Updated 18. ledna 2016

Kód chyby systému PS4 NP-32062-3

Data v systému jsou možná poškozená

  1. Vypni systém PlayStation 4. Spusť systém v nouzovém režimu a vyber možnost [5. Rebuild Database] (Znovu vytvořit databázi).
  2. Jestliže chyba přetrvává, zazálohuj data a inicializuj systém prostřednictvím možnosti [Settings] (Nastavení) > [Initialisation] (Inicializace) > [Initialise PlayStation 4] (Inicializovat systém PlayStation 4) > [Full] (Úplná).