การอัปเดตซอฟต์แวร์ระบบ PlayStation®4

การอัปเดตซอฟต์แวร์ระบบ PlayStation®4

รับอัปเดตล่าสุด

การอัปเดตซอฟต์แวร์ระบบ PS4 8.03

การอัปเดตซอฟต์แวร์ระบบสำหรับระบบ PlayStation 4 ได้รับการเผยแพร่เมื่อวันที่ 09/12/2020 คุณสามารถใช้เพื่ออัปเดตซอฟต์แวร์ระบบเป็นเวอร์ชัน 8.03

อัปเดตระบบ PS4 ของคุณเป็นซอฟต์แวร์ระบบเวอร์ชันล่าสุดเสมอ เมื่ออัปเดตแล้ว คุณจะได้สนุกไปกับฟีเจอร์เพิ่มเติม การใช้งานที่ปรับปรุงใหม่ และการรักษาความปลอดภัยที่ดียิ่งขึ้น

เวอร์ชัน 8.03

PS4 VSH 8.03 เป็นการอัปเดตทางเลือกและจะทำการเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้

 • ปิดใช้งานเสียงแชทในเกม ได้ถูกเพิ่มเข้าไปยัง เสียง/อุปกรณ์ ในเมนูด่วน หากคุณเปิดการตั้งค่านี้ เสียงแชทในเกมจะถูกปิดใช้งาน จะไม่มีใครได้ยินเสียงของคุณ และคุณก็จะไม่ได้ยินเสียงของผู้เล่นคนอื่น การตั้งค่านี้ไม่ใช้งานกับเสียงแชทในปาร์ตี้

เวอร์ชัน 8.01

อัปเดตซอฟต์แวร์ระบบนี้จะปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบ

เวอร์ชัน 8.00

ฟีเจอร์หลักในการอัปเดตซอฟต์แวร์ระบบ

มีการเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้ใน ปาร์ตี้ และ ข้อความ

 • เมื่อเริ่มปาร์ตี้ ในตอนนี้คุณสามารถเลือกเพื่อสร้างกลุ่มใหม่หรือเลือกกลุ่มที่มีอยู่แล้วได้ เมื่อคุณสร้างกลุ่มใหม่ กลุ่มนั้นจะยังคงถูกบันทึกอยู่แม้หลังจากปาร์ตี้จะสิ้นสุดแล้วก็ตาม คุณสามารถสร้างปาร์ตี้ใหม่ด้วยสมาชิกเดิมโดยการเลือกกลุ่มที่คุณได้สร้างไว้ก่อนหน้านี้
 • ในตอนนี้ คุณสามารถใช้กลุ่มของคุณทั่วทั้งปาร์ตี้ และข้อความ คุณสามารถส่งข้อความไปยังกลุ่มที่คุณสร้างสำหรับปาร์ตี้ หรือเริ่มปาร์ตี้ด้วยกลุ่มที่คุณส่งข้อความไปก็ได้
 • สำหรับกลุ่มที่มีสมาชิกอย่างน้อย 3 คน ในตอนนี้เจ้าของกลุ่มสามารถลบสมาชิกออกจากกลุ่มได้ เจ้าของกลุ่มคือผู้เล่นที่สร้างกลุ่ม
 • สำหรับกลุ่มที่มีแค่คุณกับอีกหนึ่งผู้เล่น คุณจะไม่สามารถเปลี่ยนชื่อหรือรูปภาพของกลุ่มได้อีกต่อไป จะมีชื่อและรูปภาพของผู้เล่นอีกคนเท่านั้นที่จะแสดงขึ้น
 • ข้อความ ถูกเพิ่มลงในหน้าจอในระหว่างปาร์ตี้ เมื่อคุณเลือก ข้อความ คุณจะเห็นข้อความที่แลกเปลี่ยนระหว่างสมาชิกในกลุ่มของคุณ
 • การตั้งค่าสาธารณะ/ความเป็นส่วนตัวสำหรับปาร์ตี้ได้ถูกลบออกแล้ว เฉพาะสมาชิกของกลุ่มเท่านั้นที่สามารถเข้าร่วมปาร์ตี้ได้
 • ในตอนนี้ คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าปาร์ตี้จากเมนูตัวเลือกที่แสดงบนหน้าจอเมื่อคุณเลือก ปาร์ตี้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถจัดการการตั้งค่าการเชื่อมต่อปาร์ตี้เมื่อคุณเลือก การเชื่อมต่อแชทผ่านเสียงของปาร์ตี้ ซึ่งได้ถูกเพิ่มลงในการตั้งค่าปาร์ตี้ได้อีกด้วย
 • ในตอนนี้ สมาชิกของปาร์ตี้ของคุณจะเห็นว่าไมค์ของคุณถูกปิดเสียงอยู่
 • คุณสามารถเข้าร่วมปาร์ตี้ได้แม้ว่าจะมีสมาชิกที่คุณบล็อคไว้ก็ตาม เมื่อคุณเข้าร่วมปาร์ตี้กับสมาชิกที่บล็อค หรือเมื่อสมาชิกที่บล็อคเข้าร่วมปาร์ตี้ คุณจะได้รับการแจ้ง ในระหว่างปาร์ตี้ คุณจะไม่ได้ยินซึ่งกันและกัน รวมถึงเกมที่คุณเล่น และสถานะแชร์เพลย์จะไม่แสดง นอกจากนี้ สมาชิกที่บล็อคจะไม่ได้รับแจ้งว่าคุณบล็อคพวกเขา
 • ไม่สามารถเริ่มเซสชัน Play Together ในระหว่างปาร์ตี้ได้อีกต่อไป สำหรับเกมที่มีผู้เล่นออนไลน์หลายคน คุณสามารถเริ่มเซสชันเกมจากภายในเกมได้

ระดับถ้วยรางวัล เป็นแบบใหม่

 • ระดับถ้วยรางวัลของคุณคืออันดับที่กำหนดโดยจำนวนถ้วยรางวัลทั้งหมดที่คุณได้รับ เมื่อคุณอัปเดตซอฟต์แวร์ระบบ คุณจะเห็นระดับถ้วยรางวัลใหม่ตามถ้วยรางวัลที่คุณได้รับจนถึงปัจจุบัน ระดับถ้วยรางวัลใหม่จะปรากฏขึ้นเมื่อคุณเข้าสู่ระบบ PlayStation App ระบบ PlayStation Vita หรือ My PlayStation ออนไลน์
 • จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในถ้วยรางวัลที่คุณได้รับไปแล้วหรือในข้อมูลถ้วยรางวัล เช่น ข้อกำหนดปลดล็อค

การยืนยันแบบ 2 ขั้นตอนพร้อมใช้งานแล้วในตอนนี้โดยใช้แอปรับรองความถูกต้อง

 • หลังจากป้อนข้อมูลลงชื่อเข้าใช้และรหัสผ่านใน PS4 แล้ว คุณจะสามารถทำขั้นตอนการลงชื่อเข้าใช้ให้เสร็จสิ้นได้โดยการอนุญาตให้แอปเข้าถึง
 • คุณสามารถดาวน์โหลดแอปรับรองความถูกต้องได้จาก App Store หรือ Google Play™ เราไม่รับประกันฟังก์ชันการใช้งานของแอปรับรองความถูกต้องทั้งหมด

มีการเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้ในการควบคุมโดยผู้ปกครอง

 • การสื่อสารกับผู้เล่นคนอื่น และ การดูเนื้อหาที่สร้างโดยผู้เล่นคนอื่น ถูกนำมารวมกันและกลายเป็น การสื่อสารและเนื้อหาโดยผู้ใช้ในตอนนี้ หากคุณได้เลือก ไม่อนุญาต สำหรับการตั้งค่าอย่างใดอย่างหนึ่ง การตั้งค่าเดิมจะถูกถ่ายโอนไปหลังจากการอัปเดต
 • แม้ว่า การสื่อสารและเนื้อหาโดยผู้ใช้ จะถูกตั้งค่าเป็น ไม่อนุญาต ฟีเจอร์การสื่อสารในเกมจะถูกใช้สำหรับเฉพาะบางเกมที่ผู้จัดการครอบครัวหรือพ่อแม่/ผู้ปกครองอนุญาตเท่านั้น เมื่อลูกส่งการร้องขอในระหว่างเกม ผู้จัดการครอบครัวหรือพ่อแม่/ผู้ปกครองจะได้รับอีเมล ทำตามคำแนะนำในอีเมลเพื่ออนุญาตหรือจำกัดการใช้ฟีเจอร์การสื่อสารในเกม
 
ฟีเจอร์ที่อัปเดตอื่นๆ

ปิดเสียงไมโครโฟนทั้งหมด ถูกเพิ่มลงในเมนูด่วนภายใต้ เสียง/อุปกรณ์

 • การตั้งค่านี้จะปิดเสียงไมโครโฟนทั้งหมดที่เชื่อมต่อกับ PS4 ของคุณ

มีการเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้เมื่อคุณใช้ Remote Play บนอุปกรณ์มือถือและคอมพิวเตอร์

 • บนอุปกรณ์ของคุณ คุณจะต้องอัปเดต PS Remote Play เป็นเวอร์ชันล่าสุด
 • การกำหนดปุ่มที่คุณตั้งค่าสำหรับคอนโทรลเลอร์ของคุณบน PS4 ใช้ได้เมื่อคุณใช้ Remote Play แล้วในตอนนี้
 • การออกแบบหน้าจอได้รับการรีเฟรช
 • ไม่มีการรองรับ Android™5 และ 6 อีกต่อไป
 • ไม่มีการรองรับ Windows 8.1 อีกต่อไป

ภายใต้ การตั้งค่า > การจัดการบัญชี > การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว มีการเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้

 • ภายใต้ การเล่นเกม | สื่อ ถ้วยรางวัล และ เกม ถูกนำมารวมกันและกลายเป็น ประวัติการเล่นเกม ในตอนนี้ คุณสามารถจำกัดผู้ที่สามารถดูเกมที่คุณเล่นและถ้วยรางวัลที่คุณได้รับได้
 • ภายใต้ การเล่นเกม | สื่อ สถานะการออนไลน์ และกำลังเล่นอยู่ ได้ถูกเพิ่มเข้ามา คุณสามารถจำกัดผู้ที่สามารถดูสถานะการออนไลน์และเกมที่คุณเล่นอยู่ในปัจจุบันได้
 • ใน ข้อความ ภายใต้ ข้อมูลส่วนตัว | การส่งข้อความ เนื้อหาที่คุณสามารถจำกัดได้มีการเปลี่ยนแปลง คุณสามารถจำกัดผู้ที่สามารถเชิญคุณไปยังปาร์ตี้และเพิ่มคุณลงกลุ่มได้ เช่น ก่อนหน้านี้ การตั้งค่า เพื่อนเท่านั้น จะแสดงข้อความเฉพาะจากเพื่อนของคุณเท่านั้น แต่ตอนนี้คุณสามารถดูข้อความจากผู้เล่นที่ไม่ใช่เพื่อนของคุณได้ ถ้าพวกเขาอยู่ในกลุ่มของคุณ
 • ภายใต้ ข้อมูลส่วนตัว | การส่งข้อความ ความพร้อมใช้งานผ่านมือถือ ได้ถูกนำออก

มีการเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้ใน ชุมชน

 • เมื่อคุณสร้างชุมชนใหม่ คุณจะไม่สามารถใช้ โดยคำขอเท่านั้น เพื่อจำกัดสมาชิกที่สามารถเข้าร่วมได้อีกต่อไป ถ้าคุณมีชุมชนอยู่แล้ว ซึ่งตั้งค่าเป็น ทุกคน คุณจะไม่สามารถเปลี่ยนเป็น โดยคำขอเท่านั้น ได้อีกต่อไป
 • คุณไม่สามารถสร้างปาร์ตี้จากหน้าจอชุมชนได้อีกต่อไป คุณจะต้องสร้างกลุ่มใน ปาร์ตี้

คุณไม่สามารถสร้างอีเว้นท์ใหม่ใน อีเว้นท์ ได้อีกต่อไป

 • อีเว้นท์ที่สร้างขึ้นก่อนการอัปเดตจะยังคงมีอยู่ และอีเว้นท์และทัวร์นาเมนต์ที่โฮสต์โดยผู้พัฒนาเกมจะยังคงดำเนินต่อไป

สำหรับฟีเจอร์บางรายการ เนื้อหาที่แสดงบนหน้าจอจะมีการเปลี่ยนแปลง รวมถึงการออกแบบหน้าจอด้วย

App Store, iPad, iPhone และ Mac คือเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc. ที่จดทะเบียนใน U.S. และประเทศอื่นๆ

Google Play, โลโก้ Google Play และ Android คือเครื่องหมายการค้าของ Google LLC

ดาวน์โหลดไฟล์การอัปเดต PS4

ถ้า PS4 ไม่สามารถอัปเดตได้โดยอัตโนมัติ ให้ลอง ดาวน์โหลดไฟล์อีกครั้ง  หากล้มเหลว  ให้ถ่ายโอนไฟล์ด้านล่างไปยังไดรฟ์ USB และติดตั้งลงในคอนโซล PS4 ของคุณ

ดาวน์โหลดไฟล์การติดตั้งอีกครั้งของ PS4

การติดตั้งซอฟต์แวร์ระบบ PS4 อีกครั้งจะ ลบข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่ในที่จัดเก็บระบบ PS4 กระบวนการนี้มักเรียกว่าการรีเซ็ต "จากโรงงาน" หรือการ "ฮาร์ด" รีเซ็ต 

รีสตาร์ทการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ระบบ PS4 บน PS4

ถ้าการดาวน์โหลดอัตโนมัติของซอฟต์แวร์ระบบ PS4 ไม่ทำงาน โปรดลบการอัปเดตและเริ่มอีกครั้ง:

 1. เลือก  การแจ้ง จากพื้นที่ฟังก์ชัน PS4 จากนั้นไฮไลต์ไฟล์การอัปเดต แล้วกดปุ่มตัวเลือก > ลบ
 2. จากนั้น เลือก  การตั้งค่า > การอัปเดตซอฟต์แวร์ระบบ 
 3. หากคุณพบว่าการดาวน์โหลดล้มเหลวหลายครั้ง โปรดอัปเดตซอฟต์แวร์ระบบ PS4 โดยใช้ USB

เครื่องมือวินิจฉัย Fix and Replace

หากคุณยังคงมีปัญหากับการอัปเดตเฟิร์มแวร์ PS4 โปรดไปที่เครื่องมือวินิจฉัย Fix and Replace เพื่อดูขั้นตอนเพิ่มเติมและจัดการการซ่อมแซม

เวอร์ชัน 7.55

การอัปเดตซอฟต์แวร์ระบบนี้จะปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบ

เวอร์ชัน 7.51

การอัปเดตซอฟต์แวร์ระบบนี้จะปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบ

เวอร์ชัน 7.50

การอัปเดตซอฟต์แวร์ระบบนี้จะปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบ

เวอร์ชัน 7.02

การอัปเดตซอฟต์แวร์ระบบนี้จะปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบ

เวอร์ชัน 7.01

การอัปเดตซอฟต์แวร์ระบบนี้จะปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบ

เวอร์ชัน 7.00

ฟีเจอร์หลักในการอัปเดตซอฟต์แวร์ระบบ

 • มีการเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้ใน (ปาร์ตี้)

  จำนวนคนสูงสุดที่สามารถเข้าร่วมปาร์ตี้ได้เพิ่มขึ้นจาก 8 เป็น 16 คน

  มีการเพิ่มการถอดเสียงแชท และมีการปรับปรุงการเข้าถึงให้ดียิ่งขึ้น ในขณะที่อยู่ในปาร์ตี้ ให้ใช้ (PS4 Second Screen) *1 บนสมาร์ทโฟนหรืออุปกรณ์มือถืออื่นๆ เพื่อแปลงแชทผ่านเสียงของปาร์ตี้เป็นข้อความ หรือป้อนข้อความเพื่อ ให้ระบบอ่านออกเสียงให้กับสมาชิกปาร์ตี้คนอื่น

  ฟีเจอร์นี้ทำงานได้เฉพาะในภาษาอังกฤษเท่านั้นและพร้อมใช้งานบนระบบ PS4 ที่วางจำหน่ายในบางภูมิภาค

  มีการปรับปรุงการเชื่อมต่อเครือข่าย

  มีการปรับปรุงคุณภาพเสียงของแชทผ่านเสียง

 • Remote Play สามารถใช้ได้บนอุปกรณ์เพิ่มเติม

  นอกจากอุปกรณ์ Xperia TM แล้ว ตอนนี้ Remote Play สามารถใช้บนสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตอื่นๆ ที่ใช้งาน Android™ 5.0 หรือสูงกว่า*2 ได้ ดาวน์โหลด PS4 Remote Play จาก Google Play™ เพื่อใช้ฟีเจอร์นี้

  นอกจากนี้ สำหรับอุปกรณ์มือถือที่ใช้งาน Android 10 คุณสามารถเชื่อมต่อคอนโทรลเลอร์ไร้สาย DUALSHOCK 4 ผ่านทาง Bluetooth® สำหรับ Remote Play*2*3 ได้แล้วตอนนี้

*1 ดาวน์โหลดเวอร์ชันล่าสุดของ PS4 Second Screen ซึ่งมีพร้อมใช้งานจาก Google Play™ หรือ App Store

*2 Remote Play อาจใช้ไม่ได้กับทุกอุปกรณ์

*3 ฟีเจอร์บางอย่าง เช่น ทัชแพดและฟังก์ชันการสั่น อาจไม่พร้อมใช้งาน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์

 

ฟีเจอร์ที่อัปเดตอื่นๆ

 • เมื่อใช้ Remote Play บน iPhone หรือ iPad คุณสามารถทำสิ่งต่อไปนี้ได้ เลือก [การตั้งค่า] บนหน้าจอ Remote Play เพื่อสลับไปยังการตั้งค่าเหล่านี้

  iPhone หรือ iPad: ในตอนนี้ คอนโทรลเลอร์จะแสดงอยู่ตลอดเวลา iPhone: คุณสามารถล็อคทิศทางของหน้าจอได้แล้วในตอนนี้

 • คุณสามารถใช้คอนโทรลเลอร์ไร้สาย DUALSHOCK 4 ผ่านทาง Bluetooth สำหรับ Remote Play บน iPhone, iPad หรือ Mac*

  อัปเดต OS ต่อไปนี้เพื่อใช้ฟีเจอร์นี้
  iOS 13
  iPadOS 13
  macOS Catalina

* ฟีเจอร์บางอย่าง เช่น ทัชแพดและฟังก์ชันการสั่น อาจไม่พร้อมใช้งานบน iPhone และ iPad

"Xperia" เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนของ Sony Mobile Communications AB

App Store, iPad, iPhone, Mac, iPadOS และ macOS เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc. ที่ลงทะเบียนไว้ใน U.S. และประเทศอื่นๆ

สัญลักษณ์และโลโก้คำว่า Bluetooth® เป็นเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนของ Bluetooth SIG, Inc. และ Sony Interactive Entertainment Inc. ได้รับอนุญาตให้ใช้สัญลักษณ์ดังกล่าว เครื่องหมายการค้าและชื่อทางการค้าอื่นๆ เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ครอบครองแต่ละราย

Google Play, โลโก้ Google Play และ Android คือเครื่องหมายการค้าของ Google LLC IOS เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนของ Cisco ใน U.S. และประเทศอื่นๆ และใช้ภายใต้เงื่อนไขของใบอนุญาต

ประกาศ

 • ห้ามดาวน์โหลดหรือติดตั้งอัปเดตโดยใช้ข้อมูลนอกเหนือจากไฟล์การอัปเดตอย่างเป็นทางการที่ให้ทางออนไลน์โดย Sony Interactive Entertainment ห้ามดาวน์โหลดหรือติดตั้งการอัปเดตด้วยวิธีอื่นนอกเหนือจากที่อธิบายไว้ในชุดเอกสารของระบบหรือบนเว็บไซต์นี้ หากคุณดาวน์โหลดหรือติดตั้งข้อมูลอัปเดตจากแหล่งอื่น ใช้วิธีอื่น หรือบนระบบที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขในรูปแบบใดก็ตาม ระบบอาจทำงานไม่ถูกต้องและไม่สามารถติดตั้งข้อมูลอัปเดตที่เป็นทางการได้ การกระทำเหล่านี้สามารถทำให้การรับประกันของระบบสิ้นสุดลง และส่งผลต่อความสามารถในการรับบริการการรับประกันและบริการซ่อมแซมจาก Sony Interactive Entertainment
 • อย่าติดตั้งซอฟต์แวร์ระบบในทันทีก่อนหรือหลังจากไฟดับ
 • อย่าปิดระบบของคุณในระหว่างการติดตั้ง การขัดจังหวะการติดตั้งอาจทำให้ระบบของคุณเสียหาย
 • คุณอาจไม่สามารถใช้แอปพลิเคชันหรือเนื้อหาบางอย่างได้ถ้าไม่อัปเดตซอฟต์แวร์ระบบก่อน

ซอฟต์แวร์ระบบ

หากคุณใช้งานหรือเข้าถึงซอฟต์แวร์ระบบ หมายความว่าคุณยินยอมที่จะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดปัจจุบันทั้งหมดในข้อตกลงนี้ เมื่อต้องการเข้าถึงสำเนาที่พิมพ์ได้และเป็นปัจจุบันของข้อตกลงนี้ ให้ไปที่ http://doc.dl.playstation.net/doc/ps4-eula/

Sony Interactive Entertainment โดยดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียว อาจปรับเปลี่ยนข้อกำหนดของข้อตกลงนี้ได้ทุกเมื่อ รวมถึงข้อกำหนดใดๆ ในเอกสารหรือคู่มือระบบ PS4 หรือ http://doc.dl.playstation.net/doc/ps4-oss/index.html

โปรดกลับมาตรวจสอบที่เว็บไซต์นี้เป็นครั้งคราวสำหรับการเปลี่ยนแปลงในข้อตกลงนี้