Příslušenství

Příslušenství

Podpora PlayStation

S čím ti můžeme pomoci?

Vyber kategorii z nabídky:

Zpět na kategorie
Další příslušenství
Zpět

Další příslušenství

HD kamera (konzole PS5)

Chceš být vidět, když se streamují tvoje vysílání? Použij svou HD kameru (řada CFI-ZEY) nebo kameru PlayStation Camera (řada CUH-ZEY) a buď součástí živého streamu.

 1. Stiskni tlačítko VYTVOŘIT a vyber možnost Vysílání.
 2. Vyber streamovací službu, pomocí které chceš vysílat.
 3. Zadej informace o svém vysílání. Když chceš připojit video ze své kamery nebo zvuk ze svého hlasového chatu, vyber možnost Možnosti vysílání a přizpůsob své vysílání.
 4. Po tom, co vše nastavíš, vyber možnost Spustit živě a tvoje vysílání se zahájí. V řídicím středisku se objeví karta vysílání.
 1. Očisti objektivy své HD kamery čistým, suchým hadříkem z mikrovláken. Nepoužívej vodu ani jiné čisticí kapaliny.
 2. Zkontroluj objektivy, jestli nejsou prasklé nebo poškozené.
 3. Zkus se přesunout blíž kameře.
 4. Po nastavení HD kamerou už nehýbej. 
 5. Přesvědč se, že je HD kamera na stabilním povrchu. Pohyb během hraní může vést k chybě sledování.

Kamera PlayStation Camera

Adaptér PlayStation Camera se používá k připojení kamery PlayStation®Camera* (prodává se pro konzoli PlayStation®4) ke konzoli PlayStation®5. To umožňuje použití soupravy PlayStation®VR při hraní podporovaných her konzole PS4™ na konzoli PS5™, a to včetně her vyžadujících pohybový ovladač PlayStation®Move nebo zaměřovací ovladač PlayStation®VR.

*Týká se modelu CUH-ZEY1 nebo CUH-ZEY2

Upozornění: Nová HD kamera pro konzoli PS5 není se soupravou PS VR kompatibilní. K použití soupravy PS VR na konzoli PS5 je nutné použít kameru PS Camera (pro konzoli PS4) s adaptérem PlayStation Camera (není nutné nic dokupovat).

 1. Připoj kabel kamery PS Camera k portu AUX na zadní straně konzole PS4.
 2. Umísti kameru PS Camera na rovný povrch namířenou přímo na místo, kde budeš při hraní sedět.
 3. Změň úhel kamery PS Camera tak, aby zabíral tu správnou oblast.

Při nastavování kamery PS Camera pro soupravu PS VR je při její konfiguraci třeba dokončit několik kroků navíc. Podrobnosti najdeš ve stručné příručce a videu pro soupravu PS VR.

Pohybový ovladač PlayStation Move

Ovladač PS Move je kompatibilní s konzolemi PS5™ a PS4™. Pokud ovladač používáš poprvé, je třeba jej spárovat.

 1. Zapni konzoli PS5 nebo PS4 a nastav kameru PlayStation®Camera.
 2. Připoj ovladač PS Move ke konzoli pomocí dodaného kabelu USB Mini Type-B.
 3. Stiskni tlačítko PS na ovladači PS Move.
 • Lze použít až čtyři pohybové ovladače najednou. Pokud chceš používat dva nebo více ovladačů PS Move, je třeba spárovat každý z nich zvlášť.
 • Než začneš používat ovladač PS Move při hraní, vždy nejprve odpoj kabel USB.

Nastav pohybový ovladač PS Move a najdi postup řešení potíží s tímto ovladačem.

Ovladač médií

Předtím, než budeš moci ovladač médií použít, musíš ho spárovat s konzolí PS5™:

 1. Přejdi do nabídky Nastavení > Příslušenství > Ovladač médií > Nastavit ovladač médií a postupuj podle pokynů pro párování na obrazovce. 
 2. Pokud automatické párování nefunguje, vyber možnost Konfigurovat ručně a postupuj podle pokynů na obrazovce.

Ovladač médií ti umožňuje ovládat konzoli PlayStation®5 a přistupovat k médiím a aplikacím bez bezdrátového ovladače.

Bezdrátový zaměřovací ovladač PlayStation

Zaměřovací ovladač PS VR je zařízení Bluetooth®. Ovladač je potřeba spárovat vždy, když jej používáš poprvé nebo na jiné konzoli PS4™.

Zapni konzoli PS4, připoj ovladač pomocí kabelu micro-USB* a stiskni tlačítko PS. Ovladač se spáruje s konzolí a zapne se. Po spárování ovladače můžeš odpojit kabel micro-USB a používat svůj ovladač bezdrátově.

*Zaměřovací ovladač PS VR se nedodává s kabelem micro-USB. Použij kabel micro-USB pro svůj bezdrátový ovladač DUALSHOCK 4.

Najdi řešení problémů s prodlevou mezi vstupem a výstupem, párováním nebo blikajícím světlem pomocí zaměřovacího ovladače PS VR.

Zpět na kategorie
Bezdrátový ovladač DualSense™
Zpět

Bezdrátový ovladač DualSense™

Připojení

Při prvním použití ovladače jej musíš spárovat se svou konzolí.

 1. Tvá konzole PS5™ musí být zapnutá.
 2. Připoj ovladač ke své konzoli pomocí dodaného kabelu USB.
 3. Pokud je tvůj ovladač vypnutý, stiskni tlačítko PS. Poté, co problikne světelná lišta, se rozsvítí kontrolka hráče.
 • Pokud je tvůj ovladač dostatečně nabitý, můžeš odpojit kabel USB a používat ovladač bezdrátově.
 • Upozorňujeme, že v jedné chvíli může být ovladač spárovaný pouze s jednou konzolí PS5. Když chceš použít svůj ovladač na jiné konzoli, musíš ho s ní spárovat.  Současně je možné používat až 4 ovladače. Po stisknutí tlačítka PS se každému hráči přidělí barva.

Spárování s ostatními zařízeními

Bezdrátový ovladač DualSense lze přes technologii Bluetooth a USB připojit k zařízením s níže uvedenými nebo novějšími operačními systémy. Jakmile se bezdrátový ovladač připojí, můžeš jej používat k ovládání kompatibilních her a aplikací.

 • macOS Big Sur 11.3
 • iOS 14.5 
 • iPadOS 14.5 
 • tvOS 14.5 
 • Android 12

Zařízení PC se systémem Windows podporují ovladač prostřednictvím kabelového připojení.

 • V závislosti na zařízení nemusí být dostupné některé funkce. Nezaručujeme, že s tvým ovladačem jsou kompatibilní všechna zařízení.
 • Pokud chceš zjistit, která zařízení Android podporují bezdrátový ovladač DualSense, kontaktuj výrobce zařízení.

Když podporované zařízení páruješ s bezdrátovým ovladačem prostřednictvím Bluetooth poprvé, zapni režim párování:

 1. Ujisti se, že kontrolka hráče na ovladači nesvítí.
  Jestliže kontrolka hráče svítí, stiskni a podrž tlačítko PS, dokud nezhasne. Pokud je k ovladači připojeno zařízení USB, odpoj ho.
 2. Stiskni a podrž tlačítko Vytvořit a zároveň stiskni a podrž tlačítko PS, dokud světelná lišta nezačne blikat.
 3. Na svém zařízení aktivuj Bluetooth a poté ovladač vyber v seznamu zařízení Bluetooth.
  Po dokončení párování světelná lišta problikne a rozsvítí se kontrolka hráče.

V jedné chvíli může být ovladač spárovaný pouze s jedním zařízením. Kdykoli změníš zařízení, je potřeba ovladač s novým zařízením spárovat.

Aktualizace

Aktualizace softwaru zařízení bezdrátového ovladače DualSense se načtou po aktualizaci systémového softwaru konzole PS5. Spáruj ovladač a podle pokynů na obrazovce proveď aktualizaci.

Ruční spuštění aktualizace:

 1. Přejdi do nabídky Nastavení > Příslušenství > Ovladač (obecné).
 2. Vyber možnost Software zařízení bezdrátového ovladače DualSense.

Řešení problémů

 1. Vypni svou konzoli PS5.
 2. Na zadní straně ovladače najdi malé tlačítko reset. Ke stisknutí tlačítka reset použij špendlík nebo podobný předmět (není součástí balení).
 3. Tento krok nezpůsobí rekonfiguraci ovladače ani neovlivní nastavení párování.
 4. Připoj ovladač ke konzoli PlayStation®5 pomocí kabelu USB dodaného s ovladačem a stiskni tlačítko PS.

Sériové číslo najdeš na zadní straně bezdrátového ovladače pod kódem QR.

 • Sériové číslo obsahuje 17 alfanumerických znaků.

Pokud jsi dodržel uvedené pokyny, ale máš pocit, že se ovladač nepřipojuje správně, přejdi do diagnostického nástroje Opravy PlayStation.

Zpět na kategorie
Bezdrátový ovladač DualSense Edge™
Zpět

Bezdrátový ovladač DualSense Edge™

Názvy součástí

A) Směrová tlačítka

B) Tlačítko Vytvořit

C) Světelná lišta

D) Dotykový panel

E) Kontrolka hráče

F) Tlačítko Možnosti

G) Akční tlačítka

H) Pravá páčka / tlačítko R3

I) Tlačítko Fn (tlačítko funkce)

J) Reproduktor

K) Tlačítko PS

L) Zástrčka pro sluchátka s mikrofonem

M) Mikrofon

N) Tlačítko ztlumení

O) Levá páčka / tlačítko L3

A) Posuvník zastavení R2

B) Posuvník zastavení L2

C) Levý slot tlačítka na zadní straně

D) Tlačítko reset

E) Západka RELEASE

F) Pravý slot tlačítka na zadní straně

A) Úložný prostor na modul páčky (náhradní modul páčky se prodává samostatně)

B) Páčková tlačítka na zadní straně *

C) Pouzdro konektoru

D) Koncovky páčky

* Nízká oblá tlačítka na zadní straně jsou upevněna pod ovladačem (není na obrázku).

Připojení

Při prvním použití ovladače jej musíš spárovat se svou konzolí.

 1. Zapni konzoli PS5™.
 2. Připoj ovladač ke své konzoli pomocí dodaného kabelu USB.
 3. Stiskni tlačítko PS.
  Ovladač se zapne. Poté, co problikne světelná lišta, se rozsvítí kontrolka hráče.
 • Pokud je tvůj ovladač dostatečně nabitý, můžeš odpojit kabel USB a používat ovladač bezdrátově.  

 • Upozorňujeme, že v jedné chvíli může být ovladač spárovaný pouze s jednou konzolí PS5. Když chceš použít svůj ovladač na jiné konzoli, musíš ho s ní spárovat.  
 • Současně je možné používat až 4 ovladače. Po stisknutí tlačítka PS se každému hráči přidělí barva.

Více informací najdeš v níže uvedeném průvodci. 

Jakmile máš ovladač spárovaný s konzolí PS5, můžeš spárovat další ovladač bezdrátově.

 1. Před spárováním se ujisti, že světelná lišta dalšího ovladače nesvítí. Jestliže světelná lišta svítí, stiskni a podrž tlačítko PS, dokud světlo nezhasne. 
 2. Pomocí spárovaného ovladače přejdi do nabídky Nastavení > Příslušenství > Obecné > Příslušenství Bluetooth.  
 3. Na druhém ovladači, který chceš spárovat, stiskni a podrž současně tlačítko Vytvořit a tlačítko PS.  
 4. Pomocí již spárovaného ovladače vyber ze seznamu na obrazovce druhý ovladač.

Více informací najdeš v níže uvedeném průvodci. 

Přizpůsobení

Bezdrátový ovladač DualSense Edge™ je dodáván se standardními vysokými a nízkými oblými koncovkami. Vyber si koncovku páčky, která nejvíce vyhovuje tvému hernímu stylu.

 1. Zatáhni směrem nahoru za koncovku nasazenou na páčce na ovladači.
  Koncovka půjde sundat.
 2. Přilož vybraný typ koncovky na páčku a zajisti ji zatlačením dolů.

Více informací najdeš v níže uvedeném průvodci. 

Nízká oblá tlačítka na zadní straně je možné libovolně zaměňovat.

 1. Vlož nízká oblá tlačítka na zadní straně do slotů tlačítek na zadní straně.

Více informací najdeš v níže uvedeném průvodci. 

Pokud si změníš přiřazení tlačítek, může se ti bezdrátový ovladač DualSense Edge používat lépe.

 1. Přejdi do nabídky Nastavení > Příslušenství.
 2. Vyber možnost Bezdrátový ovladač DualSense Edge > Vlastní profily.
 3. Vyber možnost Vytvořit vlastní profil, zadej jeho název a potom vyber možnost OK.
 4. Vyber možnost Vlastní přiřazení tlačítek.
 5. Vyber tlačítko, které chceš změnit, a pak vyber funkci, kterou mu chceš přiřadit.
  Jestliže vybereš možnost Deaktivovat, nebude mít stisknutí tlačítka žádný vstup.
 6. Vyber možnost Použít.

Více informací najdeš v níže uvedeném průvodci. 

Přizpůsob citlivost a mrtvou zónu páček na bezdrátovém ovladači DualSense Edge.

 1. Přejdi do nabídky Nastavení > Příslušenství.

 2. Vyber možnost Bezdrátový ovladač DualSense Edge > Vlastní profily.

 3. Vyber možnost Vytvořit vlastní profil, zadej jeho název a potom vyber možnost OK.

 4. Vyber možnost Citlivost / mrtvá zóna páčky.

 5. Pomocí směrových tlačítek vyber položky, které chceš změnit.

Více informací najdeš v níže uvedeném průvodci. 

Profily

Do vlastních profilů můžeš uložit citlivost páčky, vlastní přiřazení tlačítek, intenzitu vibrací a další vlastnosti.

 1. Přejdi do nabídky Nastavení > Příslušenství.
 2. Vyber možnost Bezdrátový ovladač DualSense Edge > Vlastní profily
 3. Vyber možnost Vytvořit vlastní profil, zadej jeho název a potom vyber možnost OK
 4. Vyber položku, kterou chceš přizpůsobit. 

Více informací najdeš v níže uvedeném průvodci. 

Když přiřadíš zkratky profilu, můžeš mezi nimi během hry přepínat a používat je na jiných konzolích PS5.

Ke zkratkám se dostaneš podržením tlačítka Fn a poté stisknutím akčního tlačítka (tlačítka s trojúhelníkem, tlačítka s kolečkem, tlačítka s křížkem nebo tlačítka se čtverečkem).

Profil přiřazený tlačítku Fn a zkratce tlačítka s trojúhelníkem je výchozí profil a není možné ho změnit. Profily, které jsi vytvořil, můžeš přiřadit ostatním třem zkratkám.

 1. Přejdi do nabídky Nastavení > Příslušenství.

 2. Vyber možnost Bezdrátový ovladač DualSense Edge > Vlastní profily.

 3. Přejdi na kartu Nepřiřazené profily a vyber možnost Přiřadit vedle profilu, který chceš přiřadit.

 4. Vyber zkratku.
  Jestliže už má zkratka přiřazený nějaký profil, zobrazí se název tohoto profilu. Jestliže profil přiřadíš, předchozí profil se přepíše.

 5. Zkratku použij ke změně svého profilu.

Více informací najdeš v níže uvedeném průvodci.

Řešení problémů

Pokud modul páčky nefunguje správně nebo přestane fungovat, můžeš jej vyměnit za nový modul páčky (prodává se samostatně). Moduly levé a pravé páčky je možné libovolně zaměňovat a nasazovat na obě strany.

 1. Ujisti se, že kontrolka hráče na ovladači nesvítí.
  Jestliže kontrolka hráče svítí, stiskni a podrž tlačítko PS, dokud nezhasne.
 2. Odpoj kabel USB od ovladače.
 3. Sundej přední kryt.
  Posunutí západky RELEASE na zadní straně ovladače ti umožní sundat kryt.
 1. Zvedni uvolňovací páčku.
 1. Odpoj modul páčky a nasaď nový modul páčky.
  Zkontroluj, že je modul páčky umístěn správně, a pak zasuň modul podél drážek ovladače, dokud se neozve zacvaknutí.
 1. Sklop uvolňovací páčku.
 1. Nasaď přední kryt.
  Vyrovnej vystupující části krytu s výřezy na ovladači a pak opatrně zatlač kryt na místo, dokud se neozve zacvaknutí.

Více informací najdeš v níže uvedeném průvodci. 

Pokud máš problémy se svým ovladačem, často je prvním krokem řešení problémů jeho vyresetování. Resetování nezpůsobí rekonfiguraci ovladače ani neovlivní spárování a nastavení profilu.

D) Tlačítko reset
 1. Vypni svou konzoli PS5.
 2. Na zadní straně ovladače najdi malé tlačítko reset.
 3. Ke stisknutí tlačítka reset použij špendlík nebo podobný předmět (není součástí balení).
  Tento krok nezpůsobí rekonfiguraci ovladače ani neovlivní spárování a nastavení profilu.
 4. Připoj ovladač ke konzoli PlayStation®5 pomocí kabelu USB dodaného s ovladačem a stiskni tlačítko PS.

Více informací najdeš v níže uvedeném průvodci. 

Zpět na kategorie
Bezdrátový ovladač DUALSHOCK®4
Zpět

Bezdrátový ovladač DUALSHOCK®4

Připojení

 1. Konzole musí být zapnutá.
 2. Připoj ovladač ke své konzoli pomocí dodaného kabelu USB.
 • Pokud je tvůj ovladač vypnutý, stiskni tlačítko PS. Poté, co problikne světelná lišta, se rozsvítí kontrolka hráče.
 • Pokud je tvůj ovladač dostatečně nabitý, můžeš odpojit kabel USB a používat ovladač bezdrátově. 
 • Upozorňujeme, že v jedné chvíli může být ovladač spárovaný pouze s jednou konzolí. Když chceš použít svůj ovladač na jiné konzoli, musíš ho s ní spárovat.
 • Současně je možné používat až 4 ovladače. Po stisknutí tlačítka PS se každému hráči přidělí barva. 
 • V případě potíží se spárováním ovladače s konzolí přejdi do nástroje Opravy PlayStation.

Spárování s ostatními zařízeními

Když podporované zařízení páruješ s bezdrátovým ovladačem prostřednictvím Bluetooth poprvé, zapni režim párování.

 1. Ujisti se, že kontrolka hráče na ovladači nesvítí. Jestliže kontrolka hráče svítí, stiskni a podrž tlačítko PS, dokud nezhasne. Pokud je k ovladači připojeno zařízení USB, odpoj ho. 
 2. Stiskni a podrž tlačítko SHARE a zároveň stiskni a podrž tlačítko PS, dokud světelná lišta nezabliká.
 3. Na svém zařízení aktivuj Bluetooth a poté ovladač vyber v seznamu zařízení Bluetooth. Po dokončení párování světelná lišta problikne a rozsvítí se kontrolka hráče.

Následující kroky musíš provést pokaždé, když se připojuješ ke konzoli PS5 nebo konzoli PS4 z počítače PC nebo Mac.

 1. Zapni konzoli a uveď ji do režimu odpočinku.
 2. Připoj ovladač ke svému počítači PC nebo Mac.
 3. Spusť na počítači PC nebo Mac aplikaci PS Remote Play a poté vyber možnost Přihlaste se do služby PSN.
  Přihlas se pomocí stejného účtu, který používáš u své konzole.
 4. Když vybereš možnost Nastavení, můžeš nakonfigurovat nastavení kvality obrazu funkce Remote Play, například rozlišení a snímkovou frekvenci. 
 5. Vyber možnost PS5 nebo PS4.
  Aplikace vyhledá konzoli PS5 nebo PS4, ke které ses přihlásil pomocí svého účtu, a poté se ke konzoli připojí automaticky. Poté, co se aplikace připojí, se na počítači PC nebo Mac zobrazí obrazovka tvé konzole a můžeš začít funkci Remote Play používat. Jestliže se najde více konzolí, vyber konzoli, kterou chceš použít. 

Při dalších spuštěních budeš moci vybrat konzoli, ke které ses už někdy dříve připojil.

Pokud se konzole nemůže automaticky připojit ke tvému počítači, budeš vyzván, abys konzoli na svém počítači PC nebo Mac zaregistroval ručně.

Řešení problémů

 1. Vypni a odpoj konzoli PS4.
 2. Najdi malé tlačítko reset na zadní straně ovladače poblíž tlačítka L2.
 3. Pomocí tenkého předmětu stiskni tlačítko uvnitř malého otvoru. Drž tlačítko stisknuté zhruba po dobu 3-5 sekund.
 4. Zapoj konzoli, připoj ovladač pomocí kabelu USB a stiskni tlačítko PS. Pokud světelná lišta zmodrá, ovladač byl spárován.

Pokud jsi dodržel uvedené pokyny, ale máš pocit, že se ovladač nepřipojuje správně, přejdi do diagnostického nástroje Opravy PlayStation.

Zpět na kategorie
Kompatibilní sluchátka s mikrofonem
Zpět

Kompatibilní sluchátka s mikrofonem

Spárování

 1. Nabij sluchátka s mikrofonem pomocí kabelu USB, který je dodán se sluchátky s mikrofonem.
 2. Zapoj adaptér USB do konzole.
 3. Zapni sluchátka s mikrofonem a počkej, dokud modré světlo nepřestane blikat a nezačne nepřerušovaně modře svítit. Trvale svítící modré světlo značí úspěšné spárování.

Více informací o nastavení konzole PS4™ pro audio zařízení najdeš v uživatelské příručce online.

Řešení problémů

 1. Ujisti se, že je bezdrátový adaptér pevně připojen ke konzoli.
 2. Vypni sluchátka s mikrofonem stisknutím tlačítka OFF umístěného vedle sluchátka a potom je opět zapni tlačítkem ON. Při párování světlo na sluchátkách s mikrofonem bliká.

Tvá sluchátka s mikrofonem mohou být mimo dosah konzole nebo může jiné elektronické zařízení způsobovat rušení bezdrátového routeru.

 1. Zkus vypnout a znovu zapnout svůj bezdrátový router.
 2. Pokud máš stále potíže, zkus sluchátka s mikrofonem vyresetovat.
Zpět na kategorie
Příručky a záruka
Zpět

Příručky a záruka

Příručky a záruky

Najdi příručku ke své konzoli nebo zařízení.

Najdi informace o záruce pro své konzole a zařízení.

Online uživatelská příručka

Uživatelskou příručku ke konzoli PlayStation®5 najdeš, pokud na domovské obrazovce konzole PS5 vybereš možnost

Nastavení > Uživatelská příručka, zdraví a bezpečnost a další informace > Uživatelská příručka.

Přečti si online uživatelskou příručku ke konzoli PlayStation®4.

Přečti si online uživatelskou příručku ke konzoli PlayStation®3.