahoru za koncovku nasazenou na páčce na ovladači.
  Koncovka půjde sundat.
 2. Přilož vybraný typ koncovky na páčku a zajisti ji zatlačením dolů.

Více informací najdeš v níže uvedeném průvodci. 

Nízká oblá tlačítka na zadní straně je možné libovolně zaměňovat.

 1. Vlož nízká oblá tlačítka na zadní straně do slotů tlačítek na zadní straně.

Více informací najdeš v níže uvedeném průvodci. 

Pokud si změníš přiřazení tlačítek, může se ti bezdrátový ovladač DualSense Edge používat lépe.

 1. Přejdi do nabídky Nastavení > Příslušenství.
 2. Vyber možnost Bezdrátový ovladač DualSense Edge > Vlastní profily.
 3. Vyber možnost Vytvořit vlastní profil, zadej jeho název a potom vyber možnost OK.
 4. Vyber možnost Vlastní přiřazení tlačítek.
 5. Vyber tlačítko, které chceš změnit, a pak vyber funkci, kterou mu chceš přiřadit.
  Jestliže vybereš možnost Deaktivovat, nebude mít stisknutí tlačítka žádný vstup.
 6. Vyber možnost Použít.

Více informací najdeš v níže uvedeném průvodci. 

Přizpůsob citlivost a mrtvou zónu páček na bezdrátovém ovladači DualSense Edge.

 1. Přejdi do nabídky Nastavení > Příslušenství.

 2. Vyber možnost Bezdrátový ovladač DualSense Edge > Vlastní profily.

 3. Vyber možnost Vytvořit vlastní profil, zadej jeho název a potom vyber možnost OK.

 4. Vyber možnost Citlivost / mrtvá zóna páčky.

 5. Pomocí směrových tlačítek vyber položky, které chceš změnit.

Více informací najdeš v níže uvedeném průvodci.

Profily

Do vlastních profilů můžeš uložit citlivost páčky, vlastní přiřazení tlačítek, intenzitu vibrací a další vlastnosti.

 1. Přejdi do nabídky Nastavení > Příslušenství.
 2. Vyber možnost Bezdrátový ovladač DualSense Edge > Vlastní profily
 3. Vyber možnost Vytvořit vlastní profil, zadej jeho název a potom vyber možnost OK
 4. Vyber položku, kterou chceš přizpůsobit. 

Více informací najdeš v níže uvedeném průvodci. 

Když přiřadíš zkratky profilu, můžeš mezi nimi během hry přepínat a používat je na jiných konzolích PS5.

Ke zkratkám se dostaneš podržením tlačítka Fn a poté stisknutím akčního tlačítka (tlačítka s trojúhelníkem, tlačítka s kolečkem, tlačítka s křížkem nebo tlačítka se čtverečkem).

Profil přiřazený tlačítku Fn a zkratce tlačítka s trojúhelníkem je výchozí profil a není možné ho změnit. Profily, které jsi vytvořil, můžeš přiřadit ostatním třem zkratkám.

 1. Přejdi do nabídky Nastavení > Příslušenství.

 2. Vyber možnost Bezdrátový ovladač DualSense Edge > Vlastní profily.

 3. Přejdi na kartu Nepřiřazené profily a vyber možnost Přiřadit vedle profilu, který chceš přiřadit.

 4. Vyber zkratku.
  Jestliže už má zkratka přiřazený nějaký profil, zobrazí se název tohoto profilu. Jestliže profil přiřadíš, předchozí profil se přepíše.

 5. Zkratku použij ke změně svého profilu.

Více informací najdeš v níže uvedeném průvodci.

Řešení problémů

Pokud modul páčky nefunguje správně nebo přestane fungovat, můžeš jej vyměnit za nový modul páčky (prodává se samostatně). Moduly levé a pravé páčky je možné libovolně zaměňovat a nasazovat na obě strany.

 1. Ujisti se, že kontrolka hráče na ovladači nesvítí.
  Jestliže kontrolka hráče svítí, stiskni a podrž tlačítko PS, dokud nezhasne.
 2. Odpoj kabel USB od ovladače.
 3. Sundej přední kryt.
  Posunutí západky RELEASE na zadní straně ovladače ti umožní sundat kryt.
 1. Zvedni uvolňovací páčku.
 1. Odpoj modul páčky a nasaď nový modul páčky.
  Zkontroluj, že je modul páčky umístěn správně, a pak zasuň modul podél drážek ovladače, dokud se neozve zacvaknutí.
 1. Sklop uvolňovací páčku.
 1. Nasaď přední kryt.
  Vyrovnej vystupující části krytu s výřezy na ovladači a pak opatrně zatlač kryt na místo, dokud se neozve zacvaknutí.

Více informací najdeš v níže uvedeném průvodci. 

Pokud máš problémy se svým ovladačem, často je prvním krokem řešení problémů jeho vyresetování. Resetování nezpůsobí rekonfiguraci ovladače ani neovlivní spárování a nastavení profilu.

D) Tlačítko reset
 1. Vypni svou konzoli PS5.
 2. Na zadní straně ovladače najdi malé tlačítko reset.
 3. Ke stisknutí tlačítka reset použij špendlík nebo podobný předmět (není součástí balení).
  Tento krok nezpůsobí rekonfiguraci ovladače ani neovlivní spárování a nastavení profilu.
 4. Připoj ovladač ke konzoli PlayStation®5 pomocí kabelu USB dodaného s ovladačem a stiskni tlačítko PS.

Více informací najdeš v níže uvedeném průvodci. 

Zpět na kategorie
Ovladač DUALSHOCK 4
Zpět

Ovladač DUALSHOCK 4

Připojení

 1. Konzole musí být zapnutá.
 2. Připoj bezdrátový ovladač DUALSHOCK®4 ke své konzoli pomocí dodaného kabelu USB.
 • Pokud je tvůj ovladač vypnutý, stiskni tlačítko PS. Poté, co problikne světelná lišta, se rozsvítí kontrolka hráče.
 • Pokud je tvůj ovladač dostatečně nabitý, můžeš odpojit kabel USB a používat ovladač bezdrátově. 
 • Upozorňujeme, že v jedné chvíli může být ovladač spárovaný pouze s jednou konzolí. Když chceš použít svůj ovladač na jiné konzoli, musíš ho s ní spárovat.
 • Současně je možné používat až 4 ovladače. Po stisknutí tlačítka PS se každému hráči přidělí barva.
 • V případě potíží se spárováním ovladače s konzolí přejdi do nástroje Opravy PlayStation.

Spárování s ostatními zařízeními

Když podporované zařízení páruješ s bezdrátovým ovladačem prostřednictvím Bluetooth poprvé, zapni režim párování.

 1. Ujisti se, že kontrolka hráče na ovladači nesvítí. Jestliže kontrolka hráče svítí, stiskni a podrž tlačítko PS, dokud nezhasne. Pokud je k ovladači připojeno zařízení USB, odpoj ho. 
 2. Stiskni a podrž tlačítko SHARE a zároveň stiskni a podrž tlačítko PS, dokud světelná lišta nezabliká.
 3. Na svém zařízení aktivuj Bluetooth a poté ovladač vyber v seznamu zařízení Bluetooth. Po dokončení párování světelná lišta problikne a rozsvítí se kontrolka hráče.

Následující kroky musíš provést pokaždé, když se připojuješ ke konzoli PS5 nebo konzoli PS4 z počítače PC nebo Mac.

 1. Zapni konzoli, nebo ji uveď do režimu odpočinku.
 2. Připoj ovladač ke svému počítači PC nebo Mac.
 3. Spusť na počítači PC nebo Mac aplikaci PS Remote Play a poté vyber možnost Přihlaste se do služby PSN.
  Přihlas se pomocí stejného účtu, který používáš u své konzole.
 4. Když vybereš možnost Nastavení, můžeš nakonfigurovat nastavení kvality obrazu funkce Remote Play, například rozlišení a snímkovou frekvenci.
 5. Vyber možnost PS5 nebo PS4.
  Aplikace vyhledá konzoli PS5 nebo PS4, ke které ses přihlásil pomocí svého účtu, a poté se ke konzoli připojí automaticky. Poté, co se aplikace připojí, se na počítači PC nebo Mac zobrazí obrazovka tvé konzole a můžeš začít funkci Remote Play používat. Jestliže se najde více konzolí, vyber konzoli, kterou chceš použít.

Při dalších spuštěních budeš moci vybrat konzoli, ke které ses už někdy dříve připojil.

Pokud se konzole nemůže automaticky připojit ke tvému počítači, budeš vyzván, abys konzoli na svém počítači PC nebo Mac zaregistroval ručně.

Řešení problémů

 1. Vypni a odpoj konzoli PS4.
 2. Najdi malé tlačítko reset na zadní straně ovladače poblíž tlačítka L2.
 3. Pomocí tenkého předmětu stiskni tlačítko uvnitř malého otvoru. Drž tlačítko stisknuté zhruba po dobu 3–5 sekund.
 4. Zapoj konzoli, připoj ovladač pomocí kabelu USB a stiskni tlačítko PS. Pokud světelná lišta zmodrá, ovladač byl spárován.

Pokud jsi dodržel uvedené pokyny, ale máš pocit, že se ovladač nepřipojuje správně, přejdi do diagnostického nástroje Opravy PlayStation.

Zpět na kategorie
Ovladač Access
Zpět

Ovladač Access

Názvy a funkce součástí

A. Tlačítko PS

B. Analogová páčka

C. Tlačítko zámku rozšiřujícího ramene

D. Kontrolka profilu / tlačítko profilu

E. Kontrolka ovladače

F. Kontrolka hráče

G. Světelná lišta

H. Prostřední tlačítko

I. Zásuvka na tlačítko

J. Koncovka tlačítka / štítek koncovky tlačítka

A. Úchyt na páčku

B. Základna páčky

C. Západka RELEASE

D. Port USB

E. Rozšiřující porty

A. Tlačítko reset

B. Otvory pro šrouby 10–24

C. Otvor pro šroub 1/4–20

D. Protiskluzová vrstva

Připojení

Při prvním použití ovladače Access™ jej musíš spárovat se svou konzolí PS5®. S konzolí by také již měl být spárovaný a nastavený bezdrátový ovladač DualSense™.

 1. Tvá konzole PS5 musí být zapnutá.
 2. Připoj ovladač ke své konzoli pomocí dodaného kabelu USB.
  Párování je dokončeno. Pokud chceš používat ovladač bezdrátově, můžeš kabel USB odpojit.
 3. Stiskni tlačítko PS na základně páčky.
 4. Vyber uživatele.
  Poté, co problikne světelná lišta, se rozsvítí kontrolka hráče a kontrolka ovladače.
 5. Ovladač nastav podle pokynů na obrazovce. K procházení nastavení použij základní profil.

Pokud chceš poprvé použít dva nové ovladače Access, musíš s konzolí PS5 spárovat oba. S konzolí by také již měl být spárovaný a nastavený bezdrátový ovladač DualSense™.

 1. Konzole musí být zapnutá.
 2. Připoj jeden z ovladačů ke své konzoli pomocí dodaného kabelu USB. Postup zopakuj i u druhého ovladače.
  Párování je dokončeno. Pokud chceš používat ovladače bezdrátově, můžeš kabel USB odpojit.
 3. Stiskni tlačítko PS na základně páčky prvního ovladače.
 4. Vyber uživatele.
  Poté, co problikne světelná lišta, se rozsvítí kontrolka hráče a kontrolka ovladače.
 5. Stiskni tlačítko PS na základně páčky druhého ovladače.
 6. Vyber stejného uživatele jako u prvního ovladače.
  Poté, co problikne světelná lišta, se stejně jako u prvního ovladače rozsvítí kontrolka hráče a dvě kontrolky ovladače.
 7. Ovladače nastav podle pokynů na obrazovce. K procházení nastavení použij základní profil.
Video podpory: Nastavení ovladače Access

Přizpůsobení

Vyměň koncovky tlačítek za jiný typ z dodávaných a najdi si takový, který bude vyhovovat tvému hernímu stylu. Při výměně koncovek je vhodné vypnout ovladač Access, aby nedošlo k nechtěnému stisknutí tlačítek během hry.

Otvory pro šrouby na spodní straně ovladače slouží k upevnění ovladače Access™ na stativ nebo základnu se vzorem AMPS.

Zjisti informace o specifikacích rozšiřujícího portu a 3D tisku k ovladači Access™ pro konzole PlayStation®5.

Do rozšiřujících portů ovladače lze zapojit tlačítka, přepínače a další zařízení třetích stran, která jsou kompatibilní s 3,5mm portem, a rozšířit si tak možnosti mapování. Zleva jsou porty rozmístěny v tomto pořadí: E1, E2, port USB, E3 a E4.

Profily

Vytvoř si a ulož až 30 vlastních profilů ovladače Access.

 1. Na domovské obrazovce přejdi do nabídky Nastavení > Příslušenství.
 2. Vyber možnost Ovladač Access > Knihovna profilů.
 3. Vyber možnost Vytvořit profil.
 4. Podle pokynů na obrazovce nakonfiguruj možnosti Orientace ovladače a Přiřazení tlačítek.
 5. Vyber jeden ze tří slotů a poté vyber možnost Přiřadit.
  Pokud vybereš možnost Přiřadit bez vybraného slotu, tvá nastavení se uloží do konzole PlayStation®5, aniž by došlo k přiřazení ke slotu na tvém ovladači.
 1. V Knihovně profilů vyber profil.
 2. Vyber možnost Upravit > Přiřazení tlačítek.
 3. Vyber tlačítko, které chceš upravit, a poté vyber možnost Přiřadit tlačítko.
 4. Vyber funkci, kterou chceš tlačítku přiřadit.
  Můžeš také zvolit možnost Nepřiřazeno a nastavit tlačítko na hodnotu null (bez funkce).
 5. Podle pokynů na obrazovce si můžeš přizpůsobit stisk tlačítek.
 6. Opakuj kroky 3–⁠5, dokud nedokončíš úpravy všech vybraných tlačítek.
 7. Až skončíš s úpravami přiřazení tlačítek, vyber možnost Hotovo.
 8. Úpravy uložíš tak, že přiřadíš profil ke slotu na ovladači.
Video podpory: Přiřazení profilů ovladače Access
Video podpory: Vytvoření vlastních profilů ovladače Access

Řešení problémů

Pokud máš problémy s ovladačem, zkus použít tlačítko reset. Tento způsob resetování neovlivní párování, profily ani jiné nastavení ovladače.

 1. Vypni konzoli PlayStation®5.
  Přejdi do řídicího střediska a vyber možnost Napájení > Vypnout systém PS5.
  Můžeš taky stisknout a podržet tlačítko napájení, dokud tvá konzole nepípne.
 2. Otoč svou konzoli vzhůru nohama a najdi tlačítko reset.
 3. Malou kancelářskou sponkou nebo podobným předmětem (není součástí balení) stiskni tlačítko reset alespoň na jednu sekundu.
 4. Pomocí dodaného kabelu USB připoj ovladač ke konzoli PS5® a poté stiskni tlačítko PS.

Sériové číslo najdeš na zadní straně ovladače nad kódem QR.

Systémový software konzole PS5® a software zařízení ovladače Access vždy aktualizuj na nejnovější verzi.

Pokud jsi zkusil svůj ovladač resetovat a přesto máš problémy, pomůže ti náš nástroj k řešení problémů.

Zpět na kategorie
Příručky a záruka
Zpět

Příručky a záruka

Příručky a záruky

Najdi příručku ke své konzoli nebo zařízení.

Najdi informace o záruce pro své konzole a zařízení.

Online uživatelská příručka

Uživatelskou příručku ke konzoli PlayStation®5 najdeš, pokud na domovské obrazovce konzole PS5 vybereš možnost

Nastavení > Uživatelská příručka, zdraví a bezpečnost a další informace > Uživatelská příručka.

Přečti si online uživatelskou příručku ke konzoli PlayStation®4.

Přečti si online uživatelskou příručku ke konzoli PlayStation®3.