Updated 4. prosince 2018

Inicializace systému PS4 a přeinstalace systémového softwaru pomocí nouzového režimu

Zjistěte, jak obnovit tovární nastavení konzole PS4 pomocí možností 6 a 7 nouzového režimu. Tyto kroky vymažou všechna uživatelská data a přeinstalují firmware systému PS4.

Inicializace systému PS4 odstraní veškerá data uložená na systémovém úložišti PS4. Tomuto procesu se říká obnovení továrního nastavení, nebo anglicky „factory reset“ či „hard reset“. Inicializace také smaže všechny uživatele a jejich data ze systému. Možnost 7 nouzového režimu PS4 (přeinstalace systémového softwaru) také nahradí veškerý firmware v systému. Výběr jedné z těchto možností ber jako poslední krok při řešení problémů.

 
 

Jak spustím systém PS4 v nouzovém režimu?

 1. Stisknutím tlačítka napájení na předním panelu vypni systém PS4. Kontrolka napájení bude chvíli blikat a potom se systém vypne.
 2. Poté, co se systém PS4 vypne, tlačítko napájení opět stiskni a podrž. Tlačítko pusť po zaznění druhého pípnutí. První pípnutí se ozve hned po stisknutí, druhé o sedm sekund později.
 3. Pomocí kabelu USB připoj ovladač DUALSHOCK 4 a stiskni na něm tlačítko PS.

Jak provedu inicializaci systému PS4?

Provedením tohoto kroku se vymažou veškerá data na systémovém úložišti (kromě systémového softwaru) včetně her, uživatelských informací a aplikací. Před provedením tohoto kroku si zkus zazálohovat svá uložená data na online úložiště nebo pevný disk. Tento proces zabere nějaký čas.

 • Pokud se dostaneš na domovskou obrazovku, vyber možnost [Nastavení] > [Inicializace] > [Inicializovat PS4] a postupuj podle instrukcí na obrazovce.
 • Pokud se dostaneš jen do nouzového režimu, vyber možnost 6 a postupuj podle instrukcí na obrazovce.

Vymaže inicializace PS4 hry?

Ano, ale své zakoupené hry můžeš znovu stáhnout z [Knihovny].

 
 

Jak můžu ručně přeinstalovat systémový software PS4 pomocí nouzového režimu?

 • Požadavky na přeinstalaci

  • Ovladač DS4 a USB kabel
  • PC nebo Mac s připojením k internetu
  • Úložné zařízení USB, jako je USB flash disk s alespoň 1,1 GB volného místa.
 1. Pomocí PC nebo Mac vytvoř v USB zařízení složku s názvem „PS4“. V této složce vytvoř další složku s názvem „UPDATE“.
 2. Navštiv stránku systémového softwaru a vyber část „Přeinstalace systémového softwaru“. Stáhni instalační soubor a ulož jej do složky „UPDATE“. Ulož soubor jako „PS4UPDATE.PUP“.
 1. Ujisti se, že je složka „PS4“ v kořenovém adresáři úložného zařízení USB, nikoli obsažena v jiné složce:
  USB
  (D:) > PS4 > UPDATE.
 2. Připoj (pomocí kabelu USB) ovladač DS4 a USB zařízení k systému PS4.
 3. Spusť systém PS4 v nouzovém režimu: stiskni a podrž tlačítko napájení a uvolni ho po druhém pípnutí.
 4. Vyber možnost 7 nouzového režimu „Inicializace systému PS4 (přeinstalace systémového softwaru)“.
 5. Vyber [Aktualizace z úložného zařízení USB] > [OK].

Jestliže systém PS4 aktualizační soubor nerozpozná, zkontroluj, jestli jsou správné názvy složek a název souboru. Názvy složek a název souboru zadej jednobytovými znaky a velkými písmeny.