Podpora k bezdrátovému ovladači DUALSHOCK 4

Podpora k bezdrátovému ovladači DUALSHOCK 4

Zjisti, jak spárovat a nabít bezdrátový ovladač DUALSHOCK®4 prostřednictvím konzolí PlayStation®5 nebo PlayStation®4 a jak změnit nastavení ovladače.

Jak spárovat ovladač s konzolemi PS4 nebo PS5

 1. Konzole musí být zapnutá. 

 2. Připoj ovladač ke své konzoli pomocí dodaného kabelu USB. 

 • Pokud je tvůj ovladač vypnutý, stiskni tlačítko PS. Poté, co problikne světelná lišta, se rozsvítí kontrolka hráče.
 • Pokud je tvůj ovladač dostatečně nabitý, můžeš odpojit kabel USB a používat ovladač bezdrátově.
 • Upozorňujeme, že v jedné chvíli může být ovladač spárovaný pouze s jednou konzolí. Když chceš použít svůj ovladač na jiné konzoli, musíš ho s ní spárovat.
 • Současně je možné používat až 4 ovladače. Po stisknutí tlačítka PS se každému hráči přidělí barva. 
 • V případě potíží se spárováním ovladače s konzolí přejdi do nástroje Opravy PlayStation.

Jak připojit bezdrátový ovladač DUALSHOCK 4 k ostatním zařízením

Svůj ovladač můžeš použít i mimo konzoli. Další informace o kompatibilních zařízeních, aplikacích a podpoře funkcí nalezneš v průvodci níže.

Jak nabít bezdrátový ovladač DUALSHOCK 4 v režimu odpočinku

Při používání konzole PS4 lze stisknutím a podržením tlačítka PS na ovladači zobrazit v rychlé nabídce stav baterie ovladače. Stav baterie ovladače najdeš na této obrazovce. 

Pokud je konzole v režimu odpočinku, ovladač se nabíjí následujícím způsobem:

 1. Přejdi do nabídky Nastavení > Nastavení úspory energie > Nastavit funkce dostupné v režimu odpočinku
 2. Vyber možnost Napájet porty USB.
  Ovladače lze nabíjet v režimu odpočinku. Pokud vybereš možnost 3 hodiny, budou porty USB napájeny pouze 3 hodiny po vstupu do režimu odpočinku. Po 3 hodinách systém v zájmu úspory energie sníží svou spotřebu.
 • Pokud se konzole při nabíjení nachází v režimu odpočinku, světelná lišta na ovladači bude pomalu blikat oranžově. Po dokončení nabíjení světelná lišta zhasne.

Jak změnit nastavení bezdrátového ovladače DUALSHOCK 4

Níže vyber svou konzoli.

 1. Přejdi do nabídky Nastavení > Příslušenství
 2. Vyber možnost Ovladač (Obecné) a nakonfiguruj nastavení ovladače.
 1. Přejdi do nabídky Nastavení > Zařízení
 2. Vyber možnost Ovladače a poté uprav nastavení ovladače. 

Přesměrování veškerého zvukového výstupu do sluchátek: 

 1. Přejdi do nabídky Nastavení > Zařízení > Audio zařízení
 2. Vyber možnost Výstup pro sluchátka > Všechny zvuky.
  Uprav položku Ovládání hlasitosti (sluchátka).
  Je-li položka Výstup pro sluchátka zašedlá, ovladač sluchátka nerozpoznal.
 • Jestliže bezdrátový ovladač DUALSHOCK 4 nevibruje, jak by měl, je možné, že je vypnutá vibrační funkce ovladače. Znovu ji zapneš výběrem možnosti Povolit vibrace
 • Máš-li sluchátka zapojená do 3,5mm konektoru sluchátek na bezdrátovém ovladači DUALSHOCK 4, a přesto neslyšíš ze sluchátek žádný zvuk nebo jen velmi slabě, zkontroluj, zda je zástrčka sluchátek zasunuta zcela dovnitř. 

Máš problémy s bezdrátovým ovladačem DUALSHOCK 4?

Pokud jsi dodržel uvedené pokyny, ale máš pocit, že se ovladač nepřipojuje správně, přejdi do diagnostického nástroje Opravy PlayStation.

Potřebuješ pomoci? 

Kontaktuj naše specialisty podpory