วิธีแก้ไขปัญหาต่างๆ บน PS Portal ของคุณ

ดูวิธีแก้ไขปัญหาของอุปกรณ์เล่นระยะไกล PlayStation Portal™ ของคุณ

วิธีรีสตาร์ท PS Portal ของคุณ

 1. กดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้
 2. เลือก รีสตาร์ท

หากคุณไม่สามารถรีสตาร์ท PS Portal ให้ลองทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ 

 1. กดปุ่มเปิด/ปิดบน PS Portal ของคุณค้างไว้
 2. รอให้ PS Portal ของคุณปิด จากนั้นรอ 30 วินาที
 3. กดปุ่มเปิด/ปิดบน PS Portal ของคุณค้างไว้
  ระบบจะรีบูต

หากยังพบปัญหาอยู่ ให้ลอง รีเซ็ตเต็มรูปแบบ

วิธีรีเซ็ต PS Portal ของคุณ

เมื่อคุณรีเซ็ต PS Portal จะเป็นการลงชื่อออก โดยข้อมูลและการตั้งค่าทั้งหมดบน PS Portal ของคุณจะถูกลบ

 1. จากมุมขวาบนของหน้าจอ ให้ปัดไปทางซ้ายเพื่อแสดงเมนูด่วน 
 2. ไปที่ การตั้งค่า > ระบบ > ซอฟต์แวร์ระบบ > ตัวเลือกในการรีเซ็ต
 3. เลือก รีเซ็ต

PS Portal เปิดไม่ติดใช่หรือไม่

 1. เชื่อมต่อ PS Portal เข้ากับคอนโซล PlayStation®5 ของคุณโดยใช้สาย USB ที่ให้มาด้วย
 2. รอให้การชาร์จเสร็จสมบูรณ์ก่อนที่จะเลิกเชื่อมต่อ PS Portal
  คุณสามารถใช้งาน PS Portal ขณะชาร์จได้
 3. กดปุ่มเปิด/ปิดบน PS Portal ของคุณค้างไว้
 4. เลิกเชื่อมต่อ PS Portal กับคอนโซล

หากประสบปัญหา โปรดติดต่อเรา

พบปัญหาเกี่ยวกับการเชื่อมต่อใช่หรือไม่

โปรดเลือกปัญหาที่คุณพบเพื่อดูขั้นตอนการแก้ไขปัญหา

 1. โปรดตรวจสอบหน้าสถานะ PSN
 2. ดูให้แน่ใจว่า Wi-Fi ใช้ได้กับอุปกรณ์อื่นๆ
  หากพบปัญหาเกี่ยวกับ Wi-Fi โปรดติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (ISP) ของคุณสำหรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม
 3. จากมุมขวาบนของหน้าจอ PS Portal ให้ปัดไปทางซ้ายเพื่อแสดงเมนูด่วน 
 4. เลือก การตั้งค่า > เครือข่าย > ตั้งค่าการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต แล้วค้นหา Wi-Fi ของคุณ 
 5. ลองเข้าใกล้เราเตอร์ของคุณมากขึ้น
 6. อย่าลืมปรับการตั้งค่าตามที่ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ผู้ให้บริการเครือข่าย หรือผู้ดูแลระบบเครือข่ายของคุณแนะนำ 

หากประสบปัญหา โปรดติดต่อเรา

ตามมาตรฐาน เราขอแนะนำให้ใช้การเชื่อมต่อความเร็วสูงที่มีความเร็วในการอัพโหลดและดาวน์โหลดอย่างน้อย 5 Mbps เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด เราขอแนะนำให้ใช้การเชื่อมต่อความเร็วสูงที่มีความเร็วในการอัพโหลดและดาวน์โหลดอย่างน้อย 15 Mbps

 1. ดูให้แน่ใจว่าการเชื่อมต่อ Wi-Fi มีความเสถียร
 2. หยุดการดาวน์โหลดใดๆ ที่กำลังดำเนินการบนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับ Wi-Fi ของคุณ
 3. ลองใช้การเชื่อมต่อแบบใช้สายสำหรับคอนโซล PS5® ของคุณ หากคุณใช้การเชื่อมต่อแบบไร้สาย ให้ลองนำ PS Portal และคอนโซล PS5 มาใกล้เราเตอร์ของคุณมากขึ้น และดูให้แน่ใจว่าไม่มีสิ่งใดกีดขวางสัญญาณ

หากประสบปัญหา โปรดติดต่อเรา

เชื่อมต่อกับคอนโซล PS5 ที่จับคู่แล้วไม่ได้ใช่หรือไม่

 1. จากคอนโซล PS5 ไปที่ การตั้งค่า > ระบบ > การเล่นระยะไกล จากนั้น เปิดใช้การเล่นระยะไกล
 2. จากคอนโซล PS5 ไปที่ การตั้งค่า > ระบบ > การประหยัดพลังงาน > คุณสมบัติที่พร้อมใช้งานในโหมดพัก เปิดใช้งาน คงการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตไว้ และ เปิดใช้งานการเปิดเครื่อง PS5 จากเครือข่าย
 3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคอนโซล PS5 ของคุณเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตและคุณลงชื่อเข้าใช้ในบัญชีเดียวกัน
 1. ทดสอบการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
  ลองเชื่อมต่ออุปกรณ์อื่นเข้ากับเครือข่ายของคุณและทดสอบการเชื่อมต่อ
  หากพบปัญหาเกี่ยวกับ Wi-Fi โปรดติดต่อผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของคุณสำหรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม
 2. ลองใช้การเชื่อมต่อแบบใช้สายสำหรับคอนโซล PS5 ของคุณ หากคุณใช้การเชื่อมต่อแบบไร้สาย ให้ลองนำ PS Portal และคอนโซล PS5 มาใกล้เราเตอร์ของคุณมากขึ้น และดูให้แน่ใจว่าไม่มีสิ่งใดกีดขวางสัญญาณ

หากประสบปัญหา โปรดติดต่อเรา

พบปัญหาเกี่ยวกับรูปใช่หรือไม่

หากพบปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพรูปในระหว่างการเล่นระยะไกล โปรดตรวจสอบคุณภาพการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของคุณ

 1. จากมุมขวาบนของหน้าจอ ให้ปัดไปทางซ้ายเพื่อแสดงเมนูด่วน 
 2. ไปที่ การตั้งค่า > การแสดงผลและความสว่าง แล้วปรับการตั้งค่ารูป

หากประสบปัญหา โปรดติดต่อเรา

ปุ่มหรือจอยสติ๊กอนาล็อกติดขัดใช่หรือไม่

 1. ใช้ผ้านุ่มเช็ดสิ่งสกปรกออกจากฐานของจอยสติ๊กอนาล็อกหรือปุ่มแล้วลองอีกครั้ง
 2. หากประสบปัญหา โปรดติดต่อเรา

ปุ่มไม่ตอบสนองใช่หรือไม่

 1. ลองรีเซ็ต PS Portal ของคุณ
 2. หากประสบปัญหา โปรดติดต่อเรา

แบตเตอรี่หมดเร็วกว่าที่คิดใช่หรือไม่

ระยะเวลาการใช้งานแบตเตอรี่อาจแตกต่างกันไปตามการใช้งาน 

หากต้องการยืดระยะเวลาการใช้งานแบตเตอรี่ ให้ลองลดความแรงในการสั่น ความแรงของเอฟเฟกต์ทริกเกอร์ และความสว่างหน้าจอ

แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเสียง

โปรดเลือกปัญหาที่คุณพบจากรายการด้านล่าง

 1. ตรวจสอบว่า PS Portal ของคุณไม่ได้ปิดเสียงอยู่ 
 1. ลองเชื่อมต่อ PS Portal เข้ากับอุปกรณ์แบบใช้สายที่เข้ากันได้
 2. หากได้ยินเสียงจากอุปกรณ์แบบใช้สาย ให้รีเซ็ต PS Portal ของคุณ
 3. หากประสบปัญหา โปรดติดต่อเรา
 1. ตรวจสอบว่า PS Portal ของคุณไม่ได้ปิดเสียงอยู่ 
 1. ดูให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ที่เข้ากันได้มีช่องต่อเสียงอินพุตขนาด 3.5 มม. และใช้กับอุปกรณ์อื่นได้
 2. ลองใช้อุปกรณ์เสียงแบบใช้สายชิ้นอื่นๆ ที่เข้ากันได้ หรือลำโพง PS Portal
 3. หากประสบปัญหา โปรดติดต่อเรา

มีเพียงอุปกรณ์ที่ใช้ PlayStation Link™ เท่านั้นที่สามารถเชื่อมต่อแบบไร้สายกับ PS Portal ของคุณได้

 1. ตรวจสอบว่า PS Portal ของคุณไม่ได้ปิดเสียงอยู่
 1. ดูให้แน่ใจว่าอุปกรณ์เสียงที่เข้ากันได้ชาร์จเรียบร้อยแล้ว
 1. ดูให้แน่ใจว่าซอฟต์แวร์ระบบของ PS Portal ของคุณอัพเดทแล้ว
 1. ลองจับคู่อุปกรณ์เสียงที่เข้ากันได้อีกครั้ง
 2. ลองใช้อุปกรณ์เสียงของคุณกับอุปกรณ์อื่นที่เข้ากันได้
 3. หากประสบปัญหา โปรดติดต่อเรา

PS Portal ไม่สั่นใช่หรือไม่

 1. ไปที่ การตั้งค่า > คอนโทรลเลอร์ แล้วตรวจสอบว่า การสั่น เปิดใช้อยู่
 2. ตรวจสอบการตั้งค่าเกมของคุณ การตั้งค่าการสั่นอาจปิดอยู่
 3. ดูให้แน่ใจว่าเกมดังกล่าวรองรับการสั่น เนื่องจากไม่ใช่ทุกเกมที่จะมีฟังก์ชันนี้ 

ต้องการความช่วยเหลือใช่ไหม 

ติดต่อผู้เชี่ยวชาญในการสนับสนุนของเรา