วิธีเชื่อมต่อและชาร์จเอียร์บัดไร้สาย PULSE Explore

ดูวิธีเชื่อมต่อเอียร์บัดไร้สาย PULSE Explore™ กับคอนโซล PlayStation®5

วิธีเชื่อมต่อเอียร์บัดไร้สาย PULSE Explore กับคอนโซล PS5 ของคุณ

เชื่อมต่อเอียร์บัดไร้สาย PULSE Explore กับคอนโซล PS5® ของคุณโดยใช้อะแดปเตอร์ USB ของ PlayStation Link™ ที่ให้มา อะแดปเตอร์ USB ที่ให้มาจะจับคู่กับเอียร์บัดของคุณอยู่แล้วตั้งแต่แกะออกมาจากกล่อง

 1. อย่าลืมตรวจสอบว่าคอนโซล PS5 เปิดอยู่
 2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเอียร์บัดทั้งสองข้างของคุณเสียบอยู่ในเคสสำหรับชาร์จ
 3. เสียบอะแดปเตอร์ USB เข้ากับพอร์ต USB Type-A พอร์ตใดพอร์ตหนึ่งบนคอนโซลของคุณ
 4. นำเอียร์บัดทั้งสองข้างออกจากเคสเพื่อเชื่อมต่อกับคอนโซลของคุณ
  เมื่อเชื่อมต่อแล้ว ไฟแสดงสถานะบนอะแดปเตอร์จะเปลี่ยนเป็นสีขาวไม่กะพริบ
 1. ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อกำหนดค่าเอียร์บัดของคุณ
 • เอียร์บัดของคุณจะค้นหาการเชื่อมต่อเป็นเวลา 30 วินาที หากไม่พบการเชื่อมต่อที่พร้อมใช้งาน เอียร์บัดจะปิดใช้งาน กดปุ่ม PlayStation Link™ บนเอียร์บัดข้างใดข้างหนึ่งของคุณเพื่อค้นหาการเชื่อมต่ออีกครั้ง
 • คุณสามารถควบคุมความดังเสียงได้จากเอียร์บัดทั้งสองข้างและคอนโซล PS5 ของคุณ
 • หากมีเอียร์บัดชุดอื่นที่จับคู่ไปแล้วอยู่ใกล้กับคอนโซล PS5 ของคุณและพยายามทำการเชื่อมต่อ คุณอาจได้รับการแจ้งเตือน มีอุปกรณ์ PS Link ใกล้เคียง เพื่อแจ้งให้คุณทราบ ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอหากคุณต้องการเชื่อมต่อ
 • ใช้เอียร์บัดของคุณเพื่อเล่นกับ PlayStation®VR2 เมื่อเอียร์บัดเชื่อมต่อกับคอนโซลของคุณแล้ว หากคุณมีหูฟังที่เชื่อมต่ออยู่กับแว่น VR ให้เลิกเชื่อมต่อก่อนที่จะใช้เอียร์บัดของคุณ

วิธีสวมเอียร์บัดไร้สาย PULSE Explore

ตรวจสอบว่าคุณได้ใส่และปรับตำแหน่งเอียร์บัดไร้สาย PULSE Explore ให้เข้ากับช่องหูของคุณตามที่แสดงให้เห็นด้านล่าง 

เลือกขนาดจุกเอียร์บัดที่คุณใส่สบายและป้องกันเสียงภายนอกได้ดี เลือกขนาดที่คุณชอบจากสี่ขนาดที่มีมาให้ภายในกล่อง มีจุกติดกับเอียร์บัดมาให้แล้วหนึ่งคู่

หากต้องการตรวจสอบว่าคุณกำลังใช้ขนาดจุกเอียร์บัดที่เหมาะสมกับคุณแล้วหรือไม่ ให้ลองทำดังนี้: 

 • ใส่เอียร์บัดเข้ากับหูของคุณ แล้วลองพูดด้วยเสียงที่ดังหรือลองเดินไปใกล้ๆ แหล่งกำเนิดเสียงที่มีเสียงดัง เสียงรบกวนจากภายนอกควรฟังดูอู้อี้เล็กน้อย เมื่อคุณเล่นเสียง ความดังเสียงของเอียร์บัดทั้งสองข้างควรดังเท่ากัน 
 • ฟังเพลงที่ความดังเสียงปานกลาง เสียงจากเอียร์บัดทั้งสองข้างควรมีเสียงที่เหมือนกัน 
 • ตรวจสอบว่ามีแรงต้านเกิดขึ้นเล็กน้อยเมื่อถอดเอียร์บัดออกจากหูของคุณหรือไม่ เอียร์บัดไม่ควรหลุดออกมาโดยไม่ตั้งใจขณะใช้ 

วิธีชาร์จเอียร์บัดไร้สาย PULSE Explore

เมื่อคุณเปิดเคสสำหรับชาร์จโดยที่มีเอียร์บัดไร้สาย PULSE Explore อยู่ในเคส ไฟแสดงสถานะจะกะพริบเพื่อแสดงระดับแบตเตอรี่ของเอียร์บัด หากไฟแสดงสถานะกะพริบเป็นสีแดง แสดงว่าแบตเตอรี่ของเอียร์บัดมีระดับต่ำหรือว่างเปล่า

 1. ใส่เอียร์บัดเข้าไปในเคส
  ไฟแสดงสถานะบนเคสจะกะพริบช้าๆ เป็นสีส้มขณะชาร์จ
 2. รอให้เอียร์บัดของคุณชาร์จจนเสร็จ
  ไฟแสดงสถานะจะดับลงเมื่อการชาร์จเสร็จสมบูรณ์
 • เมื่อแบตเตอรี่ของเอียร์บัดว่างเปล่า การชาร์จจนเต็มจะใช้เวลาประมาณ 40 นาที หากคุณต้องการใช้เอียร์บัดก่อนที่จะชาร์จจนเต็ม คุณสามารถชาร์จเป็นเวลา 10 นาทีเพื่อให้ใช้งานได้ 1.5 ชั่วโมง

วิธีชาร์จเคสสำหรับชาร์จ

เมื่อคุณปิดเคสสำหรับชาร์จโดยที่มีเอียร์บัดอยู่ในเคส ไฟแสดงสถานะจะกะพริบเพื่อแสดงสถานะแบตเตอรี่ของเคส หากไฟแสดงสถานะกะพริบเป็นสีแดง แสดงว่าแบตเตอรี่ของเคสมีระดับต่ำหรือว่างเปล่า

คุณสามารถชาร์จเคสได้จากพอร์ตชาร์จ USB Type-A ที่เข้ากันได้โดยใช้สาย USB ที่ให้มา

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ของคุณที่มีพอร์ต USB-A เปิดอยู่ เช่น คอนโซล PS5 หรือ PC/Mac® ของคุณ
 2. เชื่อมต่อเคสเข้ากับพอร์ต USB-A โดยใช้สาย USB ที่ให้มา
  ไฟแสดงสถานะบนเคสจะกะพริบช้าๆ เป็นสีส้มขณะชาร์จ
 3. รอให้เคสของคุณชาร์จจนเสร็จ
  ไฟแสดงสถานะจะดับลงเมื่อการชาร์จเสร็จสมบูรณ์
 • เมื่อแบตเตอรี่ของเคสสำหรับชาร์จว่างเปล่า การชาร์จจนเต็มจะใช้เวลาประมาณ 1.5 ชั่วโมง
 • หากคุณต้องการชาร์จเคสขณะที่คอนโซลอยู่ในโหมดพัก คุณต้องเปิดใช้งานคุณสมบัตินี้

ระดับแบตเตอรี่ของเอียร์บัดไร้สาย PULSE Explore และเคสสำหรับชาร์จของคุณ

ไฟแสดงสถานะจะกะพริบในลักษณะต่อไปนี้เพื่อระบุระดับแบตเตอรี่ของเอียร์บัดและเคสของคุณ:

เต็ม
สีเขียว กะพริบ 3 ครั้ง

ต่ำ
สีแดง กะพริบ 1 ครั้ง

ปานกลาง
สีส้ม กะพริบ 2 ครั้ง

ว่างเปล่า
สีแดง กะพริบอย่างรวดเร็ว

 • คุณยังสามารถตรวจสอบระดับแบตเตอรี่ของเอียร์บัดและเคสชาร์จของคุณได้บนคอนโซล โดยเลือก อุปกรณ์เสริม ในศูนย์ควบคุม

ต้องการความช่วยเหลือใช่ไหม 

ติดต่อผู้เชี่ยวชาญในการสนับสนุนของเรา