ติดตั้งซอฟต์แวร์ระบบ PS5™ และ PS4™ ใหม่อีกครั้งโดยใช้ Safe Mode

ติดตั้งซอฟต์แวร์ระบบ PS5™ และ PS4™ ใหม่อีกครั้งโดยใช้ Safe Mode

ดูวิธี ‘รีเซ็ตกลับไปเป็นค่าจากโรงงาน’ ให้คอนโซล PlayStation® ของคุณโดยใช้ตัวเลือก 6 และ 7 ของ Safe Mode ขั้นตอนเหล่านี้จะลบข้อมูลผู้ใช้ทั้งหมดและติดตั้งเฟิร์มแวร์ PlayStation ใหม่อีกครั้ง

ข้อสำคัญ!

ตัวเลือก 7 ของ Safe Mode (ติดตั้งซอฟต์แวร์ระบบใหม่อีกครั้ง) จะลบข้อมูลทั้งหมดบนคอนโซล PlayStation ของคุณและจะแทนที่ซอฟต์แวร์ระบบอีกด้วย ควรพิจารณาเลือกใช้ตัวเลือกนี้เป็นขั้นตอนสุดท้ายเมื่อทำการแก้ปัญหา

ก่อนรีเซ็ต คุณได้ลองทำขั้นตอนเหล่านี้หรือยัง

ติดตั้งซอฟต์แวร์ระบบ PS5 และ PS4 ใหม่อีกครั้ง

 1. สร้างโฟลเดอร์ตั้งชื่อ "PS5" บนไดรฟ์ USB ที่ฟอร์แมตเป็น FAT32 โดยใช้ PC หรือ Mac ข้างในโฟลเดอร์นั้น ให้สร้างอีกโฟลเดอร์หนึ่งโดยตั้งชื่อว่า "UPDATE"

 2. ไปที่ หน้าอัปเดตซอฟต์แวร์ระบบ PS5 และเลือกส่วน "ติดตั้งซอฟต์แวร์ระบบใหม่อีกครั้ง" ดาวน์โหลดไฟล์ติดตั้งและบันทึกลงในโฟลเดอร์ "UPDATE" บันทึกไฟล์เป็นชื่อ "PS5UPDATE.PUP"

 3. เสียบไดรฟ์ USB ที่มีไฟล์ดังกล่าวเข้ากับระบบ PS5

 4. เริ่มใช้งานคอนโซล PS5 ใน Safe Mode: กดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้ และปล่อยหลังได้ยินเสียงบี๊พครั้งที่สอง

 5. เลือกตัวเลือก 7 ของ Safe Mode: ติดตั้งซอฟต์แวร์ระบบใหม่อีกครั้ง

 6. เลือก อัปเดตจากอุปกรณ์จัดเก็บ USB > OK

หากคอนโซล PS5 ของคุณ ไม่รู้จักไฟล์อัปเดต ให้ตรวจสอบว่าชื่อโฟลเดอร์และชื่อไฟล์ถูกต้องหรือไม่ ใส่ชื่อโฟลเดอร์และชื่อไฟล์โดยใช้ตัวพิมพ์ใหญ่

 1. สร้างโฟลเดอร์ตั้งชื่อ "PS4" บนไดรฟ์ USB ที่ฟอร์แมตเป็น FAT32 โดยใช้ PC หรือ Mac ข้างในโฟลเดอร์นั้น ให้สร้างอีกโฟลเดอร์หนึ่งโดยตั้งชื่อว่า "UPDATE"

 2. ไปที่ หน้าอัปเดตซอฟต์แวร์ระบบ PS4 และเลือกส่วน "ติดตั้งซอฟต์แวร์ระบบใหม่อีกครั้ง" ดาวน์โหลดไฟล์ติดตั้งและบันทึกลงในโฟลเดอร์ "UPDATE" บันทึกไฟล์เป็นชื่อ "PS4UPDATE.PUP"

 3. เสียบไดรฟ์ USB ที่มีไฟล์ติดตั้งเข้ากับคอนโซล PS4

 4. เริ่มใช้งานคอนโซล PS4 ใน Safe Mode: กดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้ และปล่อยหลังได้ยินเสียงบี๊พครั้งที่สอง

 5. เลือกตัวเลือก 7 ของ Safe Mode: รีเซ็ต PS4 (ติดตั้งซอฟต์แวร์ระบบใหม่อีกครั้ง)

 6. เลือก อัปเดตจากอุปกรณ์จัดเก็บ USB > OK

หากคอนโซล PS4 ของคุณไม่รู้จักไฟล์อัปเดต ให้ตรวจสอบว่าชื่อโฟลเดอร์และชื่อไฟล์ถูกต้องหรือไม่ ใส่ชื่อโฟลเดอร์และชื่อไฟล์โดยใช้ตัวพิมพ์ใหญ่

ยังพบปัญหาอยู่ไหม

หากกระบวนการนี้ล้มเหลว คุณอาจต้องส่งคอนโซล PlayStation ของคุณเพื่อรับการซ่อมแซม กรุณา ติดต่อเรา เพื่อนัดหมายการซ่อมแซม

ต้องการความช่วยเหลือใช่ไหม 

ติดต่อผู้เชี่ยวชาญในการสนับสนุนของเรา