การอัปเดตซอฟต์แวร์ระบบ PlayStation®5

การอัปเดตซอฟต์แวร์ระบบ PlayStation®5

รับอัปเดตล่าสุด

อัปเดตซอฟต์แวร์ระบบ PS5

การอัปเดตซอฟต์แวร์ระบบสำหรับคอนโซล PlayStation®5 ได้รับการเผยแพร่เมื่อ 03/02/2021  

เพื่อประสบการณ์ PlayStation ที่ดีที่สุด โปรดอัปเดตซอฟต์แวร์ระบบของคอนโซล PS5™ ของคุณให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดเสมอ เมื่ออัปเดตแล้ว คุณจะได้สนุกไปกับฟีเจอร์เพิ่มเติม การใช้งานที่ปรับปรุงใหม่ และการรักษาความปลอดภัยที่ดียิ่งขึ้น 

อัปเดตคอนโซล PS5 ของคุณด้วยซอฟต์แวร์ระบบเวอร์ชันล่าสุด คุณยังสามารถตรวจสอบฟีเจอร์ที่มีอยู่ในการอัปเดตนี้ได้ ที่นี่ นอกจากนี้ คุณสามารถดูคู่มือผู้ใช้ออนไลน์ของคอนโซล PS5 ได้ที่ การตั้งค่า เมนู

เวอร์ชัน 20.02-02.50.00

 • การอัปเดตซอฟต์แวร์ระบบนี้จะช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบ 
 • ปัญหาต่อไปนี้ได้รับการแก้ไขแล้ว: หลังจากที่ได้อัปเกรดเวอร์ชันแผ่นเกม PS4 เป็นเวอร์ชัน PS5 แล้ว เวอร์ชัน PS4 ของเกมจะถูกติดตั้งจากแผ่นเกม PS4
 • ตอนนี้คุณสามารถเลือกและแก้ไขคลิปวิดีโอโดยใช้ Share Factory Studio จากคลังภาพของคุณ

เวอร์ชัน 20.02-02.30.00

 • อัปเดตซอฟต์แวร์ระบบนี้จะปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบ
 • แก้ไขปัญหาเรื่องการถ่ายโอนข้อมูลและการดาวน์โหลดถูกยกเลิกเมื่อพยายามดาวน์โหลดเนื้อหาในขณะที่กำลังดำเนินการถ่ายโอนข้อมูลจาก PS4
 • ปัญหาบางอย่างที่ทำให้เกิดข้อผิดพลาดระหว่างการป้อนข้อความในเกม PS4 บางเกมได้รับการแก้ไขแล้ว
 • ความเสถียรของการเชื่อมต่อได้รับการปรับปรุงสำหรับเราเตอร์ Wi-Fi บางรุ่น

เวอร์ชัน 20.02-02.26.00

 • อัปเดตซอฟต์แวร์ระบบนี้จะปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบ
 • ปัญหาที่ในบางครั้งเกมเวอร์ชันดิสก์ที่ติดตั้งไว้ถูกลบออกได้รับการแก้ไขแล้ว
 • ปัญหาที่ทำให้คอนโทรลเลอร์ไร้สาย PS5 ไม่สามารถชาร์จได้ขณะอยู่ในโหมดพักเมื่อเชื่อมต่อกับพอร์ต USB Type-A ที่ด้านหน้าของ PS5 โดยใช้สาย USB ที่มาพร้อมกับคอนโซล PS5 บางรุ่นได้รับการแก้ไขแล้ว

เวอร์ชัน 20.02-02.25.00

 • อัปเดตซอฟต์แวร์ระบบนี้จะปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบ
 • ปัญหาที่ผู้ใช้ไม่สามารถดาวน์โหลดเกมได้เนื่องจากมีเพียงตัวเลือก “จัดคิวเพื่อดาวน์โหลด” หรือ “ดูรายละเอียด” เท่านั้นที่ได้รับการแก้ไข หากคุณพบปัญหานี้ ให้อัปเดตซอฟต์แวร์ระบบเป็นเวอร์ชันล่าสุด จากนั้นลองเริ่ม PS5 ของคุณใน Safe Mode เพื่อสร้างฐานข้อมูลใหม่ 

ดาวน์โหลดไฟล์การอัปเดต PS5

หากการดาวน์โหลดอัตโนมัติของ PS5 ไม่ทำงาน ให้ รีสตาร์ท การอัปเดต หากล้มเหลว ให้ดาวน์โหลดไฟล์การอัปเดตที่อยู่ด้านล่างลงในไดรฟ์ USB และทำตามคำแนะนำเพื่อติดตั้งไฟล์บนคอนโซล PS5 ของคุณ

ดาวน์โหลดไฟล์การติดตั้งอีกครั้งของ PS5

การติดตั้งซอฟต์แวร์ระบบ PS5 อีกครั้งจะลบข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่ในที่จัดเก็บระบบ PS5 กระบวนการนี้มักเรียกว่าการรีเซ็ต "จากโรงงาน" หรือการ "ฮาร์ด" รีเซ็ต

รีสตาร์ทการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ระบบ PS5 บน PS5

หากการดาวน์โหลดอัตโนมัติของซอฟต์แวร์ระบบ PS5 ไม่ทำงาน โปรดเริ่มใหม่อีกครั้ง:

 1. ไปที่ การตั้งค่า > ระบบ > ซอฟต์แวร์ระบบ > การอัปเดตซอฟต์แวร์ระบบและการตั้งค่า > อัปเดตซอฟต์แวร์ระบบ
 2. เลือก อัปเดตผ่านอินเทอร์เน็ต

หากคุณพบว่าการดาวน์โหลดล้มเหลวหลายครั้ง โปรดอัปเดต ซอฟต์แวร์ระบบ PS5 โดยใช้ USB

เครื่องมือวินิจฉัย Fix and Replace

หากคุณประสบปัญหาในการอัปเดตเฟิร์มแวร์ PS5 ของคุณ โปรดไปที่เครื่องมือวินิจฉัย Fix and Replace สำหรับขั้นตอนเพิ่มเติมและเพื่อนัดหมายการซ่อมแซม

ประกาศ

 • ห้ามดาวน์โหลดหรือติดตั้งอัปเดตโดยใช้ข้อมูลนอกเหนือจากไฟล์การอัปเดตอย่างเป็นทางการที่ให้ทางออนไลน์โดย Sony Interactive Entertainment ห้ามดาวน์โหลดหรือติดตั้งการอัปเดตด้วยวิธีอื่นนอกเหนือจากที่อธิบายไว้ในชุดเอกสารของระบบหรือบนเว็บไซต์นี้ หากคุณดาวน์โหลดหรือติดตั้งข้อมูลอัปเดตจากแหล่งอื่น ใช้วิธีอื่น หรือบนระบบที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขในรูปแบบใดก็ตาม ระบบอาจทำงานไม่ถูกต้องและไม่สามารถติดตั้งข้อมูลอัปเดตที่เป็นทางการได้ การกระทำเหล่านี้สามารถทำให้การรับประกันของระบบสิ้นสุดลง และส่งผลต่อความสามารถในการรับบริการการรับประกันและบริการซ่อมแซมจาก Sony Interactive Entertainment
 • อย่าติดตั้งซอฟต์แวร์ระบบในทันทีก่อนหรือหลังจากไฟดับ
 • อย่าปิดระบบของคุณในระหว่างการติดตั้ง การขัดจังหวะการติดตั้งอาจทำให้ระบบของคุณเสียหาย
 • คุณอาจไม่สามารถใช้แอปพลิเคชันหรือเนื้อหาบางอย่างได้ถ้าไม่อัปเดตซอฟต์แวร์ระบบก่อน

ซอฟต์แวร์ระบบ

หากคุณใช้งานหรือเข้าถึงซอฟต์แวร์ระบบ หมายความว่าคุณยินยอมที่จะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดปัจจุบันทั้งหมดในข้อตกลงนี้ เมื่อต้องการเข้าถึงสำเนาที่พิมพ์ได้และเป็นปัจจุบันของข้อตกลงนี้ ให้ไปที่ http://doc.dl.playstation.net/doc/ps5-eula/

Sony Interactive Entertainment โดยดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียว อาจปรับเปลี่ยนข้อกำหนดของข้อตกลงนี้ได้ทุกเมื่อ รวมถึงข้อกำหนดใดๆ ในเอกสารหรือคู่มือระบบ PS5 หรือ http://doc.dl.playstation.net/doc/ps5-oss/index.html
โปรดกลับมาตรวจสอบที่เว็บไซต์นี้เป็นครั้งคราวสำหรับการเปลี่ยนแปลงในข้อตกลงนี้