Updated 17. prosince 2015

Kód chyby systému PS4 CE-34544-0

Databáze je patrně částečně poškozená, protože není možné nalézt informace nutné ke spuštění aplikace.

  1. Zkontroluj, zda je v systému nainstalovaný nejnovější systémový software, v nabídce [Settings] (Nastavení) > [System Software Update] (Aktualizace systémového softwaru)
  2. Nainstaluj nejnovější aktualizaci aplikace. 
  • Označ aplikaci na domovské obrazovce a stiskni tlačítko OPTIONS na ovladači. Vyber možnost [Check for Update] (Vyhledat aktualizace)
  1. Pokud problém přetrvává, restartuj systém do nouzového režimu a vyber možnost [5. Rebuild Database] (Znovu vytvořit databázi)
  2. Pokud se v kroku 3 chyba nevyřešila, přeinstaluj aplikaci:
  • Zazálohuj svá uložená data pomocí online úložiště služby PS Plus v nabídce [Settings] (Nastavení) > [Application Data Management] (Správa dat aplikace) > [Saved Data in System] (Data uložená v systému) > [Upload to Online Storage] (Odeslat do online úložiště). Pokud nemáš předplatné služby PS Plus, je možné data uložit pomocí zařízení USB. Stačí připojit k systému paměťové zařízení USB a vybrat možnost [Settings] (Nastavení) > [Application Saved Data Management] (Správa uložených dat aplikace)> [Saved Data in System Storage] (Data uložená v úložišti systému) > [Copy to USB Storage Device] (Kopírovat do paměťového zařízení USB).
  • Označ aplikaci na domovské obrazovce, stiskni tlačítko OPTIONS a vyber možnost [Delete] (Odstranit)
  • Stáhni si hru ze své knihovny, nebo pokud je hra na disku, přeinstaluj ji vložením disku