Updated 24. dubna 2017

Kód chyby systému PS4 CE-34878-0

Došlo k chybě aplikace.

 
 
  1. Ukonči aplikaci, nainstaluj nejnovější systémový software a aktualizace hry a systém restartuj.
  2. Pokud jsi ve svém systému upgradoval pevný disk („HDD“), znovu nainstaluj původní pevný disk (HDD).
  3. Jestliže k chybě dojde znovu, zazálohuj svá uložená data, přejdi do části [Settings] (Nastavení) > [Initialisation] (Inicializace) a vyber možnost [Initialise PS4] (Inicializovat systém PS4).
  4. Jestliže k chybě dochází u všech aplikací nebo hned poté, co se aplikace spustí, obrať se na Podporu PlayStation.