Updated 13. února 2020

Aktualizace systémového softwaru PS4 pomocí nouzového režimu

Pokud byl tvůj systém PS4 delší dobu offline nebo došlo k selhání aktualizace systémového softwaru, možná budeš muset ručně aktualizovat firmware systému PS4.

Problémy s připojením během aktualizace nebo zastaralé verze systémového softwaru mohou vyžadovat ruční aktualizaci, aby mohl být systém PS4 spuštěn. Kroky na této straně budou také užitečné pro hráče, kteří nemají bezprostřední přístup k Wi-Fi.

 • Jak se dostat do nouzového režimu

  1. Stisknutím tlačítka napájení na předním panelu vypni systém PS4. Kontrolka napájení bude chvíli blikat a potom se systém vypne.
  2. Poté, co se systém PS4 vypne, tlačítko napájení opět stiskni a podrž. Tlačítko pusť po zaznění druhého pípnutí. První pípnutí se ozve hned po stisknutí, druhé o sedm sekund později.
  3. Pomocí kabelu USB připoj ovladač DUALSHOCK 4 a stiskni na něm tlačítko PS.
 
 

Mám přístup do služby PSN. Jak mám provést aktualizaci systémového softwaru PS4?

Pokud se dostaneš na domovskou obrazovku systému PS4, ale aktualizace systémového softwaru selhala, přejdi na [Oznámení] a smaž veškeré stávající aktualizační soubory stisknutím tlačítka Options (Možnosti) > [Odstranit]. Potom přejdi na [Nastavení] > [Aktualizace systémového softwaru] a postupujte podle instrukcí na obrazovce.

Pokud jsi připojen do služby PSN, ale nemůžeš se dostat na domovskou obrazovku, spusť nouzový režim a vyber v něm možnost 3, která provede aktualizaci systémového softwaru. Je-li to možné, připoj systém PS4 pomocí ethernetového kabelu k routeru, aby bylo zajištěno, že nedojde k přerušení připojení.

Pokud tyto kroky selžou, postupuj podle instrukcí níže.

Jak můžu ručně aktualizovat systémový software PS4 pomocí nouzového režimu?

 • Požadavky na ruční aktualizaci

  • Ovladač DS4 a USB kabel
  • PC nebo Mac s připojením k internetu
  • Úložné zařízení USB, jako je FAT32 USB flash disk s alespoň 460 MB volného místa.
 1. Pomocí PC nebo Mac vytvoř v FAT32 USB zařízení složku s názvem „PS4“. V této složce vytvoř další složku s názvem „UPDATE“.
 2. Stáhni soubor s aktualizací a ulož jej do složky „UPDATE“. Ulož soubor s názvem „PS4UPDATE.PUP“.
 1. Ujisti se, že je složka „PS4“ v kořenovém adresáři úložného zařízení USB, nikoli obsažena v jiné složce: USB (D:) > PS4 > UPDATE.
 2. Připoj (pomocí kabelu USB) ovladač DS4 a USB zařízení k systému PS4.
 3. Spusť systém PS4 v nouzovém režimu: stiskni a podrž tlačítko napájení a uvolni ho po druhém pípnutí.
 4. Vyber možnost 3 nouzového režimu „Update System Software (Aktualizace systémového softwaru)“.
 5. Vyber [Aktualizace z úložného zařízení USB] > [OK].

Jestliže systém PS4 aktualizační soubor nerozpozná, zkontroluj, jestli jsou správné názvy složek a název souboru. Názvy složek a název souboru zadej jednobytovými znaky a velkými písmeny.

Pokud tento proces selže, možná budeš muset provést inicializaci systému PS4. Přejdi na návod níže.

 
 

Ruční aktualizace systémového softwaru selhala. Co mám dělat?

Jestliže systém PS4 aktualizační soubor nerozpozná, zkontroluj, jestli jsou správné názvy složek a název souboru. Názvy složek a název souboru zadej jednobytovými znaky a velkými písmeny.

Pokud tento proces selže, možná budeš muset provést inicializaci systému PS4. Tento proces je stejný jako obnovení továrního nastavení a vrátí systém do původního stavu – pokud je to možné, zazálohuj systémová data podle návodu níže.