Přizpůsobení bezdrátového ovladače DualSense Edge

Jak si přizpůsobit bezdrátový ovladač DualSense Edge

Zjisti, jak si můžeš přizpůsobit koncovky páček na ovladači, tlačítka na zadní straně a délky spouští.

Jak vyměnit koncovky páček na bezdrátovém ovladači DualSense Edge

Bezdrátový ovladač DualSense Edge™ je dodáván se standardními vysokými a nízkými oblými koncovkami. Vyber si koncovku páčky, která nejvíce vyhovuje tvému hernímu stylu.

  1. Zatáhni směrem nahoru za koncovku nasazenou na páčce na ovladači.
    Koncovka půjde sundat.

  2. Přilož vybraný typ koncovky na páčku a zajisti ji zatlačením dolů.

Pokud modul páčky nefunguje správně nebo přestane fungovat, můžeš ho vyměnit za jiný.

Jak nasadit tlačítka na zadní straně bezdrátového ovladače DualSense Edge

Bezdrátový ovladač DualSense Edge je dodáván s nízkými oblými a páčkovými tlačítky na zadní straně. Vyber si tlačítko na zadní straně, které nejvíce vyhovuje tvému hernímu stylu.

  1. Nízká oblá tlačítka na zadní straně je možné libovolně zaměňovat.

  2. Vlož nízká oblá tlačítka na zadní straně do slotů tlačítek na zadní straně.

  1. Pravé a levé páčkové tlačítko na zadní straně není možné vyměnit. Než tlačítka upevníš, zkontroluj si symbol pravého (R) nebo levého (L) tlačítka.

  2. Vlož páčková tlačítka na zadní straně do odpovídajících slotů tlačítek na zadní straně.

Zatáhni za tlačítko na zadní straně (v místě, kde je připojené k ovladači) směrem k horní části ovladače a vytáhni ho ze slotu.

Jak změnit délku/doraz spouště tlačítek L2/R2

Můžeš nastavit, jak hluboko je možné zmáčknout tlačítka L2 a R2 (zdvih). Stačí posunout posuvníky zastavení tlačítek L2 a R2 na zadní straně ovladače.

Zdvih můžeš odshora nastavit na dlouhý, střední a krátký.

  • Když nastavíš posuvníky zastavení tlačítek na střední nebo krátký zdvih, funkce efektu spouště se vypne.

Jak nastavit profily a nastavení bezdrátového ovladače DualSense Edge

Když si vytvoříš vlastní profil, můžeš si pak přizpůsobit i citlivost páček ovladače, mrtvé zóny, přiřazení tlačítek, intenzitu vibrací a intenzitu efektu spouště.

Potřebuješ pomoc?

Získej pomoc a podporu ke svým produktům PlayStation