Updated 18. ledna 2016

Kód chyby systému PSN NP-31730-4

Jsi odhlášen ze služby PSN.

Chceš-li používat tuto funkci, přihlas se ke službě PSN výběrem možnosti [Settings] (Nastavení) > [PSN] > [Sign In to PSN] (Přihlásit se ke službě PSN)