วิธีอัพเดทซอฟต์แวร์ระบบบนคอนโซล PS5

วิธีอัพเดทซอฟต์แวร์ระบบบนคอนโซล PS5

เพื่อประสบการณ์ PlayStation ที่ดีที่สุด ตรวจสอบให้แน่ใจว่าซอฟต์แวร์ระบบคอนโซล PlayStation®5 ของคุณได้รับการอัพเดทเป็นเวอร์ชันล่าสุดอยู่เสมอ

การอัพเดทซอฟต์แวร์ระบบเวอร์ชันล่าสุดสำหรับคอนโซล PS5

ตรวจสอบคุณสมบัติที่พร้อมใช้งานในการอัพเดทด้านล่าง 

วิธีอัพเดทซอฟต์แวร์ระบบคอนโซล PS5

กำหนดค่าการอัพเดทอัตโนมัติหรืออัพเดทซอฟต์แวร์ระบบด้วยตนเองโดยทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้

 1. ไปที่ การตั้งค่า > ระบบ
 2. เลือก ซอฟต์แวร์ระบบ > การตั้งค่าและการอัพเดทซอฟต์แวร์ระบบ
  พร้อมให้อัพเดทแล้ว จะปรากฏขึ้นหากมีเวอร์ชันใหม่กว่าที่พร้อมใช้งาน
 3. เลือก อัพเดทซอฟต์แวร์ระบบ เพื่อทำการอัพเดท

หากคุณพบว่าการดาวน์โหลดล้มเหลวหลายครั้ง โปรดทำตามคำแนะนำ การอัพเดทซอฟต์แวร์ระบบ PS5 โดยใช้ PC หรือ Mac ด้านล่าง

หากการอัพเดทซอฟต์แวร์ระบบค้างอยู่ โปรดรีสตาร์ทการดาวน์โหลดโดยทำตามขั้นตอนด้านล่าง 

 1. กดปุ่ม PS บนคอนโทรลเลอร์ไร้สายของคุณเพื่อไปที่ศูนย์ควบคุมและเลือก การดาวน์โหลดและอัพโหลด
 2. ไฮไลต์การอัพเดทซอฟต์แวร์ระบบและเลือก ดูข้อมูลข้อผิดพลาด จากนั้นเลือก ลองอีกครั้ง

หากคุณพบว่าการดาวน์โหลดล้มเหลวหลายครั้ง โปรดทำตามคำแนะนำ การอัพเดทซอฟต์แวร์ระบบ PS5 โดยใช้ PC หรือ Mac ด้านล่าง

หากรีสตาร์ทการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ระบบไม่สำเร็จ โปรดทำตามคำแนะนำด้านล่าง

 1. ปิดคอนโซล PS5 ของคุณ
 2. ใช้ PC หรือ Mac สร้างโฟลเดอร์ตั้งชื่อ "PS5" บนไดรฟ์ USB ที่ฟอร์แมตเป็น FAT32 หรือ exFAT ข้างในโฟลเดอร์นั้น ให้สร้างอีกโฟลเดอร์หนึ่งโดยตั้งชื่อว่า "UPDATE"
 3. ดาวน์โหลดไฟล์อัพเดทคอนโซล PS5 ด้านล่างและบันทึกลงในโฟลเดอร์ "UPDATE" บันทึกไฟล์เป็นชื่อ "PS5UPDATE.PUP"
  * ต้องมีพื้นที่ว่างอย่างน้อยประมาณ 1.1 GB
 4. เสียบไดรฟ์ USB ที่มีไฟล์ดังกล่าวเข้ากับคอนโซล PS5
 5. เริ่มใช้งานคอนโซล PS5 ของคุณในเซฟโหมด: กดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้และปล่อยหลังได้ยินเสียงบี๊พครั้งที่สอง
 6. เลือก อัพเดทซอฟต์แวร์ระบบ
 7. เลือก อัพเดทจากที่จัดเก็บแบบ USB > ตกลง

หากคอนโซล PS5 ของคุณไม่รู้จักไฟล์อัพเดท ให้ตรวจสอบว่าชื่อโฟลเดอร์และชื่อไฟล์ถูกต้องหรือไม่ ใส่ชื่อโฟลเดอร์และชื่อไฟล์โดยใช้ตัวพิมพ์ใหญ่

วิธีติดตั้งซอฟต์แวร์ระบบคอนโซล PS5 ใหม่

การติดตั้งซอฟต์แวร์ระบบอีกครั้งบนคอนโซล PS5 ของคุณจะเป็นการลบข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่บนคอนโซล PS5 ของคุณ กระบวนการนี้มักเรียกว่าการรีเซ็ตแบบ "โรงงาน" หรือการ "ฮาร์ด" รีเซ็ต

 1. ปิดคอนโซล PS5 ของคุณ
  กดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้จนกว่าจะได้ยินเสียงบี๊พจากคอนโซล
 2. ใช้ PC หรือ Mac สร้างโฟลเดอร์ตั้งชื่อ "PS5" บนไดรฟ์ USB ที่ฟอร์แมตเป็น FAT32 หรือ exFAT ข้างในโฟลเดอร์นั้น ให้สร้างอีกโฟลเดอร์หนึ่งโดยตั้งชื่อว่า "UPDATE"
 3. ดาวน์โหลดไฟล์การติดตั้งใหม่ด้านล่างและบันทึกลงในโฟลเดอร์ "UPDATE" บันทึกไฟล์เป็นชื่อ "PS5UPDATE.PUP"
  ต้องมีพื้นที่ว่างอย่างน้อยประมาณ 1.2 GB
 4. เสียบไดรฟ์ USB ที่มีไฟล์ดังกล่าวเข้ากับคอนโซล PS5
 5. เริ่มใช้งานคอนโซล PS5 ของคุณในเซฟโหมด: กดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้และปล่อยหลังได้ยินเสียงบี๊พครั้งที่สอง
 6. เลือก รีเซ็ต PS5 (ติดตั้งซอฟต์แวร์ระบบอีกครั้ง)

หากคอนโซล PS5 ของคุณไม่รู้จักไฟล์อัพเดท ให้ตรวจสอบว่าชื่อโฟลเดอร์และชื่อไฟล์ถูกต้องหรือไม่ ใส่ชื่อโฟลเดอร์และชื่อไฟล์โดยใช้ตัวพิมพ์ใหญ่

พบปัญหาอยู่ใช่ไหม

หากคุณยังคงพบปัญหากับการอัพเดทซอฟต์แวร์ระบบบนคอนโซล PS5 ของคุณ โปรดไปที่คำแนะนำด้านล่างเพื่อดูขั้นตอนเพิ่มเติม

ข้อควรระวัง

 • ห้ามดาวน์โหลดหรือติดตั้งอัพเดทโดยใช้ข้อมูลนอกเหนือจากไฟล์การอัพเดทอย่างเป็นทางการที่ให้ทางออนไลน์โดย Sony Interactive Entertainment ห้ามดาวน์โหลดหรือติดตั้งการอัพเดทด้วยวิธีอื่นนอกเหนือจากที่อธิบายไว้ในชุดเอกสารของคอนโซล PS5 หรือบนเว็บไซต์นี้ หากคุณดาวน์โหลดหรือติดตั้งข้อมูลอัพเดทจากแหล่งอื่น โดยใช้วิธีอื่น หรือบนคอนโซลที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขในรูปแบบใดก็ตาม คอนโซลอาจทำงานไม่ถูกต้องและไม่สามารถติดตั้งข้อมูลอัพเดทที่เป็นทางการได้ การกระทำเหล่านี้สามารถทำให้การรับประกันของระบบสิ้นสุดลง และส่งผลต่อความสามารถในการรับบริการการรับประกันและบริการซ่อมแซมจาก Sony Interactive Entertainment
 • อย่าติดตั้งซอฟต์แวร์ระบบโดยตรงก่อนหรือหลังจากไฟดับ
 • อย่าปิดคอนโซลของคุณในระหว่างการติดตั้ง การขัดจังหวะการติดตั้งอาจทำให้คอนโซลของคุณเสียหาย
 • คุณอาจไม่สามารถใช้แอปพลิเคชันหรือเนื้อหาบางอย่างได้ถ้าไม่อัพเดทซอฟต์แวร์ระบบบนคอนโซลของคุณก่อน

ซอฟต์แวร์ระบบ

หากคุณใช้งานหรือเข้าถึงซอฟต์แวร์ระบบ หมายความว่าคุณยินยอมที่จะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดปัจจุบันทั้งหมดในข้อตกลงนี้ เมื่อต้องการเข้าถึงสำเนาที่พิมพ์ได้และเป็นปัจจุบันของข้อตกลงนี้ ให้ไปที่ http://doc.dl.playstation.net/doc/ps5-eula/

Sony Interactive Entertainment โดยดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียว อาจปรับเปลี่ยนข้อกำหนดของข้อตกลงนี้ได้ทุกเมื่อ รวมถึงข้อกำหนดใดๆ ในเอกสารหรือคู่มือระบบ PS5 หรือ http://doc.dl.playstation.net/doc/ps5-oss/index.html

โปรดกลับมาตรวจสอบที่เว็บไซต์นี้เป็นครั้งคราวเพื่อดูการเปลี่ยนแปลงในข้อตกลงนี้